Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A - EUR (EUR) EUR 2021-06-18 270,77 270,26 +0,19% +37,24% 1226,83 1223,87 +0,24% +44,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) EUR 2021-06-18 351,43 350,76 +0,19% +38,99% 1592,29 1588,42 +0,24% +45,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity I - EUR (EUR) EUR 2021-06-18 2891,35 2885,80 +0,19% +49,08% 13100,40 13068,30 +0,25% +56,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) EUR 2021-06-18 3951,66 3944,08 +0,19% +52,39% 17904,60 17860,80 +0,25% +59,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity P - EUR (EUR) EUR 2021-06-18 2104,44 2100,41 +0,19% +49,00% 9535,01 9511,71 +0,24% +56,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity WT - EUR (EUR) EUR 2021-06-18 3141,43 3135,38 +0,19% +54,73% 14233,50 14198,60 +0,25% +62,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A - USD (USD) USD 2021-06-18 146,79 146,14 +0,44% +36,54% 556,79 545,63 +2,05% +26,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A2 - EUR (EUR) EUR 2021-06-18 357,34 354,57 +0,78% +25,05% 1619,07 1605,67 +0,83% +31,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons AT - USD (USD) USD 2021-06-18 147,45 146,79 +0,45% +36,98% 559,29 548,05 +2,05% +26,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons CT2 - EUR (EUR) EUR 2021-06-18 337,43 334,82 +0,78% +25,86% 1528,86 1516,23 +0,83% +32,12% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 31,61 31,33 +0,89% +49,81% 143,15 141,94 +0,85% +53,22% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 28,12 28,36 -0,85% +59,05% 104,99 105,92 -0,88% +52,04% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 21,81 21,59 +1,02% +17,96% 98,77 97,82 +0,97% +20,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 71,27 70,36 +1,29% +55,65% 322,75 318,77 +1,25% +59,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 62,16 61,90 +0,42% +64,79% 232,08 231,19 +0,39% +57,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 26,57 26,23 +1,30% +54,84% 120,32 118,84 +1,25% +58,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2021-06-17 22,27 22,18 +0,41% +63,99% 83,15 82,84 +0,37% +56,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 18,22 17,98 +1,33% +49,96% 82,51 81,46 +1,29% +53,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 15,18 15,10 +0,53% +58,79% 56,68 56,40 +0,49% +51,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2021-06-17 14,18 14,11 +0,50% +57,91% 52,94 52,70 +0,46% +50,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 58,22 58,97 -1,27% +49,59% 217,37 220,25 -1,31% +42,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2021-06-17 36,99 37,47 -1,28% +48,43% 138,11 139,95 -1,32% +41,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 307,32 308,79 -0,48% +52,09% 1147,41 1153,30 -0,51% +45,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-06-17 285,86 287,24 -0,48% +51,32% 1067,29 1072,81 -0,51% +44,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies USD 2021-06-17 183,51 184,22 -0,39% +52,70% 685,15 688,04 -0,42% +45,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 299,80 303,09 -1,09% +44,75% 1119,33 1132,01 -1,12% +38,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2021-06-17 270,86 273,84 -1,09% +43,30% 1011,28 1022,77 -1,12% +36,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 236,65 235,54 +0,47% +35,64% 1071,67 1067,14 +0,42% +38,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-06-17 279,79 282,86 -1,09% +44,02% 1044,62 1056,45 -1,12% +37,67% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 1,23 1,22 +0,82% +9,82% 5,57 5,53 +0,77% +12,32% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-06-17 1,46 1,47 -0,68% +15,87% 5,45 5,49 -0,71% +10,76% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 15,26 15,04 +1,46% +18,94% 69,10 68,14 +1,42% +21,64% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 13,41 13,43 -0,15% +26,27% 50,07 50,16 -0,18% +20,70% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 14,26 14,06 +1,42% +18,24% 64,58 63,70 +1,38% +20,93% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) USD 2021-06-17 12,58 12,60 -0,16% +25,55% 46,97 47,06 -0,19% +20,01% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)