Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-24 13,21 13,28 -0,53% +3,93% 56,58 56,82 -0,43% +3,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-24 11,86 11,92 -0,50% +2,86% 50,80 51,00 -0,41% +2,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-24 13,10 13,45 -2,60% +7,29% 56,11 57,55 -2,51% +7,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-24 11,79 12,11 -2,64% +6,41% 50,50 51,82 -2,55% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 135,37 135,64 -0,20% +7,07% 579,24 579,62 -0,07% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-21 145,18 145,47 -0,20% +10,05% 575,22 575,42 -0,04% +14,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-07 107,72 107,81 -0,08% +5,24% 458,19 459,49 -0,28% +4,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 127,20 127,46 -0,20% +6,53% 544,28 544,66 -0,07% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2020-02-21 642,66 643,92 -0,20% +8,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-21 138,02 138,29 -0,20% +9,50% 546,85 547,02 -0,03% +13,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-07 100,63 100,71 -0,08% +4,72% 428,03 429,23 -0,28% +3,75% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)