Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-26 23,09 22,94 +0,65% -5,95% 105,69 105,24 +0,42% +0,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 14,15 14,08 +0,50% -1,74% 64,77 64,59 +0,27% +5,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 22,02 21,91 +0,50% +0,32% 85,14 84,87 +0,32% +0,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-26 21,65 21,51 +0,65% -6,32% 99,10 98,68 +0,42% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 105,84 105,97 -0,12% -5,60% 484,45 486,16 -0,35% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 119,60 119,76 -0,13% -3,58% 462,43 463,88 -0,31% -3,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 101,54 101,67 -0,13% -6,08% 464,77 466,43 -0,36% +0,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-26 114,81 114,96 -0,13% -4,05% 443,91 445,29 -0,31% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-26 66,41 66,50 -0,14% -9,67% 256,77 257,58 -0,31% -9,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 120,37 120,35 +0,02% -1,12% 550,96 552,13 -0,21% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 134,96 134,95 +0,01% +1,15% 521,82 522,72 -0,17% -1,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 115,46 115,45 +0,01% -1,68% 528,48 529,65 -0,22% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-26 129,54 129,53 +0,01% +0,58% 500,87 501,72 -0,17% -2,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-26 83,07 83,06 +0,01% -5,99% 321,19 321,73 -0,17% -8,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 26,70 26,74 -0,15% -1,77% 122,21 122,67 -0,38% +5,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 28,13 28,16 -0,11% +0,21% 108,77 109,08 -0,28% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 15,64 15,66 -0,13% -5,56% 71,59 71,84 -0,36% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2020-10-26 8,70 8,71 -0,11% -3,76% 33,64 33,74 -0,29% -3,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 25,31 25,34 -0,12% -2,09% 115,85 116,25 -0,35% +4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-26 115,13 115,30 -0,15% -1,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-26 26,58 26,62 -0,15% -0,23% 102,77 103,11 -0,33% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 10,19 10,20 -0,10% -5,91% 46,64 46,79 -0,33% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-26 8,33 8,35 -0,24% -4,14% 32,21 32,34 -0,42% -3,60% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)