Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) USD 2019-02-12 52,10 52,04 +0,12% -5,39% 198,97 197,96 +0,51% +5,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 55,52 55,84 -0,57% -6,15% 240,22 241,07 -0,35% -2,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)