Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 15,47 15,37 +0,65% -0,19% 66,52 66,09 +0,65% +0,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 12,41 12,33 +0,65% +2,39% 46,87 46,57 +0,65% +6,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 14,57 14,47 +0,69% -0,82% 62,65 62,22 +0,69% -0,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2018-08-16 11,29 11,22 +0,62% +1,62% 42,64 42,38 +0,62% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 169,15 168,77 +0,23% +6,58% 729,12 725,73 +0,47% +7,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 142,22 141,41 +0,57% +1,35% 613,04 608,08 +0,82% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2018-08-17 162,41 161,47 +0,58% +3,95% 615,06 609,84 +0,86% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 147,33 147,00 +0,22% +4,11% 635,07 632,12 +0,47% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 134,62 133,85 +0,58% +0,85% 580,28 575,57 +0,82% +1,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 153,65 152,76 +0,58% +3,43% 581,89 576,94 +0,86% +7,51% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)