Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) CZK 2021-02-26 3482,74 3495,52 -0,37% +6,01% 602,17 608,57 -1,05% +7,57% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-26 114,50 114,92 -0,37% +5,61% 516,89 519,16 -0,44% +10,88% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-26 111,22 111,63 -0,37% +5,02% 502,08 504,30 -0,44% +10,27% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-26 1196,32 1200,68 -0,36% +6,37% 5400,55 5424,19 -0,44% +11,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) EUR 2021-02-26 99,64 100,71 -1,06% -6,55% 449,81 454,97 -1,13% -1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) USD 2021-02-26 1219,45 1242,11 -1,82% +5,12% 4505,01 4613,82 -2,36% -1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 13,72 13,92 -1,44% +4,10% 61,98 62,77 -1,26% +9,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 12,40 12,58 -1,43% +3,25% 56,02 56,73 -1,25% +8,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 14,41 14,62 -1,44% +3,52% 65,10 65,93 -1,26% +8,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2021-02-25 11,84 12,02 -1,50% +15,74% 43,98 44,61 -1,42% +8,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-02-25 9,92 10,07 -1,49% +13,89% 44,81 45,41 -1,31% +19,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 29,13 29,57 -1,49% +6,04% 131,60 133,34 -1,31% +11,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2021-02-25 35,42 35,96 -1,50% +18,54% 131,57 133,47 -1,43% +10,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 20,02 20,32 -1,48% +5,54% 90,44 91,63 -1,30% +10,83% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 127,69 127,52 +0,13% -4,74% 576,85 575,03 +0,32% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 112,81 112,66 +0,13% -4,87% 509,63 508,02 +0,32% +0,43% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2021-01-27 122,08 122,54 -0,38% -4,39% 555,43 556,77 -0,24% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 92,13 92,01 +0,13% -5,36% 416,21 414,90 +0,31% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 141,04 140,73 +0,22% +5,50% 637,16 634,59 +0,40% +11,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 108,83 108,58 +0,23% +3,42% 491,65 489,62 +0,41% +9,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 133,16 132,87 +0,22% +4,97% 601,56 599,15 +0,40% +10,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-02-25 102,73 102,50 +0,22% +2,89% 464,09 462,20 +0,41% +8,63% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)