Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 19,90 19,90 0,00% -0,30% 85,91 85,79 +0,13% +1,88% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-21 11,73 11,73 0,00% +1,38% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 39,01 39,02 -0,03% -0,56% 168,41 168,23 +0,11% +1,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 18,95 18,98 -0,16% 0,00% 81,81 81,83 -0,02% +2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 17,02 17,05 -0,18% -0,58% 73,48 73,51 -0,04% +1,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2018-06-21 40,38 40,43 -0,12% +0,15% 174,32 174,31 +0,01% +2,34% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-12 329,54 329,26 +0,09% +1,59% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 278,67 278,56 +0,04% +0,36% 1203,05 1200,96 +0,17% +2,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 140,86 140,87 -0,01% +0,84% 610,25 608,15 +0,34% +4,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 107,43 107,44 -0,01% -3,74% 465,42 463,83 +0,34% -0,53% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)