Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-28 19,90 20,03 -0,65% -21,31% 88,31 89,73 -1,58% -18,70% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2020-05-28 16,46 16,41 +0,30% -22,03% 66,67 67,09 -0,63% -17,70% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-28 18,33 18,23 +0,55% +13,08% 81,34 81,67 -0,40% +16,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-28 43,63 44,13 -1,13% -17,27% 193,62 197,70 -2,06% -14,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2020-05-28 35,40 35,57 -0,48% -19,75% 143,38 145,43 -1,41% -14,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-28 16,35 16,54 -1,15% -17,84% 72,56 74,10 -2,08% -15,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2020-05-28 12,75 12,81 -0,47% -20,26% 51,64 52,37 -1,40% -14,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-28 11,48 11,60 -1,03% -17,11% 50,95 51,97 -1,97% -14,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2020-05-28 8,89 8,92 -0,34% -19,62% 36,01 36,47 -1,26% -13,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2020-05-28 8,35 8,38 -0,36% -20,17% 33,82 34,26 -1,29% -14,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2020-05-28 37,15 37,36 -0,56% -6,99% 150,47 152,75 -1,49% -0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2020-05-28 23,80 23,93 -0,54% -7,89% 96,40 97,84 -1,47% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2020-05-29 188,88 187,18 +0,91% -9,89% 760,13 758,15 +0,26% -5,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2020-05-29 176,62 175,03 +0,91% -10,35% 710,79 708,94 +0,26% -6,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies USD 2020-05-29 113,37 112,81 +0,50% -7,56% 456,25 456,93 -0,15% -3,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2020-05-29 199,15 201,67 -1,25% -3,84% 801,46 816,84 -1,88% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2020-05-29 181,74 184,03 -1,24% -5,21% 731,39 745,39 -1,88% -0,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-29 169,41 173,23 -2,21% -4,17% 749,88 768,76 -2,46% -1,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2020-05-29 186,84 189,20 -1,25% -4,32% 751,92 766,34 -1,88% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-29 1,12 1,13 -0,88% +6,67% 4,96 5,01 -1,14% +9,89% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2020-05-29 1,25 1,24 +0,81% +6,84% 5,03 5,02 +0,16% +12,01% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-29 12,49 12,65 -1,26% -14,98% 55,29 56,14 -1,52% -12,41% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) USD 2020-05-29 10,24 10,27 -0,29% -15,16% 41,21 41,60 -0,93% -11,06% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-29 11,74 11,89 -1,26% -15,42% 51,97 52,77 -1,52% -12,86% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) USD 2020-05-29 9,66 9,69 -0,31% -15,56% 38,88 39,25 -0,95% -11,47% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)