Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 243,15 246,77 -1,47% +23,24% 1101,71 1116,31 -1,31% +29,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 315,58 320,28 -1,47% +24,81% 1429,89 1448,85 -1,31% +31,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity I - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 2585,90 2624,28 -1,46% +33,33% 11716,70 11871,50 -1,30% +39,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 3534,23 3586,68 -1,46% +36,29% 16013,60 16225,10 -1,30% +43,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity P - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 1882,39 1910,33 -1,46% +33,28% 8529,11 8641,76 -1,30% +39,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity PT2 - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 1555,34 1578,41 -1,46% +37,99% 7047,25 7140,25 -1,30% +44,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity WT - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 2805,61 2847,23 -1,46% +38,19% 12712,20 12880,00 -1,30% +45,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A - USD (USD) USD 2021-01-22 147,06 146,99 +0,05% +36,79% 548,71 548,32 +0,07% +24,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A2 - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 348,83 349,53 -0,20% +22,08% 1580,55 1581,17 -0,04% +28,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons AT - USD (USD) USD 2021-01-22 147,71 147,63 +0,05% +37,23% 551,14 550,70 +0,08% +25,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons CT2 - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 330,25 330,90 -0,20% +23,18% 1496,36 1496,89 -0,04% +29,31% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-21 28,05 27,91 +0,50% +9,06% 126,89 126,55 +0,27% +16,23% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-01-21 25,44 25,25 +0,75% +19,38% 94,90 94,48 +0,45% +16,34% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-21 22,28 22,30 -0,09% +15,86% 100,79 101,11 -0,32% +23,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-21 60,77 61,03 -0,43% +7,96% 274,90 276,72 -0,66% +15,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-01-21 54,19 54,15 +0,07% +18,47% 202,15 202,61 -0,23% +15,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-21 22,70 22,80 -0,44% +7,38% 102,69 103,38 -0,67% +14,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2021-01-21 19,45 19,44 +0,05% +17,88% 72,55 72,74 -0,25% +14,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-21 15,72 15,86 -0,88% +6,22% 71,11 71,91 -1,11% +13,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-01-21 13,39 13,44 -0,37% +16,64% 49,95 50,29 -0,67% +13,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2021-01-21 12,54 12,58 -0,32% +16,11% 46,78 47,07 -0,62% +13,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-01-21 53,22 53,15 +0,13% +19,22% 198,53 198,87 -0,17% +16,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2021-01-21 33,92 33,88 +0,12% +18,31% 126,53 126,77 -0,18% +15,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2021-01-22 291,63 291,74 -0,04% +25,92% 1088,13 1088,28 -0,01% +22,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-01-22 271,81 271,92 -0,04% +25,29% 1014,18 1014,34 -0,02% +22,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies USD 2021-01-22 168,01 170,32 -1,36% +18,86% 626,88 635,35 -1,33% +15,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2021-01-22 274,59 277,14 -0,92% +12,67% 1024,55 1033,82 -0,90% +9,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2021-01-22 248,10 250,39 -0,91% +11,56% 925,71 934,03 -0,89% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-22 213,01 215,24 -1,04% +2,18% 965,15 973,68 -0,88% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-01-22 256,78 259,16 -0,92% +12,11% 958,10 966,75 -0,89% +9,26% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-22 1,25 1,26 -0,79% +6,84% 5,66 5,70 -0,63% +14,01% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-01-22 1,51 1,53 -1,31% +16,15% 5,63 5,71 -1,28% +13,20% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-22 14,30 14,39 -0,63% -10,06% 64,79 65,10 -0,47% -4,02% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) USD 2021-01-22 12,82 12,88 -0,47% -1,31% 47,83 48,05 -0,44% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-22 13,40 13,48 -0,59% -10,49% 60,72 60,98 -0,43% -4,48% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) USD 2021-01-22 12,05 12,11 -0,50% -1,87% 44,96 45,17 -0,47% -4,36% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)