Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 16,54 16,55 -0,06% +3,89% 71,65 71,57 +0,11% +8,29% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 52,86 52,86 0,00% +3,18% 228,97 228,58 +0,17% +7,55% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 21,42 21,41 +0,05% -5,64% 92,78 92,58 +0,22% -1,65% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 31,28 31,26 +0,06% -6,32% 135,50 135,18 +0,24% -2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 35,70 35,48 +0,62% -16,26% 153,30 152,09 +0,80% -13,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 32,52 32,32 +0,62% -16,87% 139,65 138,55 +0,79% -14,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2019-02-19 68,16 68,42 -0,38% -12,45% 295,25 295,87 -0,21% -8,74% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 287,61 288,57 -0,33% -7,70% 1245,44 1250,00 -0,36% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 243,89 242,63 +0,52% -6,19% 1056,12 1051,00 +0,49% -2,03% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 184,45 183,50 +0,52% -8,99% 798,72 794,87 +0,49% -4,96% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 217,16 216,05 +0,51% -6,89% 940,37 935,86 +0,48% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 110,22 109,80 +0,38% -6,59% 477,29 475,62 +0,35% -2,45% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-20 112,62 112,18 +0,39% -4,00% 431,46 429,49 +0,46% +10,08% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 107,54 107,13 +0,38% -7,05% 465,68 464,06 +0,35% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-20 110,82 110,39 +0,39% -4,47% 424,56 422,64 +0,45% +9,55% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 38,58 38,36 +0,57% -16,31% 167,06 166,16 +0,54% -12,61% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 33,22 33,03 +0,58% -18,60% 143,85 143,08 +0,54% -14,99% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 35,75 35,55 +0,56% -16,72% 154,81 153,99 +0,53% -13,04% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 40,48 40,11 +0,92% -23,41% 155,08 153,56 +0,99% -12,17% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)