Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 25,46 25,41 +0,20% +8,53% 116,33 116,00 +0,28% +12,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 15,32 15,31 +0,07% +5,36% 70,00 69,89 +0,15% +9,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 24,03 24,01 +0,08% +6,42% 93,23 92,99 +0,26% +11,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 23,79 23,75 +0,17% +8,09% 108,70 108,42 +0,26% +12,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 110,58 110,64 -0,05% +3,24% 505,25 505,08 +0,03% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 126,08 126,15 -0,06% +4,35% 489,15 488,58 +0,12% +9,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 105,66 105,72 -0,06% +2,72% 482,77 482,62 +0,03% +6,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 120,54 120,60 -0,05% +3,84% 467,66 467,08 +0,12% +8,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2021-08-18 67,33 67,37 -0,06% -1,16% 261,22 260,92 +0,11% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 125,36 125,32 +0,03% +3,30% 572,78 572,10 +0,12% +7,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 141,73 141,68 +0,04% +4,31% 549,87 548,73 +0,21% +9,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 119,75 119,71 +0,03% +2,81% 547,15 546,49 +0,12% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 135,47 135,43 +0,03% +3,78% 525,58 524,52 +0,20% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2021-08-18 83,98 83,96 +0,02% -0,94% 325,82 325,18 +0,20% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 26,82 26,84 -0,07% -0,33% 122,54 122,53 +0,01% +3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 28,51 28,53 -0,07% +0,78% 110,61 110,50 +0,10% +5,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 15,24 15,25 -0,07% -4,27% 69,63 69,62 +0,02% -0,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 25,33 25,36 -0,12% -0,74% 115,73 115,77 -0,03% +3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 115,51 115,61 -0,09% -0,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 26,85 26,87 -0,07% +0,34% 104,17 104,07 +0,10% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 9,86 9,87 -0,10% -4,73% 45,05 45,06 -0,01% -0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2021-08-18 8,14 8,15 -0,12% -3,67% 31,58 31,57 +0,05% +0,80% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)