Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 109,74 109,68 +0,05% +5,42% 466,42 465,06 +0,29% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 101,82 101,77 +0,05% +3,41% 432,75 431,52 +0,29% +1,64% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-20 90,73 90,87 -0,15% -4,41% 387,71 388,14 -0,11% -5,67% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-20 98,95 99,08 -0,13% -1,78% 391,41 390,85 +0,14% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-20 96,21 96,34 -0,13% -2,08% 380,57 380,04 +0,14% +1,11% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-20 98,03 98,40 -0,38% +3,94% 418,90 420,31 -0,33% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-20 107,92 108,31 -0,36% +6,87% 426,89 427,26 -0,09% +10,35% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-20 105,25 105,63 -0,36% +6,37% 416,33 416,69 -0,09% +9,82% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-20 76,66 76,90 -0,31% -14,81% 327,58 328,47 -0,27% -15,94% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2020-02-20 85,56 85,81 -0,29% -12,17% 338,44 338,50 -0,02% -9,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)