Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 13,38 13,40 -0,15% +6,61% 60,99 61,50 -0,84% +7,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 11,89 11,91 -0,17% +5,60% 54,20 54,66 -0,86% +6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 14,78 14,72 +0,41% +25,89% 67,37 67,56 -0,28% +26,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 13,20 13,14 +0,46% +25,00% 60,17 60,31 -0,24% +25,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 140,34 140,26 +0,06% +19,59% 639,68 643,75 -0,63% +20,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2021-04-09 152,72 152,64 +0,05% +20,76% 585,91 589,36 -0,59% +10,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 110,20 110,14 +0,05% +2,30% 502,30 505,51 -0,63% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 131,12 131,06 +0,05% +18,98% 597,66 601,53 -0,64% +19,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2021-04-09 664,29 663,94 +0,05% +19,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2021-04-09 144,37 144,30 +0,05% +20,15% 553,88 557,16 -0,59% +10,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 102,33 102,28 +0,05% +1,69% 466,43 469,44 -0,64% +8,97% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)