Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych PLN 2021-08-17 106,94 107,00 -0,06% -1,22% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PLN 2021-08-17 115,76 115,82 -0,05% +5,06% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond PLN 2021-08-17 109,88 109,88 0,00% +0,26% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income PLN 2021-08-17 115,97 116,12 -0,13% +5,32% - - - - kup on-line
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate PLN 2021-08-17 102,88 102,92 -0,04% -0,17% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy PLN 2021-08-17 110,63 110,61 +0,02% +1,73% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych PLN 2021-08-17 113,75 113,84 -0,08% +2,07% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych PLN 2021-08-17 105,12 105,25 -0,12% +0,82% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2021-08-17 112,12 112,13 -0,01% +1,46% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych PLN 2021-08-17 13,48 13,49 -0,07% -0,15% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2021-08-17 113,64 113,62 +0,02% -0,43% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) PLN 2021-08-17 111,30 111,30 0,00% +2,21% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN 2021-08-17 87,06 87,36 -0,34% +0,35% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych PLN 2021-08-17 104,79 104,71 +0,08% +1,50% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl PLN 2021-08-11 14,48 14,52 -0,28% -3,92% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych PLN 2021-08-17 19,81 19,83 -0,10% +4,04% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny PLN 2021-08-17 103,64 103,69 -0,05% +0,78% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD PLN 2021-08-17 113,93 113,74 +0,17% +2,98% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy PLN 2021-08-17 10,62 10,62 0,00% +0,95% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus PLN 2021-08-16 114,75 114,81 -0,05% -0,44% - - - - kup on-line
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych PLN 2021-08-17 106,81 106,82 -0,01% +2,57% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)