Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2020-10-23 130,83 130,80 +0,02% +1,92% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2020-10-21 1474,10 1473,45 +0,04% +0,18% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2020-10-23 173,11 173,03 +0,05% +0,07% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor PLN 2020-10-23 104,25 104,25 0,00% +1,39% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2020-10-23 137,74 137,68 +0,04% +0,80% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2020-10-23 1673,67 1671,47 +0,13% +2,48% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-10-23 135,53 135,49 +0,03% +1,11% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-10-23 1228,58 1227,92 +0,05% +0,47% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji PLN 2020-10-19 13,08 13,06 +0,15% +3,65% - - - - kup on-line
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-10-20 103,05 102,78 +0,26% +2,23% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-10-23 144,69 144,70 -0,01% +2,23% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy PLN 2020-10-26 127,32 127,32 0,00% +1,89% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus PLN 2020-10-26 1824,60 1824,31 +0,02% +0,69% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-10-23 138,35 138,38 -0,02% -0,92% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy PLN 2020-10-26 148,28 148,31 -0,02% +3,66% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2020-10-26 238,32 238,38 -0,03% +2,91% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-10-23 15,41 15,41 0,00% +2,53% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-10-23 65,03 64,95 +0,12% -0,11% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-10-23 1387,78 1386,12 +0,12% -0,15% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny PLN 2020-10-23 1022,14 1022,02 +0,01% +1,78% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)