Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2019-09-11 83,46 83,51 -0,06% +11,43% 327,77 328,28 -0,15% +17,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 24,50 24,59 -0,37% +16,00% 105,22 105,66 -0,41% +16,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 14,37 14,37 0,00% +7,40% 61,72 61,75 -0,05% +7,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 21,89 21,89 0,00% +10,84% 85,27 85,28 -0,02% +16,40% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 23,06 23,15 -0,39% +15,53% 99,04 99,47 -0,44% +15,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-09-12 8,76 8,68 +0,92% +11,59% 34,45 34,09 +1,05% +18,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2019-09-12 37,04 36,95 +0,24% +10,21% 145,66 145,11 +0,37% +16,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2019-09-11 10,87 10,83 +0,37% +14,90% 47,12 46,97 +0,32% +15,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2019-09-12 12,89 12,81 +0,62% +8,68% 50,69 50,36 +0,66% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 111,22 111,25 -0,03% +4,20% 477,68 478,03 -0,07% +4,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 122,94 122,96 -0,02% +7,60% 478,88 479,03 -0,03% +13,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 107,26 107,29 -0,03% +3,68% 460,67 461,01 -0,07% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 118,62 118,64 -0,02% +7,06% 462,05 462,20 -0,03% +12,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-16 72,88 72,89 -0,01% +0,86% 283,88 283,96 -0,03% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-02 121,73 121,73 0,00% +8,37% 533,71 533,73 0,00% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2019-09-02 133,43 133,42 +0,01% +11,84% 529,94 528,16 +0,34% +20,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-02 117,43 117,43 0,00% +7,83% 514,86 514,87 0,00% +10,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-09-02 128,79 128,78 +0,01% +11,29% 511,51 509,79 +0,34% +20,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-09-02 88,36 88,35 +0,01% +5,45% 350,94 349,74 +0,34% +14,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 26,89 26,93 -0,15% +0,04% 115,49 115,72 -0,20% +0,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 27,76 27,79 -0,11% +3,39% 108,13 108,26 -0,12% +8,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 16,39 16,41 -0,12% -3,98% 70,39 70,51 -0,17% -4,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-10-16 8,94 8,95 -0,11% -0,56% 34,82 34,87 -0,13% +4,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 25,58 25,62 -0,16% -0,35% 109,86 110,09 -0,20% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-16 115,08 115,23 -0,13% +1,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 26,34 26,37 -0,11% +2,97% 102,60 102,73 -0,13% +8,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 10,72 10,74 -0,19% -3,77% 46,04 46,15 -0,23% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-16 8,60 8,61 -0,12% -0,23% 33,50 33,54 -0,13% +4,63% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)