Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 103,97 103,88 +0,09% -2,28% 449,86 448,47 +0,31% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 98,34 98,24 +0,10% -4,21% 425,50 424,12 +0,32% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 94,86 94,86 0,00% -8,88% 409,53 408,68 +0,21% -6,39% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-12 100,61 100,61 0,00% -6,37% 384,23 382,72 +0,39% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-12 98,13 98,14 -0,01% -6,84% 374,76 373,32 +0,38% +3,83% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 92,70 92,66 +0,04% -3,89% 400,20 399,20 +0,25% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-12 99,19 99,13 +0,06% -1,23% 378,81 377,09 +0,46% +10,09% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-12 97,20 97,15 +0,05% -1,71% 371,21 369,56 +0,45% +9,56% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-12 89,09 89,03 +0,07% -8,63% 384,62 383,56 +0,28% -6,13% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-02-12 96,38 96,30 +0,08% -5,92% 368,07 366,32 +0,48% +4,86% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)