Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 14,98 14,97 +0,07% -3,54% 64,49 64,32 +0,26% -2,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 15,74 15,74 0,00% -8,70% 67,76 67,63 +0,19% -7,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-22 11,05 11,05 0,00% -7,76% 54,16 54,04 +0,22% -4,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 17,20 17,20 0,00% -6,06% 64,67 64,16 +0,80% -1,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 14,00 13,99 +0,07% -4,04% 60,27 60,11 +0,26% -2,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 10,33 10,33 0,00% -9,23% 44,47 44,38 +0,19% -7,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 16,08 16,08 0,00% -6,51% 60,46 59,98 +0,80% -2,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 19,04 19,04 0,00% -11,19% 81,97 81,81 +0,19% -9,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 7,16 7,17 -0,14% -16,36% 30,82 30,81 +0,05% -15,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 9,12 9,13 -0,11% -15,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 21,86 21,88 -0,09% -13,53% 82,20 81,62 +0,71% -9,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 17,96 17,96 0,00% -11,66% 77,32 77,17 +0,19% -10,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 6,86 6,86 0,00% -16,75% 29,53 29,47 +0,19% -15,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 20,62 20,63 -0,05% -13,94% 77,53 76,95 +0,75% -9,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-10-22 77,15 77,26 -0,14% -10,69% 290,09 288,19 +0,66% -6,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 21,27 21,19 +0,38% -2,16% 91,57 91,05 +0,57% -0,62% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 13,32 13,33 -0,08% -7,24% 57,34 57,27 +0,12% -5,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 19,67 19,68 -0,05% -4,70% 73,96 73,41 +0,75% -0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 20,10 20,03 +0,35% -2,57% 86,53 86,06 +0,54% -1,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 7,97 7,98 -0,13% -7,11% 29,97 29,77 +0,68% -2,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 13,34 13,30 +0,30% -6,78% 50,16 49,61 +1,10% -2,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 33,30 33,22 +0,24% -7,24% 125,21 123,92 +1,04% -2,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-10-22 34,05 34,05 0,00% -7,20% 128,03 127,01 +0,80% -2,79% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-10-22 9,86 9,84 +0,20% -6,10% 42,45 42,28 +0,40% -4,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-10-22 12,15 12,15 0,00% -8,65% 45,69 45,32 +0,80% -4,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 112,20 112,62 -0,37% -7,84% 483,01 483,88 -0,18% -6,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 106,96 106,89 +0,07% -8,53% 460,45 459,26 +0,26% -7,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 114,55 114,48 +0,06% -6,08% 430,72 427,03 +0,86% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 103,65 103,59 +0,06% -8,99% 446,20 445,08 +0,25% -7,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 111,08 111,01 +0,06% -6,55% 417,67 414,09 +0,87% -2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-22 72,69 72,65 +0,06% -12,23% 273,32 271,00 +0,86% -8,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 112,35 112,39 -0,04% -6,52% 483,66 482,89 +0,16% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 119,78 119,82 -0,03% -4,15% 450,38 446,95 +0,77% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 108,84 108,89 -0,05% -6,99% 468,55 467,86 +0,15% -5,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 116,11 116,15 -0,03% -4,63% 436,58 433,26 +0,77% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-22 82,93 82,96 -0,04% -9,46% 311,82 309,46 +0,77% -5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 26,85 26,84 +0,04% -6,96% 115,59 115,32 +0,23% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 26,83 26,82 +0,04% -4,38% 100,88 100,04 +0,84% +0,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 17,03 17,03 0,00% -10,65% 73,31 73,17 +0,19% -9,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-10-22 8,99 8,99 0,00% -8,17% 33,80 33,53 +0,80% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 25,64 25,63 +0,04% -7,30% 110,38 110,12 +0,23% -5,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 113,09 113,07 +0,02% -5,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 25,56 25,55 +0,04% -4,77% 96,11 95,31 +0,84% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 11,18 11,18 0,00% -10,99% 48,13 48,04 +0,19% -9,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-22 8,68 8,68 0,00% -8,54% 32,64 32,38 +0,80% -4,19% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)