Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-18 127,55 127,78 -0,18% -8,03% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny PLN 2018-10-18 112,29 113,29 -0,88% -11,52% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2018-10-18 132,34 132,99 -0,49% -22,33% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-18 123,67 124,53 -0,69% -9,23% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-18 91,83 91,78 +0,05% -18,69% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-18 83,44 84,31 -1,03% -11,71% - - - - kup on-line
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek PLN 2018-10-18 90,98 91,54 -0,61% -14,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2018-10-18 266,49 268,53 -0,76% -9,72% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-10-18 158,56 160,11 -0,97% -17,89% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2018-10-18 135,94 136,28 -0,25% -1,37% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy PLN 2018-10-18 148,97 148,94 +0,02% -5,38% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek PLN 2018-10-18 7,30 7,30 0,00% -27,51% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek PLN 2018-10-18 7,39 7,37 +0,27% -17,80% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2018-10-17 85,06 85,10 -0,05% -18,12% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2018-10-18 187,77 188,12 -0,19% -16,14% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-18 91,86 92,46 -0,65% -18,36% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-19 80,29 80,56 -0,34% -17,96% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-16 136,87 136,14 +0,54% -16,92% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2018-10-18 16,48 16,60 -0,72% -20,69% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2018-10-18 8,92 8,99 -0,78% -19,06% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-18 243,07 245,18 -0,86% -10,51% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-18 40,84 41,00 -0,39% -24,69% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-18 48,62 48,87 -0,51% -14,60% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-18 48,26 48,48 -0,45% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-18 90,11 90,61 -0,55% -5,94% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2018-10-19 92,43 93,25 -0,88% -14,97% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)