Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 19,88 19,90 -0,10% -2,79% 85,36 85,41 -0,06% -1,36% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-18 11,80 11,81 -0,08% -1,01% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 38,95 38,98 -0,08% -3,04% 167,24 167,30 -0,04% -1,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 19,00 19,03 -0,16% -1,14% 81,58 81,67 -0,12% +0,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 17,04 17,06 -0,12% -1,73% 73,16 73,22 -0,08% -0,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2018-10-18 40,29 40,31 -0,05% -1,37% 172,99 173,01 -0,01% +0,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 278,69 278,86 -0,06% -1,53% 1197,42 1197,31 +0,01% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 141,97 141,88 +0,06% -0,45% 609,32 609,05 +0,04% +0,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-07 106,51 106,48 +0,03% -4,51% 460,31 459,81 +0,11% -2,77% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)