Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 16,58 16,66 -0,48% +12,87% 71,29 71,67 -0,53% +11,81% kup on-line
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 12,63 12,51 +0,96% -0,79% 54,30 53,81 +0,91% -1,71% kup on-line
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 23,98 24,11 -0,54% +12,79% 103,10 103,71 -0,59% +11,74% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 18,29 18,27 +0,11% +10,45% 78,64 78,59 +0,06% +9,41% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 48,11 48,05 +0,12% +9,66% 206,85 206,70 +0,08% +8,64% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 14,67 14,42 +1,73% +13,19% 63,08 62,03 +1,68% +12,14% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 8,45 8,31 +1,68% +12,37% 36,33 35,75 +1,64% +11,32% kup on-line
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 16,29 16,25 +0,25% +4,56% 70,04 69,90 +0,20% +3,58% kup on-line
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) CHF 2020-02-26 15,84 15,79 +0,32% +12,82% 64,21 64,02 +0,30% +19,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 26,69 26,47 +0,83% +20,77% 114,76 113,87 +0,78% +20,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 24,04 23,85 +0,80% +20,08% 103,36 102,60 +0,75% +20,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 22,67 22,74 -0,31% +6,43% 97,47 97,82 -0,36% +6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 12,95 12,99 -0,31% +5,54% 55,68 55,88 -0,36% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 14,74 14,84 -0,67% -1,27% 63,38 63,84 -0,72% -1,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-26 11,44 11,51 -0,61% +2,14% 45,33 45,78 -0,98% +6,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 10,22 10,29 -0,68% -5,89% 40,50 40,93 -1,05% -1,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 12,73 12,81 -0,62% -2,08% 54,73 55,10 -0,67% -1,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-26 9,70 9,76 -0,61% -6,64% 38,44 38,82 -0,98% -2,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 39,11 39,13 -0,05% +4,18% 168,16 168,33 -0,10% +3,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds European Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 41,80 41,93 -0,31% +3,75% 179,72 180,37 -0,36% +2,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Turkey Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 19,82 19,95 -0,65% +5,48% 85,22 85,82 -0,70% +4,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds UK Equity E Acc GBP (GBP) GBP 2020-02-26 39,04 38,66 +0,98% +2,07% 201,01 198,30 +1,37% +5,55% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 18,59 18,75 -0,85% +7,52% 79,93 80,66 -0,90% +6,51% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 13,31 13,42 -0,82% +6,74% 57,23 57,73 -0,87% +5,74% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 271,72 275,34 -1,31% +3,39% 1170,92 1183,85 -1,09% +2,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc PLN (PLN) PLN 2020-02-27 308,19 311,90 -1,19% +13,99% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 161,34 161,27 +0,04% +3,90% 695,26 693,40 +0,27% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 36,96 40,21 -8,08% +6,85% 159,27 170,90 -6,80% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-27 51,88 53,45 -2,94% +9,75% 205,31 211,79 -3,06% +13,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 28,51 31,02 -8,09% +4,09% 122,86 131,84 -6,81% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 33,85 36,83 -8,09% +6,31% 145,87 156,53 -6,81% +5,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-27 120,60 124,22 -2,91% +8,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-27 37,13 37,87 -1,95% +2,51% 146,94 150,06 -2,08% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 58,53 60,74 -3,64% -7,29% 252,22 261,16 -3,42% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 44,04 45,70 -3,63% -11,17% 189,78 196,49 -3,41% -11,68% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 54,67 56,74 -3,65% -7,76% 235,59 243,96 -3,43% -8,28% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 18,77 19,46 -3,55% -8,30% 80,89 83,67 -3,33% -8,82% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 10,35 10,73 -3,54% -11,91% 44,60 46,13 -3,32% -12,41% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 17,12 17,75 -3,55% -8,79% 73,78 76,32 -3,33% -9,31% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-27 25,56 26,50 -3,55% -6,27% 101,15 105,00 -3,67% -2,71% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 200,53 206,78 -3,02% +14,50% 864,14 889,07 -2,80% +13,86% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 187,38 193,21 -3,02% +13,94% 807,48 830,73 -2,80% +13,30% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 35,47 36,55 -2,95% +8,67% 152,85 157,15 -2,74% +8,06% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 25,22 25,99 -2,96% +5,35% 108,68 111,75 -2,74% +4,75% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 31,31 32,27 -2,97% +7,85% 134,92 138,75 -2,76% +7,24% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 5,84 6,00 -2,67% -6,41% 25,17 25,80 -2,45% -6,94% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-27 8,69 8,94 -2,80% -3,87% 34,39 35,42 -2,92% -0,22% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Inc USD (USD) USD 2020-02-27 3,97 4,10 -3,17% -12,36% 15,71 16,25 -3,30% -9,03% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)