Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 16,30 16,31 -0,06% +13,59% 68,55 68,55 0,00% +9,04% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 52,70 52,74 -0,08% +12,75% 221,64 221,68 -0,02% +8,24% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 21,05 21,13 -0,38% +21,33% 88,53 88,81 -0,32% +16,47% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 31,10 31,22 -0,38% +20,36% 130,80 131,22 -0,33% +15,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 39,29 39,38 -0,23% +22,44% 165,24 165,52 -0,17% +17,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 45,72 45,38 +0,75% +29,30% 166,81 165,50 +0,80% +19,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 36,20 36,29 -0,25% +21,52% 152,25 152,53 -0,19% +16,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2017-07-20 76,31 76,32 -0,01% +26,38% 320,94 320,79 +0,05% +21,32% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 596,44 594,43 +0,34% +19,81% 2508,45 2498,51 +0,40% +15,02% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-07-20 2570,54 2564,60 +0,23% +16,55% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-07-20 94,21 94,39 -0,19% +21,95% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 305,77 304,39 +0,45% +21,34% 1285,98 1279,41 +0,51% +16,48% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 264,17 262,95 +0,46% +16,51% 1111,02 1105,23 +0,52% +11,85% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 212,22 211,24 +0,46% +13,58% 892,53 887,88 +0,52% +9,03% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 238,04 236,95 +0,46% +15,64% 1001,12 995,95 +0,52% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 119,14 118,68 +0,39% +12,99% 501,07 498,84 +0,45% +8,47% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-20 117,03 116,56 +0,40% +14,63% 427,00 425,08 +0,45% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 117,17 116,72 +0,39% +12,36% 492,78 490,60 +0,45% +7,86% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-20 116,07 115,60 +0,41% +14,06% 423,49 421,58 +0,45% +5,14% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 44,49 44,47 +0,04% +26,79% 187,11 186,92 +0,10% +21,71% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 40,20 40,18 +0,05% +24,07% 169,07 168,88 +0,11% +19,11% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 41,56 41,54 +0,05% +26,17% 174,79 174,60 +0,11% +21,12% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 47,99 47,82 +0,36% +32,64% 175,10 174,40 +0,40% +22,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)