Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 18,08 18,09 -0,06% +7,56% 77,74 77,82 -0,10% +6,55% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 57,31 57,37 -0,10% +6,74% 246,41 246,79 -0,15% +5,74% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 24,14 24,36 -0,90% +11,14% 103,79 104,79 -0,95% +10,10% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 34,99 35,30 -0,88% +10,31% 150,44 151,85 -0,93% +9,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2020-02-26 77,92 77,76 +0,21% +12,62% 335,02 334,50 +0,16% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 263,67 271,92 -3,03% +7,22% 1136,23 1169,15 -2,82% +6,62% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 194,16 200,23 -3,03% +4,40% 836,69 860,91 -2,81% +3,81% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 232,96 240,25 -3,03% +6,41% 1003,89 1032,98 -2,82% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 113,50 118,21 -3,98% +2,64% 489,11 508,26 -3,77% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-27 119,18 124,14 -4,00% +5,42% 471,63 491,89 -4,12% +9,43% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 110,19 114,75 -3,97% +2,14% 474,84 493,38 -3,76% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-27 116,62 121,47 -3,99% +4,84% 461,50 481,31 -4,12% +8,82% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 38,19 39,73 -3,88% -2,33% 164,57 170,82 -3,66% -2,88% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 32,09 33,38 -3,86% -4,69% 138,28 143,52 -3,65% -5,23% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 35,21 36,63 -3,88% -2,82% 151,73 157,49 -3,66% -3,37% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-27 38,60 39,75 -2,89% -6,31% 152,75 157,50 -3,02% -2,75% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)