Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 15,07 15,00 +0,47% -2,02% 64,96 64,50 +0,71% -1,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 15,81 15,73 +0,51% -7,22% 68,15 67,64 +0,75% -6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-08-17 11,07 11,01 +0,54% -6,42% 53,29 53,10 +0,34% -4,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 17,19 17,11 +0,47% -4,66% 65,10 64,62 +0,74% -0,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 14,09 14,03 +0,43% -2,49% 60,73 60,33 +0,67% -1,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 10,39 10,34 +0,48% -7,64% 44,79 44,46 +0,73% -6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 16,08 16,00 +0,50% -5,13% 60,90 60,43 +0,77% -1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 19,00 19,22 -1,14% -11,50% 81,90 82,65 -0,91% -10,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 7,14 7,22 -1,11% -16,59% 30,78 31,05 -0,87% -15,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-17 9,06 9,16 -1,09% -15,41% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 21,68 21,91 -1,05% -13,90% 82,10 82,75 -0,78% -10,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 17,93 18,14 -1,16% -11,98% 77,29 78,00 -0,92% -11,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 6,84 6,92 -1,16% -17,09% 29,48 29,76 -0,92% -16,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 20,47 20,68 -1,02% -14,32% 77,52 78,10 -0,75% -10,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-08-16 77,53 77,33 +0,26% -10,62% 292,81 292,79 +0,01% -6,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 21,67 21,77 -0,46% +0,18% 93,18 93,61 -0,46% +0,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 13,54 13,55 -0,07% -5,05% 58,22 58,27 -0,07% -4,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 19,90 19,90 0,00% -2,55% 75,16 75,16 0,00% +1,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 20,49 20,59 -0,49% -0,24% 88,11 88,54 -0,49% +0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 7,99 7,93 +0,76% -6,33% 30,18 29,95 +0,76% -2,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 13,47 13,44 +0,22% -5,21% 50,87 50,76 +0,22% -1,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-08-16 33,67 33,58 +0,27% -5,69% 127,17 126,83 +0,27% -1,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-08-16 33,93 33,73 +0,59% -6,63% 128,15 127,71 +0,34% -2,80% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-08-16 9,85 9,87 -0,20% -6,72% 42,36 42,53 -0,42% -6,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-08-16 12,06 12,06 0,00% -9,39% 45,55 45,66 -0,25% -5,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 112,16 112,28 -0,11% -8,84% 483,47 482,81 +0,13% -8,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 106,19 106,15 +0,04% -7,96% 457,73 456,46 +0,28% -7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-08-17 113,19 113,13 +0,05% -5,60% 428,66 427,27 +0,33% -1,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 103,00 102,96 +0,04% -8,42% 443,98 442,74 +0,28% -7,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 109,85 109,80 +0,05% -6,07% 416,01 414,69 +0,32% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-08-17 73,03 73,00 +0,04% -11,99% 276,57 275,71 +0,31% -8,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 112,73 112,73 0,00% -4,76% 485,92 484,75 +0,24% -3,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-08-17 119,61 119,59 +0,02% -2,51% 452,98 451,67 +0,29% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 109,31 109,31 0,00% -5,24% 471,18 470,04 +0,24% -4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 116,05 116,03 +0,02% -2,99% 439,49 438,22 +0,29% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-08-17 84,03 84,01 +0,02% -7,77% 318,23 317,29 +0,30% -4,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 26,92 26,96 -0,15% -7,30% 116,04 115,93 +0,09% -6,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-08-17 26,78 26,81 -0,11% -4,83% 101,42 101,26 +0,16% -1,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 17,25 17,27 -0,12% -10,99% 74,36 74,26 +0,13% -10,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-08-17 9,07 9,08 -0,11% -8,57% 34,35 34,29 +0,16% -4,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 25,72 25,76 -0,16% -7,68% 110,87 110,77 +0,09% -6,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-17 113,11 113,25 -0,12% -5,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 25,53 25,56 -0,12% -5,20% 96,68 96,53 +0,16% -1,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 11,30 11,31 -0,09% -11,30% 48,71 48,63 +0,15% -10,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-08-17 8,73 8,74 -0,11% -8,97% 33,06 33,01 +0,16% -5,38% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)