Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 196762,00 195712,00 +0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2017-06-30 124,03 124,39 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2017-07-10 1037,65 1038,41 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-05 10414,20 10318,20 +0,93% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2017-06-30 230664,00 229689,00 +0,42% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-06-30 240,62 241,65 -0,43% +5,49% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1289,71 1281,61 +0,63% +18,65% - - - - kup on-line
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-27 6,59 19,88 -66,85% -94,90% - - - - kup on-line
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu PLN 2017-06-30 980,45 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 1526,53 1476,16 +3,41% +11,40% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1044,78 1034,42 +1,00% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1133,28 1124,20 +0,81% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-12 1271,89 1275,18 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 922,53 928,88 -0,68% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1464,75 1512,65 -3,17% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 121,39 121,13 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 116,28 116,39 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 116,00 117,50 -1,28% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1016,53 1004,50 +1,20% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 1203,76 1195,40 +0,70% 0,00% - - - - kup on-line
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-21 9,93 9,93 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-17 871,41 863,68 +0,90% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1433,37 1449,69 -1,13% +21,13% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-21 947,19 945,24 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2017-06-30 102,66 104,16 -1,44% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 110,52 110,81 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 105,84 106,17 -0,31% +2,85% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2017-06-30 1126,73 1073,41 +4,97% 0,00% - - - - kup on-line
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1081,55 1099,16 -1,60% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-29 12520400,00 12465600,00 +0,44% +52,60% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 487,20 490,09 -0,59% +1,44% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 1225,54 1198,95 +2,22% -0,42% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 10000,00 10000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 9605,90 9471,08 +1,42% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) PLN 2017-07-10 10355,00 10345,90 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)