Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 20,84 20,72 +0,58% -3,52% 96,26 95,08 +1,23% +4,29% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-29 18,75 18,79 -0,21% +1,24% 73,71 73,02 +0,95% +3,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-29 14,98 15,00 -0,13% +0,47% 58,89 58,29 +1,03% +2,51% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 24,11 23,94 +0,71% -4,82% 111,36 109,86 +1,37% +2,88% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-29 15,43 15,45 -0,13% -0,13% 60,66 60,04 +1,03% +1,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 13,11 13,10 +0,08% -3,10% 60,01 59,96 +0,08% +3,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-27 15,47 15,46 +0,06% +0,26% 59,96 59,78 +0,31% +2,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 12,25 12,24 +0,08% -3,92% 56,07 56,02 +0,09% +2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-27 19,95 19,98 -0,15% +10,89% 77,32 77,25 +0,09% +13,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-27 20,24 20,27 -0,15% +9,76% 78,45 78,37 +0,09% +12,42% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-30 40,89 40,85 +0,10% -1,61% 189,44 188,68 +0,40% +6,61% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2020-10-30 48,25 48,21 +0,08% +0,58% 190,61 189,53 +0,57% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-30 24,76 24,74 +0,08% -6,67% 114,71 114,27 +0,39% +1,13% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2020-10-30 18,29 18,28 +0,05% -5,38% 72,25 71,86 +0,54% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-30 175,29 175,16 +0,07% -2,08% 812,12 809,05 +0,38% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-30 44,98 44,94 +0,09% +0,13% 177,69 176,67 +0,58% +2,49% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-30 106,75 106,67 +0,07% -7,09% 494,57 492,70 +0,38% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-30 22,59 22,57 +0,09% -6,19% 89,24 88,73 +0,58% -3,98% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)