Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 13,21 13,20 +0,08% +5,01% 58,26 58,05 +0,35% +7,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 12,00 11,99 +0,08% +3,81% 52,92 52,73 +0,36% +6,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 12,97 13,06 -0,69% +1,89% 57,20 57,44 -0,41% +4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 10,33 10,47 -1,34% +5,30% 38,47 38,89 -1,08% +3,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 8,73 8,85 -1,36% +0,58% 38,50 38,92 -1,08% +3,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 24,96 24,86 +0,40% -2,99% 110,08 109,33 +0,68% -0,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 29,43 29,51 -0,27% +0,24% 109,60 109,61 -0,01% -1,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 17,21 17,13 +0,47% -3,69% 75,90 75,34 +0,75% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 125,49 125,51 -0,02% -4,12% 553,42 551,98 +0,26% -1,88% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 110,93 110,94 -0,01% -4,26% 489,21 487,90 +0,27% -2,03% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 120,25 120,27 -0,02% -4,59% 530,32 528,93 +0,26% -2,36% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 90,84 90,85 -0,01% -4,75% 400,61 399,55 +0,27% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 128,34 128,29 +0,04% +2,60% 565,99 564,21 +0,32% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 100,03 99,99 +0,04% +0,56% 441,14 439,75 +0,32% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 121,51 121,46 +0,04% +2,08% 535,87 534,17 +0,32% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 94,68 94,64 +0,04% +0,05% 417,55 416,22 +0,32% +2,39% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)