Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 218,41 217,71 +0,32% +34,31% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny PLN 2021-08-17 140,87 141,16 -0,21% +18,09% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2021-08-17 218,77 218,20 +0,26% +18,52% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 209,49 209,28 +0,10% +51,98% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 147,25 146,97 +0,19% +33,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2021-08-17 394,53 394,85 -0,08% +25,39% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 198,02 198,24 -0,11% +37,33% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2021-08-17 166,05 165,65 +0,24% +12,55% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy PLN 2021-08-17 148,78 149,04 -0,17% +2,30% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek PLN 2021-08-17 11,39 11,42 -0,26% +33,69% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek PLN 2021-08-17 13,91 13,91 0,00% +36,64% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2021-08-17 132,25 132,28 -0,02% +35,96% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2021-08-17 290,68 290,14 +0,19% +37,89% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 119,26 119,95 -0,58% +35,37% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-18 116,45 116,69 -0,21% +36,26% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2021-08-17 28,36 28,39 -0,11% +46,71% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2021-08-17 13,45 13,44 +0,07% +40,54% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 316,89 316,71 +0,06% +32,38% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 53,99 53,91 +0,15% +34,74% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 59,79 59,86 -0,12% -1,53% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 79,83 79,90 -0,09% +47,67% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-16 196,17 197,38 -0,61% +30,86% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 177,05 176,91 +0,08% +42,75% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)