Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-14 128,83 128,70 +0,10% +3,01% 555,22 556,20 -0,18% +2,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-16 137,22 137,22 0,00% +5,88% 534,50 534,58 -0,02% +11,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 103,77 103,79 -0,02% -2,32% 445,68 445,98 -0,07% -2,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 121,43 121,45 -0,02% +2,42% 521,53 521,86 -0,06% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2019-10-16 609,10 609,16 -0,01% +4,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-16 130,68 130,69 -0,01% +5,36% 509,02 509,14 -0,02% +10,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 97,09 97,11 -0,02% -2,85% 416,99 417,27 -0,07% -3,46% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)