Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 25,04 24,91 +0,52% +7,79% 107,11 106,72 +0,36% +7,11% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-22 20,83 20,73 +0,48% +4,67% 79,79 79,82 -0,03% +6,64% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 17,92 17,84 +0,45% +3,23% 76,65 76,43 +0,29% +2,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD 2019-09-12 57,24 56,75 +0,86% -9,34% 225,09 222,87 +0,99% -3,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2019-10-23 215,11 215,31 -0,09% +6,94% 826,19 824,79 +0,17% +10,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 201,75 201,94 -0,09% +6,39% 774,88 773,57 +0,17% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies USD 2019-10-23 130,56 130,79 -0,18% +14,91% 501,45 501,02 +0,09% +18,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2019-10-23 221,22 221,77 -0,25% +5,33% 849,66 849,53 +0,02% +8,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2019-10-23 204,80 205,32 -0,25% -6,46% 786,60 786,52 +0,01% -3,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 188,90 189,30 -0,21% +8,04% 808,34 809,73 -0,17% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 208,17 208,69 -0,25% +4,81% 799,54 799,43 +0,01% +8,00% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 1,13 1,12 +0,89% +6,60% 4,84 4,80 +0,77% +6,28% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 1,25 1,25 0,00% +3,31% 4,80 4,81 -0,25% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 15,00 14,93 +0,47% +12,95% 64,19 63,86 +0,51% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) USD 2019-10-23 12,29 12,25 +0,33% +9,54% 47,20 46,93 +0,59% +12,87% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 14,14 14,08 +0,43% +12,40% 60,51 60,23 +0,47% +12,06% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 11,63 11,58 +0,43% +9,00% 44,67 44,36 +0,70% +12,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)