Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 20,27 20,29 -0,10% +3,37% 84,48 84,37 +0,13% +1,60% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-19 11,92 11,93 -0,08% +5,30% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 39,76 39,80 -0,10% +3,11% 165,71 165,50 +0,13% +1,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 19,13 19,16 -0,16% +2,96% 79,73 79,67 +0,07% +1,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 17,21 17,23 -0,12% +2,38% 71,73 71,65 +0,11% +0,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2018-04-19 40,81 40,86 -0,12% +3,11% 170,08 169,90 +0,11% +1,35% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-20 331,65 331,91 -0,08% +5,14% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 281,41 281,60 -0,07% +3,26% 1172,83 1170,95 +0,16% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 142,31 142,41 -0,07% +3,63% 592,93 593,52 -0,10% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 108,54 108,61 -0,06% -1,08% 452,23 452,65 -0,09% -2,80% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)