Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-12 24,02 24,02 0,00% +15,65% 109,08 109,49 -0,37% +15,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 14,75 14,73 +0,14% +24,47% 66,99 67,14 -0,23% +24,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2021-04-12 23,07 23,05 +0,09% +25,72% 88,15 88,43 -0,32% +15,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-12 22,48 22,48 0,00% +15,16% 102,09 102,47 -0,37% +15,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 108,76 108,56 +0,18% +22,53% 493,92 494,83 -0,18% +22,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2021-04-12 123,64 123,41 +0,19% +24,04% 472,40 473,46 -0,22% +13,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 104,11 103,92 +0,18% +21,92% 472,81 473,68 -0,18% +22,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-12 118,41 118,20 +0,18% +23,42% 452,42 453,47 -0,23% +12,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2021-04-12 66,94 66,82 +0,18% +17,21% 255,76 256,36 -0,23% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 122,30 122,16 +0,11% +0,47% 555,41 556,82 -0,25% +4,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2021-04-12 137,89 137,72 +0,12% +3,34% 526,85 528,36 -0,29% -0,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 117,04 116,91 +0,11% -0,33% 531,52 532,89 -0,26% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-12 132,03 131,88 +0,11% +2,52% 504,46 505,96 -0,30% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2021-04-12 82,79 82,69 +0,12% -6,30% 316,32 317,24 -0,29% -9,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 26,87 26,83 +0,15% +8,35% 122,03 122,29 -0,22% +8,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2021-04-12 28,47 28,43 +0,14% +9,67% 108,78 109,07 -0,27% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 15,42 15,40 +0,13% +4,05% 70,03 70,19 -0,24% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2021-03-19 8,77 9,09 -3,52% +7,34% 33,94 33,80 +0,42% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 25,42 25,38 +0,16% +7,89% 115,44 115,69 -0,21% +8,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-04-12 115,79 115,61 +0,16% +8,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-12 26,85 26,81 +0,15% +9,19% 102,59 102,86 -0,26% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 10,03 10,02 +0,10% +3,62% 45,55 45,67 -0,27% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2021-04-12 8,25 8,24 +0,12% +4,83% 31,52 31,61 -0,29% -4,18% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)