Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2019-10-09 236833,00 236718,00 +0,05% -2,78% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities PLN 2019-08-30 81,34 84,03 -3,20% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 PLN 2019-08-30 108,32 110,62 -2,08% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2019-08-30 80,89 84,90 -4,72% -28,37% - - - - kup on-line
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-08-30 99,24 99,51 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2019-08-30 175,68 182,08 -3,51% -24,39% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-15 1112,77 1118,82 -0,54% +7,68% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-15 50,29 50,18 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-09-30 1725,39 1713,65 +0,69% +2,50% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-09 1183,90 1182,22 +0,14% +6,72% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 991,06 986,29 +0,48% -5,18% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 960,35 958,42 +0,20% -0,44% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 1563,03 1626,24 -3,89% +17,13% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-09-30 105,62 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-09-30 1441,48 1431,63 +0,69% +8,44% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 996,41 992,67 +0,38% -2,21% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 155,90 159,22 -2,09% +3,62% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 10,74 10,63 +1,03% -1,29% - - - - kup on-line
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 1076,37 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2019-09-30 121,76 121,42 +0,28% +7,32% - - - - kup on-line
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-08-30 94,69 96,37 -1,74% +1,60% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)