Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2021-05-10 112,13 112,19 -0,05% +7,45% 513,15 514,16 -0,20% +8,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2021-05-10 101,81 101,87 -0,06% +5,56% 465,92 466,86 -0,20% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-07 94,69 95,34 -0,68% +4,98% 433,95 436,20 -0,51% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2021-05-07 104,77 105,50 -0,69% +5,92% 398,82 402,33 -0,87% -4,05% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2021-05-07 101,20 101,90 -0,69% +5,35% 385,23 388,61 -0,87% -4,57% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-07 93,42 93,30 +0,13% -2,79% 428,13 426,87 +0,30% -1,85% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2021-05-07 104,21 104,08 +0,12% -1,99% 396,69 396,92 -0,06% -11,22% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2021-05-07 101,03 100,90 +0,13% -2,47% 384,58 384,79 -0,05% -11,65% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)