Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 17,26 17,27 -0,06% +9,24% 74,38 74,16 +0,30% +9,86% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 55,37 55,40 -0,05% +8,44% 238,61 237,90 +0,30% +9,06% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 23,57 23,64 -0,30% +13,37% 101,57 101,52 +0,06% +14,02% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 34,55 34,65 -0,29% +12,50% 148,89 148,79 +0,06% +13,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 40,62 40,76 -0,34% +5,62% 175,05 175,03 +0,01% +6,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 37,12 37,25 -0,35% +4,80% 159,97 159,96 0,00% +5,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2018-08-14 75,94 76,16 -0,29% +0,04% 327,26 327,05 +0,06% +0,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 315,60 316,34 -0,23% +6,85% 1360,05 1358,43 +0,12% +7,45% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 262,54 262,29 +0,10% +3,50% 1131,39 1126,33 +0,45% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 204,68 204,48 +0,10% +0,44% 882,05 878,08 +0,45% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 234,68 234,46 +0,09% +2,72% 1011,33 1006,82 +0,45% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 117,03 116,72 +0,27% +0,14% 504,33 501,22 +0,62% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-14 117,74 117,42 +0,27% +2,46% 445,79 440,10 +1,29% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 114,48 114,18 +0,26% -0,37% 493,34 490,31 +0,62% +0,20% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-14 116,15 115,84 +0,27% +1,95% 439,77 434,18 +1,29% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 45,91 45,80 +0,24% +5,23% 197,84 196,67 +0,60% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 40,64 40,55 +0,22% +3,07% 175,13 174,13 +0,58% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 42,66 42,55 +0,26% +4,71% 183,84 182,72 +0,61% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 48,53 48,52 +0,02% +1,10% 183,74 181,86 +1,04% +5,02% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)