Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 14,63 15,10 -3,11% -16,92% 67,14 69,12 -2,87% -10,85% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 46,16 47,64 -3,11% -17,51% 211,83 218,07 -2,86% -11,48% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 21,81 22,45 -2,85% -5,46% 100,09 102,76 -2,61% +1,45% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 31,45 32,37 -2,84% -6,18% 144,32 148,17 -2,60% +0,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2020-10-29 60,34 60,23 +0,18% -20,19% 278,70 276,39 +0,84% -13,95% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 239,85 241,73 -0,78% -8,78% 1107,84 1109,30 -0,13% -1,40% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 176,63 178,01 -0,78% -11,17% 815,84 816,89 -0,13% -3,98% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 210,85 212,51 -0,78% -9,47% 973,89 975,21 -0,13% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 101,35 102,13 -0,76% -16,72% 468,13 468,68 -0,12% -9,98% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-29 107,40 108,22 -0,76% -15,42% 422,22 420,54 +0,40% -13,70% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 98,07 98,82 -0,76% -17,13% 452,98 453,49 -0,11% -10,42% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-29 104,75 105,55 -0,76% -15,83% 411,80 410,17 +0,40% -14,12% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 36,20 36,48 -0,77% -2,40% 167,20 167,41 -0,12% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2020-10-29 30,41 30,65 -0,78% -4,76% 140,46 140,65 -0,14% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 33,26 33,52 -0,78% -2,89% 153,62 153,82 -0,13% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-29 38,84 39,28 -1,12% +2,32% 152,69 152,64 +0,03% +4,40% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)