Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-19 12,17 12,17 0,00% +4,20% 52,84 52,83 +0,02% +5,14% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-09-19 12,14 12,14 0,00% +6,21% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc USD (USD) USD 2019-09-12 13,20 13,18 +0,15% +7,32% 51,91 51,76 +0,28% +13,79% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 14,39 14,48 -0,62% +8,03% 62,39 62,77 -0,61% +8,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-12 12,55 12,56 -0,08% -0,48% 54,41 54,45 -0,06% +0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 13,50 13,59 -0,66% +7,40% 58,53 58,91 -0,65% +8,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-12 11,78 11,78 0,00% -1,01% 51,07 51,07 +0,02% -0,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 14,97 15,05 -0,53% +10,24% 64,91 65,24 -0,52% +10,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-12 12,00 11,99 +0,08% +1,61% 52,03 51,98 +0,10% +2,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 13,90 13,98 -0,57% +9,54% 60,27 60,60 -0,56% +10,25% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-12 11,23 11,22 +0,09% +1,17% 48,69 48,64 +0,11% +1,83% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Income C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-09-09 520,39 520,40 0,00% +6,53% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2019-09-09 142,38 142,56 -0,13% +3,32% 559,77 560,69 -0,16% +9,37% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 131,34 131,39 -0,04% +4,57% 564,09 564,57 -0,08% +4,62% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 116,27 116,31 -0,03% +3,07% 499,37 499,77 -0,08% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 126,36 126,41 -0,04% +4,05% 542,70 543,17 -0,09% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 95,61 95,64 -0,03% +2,51% 410,63 410,96 -0,08% +1,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 127,59 127,44 +0,12% +5,75% 547,99 547,60 +0,07% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 100,95 100,83 +0,12% +0,64% 433,57 433,26 +0,07% +0,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 121,29 121,15 +0,12% +5,24% 520,93 520,57 +0,07% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 95,95 95,84 +0,11% +0,09% 412,10 411,81 +0,07% -0,53% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)