Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2018-07-31 112,92 111,67 +1,12% -8,30% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2018-08-10 1016,27 1021,90 -0,55% -2,75% - - - - kup on-line
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-08-06 10260,80 10248,90 +0,12% -1,47% - - - - kup on-line
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2018-07-31 231,40 230,27 +0,49% -0,03% - - - - kup on-line
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-07-31 232,34 232,20 +0,06% -2,78% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-08-16 1121,58 1133,76 -1,07% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-06-29 1650,51 1599,77 +3,17% +11,81% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-08-08 1161,69 1203,16 -3,45% -7,97% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-06-30 1095,81 1042,96 +5,07% -10,07% - - - - kup on-line
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 122,49 119,18 +2,78% +2,42% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 1043,61 1039,09 +0,43% +2,37% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 961,26 959,26 +0,21% +3,87% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 1383,34 1421,59 -2,69% -7,40% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-07-31 1312,85 1303,76 +0,70% +8,28% - - - - kup on-line
NN Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 9,98 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-08-06 9,94 9,94 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 1129,84 1114,07 +1,42% -18,94% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2018-07-31 101,59 102,22 -0,62% -1,07% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-06-29 154,60 151,37 +2,13% -4,77% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 10,87 10,88 -0,09% -90,13% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-06-29 106,33 106,21 +0,11% +0,15% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 9,96 9,86 +1,01% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-02 112,92 112,94 -0,02% +10,39% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2018-07-31 113,29 112,78 +0,45% 0,00% - - - - kup on-line
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2018-08-16 238104,00 238170,00 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 116,20 115,39 +0,70% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 107,37 127,19 -15,58% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)