Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2018-12-13 108,05 107,90 +0,14% -2,53% 464,54 463,78 +0,16% -0,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2018-12-13 100,70 100,78 -0,08% -6,97% 432,94 433,17 -0,05% -4,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2018-12-13 17,08 17,08 0,00% -0,52% 73,43 73,41 +0,03% +1,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-13 163,78 164,36 -0,35% -5,38% 621,28 620,67 +0,10% +0,51% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)