Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,79 14,77 +0,14% -3,46% 63,48 63,34 +0,22% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 15,21 15,23 -0,13% -11,00% 65,28 65,31 -0,05% -9,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 10,68 10,70 -0,19% -10,18% 51,68 51,78 -0,19% -7,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 16,68 16,70 -0,12% -8,30% 63,30 62,96 +0,53% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 13,82 13,80 +0,14% -3,89% 59,31 59,18 +0,23% -1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,98 9,99 -0,10% -11,45% 42,83 42,84 -0,02% -9,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 15,58 15,59 -0,06% -8,78% 59,12 58,78 +0,59% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 19,38 19,38 0,00% -8,15% 83,18 83,11 +0,08% -6,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 7,13 7,15 -0,28% -15,82% 30,60 30,66 -0,20% -14,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-28 9,10 9,13 -0,33% -14,47% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 21,86 21,91 -0,23% -12,77% 82,95 82,60 +0,43% -6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 18,27 18,27 0,00% -8,60% 78,41 78,35 +0,08% -6,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 6,83 6,85 -0,29% -16,09% 29,31 29,37 -0,21% -14,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 20,60 20,65 -0,24% -13,23% 78,17 77,85 +0,41% -6,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-12-13 77,26 77,39 -0,17% -9,81% 293,08 292,25 +0,28% -4,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 21,42 21,38 +0,19% -1,97% 92,09 91,90 +0,21% +0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 13,23 13,21 +0,15% -8,06% 56,88 56,78 +0,18% -6,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 19,63 19,60 +0,15% -5,31% 74,46 74,02 +0,61% +0,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 20,24 20,20 +0,20% -2,32% 87,02 86,82 +0,22% -0,19% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 7,93 7,94 -0,13% -7,36% 30,08 29,98 +0,33% -1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 13,28 13,30 -0,15% -6,87% 50,38 50,22 +0,30% -1,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-13 33,15 33,18 -0,09% -7,32% 125,75 125,30 +0,36% -1,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-12-13 33,84 33,73 +0,33% -7,64% 128,37 127,38 +0,78% -1,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-13 10,04 10,05 -0,10% -4,29% 43,16 43,20 -0,07% -2,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-12-13 12,24 12,26 -0,16% -7,69% 46,43 46,30 +0,29% -1,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-14 113,34 113,40 -0,05% -7,02% 486,65 487,54 -0,18% -5,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 105,77 105,58 +0,18% -9,25% 454,74 453,80 +0,21% -7,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 113,83 113,58 +0,22% -6,54% 431,80 428,91 +0,67% -0,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 102,43 102,24 +0,19% -9,70% 440,38 439,45 +0,21% -7,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-13 110,30 110,06 +0,22% -7,01% 418,41 415,62 +0,67% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-13 72,18 72,03 +0,21% -12,67% 273,81 272,01 +0,66% -7,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 111,25 111,06 +0,17% -7,23% 478,30 477,36 +0,20% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 119,20 118,97 +0,19% -4,62% 452,17 449,27 +0,65% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 107,70 107,51 +0,18% -7,69% 463,04 462,10 +0,20% -5,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-13 115,46 115,24 +0,19% -5,10% 437,99 435,18 +0,64% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-13 82,47 82,31 +0,19% -9,89% 312,84 310,83 +0,65% -4,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 26,73 26,72 +0,04% -6,41% 114,92 114,85 +0,06% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 26,85 26,83 +0,07% -3,52% 101,85 101,32 +0,53% +2,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 16,96 16,95 +0,06% -10,07% 72,92 72,85 +0,08% -8,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-12-13 9,00 8,99 +0,11% -7,31% 34,14 33,95 +0,56% -1,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 25,51 25,50 +0,04% -6,76% 109,67 109,60 +0,06% -4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-13 112,94 112,86 +0,07% -4,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-13 25,56 25,54 +0,08% -3,91% 96,96 96,45 +0,53% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 11,06 11,05 +0,09% -10,37% 47,55 47,50 +0,12% -8,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-13 8,63 8,62 +0,12% -7,60% 32,74 32,55 +0,57% -1,84% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)