Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2017-07-20 108,81 107,95 +0,80% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich PLN 2017-07-20 111,32 110,81 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2017-07-20 45,58 45,63 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2017-07-20 1281,21 1275,61 +0,44% 0,00% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2017-07-20 1278,23 1275,97 +0,18% +29,21% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2017-07-20 1059,97 1053,67 +0,60% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2017-07-20 92,52 92,94 -0,45% +6,43% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-07-20 106,59 106,58 +0,01% +16,61% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2017-07-20 173,16 172,42 +0,43% +38,78% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2017-07-20 106,32 106,68 -0,34% +11,09% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2017-07-20 99,12 99,16 -0,04% +28,18% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2017-07-21 109,28 109,39 -0,10% +22,07% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2017-07-20 9,06 9,09 -0,33% +16,75% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2017-07-20 7,99 7,99 0,00% +10,21% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2017-07-20 185,15 185,84 -0,37% +23,68% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2017-07-20 167,35 167,97 -0,37% +16,64% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2017-07-20 50,32 50,39 -0,14% +7,66% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2017-07-20 116,21 116,19 +0,02% +16,62% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2017-07-20 98,56 98,29 +0,27% +15,27% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja PLN 2017-07-20 78,75 78,78 -0,04% +14,65% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja PLN 2017-07-20 113,49 113,66 -0,15% +19,70% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-19 176,40 174,92 +0,85% +31,45% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2017-07-19 94,53 93,85 +0,72% +35,06% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2017-07-21 134,39 134,18 +0,16% +17,70% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa PLN 2017-07-21 129,90 130,11 -0,16% +23,54% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja PLN 2017-07-21 72,14 73,16 -1,39% +17,11% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)