Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 15,20 15,40 -1,30% -8,38% 65,39 66,12 -1,11% -6,63% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 48,62 49,27 -1,32% -9,07% 209,17 211,55 -1,13% -7,34% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 19,47 19,82 -1,77% -11,94% 83,76 85,10 -1,57% -10,26% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 28,47 28,98 -1,76% -12,59% 122,48 124,43 -1,57% -10,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 33,57 34,07 -1,47% -17,01% 144,42 146,29 -1,27% -15,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 30,60 31,06 -1,48% -17,65% 131,64 133,36 -1,29% -16,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2018-12-17 62,38 63,31 -1,47% -20,15% 268,37 271,83 -1,28% -18,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 267,36 270,39 -1,12% -14,66% 1150,21 1160,97 -0,93% -13,04% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 231,04 234,05 -1,29% -10,93% 993,96 1004,94 -1,09% -9,23% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 180,12 182,47 -1,29% -13,57% 774,89 783,47 -1,09% -11,92% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 205,99 208,69 -1,29% -11,60% 886,19 896,05 -1,10% -9,92% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 103,64 104,57 -0,89% -14,56% 445,87 448,99 -0,70% -12,93% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-17 105,29 106,23 -0,88% -12,21% 401,10 400,90 +0,05% -6,36% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 101,21 102,12 -0,89% -14,99% 435,42 438,47 -0,70% -13,36% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-17 103,69 104,62 -0,89% -12,65% 395,01 394,82 +0,05% -6,83% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 35,87 36,29 -1,16% -21,16% 154,32 155,82 -0,96% -19,66% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 31,76 32,13 -1,15% -22,74% 136,63 137,96 -0,96% -21,27% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 33,27 33,66 -1,16% -21,55% 143,13 144,53 -0,97% -20,06% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-17 37,72 37,91 -0,50% -24,53% 143,69 143,07 +0,44% -19,50% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)