Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2018-05-30 122,37 123,66 -1,04% -0,94% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2018-06-11 1065,74 1068,71 -0,28% +2,64% - - - - kup on-line
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-06-05 10482,20 10490,00 -0,07% +1,59% - - - - kup on-line
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2018-05-30 233,31 234,12 -0,35% -99,90% - - - - kup on-line
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-05-30 245,33 245,25 +0,03% +2,27% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-06-15 1131,05 1112,84 +1,64% 0,00% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-18 1368,46 1326,71 +3,15% +6,78% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-30 1048,72 1046,80 +0,18% +2,64% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-06-13 1180,34 1174,21 +0,52% -6,13% - - - - kup on-line
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-25 111,51 111,37 +0,13% +2,30% - - - - kup on-line
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 120,33 119,56 +0,64% +1,51% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 1041,17 1048,28 -0,68% +3,72% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-31 954,31 942,22 +1,28% +2,74% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-31 1481,74 1507,66 -1,72% -2,04% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-05-30 1299,86 1292,01 +0,61% +9,41% - - - - kup on-line
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 9,87 10,00 -1,30% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 1050,94 1186,05 -11,39% -26,48% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2018-04-30 102,10 102,76 -0,64% -2,72% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 10,87 10,90 -0,28% -90,20% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 9,93 9,89 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-25 108,25 108,45 -0,18% +6,36% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2018-05-30 112,42 113,59 -1,03% 0,00% - - - - kup on-line
Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-30 132,18 125,53 +5,30% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Multi Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-10 93,20 93,55 -0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2018-06-20 234713,00 234763,00 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 114,40 104,73 +9,23% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 131,69 134,00 -1,72% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-25 108,01 106,80 +1,13% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-25 106,76 105,81 +0,90% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-25 104,13 103,38 +0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-25 105,66 104,70 +0,92% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-25 99,95 100,08 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)