Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-18 15,20 15,17 +0,20% -1,87% 63,20 63,15 +0,09% -3,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-18 12,11 12,09 +0,17% +0,92% 40,66 40,70 -0,11% -15,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-18 14,35 14,32 +0,21% -2,45% 59,67 59,61 +0,10% -4,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2018-04-18 11,05 11,02 +0,27% +0,18% 37,10 37,10 -0,01% -15,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 151,27 150,98 +0,19% -11,14% 630,45 627,80 +0,42% -12,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 139,47 139,37 +0,07% +0,52% 581,27 579,53 +0,30% -1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 157,64 157,48 +0,10% +2,60% 531,58 528,69 +0,55% -13,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 133,31 133,05 +0,20% -13,29% 555,60 553,25 +0,42% -14,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 132,24 132,14 +0,08% +0,02% 551,14 549,47 +0,30% -1,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 149,38 149,23 +0,10% +2,09% 503,72 501,00 +0,54% -13,50% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)