Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 13,67 13,68 -0,07% +4,03% 62,46 62,45 +0,01% +8,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 12,11 12,12 -0,08% +3,15% 55,33 55,33 +0,01% +7,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 15,50 15,60 -0,64% +19,88% 70,82 71,22 -0,55% +24,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 13,80 13,89 -0,65% +18,97% 63,05 63,41 -0,56% +23,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 145,11 145,31 -0,14% +12,29% 663,02 663,36 -0,05% +16,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2021-08-18 158,28 158,49 -0,13% +13,25% 614,08 613,83 +0,04% +18,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 113,28 113,43 -0,13% +10,41% 517,59 517,82 -0,04% +14,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 135,35 135,53 -0,13% +11,73% 618,43 618,71 -0,05% +16,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2021-08-18 686,69 687,60 -0,13% +12,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2021-08-18 149,38 149,58 -0,13% +12,70% 579,55 579,32 +0,04% +17,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 105,00 105,15 -0,14% +9,83% 479,75 480,02 -0,06% +14,33% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)