Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2017-07-21 110,51 110,48 +0,03% +0,43% 465,44 464,65 +0,17% -3,52% kup on-line
BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2017-07-21 106,86 107,41 -0,51% +2,05% 450,06 451,73 -0,37% -1,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 1003,95 1004,00 0,00% 0,00% 4247,81 4228,55 +0,46% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2017-07-24 17,21 17,21 0,00% -0,46% 72,82 72,48 +0,46% -3,64% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2017-07-19 97,18 96,79 +0,40% +5,68% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2017-07-19 95,23 94,72 +0,54% +5,83% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2017-07-14 96,94 97,56 -0,64% +1,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-24 168,03 168,35 -0,19% +3,20% 610,28 616,23 -0,96% -5,55% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)