Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2020-02-25 129,51 129,51 0,00% +2,93% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2020-02-19 1483,50 1482,81 +0,05% -0,22% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2020-02-25 174,21 174,31 -0,06% +2,13% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor PLN 2020-02-25 103,40 103,41 -0,01% +1,86% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2020-02-25 138,37 138,47 -0,07% +3,98% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2020-02-25 1653,98 1654,23 -0,02% +4,72% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-02-25 134,83 134,84 -0,01% +1,82% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-02-25 1229,30 1229,39 -0,01% +7,02% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji PLN 2020-02-24 12,66 12,61 +0,40% +1,28% - - - - kup on-line
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-02-20 101,75 101,27 +0,47% -1,93% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-02-25 143,77 143,79 -0,01% +1,84% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy PLN 2020-02-26 126,32 126,32 0,00% +2,36% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus PLN 2020-02-26 1831,13 1831,08 0,00% +2,35% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-02-24 140,98 141,13 -0,11% +1,85% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy PLN 2020-02-26 145,73 145,67 +0,04% +3,30% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2020-02-26 236,40 236,15 +0,11% +4,06% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2020-02-25 111,87 111,88 -0,01% -1,54% - - - - kup on-line
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-12-31 1094,97 1095,46 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-02-25 15,15 15,15 0,00% +3,27% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-02-25 65,71 65,77 -0,09% +3,64% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-02-25 1402,32 1403,65 -0,09% +3,73% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny PLN 2020-02-25 1019,84 1021,17 -0,13% +5,29% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)