Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-12 11,70 11,68 +0,17% +0,60% 50,51 50,32 +0,38% +3,35% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-12 11,58 11,55 +0,26% +1,58% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-12 12,53 12,49 +0,32% +2,62% 47,85 47,51 +0,72% +14,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 13,94 13,97 -0,21% +10,28% 60,18 60,19 -0,01% +13,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-12 12,66 12,65 +0,08% -1,17% 54,66 54,50 +0,29% +1,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 13,13 13,15 -0,15% +9,69% 56,68 56,65 +0,06% +12,69% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-12 11,93 11,91 +0,17% -1,73% 51,50 51,31 +0,38% +0,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 14,40 14,42 -0,14% +10,60% 62,17 62,12 +0,07% +13,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-12 12,02 11,99 +0,25% -0,99% 51,89 51,66 +0,46% +1,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 13,42 13,44 -0,15% +9,91% 57,94 57,90 +0,06% +12,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-12 11,27 11,25 +0,18% -1,57% 48,65 48,47 +0,39% +1,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Brazil Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 11,37 11,36 +0,09% +4,03% 43,03 42,88 +0,35% +16,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Brazil Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 10,26 10,26 0,00% +0,69% 44,06 43,98 +0,18% +3,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Brazil Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 11,01 11,01 0,00% +3,48% 41,67 41,56 +0,26% +16,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 12,58 12,56 +0,16% -10,59% 54,02 53,84 +0,33% -7,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 11,56 11,55 +0,09% -11,28% 49,64 49,51 +0,26% -8,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 12,73 12,74 -0,08% -4,00% 54,67 54,61 +0,10% -0,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 9,81 9,73 +0,82% -11,78% 37,12 36,73 +1,08% -1,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 8,68 8,62 +0,70% -14,82% 37,27 36,95 +0,87% -12,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 25,73 25,71 +0,08% -2,61% 110,49 110,21 +0,25% +0,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 29,36 29,08 +0,96% -10,49% 111,11 109,77 +1,22% +0,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 17,87 17,86 +0,06% -3,09% 76,74 76,56 +0,23% -0,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 12,01 12,02 -0,08% -1,23% 51,57 51,53 +0,09% +1,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 8,67 8,60 +0,81% -11,71% 37,23 36,87 +0,99% -8,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 13,69 13,58 +0,81% -9,22% 51,81 51,26 +1,07% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 12,31 12,32 -0,08% -1,99% 52,86 52,81 +0,09% +1,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-01-25 15,35 15,23 +0,79% -10,50% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 10,75 10,67 +0,75% -9,97% 40,68 40,28 +1,01% +0,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 10,63 10,62 +0,09% -12,37% 45,65 45,52 +0,27% -9,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2019-01-25 9,50 9,49 +0,11% -9,95% 35,95 35,82 +0,36% +0,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 10,33 10,32 +0,10% -12,83% 44,36 44,24 +0,27% -10,09% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Income C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-12 490,14 489,50 +0,13% +2,14% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2019-02-12 137,47 137,42 +0,04% -3,16% 525,00 522,75 +0,43% +7,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-07 111,58 110,34 +1,12% -2,69% 480,00 474,79 +1,10% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 126,03 125,92 +0,09% -0,84% 545,31 543,62 +0,31% +2,53% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 111,78 111,68 +0,09% -1,11% 483,65 482,14 +0,31% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 121,66 121,55 +0,09% -1,34% 526,40 524,76 +0,31% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 92,22 92,15 +0,08% -1,60% 399,02 397,83 +0,30% +1,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 121,64 121,41 +0,19% -2,53% 526,31 524,15 +0,41% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 97,70 97,52 +0,18% -5,43% 422,73 421,01 +0,41% -2,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 116,02 115,81 +0,18% -3,03% 502,00 499,98 +0,40% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 93,16 92,99 +0,18% -5,91% 403,08 401,46 +0,41% -2,71% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)