Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-25 26,09 26,18 -0,34% +15,09% 112,23 112,13 +0,09% +14,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-25 14,88 14,91 -0,20% +7,13% 64,01 63,86 +0,23% +6,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-25 22,88 22,92 -0,17% +10,27% 91,00 90,82 +0,20% +14,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-25 24,52 24,61 -0,37% +14,58% 105,48 105,41 +0,07% +13,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 114,61 115,63 -0,88% +3,23% 492,78 494,77 -0,40% +2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 127,83 128,95 -0,87% +6,28% 506,51 510,91 -0,86% +10,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 110,33 111,31 -0,88% +2,73% 474,38 476,28 -0,40% +1,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-26 123,11 124,19 -0,87% +5,74% 487,81 492,05 -0,86% +9,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2020-02-26 74,61 75,26 -0,86% -0,64% 295,63 298,19 -0,86% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 26,70 26,79 -0,34% -1,95% 114,80 114,63 +0,15% -2,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 27,80 27,90 -0,36% +0,94% 110,16 110,54 -0,35% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 16,10 16,16 -0,37% -5,85% 69,22 69,15 +0,11% -6,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2020-02-26 8,86 8,89 -0,34% -3,06% 35,11 35,22 -0,33% +0,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 25,36 25,45 -0,35% -2,31% 109,04 108,90 +0,13% -3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-26 114,88 115,30 -0,36% -0,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-26 26,35 26,43 -0,30% +0,57% 104,41 104,72 -0,30% +4,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 10,48 10,52 -0,38% -6,26% 45,06 45,01 +0,10% -7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-02-26 8,48 8,51 -0,35% -3,42% 33,60 33,72 -0,34% +0,08% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)