Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-13 120,83 118,82 +1,69% -11,84% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny PLN 2018-12-13 110,50 110,43 +0,06% -10,59% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2018-12-13 125,41 124,95 +0,37% -22,14% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-13 123,53 121,57 +1,61% -8,57% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-13 89,95 89,39 +0,63% -18,33% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-13 84,97 83,64 +1,59% -7,10% - - - - kup on-line
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek PLN 2018-12-06 90,73 91,70 -1,06% -12,87% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2018-12-13 256,18 254,62 +0,61% -11,11% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-12-13 161,53 158,24 +2,08% -14,56% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2018-12-13 138,81 138,03 +0,57% +1,04% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy PLN 2018-12-13 148,78 148,48 +0,20% -3,06% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek PLN 2018-12-13 7,17 7,05 +1,70% -23,56% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek PLN 2018-12-13 7,12 7,07 +0,71% -18,81% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2018-12-12 80,75 80,40 +0,44% -19,68% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2018-12-13 188,89 185,88 +1,62% -14,98% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-13 88,28 87,11 +1,34% -20,65% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-14 79,61 79,33 +0,35% -18,18% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-12 130,89 129,63 +0,97% -16,90% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2018-12-13 16,36 16,20 +0,99% -20,85% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2018-12-13 9,07 8,94 +1,45% -16,71% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-13 235,16 233,95 +0,52% -11,61% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-13 39,14 38,50 +1,66% -26,57% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-13 47,28 46,52 +1,63% -15,33% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-13 47,09 46,67 +0,90% -14,09% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-13 86,82 85,45 +1,60% -8,54% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2018-12-14 88,93 88,27 +0,75% -17,97% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)