Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 14,99 15,00 -0,07% -7,58% 62,58 62,49 +0,14% -11,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 17,15 17,18 -0,17% +3,81% 71,60 71,58 +0,03% -0,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-01-22 11,96 11,98 -0,17% +4,73% 56,57 56,56 +0,01% -1,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 18,34 18,38 -0,22% +6,07% 62,34 62,69 -0,55% -12,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 14,06 14,07 -0,07% -8,04% 58,70 58,62 +0,14% -12,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 11,30 11,33 -0,26% +3,29% 47,18 47,20 -0,06% -1,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 17,21 17,24 -0,17% +5,58% 58,50 58,80 -0,51% -12,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 21,54 21,52 +0,09% +1,70% 89,93 89,66 +0,30% -2,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 8,87 8,86 +0,11% +14,16% 37,03 36,91 +0,32% +8,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-22 11,16 11,15 +0,09% +16,13% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 26,37 26,36 +0,04% +16,84% 89,64 89,91 -0,30% -3,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 20,39 20,37 +0,10% +1,19% 85,13 84,87 +0,31% -3,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 8,52 8,52 0,00% +13,60% 35,57 35,50 +0,21% +8,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 24,97 24,96 +0,04% +16,25% 84,88 85,13 -0,29% -3,65% kup on-line
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-01-19 90,19 90,35 -0,18% +18,19% 307,62 308,18 -0,18% -1,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 21,01 21,07 -0,28% -6,79% 87,53 87,94 -0,47% -11,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 14,35 14,39 -0,28% +4,97% 59,79 60,06 -0,46% +0,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 20,74 20,80 -0,29% +7,35% 70,74 70,95 -0,29% -10,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 19,92 19,98 -0,30% -7,13% 82,99 83,39 -0,48% -11,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 8,97 8,99 -0,22% +18,03% 30,59 30,66 -0,23% -1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 14,60 14,58 +0,14% +12,14% 49,80 49,73 +0,13% -6,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-01-19 36,59 36,54 +0,14% +11,52% 124,80 124,63 +0,13% -6,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-01-19 36,60 36,71 -0,30% +7,36% 124,83 125,21 -0,30% -13,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-01-19 10,48 10,48 0,00% -2,69% 43,66 43,74 -0,18% -8,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-01-19 13,77 13,78 -0,07% +14,27% 46,97 47,00 -0,08% -7,43% kup on-line
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 123,12 122,60 +0,42% +0,32% 512,96 511,72 +0,24% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 118,78 118,84 -0,05% +11,00% 495,91 495,12 +0,16% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 124,49 124,55 -0,05% +13,11% 423,19 424,81 -0,38% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 115,53 115,59 -0,05% +10,44% 482,34 481,58 +0,16% +5,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 121,17 121,23 -0,05% +12,55% 411,90 413,49 -0,38% -6,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-01-22 83,33 83,37 -0,05% +5,84% 283,27 284,36 -0,38% -12,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 120,05 120,16 -0,09% +4,65% 501,21 500,62 +0,12% -0,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 125,41 125,54 -0,10% +6,59% 426,32 428,19 -0,44% -11,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 116,74 116,86 -0,10% +4,13% 487,39 486,87 +0,11% -0,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 122,03 122,15 -0,10% +6,06% 414,83 416,63 -0,43% -12,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-01-22 90,71 90,80 -0,10% +1,02% 308,36 309,70 -0,43% -16,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 29,52 29,44 +0,27% +6,07% 123,25 122,66 +0,48% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 28,87 28,79 +0,28% +8,25% 98,14 98,20 -0,06% -10,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 19,30 19,25 +0,26% +1,90% 80,58 80,20 +0,47% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-01-22 9,97 9,95 +0,20% +3,96% 33,89 33,94 -0,13% -13,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 28,27 28,20 +0,25% +5,64% 118,03 117,49 +0,46% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-22 122,90 122,58 +0,26% +7,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 27,58 27,51 +0,25% +7,78% 93,76 93,83 -0,08% -10,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 12,71 12,67 +0,32% +1,52% 53,06 52,79 +0,53% -3,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-01-22 9,66 9,63 +0,31% +3,65% 32,84 32,85 -0,02% -14,09% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 2,52 2,53 -0,40% -5,26% 8,57 8,63 -0,73% -21,48% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2018-01-22 2,39 2,39 0,00% -5,53% 8,12 8,15 -0,33% -21,70% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)