Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2019-08-28 105,16 105,06 +0,10% +3,46% 459,38 459,31 +0,02% +5,73% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-11 21,51 21,56 -0,23% +12,50% 92,96 93,26 -0,32% +12,85% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-11 18,33 18,33 0,00% +7,44% 71,90 72,19 -0,40% +12,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-11 14,77 14,75 +0,14% +5,58% 57,94 58,09 -0,26% +10,41% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-11 25,30 25,28 +0,08% +11,01% 109,34 109,35 -0,01% +11,36% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-11 15,33 15,29 +0,26% +5,94% 60,13 60,22 -0,14% +10,80% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2019-09-12 16,11 16,05 +0,37% +9,44% 63,35 63,03 +0,50% +16,04% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-09-09 482,63 481,82 +0,17% +5,97% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-09-09 426,73 426,05 +0,16% +4,96% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-11 41,27 41,20 +0,17% +2,56% 178,36 178,22 +0,08% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2019-10-11 47,57 47,49 +0,17% +5,90% 186,60 187,03 -0,23% +10,75% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-11 26,35 26,30 +0,19% -4,74% 113,88 113,77 +0,10% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2019-10-11 19,17 19,14 +0,16% -0,67% 75,20 75,38 -0,24% +4,90% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-11 177,79 177,52 +0,15% +2,09% 768,36 767,90 +0,06% +2,41% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-11 44,55 44,48 +0,16% +5,39% 174,75 175,17 -0,24% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-11 114,11 113,93 +0,16% -5,21% 493,15 492,83 +0,07% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-11 23,88 23,84 +0,17% -1,44% 93,67 93,89 -0,23% +4,08% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)