Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 12,71 12,71 0,00% -7,97% 54,58 54,48 +0,17% -5,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 11,53 11,52 +0,09% -8,71% 49,51 49,38 +0,26% -5,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 12,21 12,19 +0,16% -14,32% 52,43 52,25 +0,34% -11,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 11,08 11,07 +0,09% -14,97% 47,58 47,45 +0,27% -12,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 125,81 125,63 +0,14% -3,88% 544,36 542,37 +0,37% -0,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-13 131,16 130,97 +0,15% -1,49% 503,39 500,17 +0,64% +10,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 102,35 102,21 +0,14% -6,75% 442,85 441,26 +0,36% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 118,82 118,66 +0,13% -4,36% 514,11 512,28 +0,36% -1,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2019-02-13 588,66 587,80 +0,15% -2,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-13 125,33 125,15 +0,14% -1,97% 481,02 477,95 +0,64% +10,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 96,08 95,94 +0,15% -7,20% 415,72 414,19 +0,37% -4,05% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)