Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) USD 2019-08-28 52,02 51,42 +1,17% -5,61% 204,49 202,26 +1,10% +0,77% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 57,25 57,21 +0,07% +1,56% 248,22 248,00 +0,09% +2,22% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)