Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 21,92 21,92 0,00% +6,20% 100,16 100,07 +0,09% +10,55% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 19,79 19,81 -0,10% +4,16% 76,78 76,72 +0,07% +8,99% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 16,41 16,38 +0,18% +9,77% 63,67 63,44 +0,36% +14,86% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 26,41 26,38 +0,11% +11,76% 120,67 120,43 +0,20% +16,35% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 16,97 16,96 +0,06% +9,70% 65,84 65,69 +0,23% +14,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 13,86 13,87 -0,07% +7,19% 63,33 63,32 +0,02% +11,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 16,23 16,23 0,00% +5,18% 62,97 62,86 +0,17% +10,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 12,90 12,91 -0,08% +6,61% 58,94 58,94 +0,01% +10,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 21,27 21,28 -0,05% +7,26% 82,52 82,42 +0,13% +12,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2021-08-18 21,48 21,48 0,00% +6,65% 83,34 83,19 +0,17% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 44,69 44,68 +0,02% +9,51% 204,19 203,97 +0,11% +14,00% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 53,16 53,14 +0,04% +10,66% 206,25 205,81 +0,21% +15,79% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 26,16 26,15 +0,04% +4,56% 119,53 119,38 +0,13% +8,84% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2021-08-18 19,47 19,46 +0,05% +5,30% 75,54 75,37 +0,22% +10,19% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 190,94 190,90 +0,02% +9,04% 872,42 871,48 +0,11% +13,51% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 49,37 49,36 +0,02% +10,13% 191,54 191,17 +0,19% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 112,37 112,35 +0,02% +4,07% 513,43 512,89 +0,11% +8,33% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2021-08-18 23,71 23,70 +0,04% +3,72% 91,99 91,79 +0,22% +8,53% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)