Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2018-08-13 109,21 109,30 -0,08% -1,22% 468,97 466,88 +0,45% -0,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2018-08-13 104,94 105,07 -0,12% -1,16% 450,63 448,81 +0,41% -0,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2018-08-14 17,11 17,11 0,00% -0,52% 73,73 73,47 +0,35% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 173,02 173,13 -0,06% +3,55% 655,09 648,91 +0,95% +7,56% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)