Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 21,00 21,13 -0,62% -1,18% 96,37 96,72 -0,36% +6,05% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-28 12,85 12,93 -0,62% -0,23% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 40,93 41,18 -0,61% -1,42% 187,83 188,50 -0,35% +5,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 19,57 19,58 -0,05% +4,48% 89,58 89,62 -0,05% +11,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 17,33 17,35 -0,12% +3,40% 79,33 79,41 -0,11% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2020-10-29 142,92 143,43 -0,36% -1,35% 660,13 658,20 +0,29% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2020-10-29 96,32 96,66 -0,35% -5,92% 444,89 443,57 +0,30% +1,69% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)