Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 14,52 14,51 +0,07% -12,58% 60,52 60,34 +0,30% -14,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 16,70 16,70 0,00% -1,36% 69,60 69,44 +0,23% -3,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-04-19 11,65 11,66 -0,09% -0,51% 55,76 56,09 -0,59% -4,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 17,96 17,96 0,00% +0,96% 60,56 60,30 +0,44% -14,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 13,60 13,59 +0,07% -13,04% 56,68 56,51 +0,30% -14,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 10,99 10,99 0,00% -1,87% 45,80 45,70 +0,23% -3,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 16,83 16,83 0,00% +0,48% 56,75 56,50 +0,44% -14,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 21,39 21,39 0,00% -4,76% 89,15 88,94 +0,23% -6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 8,83 8,84 -0,11% +7,16% 36,80 36,76 +0,12% +5,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-19 11,15 11,16 -0,09% +8,99% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 26,46 26,49 -0,11% +10,02% 89,23 88,93 +0,33% -6,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 20,22 20,23 -0,05% -5,25% 84,27 84,12 +0,18% -6,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 8,48 8,49 -0,12% +6,67% 35,34 35,30 +0,11% +4,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 25,02 25,05 -0,12% +9,50% 84,37 84,10 +0,32% -7,23% kup on-line
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-04-18 91,14 90,71 +0,47% +10,39% 305,98 305,38 +0,19% -7,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 20,55 20,53 +0,10% -11,42% 85,45 85,46 -0,01% -13,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-18 14,10 14,05 +0,36% -0,07% 58,63 58,49 +0,25% -1,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-18 20,52 20,45 +0,34% +2,40% 68,89 68,85 +0,06% -13,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 19,46 19,44 +0,10% -11,79% 80,92 80,92 -0,01% -13,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-18 9,11 9,07 +0,44% +11,37% 30,58 30,54 +0,16% -6,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-18 14,69 14,66 +0,20% +4,78% 49,32 49,35 -0,08% -11,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-04-18 36,77 36,70 +0,19% +4,22% 123,44 123,55 -0,09% -12,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-04-18 35,89 35,86 +0,08% +0,48% 120,49 120,73 -0,20% -15,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-04-18 10,40 10,38 +0,19% -7,06% 43,25 43,21 +0,08% -8,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-04-18 13,84 13,79 +0,36% +7,37% 46,46 46,43 +0,08% -9,68% kup on-line
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 121,80 121,15 +0,54% -6,89% 506,47 504,32 +0,43% -8,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 116,60 116,61 -0,01% +4,75% 485,95 484,89 +0,22% +2,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 122,98 122,97 +0,01% +6,93% 414,70 412,83 +0,45% -9,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 113,28 113,29 -0,01% +4,23% 472,12 471,08 +0,22% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 119,56 119,55 +0,01% +6,41% 403,17 401,35 +0,45% -9,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-04-19 80,86 80,86 0,00% -0,05% 272,67 271,46 +0,44% -15,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 117,71 117,72 -0,01% +0,70% 490,58 489,50 +0,22% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 123,69 123,67 +0,02% +2,70% 417,10 415,19 +0,46% -12,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 114,32 114,33 -0,01% +0,19% 476,45 475,41 +0,22% -1,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 120,20 120,19 +0,01% +2,18% 405,33 403,50 +0,45% -13,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-04-19 88,20 88,19 +0,01% -2,71% 297,42 296,07 +0,46% -17,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 29,37 29,38 -0,03% +2,66% 122,41 122,17 +0,19% +0,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 28,91 28,91 0,00% +4,97% 97,49 97,06 +0,44% -11,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 19,01 19,02 -0,05% -1,40% 79,23 79,09 +0,18% -3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-04-19 9,89 9,89 0,00% +0,82% 33,35 33,20 +0,44% -14,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 28,11 28,11 0,00% +2,29% 117,15 116,89 +0,23% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-19 122,70 122,72 -0,02% +4,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 27,60 27,60 0,00% +4,55% 93,07 92,66 +0,44% -11,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 12,51 12,51 0,00% -1,73% 52,14 52,02 +0,23% -3,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-04-19 9,57 9,57 0,00% +0,53% 32,27 32,13 +0,44% -14,83% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 2,44 2,44 0,00% -8,61% 8,23 8,19 +0,44% -22,57% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2018-04-19 2,30 2,30 0,00% -9,45% 7,76 7,72 +0,44% -23,28% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)