Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2021-04-08 181674,00 181760,00 -0,05% -16,70% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-04-12 63,05 62,77 +0,45% +47,69% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-04-09 38,48 38,65 -0,44% +35,35% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-03-31 1869,96 1762,11 +6,12% +13,69% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-03-31 1401,94 1373,42 +2,08% +32,42% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-03-31 1095,01 1062,22 +3,09% +13,63% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-03-31 1018,22 1020,73 -0,25% +1,48% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-03-31 961,73 957,79 +0,41% +6,42% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-03-31 1640,39 1661,19 -1,25% +0,11% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-03-31 118,84 118,47 +0,31% +8,36% - - - - kup on-line
Lumen Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-03-31 156,71 167,50 -6,44% +33,31% - - - - kup on-line
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-03-31 49,74 51,09 -2,64% +58,86% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-03-31 1721,00 1685,44 +2,11% +21,91% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-03-31 1018,52 1050,19 -3,02% +31,95% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-03-31 114,87 113,15 +1,52% +19,42% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)