Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2019-10-15 128,22 128,21 +0,01% +2,40% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2019-10-09 1470,04 1470,71 -0,05% +0,14% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2019-10-15 172,84 172,80 +0,02% +2,28% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor PLN 2019-10-15 102,77 102,76 +0,01% +3,11% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2019-10-15 136,54 136,46 +0,06% +3,22% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2019-10-15 1631,90 1632,00 -0,01% +4,74% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-10-15 133,99 133,98 +0,01% +1,75% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-10-15 1222,14 1221,83 +0,03% +6,77% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-14 12,62 12,64 -0,16% +1,61% - - - - kup on-line
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-08-20 114,52 117,89 -2,86% +2,42% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-10-15 141,48 141,42 +0,04% +2,13% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy PLN 2019-10-16 124,89 124,89 0,00% +1,96% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus PLN 2019-10-16 1811,12 1810,93 +0,01% +2,03% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-10-15 139,52 139,43 +0,06% +1,74% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy PLN 2019-10-16 142,79 142,82 -0,02% +3,00% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2019-10-16 230,65 230,78 -0,06% +4,04% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 113,97 113,97 0,00% -0,32% - - - - kup on-line
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-09-25 1313,03 1315,94 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-10-15 15,01 15,01 0,00% +3,59% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-10-15 65,03 65,01 +0,03% +3,12% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-10-15 1388,16 1387,73 +0,03% +3,29% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny PLN 2019-10-15 1002,80 1002,58 +0,02% +4,12% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)