Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 19,71 19,72 -0,05% -2,09% 84,94 84,68 +0,30% -1,53% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-14 11,65 11,65 0,00% -0,43% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 38,63 38,64 -0,03% -2,33% 166,47 165,93 +0,33% -1,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 19,02 19,02 0,00% +0,05% 81,96 81,68 +0,35% +0,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 17,07 17,07 0,00% -0,58% 73,56 73,30 +0,35% -0,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2018-08-14 40,47 40,45 +0,05% +0,32% 174,40 173,70 +0,40% +0,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 279,83 280,22 -0,14% +0,38% 1205,90 1203,32 +0,21% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 141,82 141,80 +0,01% +0,80% 611,16 608,92 +0,37% +1,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 106,74 106,72 +0,02% -3,92% 459,99 458,28 +0,37% -3,37% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)