Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2020-10-21 176822,00 176948,00 -0,07% -25,33% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-10-23 49,02 49,59 -1,15% -3,69% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-10-23 28,33 27,92 +1,47% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2020-09-30 1669,18 1669,94 -0,05% -3,26% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 1310,19 1287,86 +1,73% +10,82% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2020-09-30 1054,05 963,54 +9,39% +9,60% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 1004,18 1010,79 -0,65% +1,32% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 957,22 961,15 -0,41% -0,33% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 1870,15 1959,89 -4,58% +19,65% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2020-09-30 114,21 113,40 +0,71% +8,13% - - - - kup on-line
Lumen Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 151,10 148,91 +1,47% 0,00% - - - - kup on-line
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 45,58 47,12 -3,27% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2020-09-30 1484,46 1480,19 +0,29% +2,98% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 980,55 1024,73 -4,31% -1,59% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 104,64 102,83 +1,76% -2,54% - - - - kup on-line
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 998,21 947,39 +5,36% -7,26% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)