Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2019-02-19 103,05 102,97 +0,08% -3,85% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych PLN 2019-02-19 114,07 114,06 +0,01% +4,21% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji PLN 2019-02-19 75,51 75,62 -0,15% -14,79% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-02-19 94,38 94,43 -0,05% -9,99% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2019-02-19 192,20 193,03 -0,43% -0,68% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2019-02-19 88,14 88,12 +0,02% -13,02% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2019-02-20 106,21 106,13 +0,08% -3,52% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2019-02-19 9,92 9,93 -0,10% -1,59% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa PLN 2019-02-19 7,77 7,79 -0,26% -14,90% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2019-02-19 8,14 8,14 0,00% -1,09% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2019-02-19 152,20 152,42 -0,14% -14,56% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2019-02-19 162,39 162,21 +0,11% -0,58% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2019-02-19 47,45 47,50 -0,11% -2,93% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2019-02-19 104,75 104,94 -0,18% -13,67% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 2019-02-19 94,86 95,00 -0,15% -1,28% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2019-02-19 39,84 39,87 -0,08% -11,09% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich PLN 2019-02-19 1210,98 1209,31 +0,14% -2,99% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2019-02-19 1140,89 1142,93 -0,18% -9,52% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2019-02-19 1012,30 1011,28 +0,10% -0,51% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2019-02-19 200,08 199,97 +0,06% -3,73% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2019-02-19 114,70 114,29 +0,36% +2,66% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2019-02-20 126,72 126,21 +0,40% -3,71% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa PLN 2019-02-20 121,99 121,04 +0,78% -9,73% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja PLN 2019-02-20 49,02 48,46 +1,16% -27,88% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)