Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 100,68 100,37 +0,31% +0,05% 434,66 432,41 +0,52% +2,78% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 20,04 20,07 -0,15% +8,50% 86,52 86,47 +0,06% +11,46% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-12 17,50 17,46 +0,23% +0,11% 66,83 66,42 +0,62% +11,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-12 13,96 13,94 +0,14% -0,64% 53,31 53,03 +0,54% +10,75% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 23,50 23,51 -0,04% +11,43% 101,45 101,29 +0,17% +14,47% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-12 14,59 14,55 +0,27% +2,75% 55,72 55,35 +0,67% +14,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 13,53 13,63 -0,73% +4,97% 58,10 58,43 -0,56% +8,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 15,43 15,41 +0,13% -3,56% 58,39 58,17 +0,39% +8,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 12,75 12,84 -0,70% +4,34% 54,75 55,04 -0,53% +7,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 17,99 17,95 +0,22% -1,15% 68,08 67,76 +0,48% +10,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 18,44 18,40 +0,22% -1,81% 69,78 69,45 +0,47% +10,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2019-02-12 15,07 15,07 0,00% +2,10% 57,55 57,14 +0,71% +13,80% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-12 458,65 458,05 +0,13% +3,67% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-12 407,74 407,22 +0,13% +2,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 39,79 39,71 +0,20% -2,26% 172,16 171,44 +0,42% +1,06% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 44,93 44,84 +0,20% +0,69% 172,44 171,24 +0,70% +13,26% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 26,47 26,42 +0,19% -7,74% 114,53 114,06 +0,41% -4,60% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2019-02-13 18,81 18,77 +0,21% -4,90% 72,19 71,68 +0,71% +6,96% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 171,92 171,60 +0,19% -2,70% 743,86 740,83 +0,41% +0,61% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 42,20 42,12 +0,19% +0,24% 161,96 160,86 +0,69% +12,75% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 115,00 114,78 +0,19% -8,14% 497,58 495,53 +0,41% -5,02% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2019-02-13 23,55 23,50 +0,21% -5,61% 90,38 89,75 +0,71% +6,17% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)