Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 13,20 13,22 -0,15% +3,86% 60,55 60,63 -0,14% +10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 11,78 11,80 -0,17% +2,17% 54,03 54,12 -0,16% +9,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 13,01 13,00 +0,08% +6,55% 59,68 59,62 +0,09% +13,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 11,66 11,65 +0,09% +5,23% 53,48 53,43 +0,09% +12,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 130,44 130,25 +0,15% +0,87% 598,42 597,44 +0,16% +8,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-23 141,27 141,06 +0,15% +2,64% 547,20 545,99 +0,22% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 103,12 102,97 +0,15% -0,87% 473,08 472,31 +0,16% +6,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 122,16 121,98 +0,15% +0,36% 560,43 559,51 +0,16% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2020-10-23 618,15 617,22 +0,15% +1,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-23 133,86 133,66 +0,15% +2,14% 518,49 517,34 +0,22% +3,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 95,99 95,85 +0,15% -1,37% 440,37 439,65 +0,16% +5,74% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)