Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2020-10-28 104,15 96,15 +8,32% +3,93% 477,94 439,34 +8,79% +11,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2020-10-28 92,81 85,68 +8,32% +3,93% 425,90 391,50 +8,79% +11,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2020-10-28 853,25 786,62 +8,47% +4,09% 379,01 337,93 +12,16% +16,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2020-10-28 1084,99 998,76 +8,63% +4,59% 4979,02 4563,63 +9,10% +12,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2020-10-28 877,35 807,72 +8,62% +4,44% 4026,16 3690,72 +9,09% +12,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2020-10-28 9692,15 8912,33 +8,75% +4,78% 4305,25 3828,74 +12,45% +16,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2020-10-28 1020,78 939,79 +8,62% +4,55% 4684,36 4294,18 +9,09% +12,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2020-10-28 92,09 84,86 +8,52% +4,17% 393,61 368,67 +6,76% +14,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2020-10-28 94,91 87,39 +8,61% +4,49% 435,54 399,31 +9,07% +12,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2020-10-28 918,75 851,39 +7,91% +3,05% 4216,14 3890,26 +8,38% +10,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc (EUR) EUR 2020-10-30 108,82 108,95 -0,12% +0,54% 504,16 503,23 +0,19% +8,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Dis QV (EUR) EUR 2020-10-30 99,61 99,72 -0,11% -1,23% 461,49 460,60 +0,19% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 90,33 90,61 -0,31% -0,96% 417,23 415,81 +0,34% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-29 99,45 99,75 -0,30% +0,72% 390,97 387,63 +0,86% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-29 96,33 96,62 -0,30% +0,18% 378,70 375,46 +0,86% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 96,68 96,60 +0,08% +4,19% 446,56 443,30 +0,73% +12,62% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-29 107,33 107,24 +0,08% +5,86% 421,95 416,74 +1,25% +8,01% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-29 104,33 104,25 +0,08% +5,39% 410,15 405,12 +1,24% +7,54% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-29 71,73 71,85 -0,17% -13,88% 331,31 329,72 +0,48% -6,91% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2020-10-29 80,63 80,76 -0,16% -12,55% 316,98 313,83 +1,00% -10,77% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)