Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 15,92 16,58 -3,98% +4,19% 68,60 71,29 -3,76% +4,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-27 13,35 13,91 -4,03% +7,32% 52,83 55,12 -4,15% +12,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 14,82 15,43 -3,95% +3,28% 63,86 66,34 -3,74% +3,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-27 12,00 12,51 -4,08% +6,38% 47,49 49,57 -4,20% +11,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-28 199,99 210,50 -4,99% +14,88% 861,96 907,11 -4,98% +14,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-28 154,70 162,68 -4,91% +7,74% 666,76 701,04 -4,89% +7,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2020-02-28 184,95 194,50 -4,91% +10,85% 728,94 769,70 -5,29% +15,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-28 168,99 177,87 -4,99% +12,64% 728,35 766,50 -4,98% +12,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-28 145,29 152,80 -4,91% +7,19% 626,20 658,46 -4,90% +7,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-28 173,64 182,60 -4,91% +10,30% 684,37 722,60 -5,29% +14,74% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)