Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-25 15,42 15,40 +0,13% -6,26% 65,40 65,16 +0,37% -8,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-25 12,04 12,02 +0,17% -4,37% 43,82 43,66 +0,37% -11,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-25 14,62 14,60 +0,14% -7,06% 62,01 61,77 +0,38% -9,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-07-25 11,04 11,02 +0,18% -5,07% 40,18 40,02 +0,39% -12,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 157,62 158,22 -0,38% -7,29% 668,51 669,45 -0,14% -9,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-25 139,48 139,63 -0,11% -2,98% 591,58 590,79 +0,13% -5,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-07-25 155,10 155,26 -0,10% -1,25% 564,49 563,90 +0,10% -9,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 140,54 141,08 -0,38% -9,26% 596,07 596,92 -0,14% -11,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-25 132,73 132,88 -0,11% -3,47% 562,95 562,23 +0,13% -6,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-25 147,51 147,67 -0,11% -1,74% 536,86 536,34 +0,10% -9,47% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)