Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 22,88 22,88 0,00% +8,95% 104,54 104,45 +0,09% +13,42% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 14,07 14,07 0,00% +9,58% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 44,51 44,50 +0,02% +8,67% 203,37 203,15 +0,11% +13,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 20,69 20,69 0,00% +6,43% 94,53 94,45 +0,09% +10,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 18,24 18,24 0,00% +5,80% 83,34 83,27 +0,09% +10,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2021-08-18 161,26 161,22 +0,02% +13,20% 736,81 735,99 +0,11% +17,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2021-08-18 105,20 105,18 +0,02% +8,28% 480,67 480,16 +0,11% +12,71% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)