Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2018-10-22 125,18 125,22 -0,03% +2,00% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2018-10-17 1467,44 1468,19 -0,05% +2,58% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2018-10-22 169,01 169,00 +0,01% +0,09% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2018-10-22 132,30 132,30 0,00% +1,22% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2018-10-22 1559,19 1558,91 +0,02% +2,52% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 131,72 131,72 0,00% +0,93% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 1145,73 1145,50 +0,02% -1,61% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-15 12,43 12,42 +0,08% +1,22% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-10-10 11,99 11,93 +0,50% -0,25% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 138,59 138,57 +0,01% +1,87% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-19 136,95 136,94 +0,01% -2,44% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2018-10-22 222,47 222,34 +0,06% -1,84% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-10-19 113,35 113,37 -0,02% -1,71% - - - - kup on-line
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-20 104,09 103,57 +0,50% +0,07% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 14,50 14,50 0,00% +1,12% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 63,05 63,04 +0,02% +0,64% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 1343,63 1343,45 +0,01% +0,70% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny PLN 2018-10-22 961,09 961,52 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata PLN 2018-10-23 122,55 122,54 +0,01% +2,38% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID Plus PLN 2018-10-23 1775,89 1775,79 +0,01% +2,48% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)