Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2018-11-30 91,53 96,37 -5,02% -24,01% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2018-11-13 900,78 906,70 -0,65% -13,51% - - - - kup on-line
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-05 9575,40 9578,78 -0,04% -8,88% - - - - kup on-line
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2018-11-30 223,20 224,11 -0,41% -5,23% - - - - kup on-line
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-11-30 194,35 199,18 -2,42% -18,97% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 1039,65 1062,61 -2,16% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-11-30 1716,72 1683,37 +1,98% +9,35% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-12 1118,57 1115,15 +0,31% -10,89% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 1039,84 1046,72 -0,66% +1,69% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 943,25 943,31 -0,01% +0,21% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 1355,95 1352,82 +0,23% -9,06% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-11-30 1340,51 1338,07 +0,18% +7,51% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 971,18 975,96 -0,49% -20,74% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 10,88 10,90 -0,18% -0,46% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 9,70 9,86 -1,62% -3,10% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2018-11-30 113,23 113,41 -0,16% -0,20% - - - - kup on-line
Sequoia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-02 933,48 1009,15 -7,50% 0,00% - - - - kup on-line
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2018-12-12 241257,00 241301,00 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 107,91 112,92 -4,44% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 86,14 90,79 -5,12% -36,24% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)