Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-07 17,13 16,93 +1,18% +33,20% 78,51 77,46 +1,35% +34,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2021-05-07 14,46 14,29 +1,19% +34,89% 55,04 54,50 +1,00% +22,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-07 15,77 15,59 +1,15% +32,08% 72,27 71,33 +1,32% +33,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2021-05-07 12,89 12,74 +1,18% +33,99% 49,07 48,59 +0,99% +21,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-07 199,01 198,16 +0,43% +16,42% 912,04 906,62 +0,60% +17,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-07 165,71 164,03 +1,02% +28,93% 759,43 750,47 +1,19% +30,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2021-05-07 203,20 201,12 +1,03% +30,83% 773,50 766,99 +0,85% +18,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2021-05-07 164,44 163,73 +0,43% +13,85% 753,61 749,10 +0,60% +14,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-07 154,71 153,14 +1,03% +28,28% 709,02 700,65 +1,20% +29,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2021-05-07 189,65 187,72 +1,03% +30,18% 721,92 715,89 +0,84% +17,93% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)