Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 15,61 15,56 +0,32% +5,40% 65,04 64,95 +0,14% +0,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 12,36 12,32 +0,32% +8,23% 42,16 42,02 +0,32% -9,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 14,76 14,71 +0,34% +4,68% 61,49 61,40 +0,16% -0,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2018-01-19 11,29 11,25 +0,36% +7,42% 38,51 38,37 +0,35% -10,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 155,80 155,09 +0,46% -3,17% 650,47 646,15 +0,67% -7,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 142,98 142,25 +0,51% +9,25% 596,94 592,66 +0,72% +4,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 160,66 159,84 +0,51% +11,30% 546,15 545,18 +0,18% -7,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 137,30 136,67 +0,46% -5,52% 573,23 569,41 +0,67% -9,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 135,72 135,04 +0,50% +8,71% 566,63 562,62 +0,71% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 152,42 151,65 +0,51% +10,74% 518,14 517,25 +0,17% -8,22% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)