Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 17,03 16,97 +0,35% +10,37% 71,01 70,85 +0,22% +5,41% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 54,85 54,66 +0,35% +9,52% 228,70 228,21 +0,22% +4,60% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 23,67 23,60 +0,30% +22,45% 98,69 98,53 +0,17% +16,95% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 34,85 34,74 +0,32% +21,56% 145,31 145,04 +0,19% +16,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 42,70 42,56 +0,33% +23,73% 178,04 177,69 +0,20% +18,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-05 48,00 48,12 -0,25% +36,13% 170,40 170,11 +0,17% +14,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 39,19 39,06 +0,33% +22,81% 163,41 163,08 +0,20% +17,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2018-01-23 82,83 82,84 -0,01% +28,10% 345,37 345,86 -0,14% +20,96% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 646,00 646,88 -0,14% +18,28% 2697,05 2695,10 +0,07% +12,93% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-01-22 2746,72 2751,04 -0,16% +14,07% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-01-22 97,81 97,82 -0,01% +10,80% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 329,65 329,06 +0,18% +21,23% 1374,51 1373,83 +0,05% +15,79% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 275,31 273,60 +0,62% +14,79% 1147,93 1142,28 +0,49% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 214,63 213,30 +0,62% +11,40% 894,92 890,53 +0,49% +6,39% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 247,12 245,59 +0,62% +13,93% 1030,39 1025,34 +0,49% +8,81% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 126,53 126,09 +0,35% +12,92% 527,58 526,43 +0,22% +7,85% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-23 125,56 125,11 +0,36% +14,99% 427,36 425,30 +0,48% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 124,12 123,69 +0,35% +12,29% 517,53 516,41 +0,22% +7,24% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-23 124,21 123,77 +0,36% +14,42% 422,76 420,74 +0,48% -5,03% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 48,12 48,02 +0,21% +23,42% 200,64 200,48 +0,08% +17,87% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 42,60 42,51 +0,21% +20,92% 177,62 177,48 +0,08% +15,49% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 44,84 44,74 +0,22% +22,82% 186,97 186,79 +0,09% +17,30% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 54,90 54,73 +0,31% +40,30% 186,86 186,05 +0,43% +16,46% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)