Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-11 107,84 107,84 0,00% +3,00% 466,05 466,48 -0,09% +3,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-11 100,48 100,48 0,00% +0,40% 434,24 434,65 -0,09% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 91,13 91,20 -0,08% -9,31% 394,20 394,99 -0,20% -9,17% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-10 98,52 98,58 -0,06% -6,62% 387,99 388,45 -0,12% -2,28% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-10 95,97 96,03 -0,06% -6,91% 377,95 378,41 -0,12% -2,57% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 92,93 93,25 -0,34% +0,28% 401,99 403,87 -0,47% +0,44% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-10 101,40 101,72 -0,31% +3,34% 399,33 400,83 -0,37% +8,16% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-10 99,02 99,33 -0,31% +2,80% 389,96 391,41 -0,37% +7,59% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-10 81,75 81,66 +0,11% -11,53% 353,63 353,67 -0,01% -11,39% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-10-10 90,36 90,25 +0,12% -8,61% 355,86 355,63 +0,06% -4,35% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)