Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2018-10-18 109,05 109,10 -0,05% -1,56% 468,22 468,25 -0,01% -0,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2018-10-18 102,30 102,59 -0,28% -5,78% 439,24 440,31 -0,24% -4,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2018-10-18 17,09 17,09 0,00% -0,58% 73,38 73,35 +0,04% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 167,61 169,00 -0,82% -1,53% 625,22 627,38 -0,34% +2,02% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)