Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2018-09-28 95,15 103,98 -8,49% -22,35% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2018-10-10 906,70 1016,27 -10,78% -14,09% - - - - kup on-line
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-05 9578,78 10260,80 -6,65% -8,84% - - - - kup on-line
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2018-09-28 229,65 231,86 -0,95% -0,80% - - - - kup on-line
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-09-28 200,33 221,97 -9,75% -16,94% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-15 1033,39 1125,73 -8,20% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-09-28 1683,37 1650,51 +1,99% +10,27% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-10 1079,91 1109,36 -2,65% -15,97% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-09-30 1072,07 1095,81 -2,17% -8,53% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-28 1045,20 1039,14 +0,58% +3,91% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-30 964,55 968,58 -0,42% +3,14% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-30 1334,49 1349,44 -1,11% -11,68% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-09-28 1329,31 1319,25 +0,76% +8,85% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-28 1018,97 1103,31 -7,64% -23,83% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2018-08-31 101,17 101,59 -0,41% -1,96% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-28 10,93 10,86 +0,64% -90,13% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-28 106,21 106,33 -0,11% +0,57% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-28 10,01 9,97 +0,40% +0,10% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2018-09-28 113,46 113,29 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2018-10-17 241380,00 241397,00 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-28 125,54 125,40 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-28 92,94 101,58 -8,51% -33,57% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)