Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2021-04-12 131,60 131,58 +0,02% +2,84% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2021-04-07 1489,56 1489,73 -0,01% +2,52% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2021-04-12 175,58 175,55 +0,02% +4,37% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor PLN 2021-04-12 105,05 105,04 +0,01% +2,05% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2021-04-12 141,02 140,94 +0,06% +7,71% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2021-04-12 1699,66 1698,83 +0,05% +6,44% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-04-12 135,30 135,31 -0,01% +2,32% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-04-12 1216,88 1216,61 +0,02% +0,82% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji PLN 2021-04-12 13,03 13,04 -0,08% +1,80% - - - - kup on-line
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-03-22 105,13 105,00 +0,12% +3,24% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-04-12 147,02 146,96 +0,04% +4,00% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy PLN 2021-04-12 129,15 129,12 +0,02% +3,79% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus PLN 2021-04-12 1851,90 1851,31 +0,03% +3,95% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-04-09 140,18 140,10 +0,06% +6,06% - - - - kup on-line
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-03-25 1299,67 1298,72 +0,07% +18,69% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy PLN 2021-04-13 148,52 148,40 +0,08% +3,12% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2021-04-13 237,75 237,47 +0,12% +2,14% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-04-12 15,78 15,78 0,00% +4,85% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-04-07 66,69 66,66 +0,05% +9,78% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-04-06 1424,53 1423,48 +0,07% +10,72% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)