Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 18,57 18,95 -2,01% +24,71% 84,74 86,72 -2,29% +24,86% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 58,34 59,55 -2,03% +23,79% 266,21 272,52 -2,32% +23,93% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 30,74 31,33 -1,88% +55,10% 140,27 143,38 -2,17% +55,28% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 44,15 44,99 -1,87% +53,94% 201,46 205,89 -2,15% +54,12% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 298,90 306,81 -2,58% +28,28% 1363,91 1404,09 -2,86% +28,44% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 216,35 222,08 -2,58% +26,09% 987,23 1016,33 -2,86% +26,24% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 261,71 268,65 -2,58% +27,32% 1194,21 1229,45 -2,87% +27,47% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2021-03-30 124,81 124,39 +0,34% +50,68% 581,12 576,59 +0,79% +55,06% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2021-03-30 132,81 132,37 +0,33% +52,55% 525,53 520,31 +1,00% +46,77% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-03-30 120,50 120,10 +0,33% +49,91% 561,05 556,70 +0,78% +54,27% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2021-03-30 129,26 128,83 +0,33% +51,78% 511,48 506,39 +1,01% +46,04% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 49,51 51,08 -3,07% +51,13% 225,92 233,76 -3,36% +51,31% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2021-03-19 39,89 41,34 -3,51% +93,17% 184,39 186,15 -0,95% +99,29% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 45,37 46,81 -3,08% +50,38% 207,03 214,22 -3,36% +50,56% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-05-11 55,14 56,90 -3,09% +69,14% 206,74 215,43 -4,04% +50,76% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)