Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) CZK 2021-08-04 3754,20 3741,86 +0,33% +19,19% 670,50 669,42 +0,16% +28,47% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 123,13 122,73 +0,33% +18,63% 560,65 559,78 +0,15% +18,22% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 119,32 118,93 +0,33% +17,84% 543,30 542,45 +0,16% +17,42% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 1290,64 1286,36 +0,33% +19,69% 5876,67 5867,22 +0,16% +19,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 108,99 108,48 +0,47% +12,87% 496,26 494,79 +0,30% +12,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) USD 2021-08-04 1310,16 1307,31 +0,22% +25,31% 5019,88 5017,06 +0,06% +13,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 14,97 14,98 -0,07% +13,75% 68,16 68,33 -0,24% +17,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 13,48 13,49 -0,07% +12,80% 61,38 61,53 -0,24% +16,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 14,26 14,16 +0,71% +9,69% 64,93 64,59 +0,53% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-04 11,40 11,34 +0,53% +10,04% 43,68 43,52 +0,37% +12,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-04 9,48 9,44 +0,42% +8,22% 43,17 43,06 +0,25% +11,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 30,39 30,49 -0,33% +21,95% 138,38 139,07 -0,50% +25,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-04 35,97 36,16 -0,53% +22,31% 137,82 138,77 -0,69% +24,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 20,84 20,91 -0,33% +21,30% 94,89 95,37 -0,51% +25,05% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 131,30 131,00 +0,23% +4,64% 597,85 597,50 +0,06% +7,87% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 115,98 115,72 +0,22% +4,56% 528,09 527,81 +0,05% +7,79% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 94,51 94,30 +0,22% +4,05% 430,33 430,11 +0,05% +7,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 148,14 147,86 +0,19% +15,82% 674,53 674,40 +0,02% +19,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 113,16 112,95 +0,19% +13,51% 515,25 515,18 +0,01% +17,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 139,57 139,30 +0,19% +15,25% 635,50 635,36 +0,02% +18,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-04 106,60 106,40 +0,19% +12,97% 485,38 485,30 +0,02% +16,46% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)