Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 131,65 131,27 +0,29% +3,78% 567,33 563,70 +0,64% +4,36% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 126,70 126,33 +0,29% +3,26% 546,00 542,49 +0,65% +3,85% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 108,99 108,26 +0,67% -9,16% 469,68 464,89 +1,03% -8,64% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-08-14 113,21 112,44 +0,68% -8,46% 546,78 537,60 +1,71% -6,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 105,55 104,84 +0,68% -9,60% 454,86 450,20 +1,03% -9,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 105,21 105,22 -0,01% -0,51% 453,39 451,84 +0,34% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 100,55 100,56 -0,01% -2,27% 433,31 431,82 +0,34% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-13 100,13 100,32 -0,19% -4,02% 429,98 428,52 +0,34% -3,49% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-13 104,71 104,91 -0,19% -1,69% 392,46 386,55 +1,53% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-13 102,38 102,58 -0,19% -2,15% 383,73 377,97 +1,53% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-13 91,15 91,30 -0,16% -8,45% 391,42 389,99 +0,37% -7,95% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-13 96,08 96,24 -0,17% -6,22% 360,12 354,61 +1,55% -3,52% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-13 94,40 94,56 -0,17% -6,68% 353,82 348,42 +1,55% -4,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-13 92,10 91,93 +0,18% -5,86% 395,50 392,68 +0,72% -5,34% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2018-08-13 98,13 97,94 +0,19% -3,39% 367,80 360,87 +1,92% -0,61% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)