Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PLN 2019-02-12 106,91 106,90 +0,01% -1,27% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond PLN 2019-02-12 100,82 100,89 -0,07% +1,33% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income PLN 2019-02-12 106,84 106,75 +0,08% +0,73% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy PLN 2019-02-12 106,02 106,06 -0,04% +2,02% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych PLN 2019-02-12 97,94 97,97 -0,03% -0,74% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2019-02-12 105,27 105,28 -0,01% +1,19% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych PLN 2019-02-12 13,05 13,07 -0,15% +0,62% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2019-02-11 108,58 108,61 -0,03% -0,59% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) PLN 2019-02-12 102,54 102,53 +0,01% -2,92% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN 2019-02-12 88,37 88,23 +0,16% -10,72% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl PLN 2019-02-06 15,43 15,42 +0,06% -2,28% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych PLN 2019-02-12 17,99 17,97 +0,11% -2,44% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD PLN 2019-02-12 108,68 108,34 +0,31% +11,94% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy PLN 2019-02-12 10,06 10,06 0,00% +1,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities PLN 2019-02-12 108,19 108,18 +0,01% -0,96% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus PLN 2019-02-12 108,45 108,38 +0,06% +1,72% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)