Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-27 13,79 13,97 -1,29% -9,75% 63,12 63,94 -1,28% -3,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-27 11,58 11,74 -1,36% -6,91% 44,88 45,39 -1,12% -4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-27 12,75 12,92 -1,32% -11,15% 58,36 59,14 -1,31% -5,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-27 10,36 10,50 -1,33% -8,16% 40,15 40,60 -1,09% -5,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 170,87 169,76 +0,65% -16,01% 791,64 784,10 +0,96% -8,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-30 137,90 137,07 +0,61% -14,02% 638,89 633,11 +0,91% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2020-10-30 168,08 167,07 +0,60% -11,64% 664,00 656,80 +1,10% -9,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 142,69 141,76 +0,66% -17,81% 661,08 654,77 +0,96% -10,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-30 129,09 128,31 +0,61% -14,45% 598,07 592,65 +0,92% -7,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-30 157,27 156,33 +0,60% -12,08% 621,29 614,58 +1,09% -10,01% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)