Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 19,28 19,27 +0,05% -5,16% 82,94 82,74 +0,25% -3,36% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-17 11,48 11,48 0,00% -3,29% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 37,75 37,74 +0,03% -5,41% 162,40 162,04 +0,22% -3,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 18,52 18,52 0,00% -3,44% 79,67 79,52 +0,20% -1,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 16,58 16,59 -0,06% -4,05% 71,33 71,23 +0,14% -2,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2018-12-17 39,63 39,62 +0,03% -3,22% 170,49 170,12 +0,22% -1,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 270,44 270,39 +0,02% -4,20% 1163,46 1160,97 +0,21% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 135,63 135,64 -0,01% -4,75% 583,49 582,40 +0,19% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 100,73 100,74 -0,01% -9,37% 433,35 432,55 +0,19% -7,64% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)