Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 22,80 22,93 -0,57% +13,26% 97,56 97,98 -0,43% +11,74% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-21 19,10 19,10 0,00% +8,46% 75,68 75,55 +0,16% +12,43% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-21 15,50 15,51 -0,06% +10,64% 61,41 61,35 +0,10% +14,69% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 26,63 26,80 -0,63% +12,70% 113,95 114,52 -0,50% +11,18% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-21 15,87 15,89 -0,13% +7,96% 62,88 62,85 +0,04% +11,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 14,74 14,81 -0,47% +8,94% 63,07 63,29 -0,34% +8,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-21 15,98 15,97 +0,06% +3,56% 63,31 63,17 +0,23% +8,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 13,82 13,88 -0,43% +8,39% 59,13 59,31 -0,30% +8,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-21 19,77 19,78 -0,05% +9,89% 78,33 78,24 +0,11% +15,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-21 20,14 20,15 -0,05% +9,22% 79,80 79,71 +0,11% +14,35% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-21 42,58 42,59 -0,02% +6,42% 182,20 182,00 +0,11% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2020-02-21 49,54 49,54 0,00% +9,55% 196,28 195,96 +0,16% +13,57% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-21 26,85 26,86 -0,04% +0,86% 114,89 114,78 +0,10% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2020-02-21 19,61 19,61 0,00% +3,59% 77,70 77,57 +0,16% +7,39% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-21 183,15 183,17 -0,01% +5,95% 783,68 782,72 +0,12% +4,53% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-21 46,32 46,32 0,00% +9,07% 183,52 183,22 +0,16% +13,06% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-21 116,12 116,14 -0,02% +0,42% 496,87 496,29 +0,12% -0,92% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2020-02-21 24,34 24,34 0,00% +2,70% 96,44 96,28 +0,16% +6,46% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)