Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 17,38 17,33 +0,29% +7,55% 74,34 74,25 +0,13% +6,86% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 55,24 55,10 +0,25% +6,72% 236,29 236,07 +0,09% +6,04% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 22,86 22,82 +0,18% +5,64% 97,78 97,77 +0,01% +4,97% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 33,21 33,15 +0,18% +4,86% 142,06 142,03 +0,02% +4,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2019-10-21 75,60 74,94 +0,88% +9,14% 323,90 321,11 +0,87% +8,83% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-20 308,31 306,40 +0,62% -2,66% 1338,84 1330,36 +0,64% -1,54% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 261,74 261,44 +0,11% +8,95% 1120,04 1118,31 +0,15% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 197,92 197,70 +0,11% +5,68% 846,94 845,66 +0,15% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 231,85 231,60 +0,11% +8,12% 992,13 990,67 +0,15% +7,80% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 119,51 119,13 +0,32% +10,15% 511,41 509,58 +0,36% +9,81% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-23 124,63 124,22 +0,33% +13,54% 478,68 475,85 +0,59% +16,99% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 116,22 115,85 +0,32% +9,61% 497,33 495,55 +0,36% +9,28% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-23 122,16 121,77 +0,32% +12,92% 469,19 466,46 +0,58% +16,36% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 36,89 37,06 -0,46% -7,87% 157,86 158,52 -0,42% -8,15% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 31,76 31,90 -0,44% -19,68% 135,91 136,45 -0,40% -20,47% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 34,06 34,22 -0,47% -8,37% 145,75 146,38 -0,43% -8,64% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 37,84 38,03 -0,50% -11,11% 145,34 145,68 -0,24% -8,40% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)