Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 21,77 21,84 -0,32% +8,42% 93,60 93,95 -0,37% +7,40% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-26 13,28 13,32 -0,30% +10,57% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 42,49 42,63 -0,33% +8,14% 182,69 183,38 -0,38% +7,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 20,03 20,09 -0,30% +6,94% 86,12 86,42 -0,35% +7,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 17,82 17,86 -0,22% +6,32% 76,62 76,83 -0,27% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 148,13 150,20 -1,38% +5,60% 638,34 638,38 -0,01% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 103,53 104,98 -1,38% +0,72% 446,14 446,19 -0,01% +0,15% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)