Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 83,43 83,21 +0,26% -3,94% 358,07 356,83 +0,35% -2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 94,08 94,03 +0,05% -8,80% 357,01 354,50 +0,71% -1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 76,97 76,76 +0,27% -4,41% 330,35 329,17 +0,36% -2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 86,79 86,75 +0,05% -9,25% 329,35 327,06 +0,70% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 56,37 55,91 +0,82% -4,51% 241,93 239,76 +0,91% -2,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 46,39 46,02 +0,80% -8,25% 199,10 197,35 +0,89% -6,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 13,96 13,84 +0,87% -5,55% 52,98 52,18 +1,53% +1,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 63,57 63,18 +0,62% -9,33% 241,24 238,19 +1,28% -2,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 51,05 50,63 +0,83% -4,99% 219,10 217,12 +0,91% -3,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 57,57 57,21 +0,63% -9,78% 218,47 215,69 +1,29% -2,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 89,02 87,21 +2,08% +3,70% 382,06 373,98 +2,16% +5,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-11-28 78,12 76,59 +2,00% +2,71% 378,01 370,63 +1,99% +5,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 104,58 101,79 +2,74% +0,06% 396,86 383,76 +3,41% +5,10% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 23,87 23,96 -0,38% -5,01% 102,69 102,88 -0,18% -3,20% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 20,21 20,22 -0,05% -8,55% 76,99 76,31 +0,89% -2,46% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 15,76 15,95 -1,19% -16,39% 67,80 68,48 -1,00% -14,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 53,06 53,46 -0,75% -5,37% 228,27 229,54 -0,55% -3,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 44,11 44,29 -0,41% -8,66% 168,04 167,15 +0,53% -2,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 20,03 20,18 -0,74% -5,87% 86,17 86,65 -0,55% -4,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-17 16,00 16,07 -0,44% -9,14% 60,95 60,65 +0,50% -3,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 13,70 13,81 -0,80% -9,39% 58,94 59,30 -0,60% -7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 10,87 10,92 -0,46% -12,55% 41,41 41,21 +0,48% -6,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-17 10,29 10,34 -0,48% -12,94% 39,20 39,02 +0,46% -7,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 28,46 28,87 -1,42% -15,42% 108,42 108,95 -0,49% -9,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-17 24,90 25,25 -1,39% -16,05% 94,86 95,29 -0,46% -10,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 37,14 37,69 -1,46% -17,30% 141,49 142,24 -0,53% -11,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-17 24,05 24,41 -1,47% -17,92% 91,62 92,12 -0,55% -12,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD 2018-12-17 56,95 56,34 +1,08% -22,97% 216,95 212,62 +2,04% -17,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 206,82 207,09 -0,13% -18,91% 787,88 781,54 +0,81% -13,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-17 194,84 195,10 -0,13% -19,31% 742,24 736,29 +0,81% -13,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies USD 2018-12-17 113,52 113,79 -0,24% -16,07% 432,45 429,43 +0,70% -10,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 195,07 197,11 -1,03% -13,46% 743,12 743,87 -0,10% -7,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2018-12-17 183,61 185,54 -1,04% -14,45% 699,46 700,21 -0,11% -8,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 163,93 166,78 -1,71% -10,49% 705,24 716,10 -1,52% -8,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-17 184,34 186,28 -1,04% -13,90% 702,24 703,00 -0,11% -8,16% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 1,00 1,02 -1,96% -10,71% 4,30 4,38 -1,77% -9,01% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-17 1,14 1,15 -0,87% -13,64% 4,34 4,34 +0,07% -7,88% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 13,60 13,58 +0,15% +0,82% 58,51 58,31 +0,34% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 11,37 11,28 +0,80% -3,07% 43,31 42,57 +1,75% +3,39% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 12,87 12,86 +0,08% +0,23% 55,37 55,22 +0,27% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-17 10,80 10,72 +0,75% -3,57% 41,14 40,46 +1,70% +2,85% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)