Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 19,77 19,72 +0,25% +24,57% 90,33 90,02 +0,34% +29,68% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 62,00 61,84 +0,26% +23,63% 283,28 282,31 +0,35% +28,70% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 33,27 33,09 +0,54% +46,89% 152,01 151,06 +0,63% +52,91% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 47,69 47,42 +0,57% +45,80% 217,90 216,48 +0,66% +51,77% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 325,69 324,76 +0,29% +24,33% 1488,11 1482,56 +0,37% +29,42% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 235,74 235,07 +0,29% +22,21% 1077,12 1073,12 +0,37% +27,22% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 284,60 283,79 +0,29% +23,41% 1300,37 1295,53 +0,37% +28,46% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 54,06 53,54 +0,97% +44,51% 247,01 244,41 +1,06% +50,43% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 49,47 48,99 +0,98% +43,81% 226,03 223,64 +1,07% +49,70% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 57,90 57,46 +0,77% +41,15% 224,63 222,54 +0,94% +47,70% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)