Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-10 21,82 21,82 0,00% +8,61% 99,86 100,00 -0,14% +9,23% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2021-05-10 20,49 20,48 +0,05% +21,82% 77,58 77,96 -0,49% +9,39% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2021-05-10 16,27 16,26 +0,06% +18,67% 61,60 61,90 -0,48% +6,57% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-10 25,06 25,05 +0,04% +4,77% 114,69 114,80 -0,10% +5,36% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2021-05-10 16,74 16,72 +0,12% +17,47% 63,38 63,65 -0,42% +5,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-10 13,54 13,49 +0,37% +1,12% 61,96 61,82 +0,23% +1,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2021-05-10 16,42 16,41 +0,06% +13,16% 62,17 62,47 -0,48% +1,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-10 12,61 12,57 +0,32% +0,56% 57,71 57,61 +0,18% +1,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2021-05-10 21,18 21,17 +0,05% +16,95% 80,19 80,59 -0,49% +5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2021-05-10 21,42 21,42 0,00% +16,22% 81,10 81,54 -0,54% +4,37% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-10 44,27 44,23 +0,09% +18,69% 202,60 202,70 -0,05% +19,36% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2021-05-10 52,55 52,50 +0,10% +20,06% 198,96 199,85 -0,44% +7,81% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-10 26,21 26,19 +0,08% +13,12% 119,95 120,03 -0,07% +13,76% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2021-05-10 19,44 19,42 +0,10% +13,75% 73,60 73,92 -0,44% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-10 189,37 189,20 +0,09% +18,16% 866,63 867,09 -0,05% +18,83% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2021-05-10 48,86 48,82 +0,08% +19,49% 184,99 185,84 -0,46% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-10 112,74 112,64 +0,09% +12,62% 515,94 516,22 -0,05% +13,26% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2021-05-10 23,82 23,80 +0,08% +12,52% 90,18 90,60 -0,45% +1,04% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)