Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2018-06-20 109,53 109,50 +0,03% -0,68% 472,22 469,61 +0,55% +1,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2018-06-19 105,70 106,05 -0,33% -2,89% 453,32 453,92 -0,13% -1,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2018-06-21 17,12 17,12 0,00% -0,58% 73,91 73,81 +0,13% +1,59% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2018-05-25 97,30 97,30 0,00% +0,84% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2018-05-25 97,51 97,51 0,00% +3,52% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2018-05-31 101,19 99,18 +2,03% +3,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 172,00 172,43 -0,25% +1,73% 646,84 644,06 +0,43% +0,44% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)