Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 16,21 16,32 -0,67% -2,35% 69,60 70,04 -0,63% -0,91% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 51,93 52,28 -0,67% -3,08% 222,97 224,38 -0,63% -1,65% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 21,95 22,03 -0,36% -1,22% 94,24 94,55 -0,32% +0,24% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 32,13 32,26 -0,40% -1,95% 137,95 138,46 -0,36% -0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 38,69 38,85 -0,41% -5,17% 166,12 166,74 -0,37% -3,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 35,31 35,46 -0,42% -5,89% 151,61 152,19 -0,38% -4,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2018-10-18 70,72 70,60 +0,17% -11,96% 303,64 303,01 +0,21% -10,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 293,22 294,54 -0,45% -7,62% 1259,85 1264,64 -0,38% -6,15% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 244,47 248,04 -1,44% -7,80% 1050,39 1064,98 -1,37% -6,33% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-07 199,16 200,77 -0,80% -2,34% 860,73 866,99 -0,72% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 218,24 221,43 -1,44% -8,48% 937,69 950,73 -1,37% -7,03% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 111,31 112,40 -0,97% -7,18% 478,25 482,60 -0,90% -5,70% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-19 112,60 113,69 -0,96% -4,79% 420,02 422,05 -0,48% -1,37% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 108,79 109,85 -0,96% -7,63% 467,43 471,65 -0,90% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-19 110,98 112,05 -0,95% -5,27% 413,98 415,96 -0,48% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 41,06 41,74 -1,63% -11,14% 176,42 179,22 -1,56% -9,73% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-07 39,54 39,94 -1,00% -0,58% 170,88 172,47 -0,92% +1,23% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 38,12 38,75 -1,63% -11,58% 163,79 166,38 -1,56% -10,17% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 43,65 44,51 -1,93% -14,31% 162,82 165,23 -1,46% -11,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)