Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-16 20,14 20,14 0,00% +6,62% 86,25 86,25 0,00% +7,11% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-16 11,70 11,70 0,00% +8,84% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-16 39,57 39,56 +0,03% +6,37% 169,45 169,41 +0,03% +6,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-16 19,03 19,02 +0,05% +5,20% 81,49 81,45 +0,05% +5,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-16 17,18 17,18 0,00% +4,56% 73,57 73,57 0,00% +5,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2017-08-16 40,53 40,34 +0,47% +4,00% 173,56 172,86 +0,41% +4,48% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 325,91 325,82 +0,03% +9,90% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-16 279,11 278,77 +0,12% +5,36% 1195,23 1194,56 +0,06% +5,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 140,94 140,92 +0,01% +7,64% 602,15 603,46 -0,22% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 111,29 111,28 +0,01% +2,45% 475,48 476,53 -0,22% +2,51% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)