Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2018-06-20 124,50 124,46 +0,03% +2,43% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2018-06-20 1461,44 1458,72 +0,19% +3,44% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2018-06-20 168,11 168,12 -0,01% +0,58% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-06-20 63,00 62,98 +0,03% +1,66% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-06-20 1341,89 1341,51 +0,03% +1,70% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny PLN 2018-06-20 972,79 973,60 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2018-06-20 131,69 131,70 -0,01% +1,74% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2018-06-20 1545,32 1545,82 -0,03% +2,92% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-06-20 131,27 131,24 +0,02% +1,03% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-06-20 1159,73 1159,51 +0,02% +0,37% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-06-18 12,39 12,38 +0,08% +1,23% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-06-18 11,98 11,98 0,00% +0,08% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-06-20 137,54 137,49 +0,04% +1,69% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-06-18 137,90 138,12 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-11 1157,30 1156,99 +0,03% +3,83% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2018-06-21 223,03 222,92 +0,05% -3,03% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-06-19 114,17 114,16 +0,01% -0,69% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-06-20 14,40 14,39 +0,07% +1,55% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata PLN 2018-06-21 121,69 121,68 +0,01% +2,47% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID Plus PLN 2018-06-21 1762,27 1762,15 +0,01% +2,50% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)