Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 20,47 20,46 +0,05% +5,95% 85,46 85,24 +0,26% +1,13% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-22 11,98 11,97 +0,08% +7,93% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 40,17 40,16 +0,02% +5,71% 167,71 167,32 +0,23% +0,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 19,29 19,28 +0,05% +5,12% 80,54 80,33 +0,26% +0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 17,37 17,36 +0,06% +4,51% 72,52 72,33 +0,27% -0,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2018-01-22 41,11 41,08 +0,07% +5,03% 171,63 171,15 +0,28% -0,69% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-22 335,17 334,84 +0,10% +10,39% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 283,60 283,54 +0,02% +4,86% 1184,03 1181,31 +0,23% +0,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 143,83 143,66 +0,12% +6,69% 599,71 599,78 -0,01% +1,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 111,01 110,88 +0,12% +1,80% 462,87 462,92 -0,01% -2,78% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)