Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 22,56 22,61 -0,22% +16,11% 102,94 103,47 -0,51% +16,25% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-05-11 13,85 13,88 -0,22% +17,97% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 43,92 44,00 -0,18% +15,82% 200,41 201,36 -0,47% +15,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 20,50 20,53 -0,15% +14,02% 93,54 93,95 -0,44% +14,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 18,10 18,12 -0,11% +13,34% 82,59 82,92 -0,40% +13,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2021-05-11 158,72 158,89 -0,11% +22,40% 724,25 727,14 -0,40% +22,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2021-05-11 104,60 104,71 -0,11% +16,91% 477,30 479,19 -0,40% +17,05% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)