Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 21,23 21,22 +0,05% +6,84% 90,81 90,92 -0,11% +6,16% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-22 12,86 12,85 +0,08% +9,08% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 41,49 41,46 +0,07% +6,60% 177,47 177,63 -0,09% +5,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2019-09-12 42,75 42,61 +0,33% +5,69% 185,35 184,81 +0,29% +6,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 291,66 291,80 -0,05% +4,38% 1264,55 1264,95 -0,03% +5,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 144,94 144,94 0,00% +2,09% 620,23 619,98 +0,04% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 102,42 102,42 0,00% -2,23% 438,28 438,10 +0,04% -2,53% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)