Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych PLN 2021-04-09 107,11 107,17 -0,06% +1,44% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PLN 2021-04-09 114,55 114,57 -0,02% +9,60% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond PLN 2021-04-09 108,91 109,09 -0,17% +3,26% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income PLN 2021-04-09 114,87 114,95 -0,07% +10,89% - - - - kup on-line
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate PLN 2021-04-09 101,98 101,99 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy PLN 2021-04-09 110,38 110,38 0,00% +4,30% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych PLN 2021-04-09 105,84 105,84 0,00% +9,41% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych PLN 2021-04-08 112,48 112,21 +0,24% +11,50% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych PLN 2021-04-09 99,79 99,89 -0,10% +4,84% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2021-04-09 112,52 112,54 -0,02% +3,95% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych PLN 2021-04-09 13,43 13,46 -0,22% +3,39% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2021-04-08 114,20 114,21 -0,01% +3,18% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) PLN 2021-04-09 111,73 111,74 -0,01% +4,53% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN 2021-04-09 87,05 87,45 -0,46% +8,76% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych PLN 2021-04-09 104,11 104,11 0,00% +3,99% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl PLN 2021-04-08 14,64 14,66 -0,14% -2,92% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych PLN 2021-04-09 19,61 19,62 -0,05% +11,80% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny PLN 2021-04-09 103,18 103,30 -0,12% +5,52% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD PLN 2021-04-09 112,84 113,46 -0,55% -5,35% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy PLN 2021-04-09 10,62 10,62 0,00% +3,01% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus PLN 2021-04-08 115,88 115,90 -0,02% +5,13% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)