Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 19,85 19,83 +0,10% -2,07% 85,98 85,75 +0,27% +2,07% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-19 11,87 11,86 +0,08% -0,08% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 38,85 38,81 +0,10% -2,34% 168,29 167,83 +0,27% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 18,73 18,70 +0,16% -2,85% 80,43 80,16 +0,34% +0,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 16,76 16,74 +0,12% -3,46% 71,97 71,76 +0,29% -0,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2019-02-19 40,56 40,51 +0,12% -0,69% 175,69 175,18 +0,30% +3,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 277,94 277,55 +0,14% -1,14% 1203,56 1202,26 +0,11% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 139,10 138,91 +0,14% -2,11% 602,35 601,72 +0,10% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 101,93 101,79 +0,14% -7,06% 441,39 440,92 +0,11% -2,94% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)