Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 16,33 16,25 +0,49% +0,62% 68,06 67,57 +0,72% -1,10% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 52,52 52,25 +0,52% -0,11% 218,89 217,27 +0,75% -1,82% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 22,93 22,79 +0,61% +12,73% 95,57 94,77 +0,84% +10,81% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 33,69 33,48 +0,63% +11,85% 140,41 139,22 +0,86% +9,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 40,17 40,03 +0,35% +5,02% 167,42 166,45 +0,58% +3,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 36,80 36,67 +0,35% +4,22% 153,37 152,48 +0,58% +2,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2018-04-19 78,87 78,65 +0,28% +12,21% 328,71 327,04 +0,51% +10,29% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 610,16 611,08 -0,15% +7,53% 2542,23 2546,80 -0,18% +5,66% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-04-20 2609,08 2612,48 -0,13% +5,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-04-20 92,80 92,78 +0,02% +0,21% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 315,12 313,91 +0,39% +10,87% 1313,33 1305,30 +0,62% +8,98% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 260,10 260,78 -0,26% +2,60% 1083,71 1086,85 -0,29% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 202,78 203,31 -0,26% -0,43% 844,88 847,34 -0,29% -2,16% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 233,06 233,67 -0,26% +1,84% 971,04 973,87 -0,29% +0,06% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 118,97 119,26 -0,24% +3,37% 495,69 497,04 -0,27% +1,57% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-20 118,71 119,00 -0,24% +5,49% 399,97 401,28 -0,33% -10,18% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 116,56 116,85 -0,25% +2,80% 485,65 487,00 -0,28% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-20 117,30 117,58 -0,24% +4,98% 395,22 396,49 -0,32% -10,62% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 46,20 46,28 -0,17% +9,84% 192,49 192,88 -0,20% +7,93% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 40,90 40,97 -0,17% +7,60% 170,41 170,75 -0,20% +5,73% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 42,99 43,07 -0,19% +9,28% 179,12 179,50 -0,21% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 52,77 53,25 -0,90% +24,93% 177,80 179,56 -0,98% +6,37% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)