Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 14,73 14,75 -0,14% -8,22% 63,59 63,59 0,00% -6,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 15,77 15,79 -0,13% -7,02% 68,08 68,08 +0,01% -4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-06-21 11,02 11,04 -0,18% -6,21% 54,17 54,32 -0,27% -4,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 17,07 17,09 -0,12% -4,53% 63,76 63,77 -0,02% -5,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 13,79 13,81 -0,14% -8,68% 59,53 59,54 -0,01% -6,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 10,37 10,39 -0,19% -7,49% 44,77 44,79 -0,06% -5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 15,98 16,00 -0,12% -4,99% 59,69 59,71 -0,03% -6,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 19,78 19,86 -0,40% -10,29% 85,39 85,62 -0,27% -8,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 7,59 7,62 -0,39% -9,43% 32,77 32,85 -0,26% -7,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-21 9,61 9,65 -0,41% -8,04% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 22,92 23,00 -0,35% -6,68% 85,61 85,83 -0,25% -7,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 18,69 18,76 -0,37% -10,70% 80,69 80,88 -0,24% -8,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 7,28 7,31 -0,41% -9,90% 31,43 31,52 -0,28% -7,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 21,65 21,73 -0,37% -7,16% 80,87 81,09 -0,27% -8,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-06-20 80,39 80,04 +0,44% -4,55% 299,98 296,17 +1,29% -5,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 21,20 21,14 +0,28% -6,44% 91,40 90,66 +0,81% -4,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-20 13,55 13,50 +0,37% -4,98% 58,42 57,90 +0,90% -2,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 19,83 19,75 +0,41% -2,46% 74,00 73,08 +1,25% -3,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 20,07 20,01 +0,30% -6,78% 86,53 85,82 +0,83% -4,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 8,23 8,20 +0,37% -1,32% 30,71 30,34 +1,21% -2,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 13,51 13,51 0,00% -3,50% 50,41 49,99 +0,85% -4,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-06-20 33,80 33,79 +0,03% -3,92% 126,13 125,03 +0,88% -4,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-06-20 33,98 33,66 +0,95% -5,74% 126,80 124,55 +1,80% -6,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-06-20 10,13 10,09 +0,40% -6,81% 43,67 43,27 +0,93% -4,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-06-20 12,61 12,55 +0,48% -3,15% 47,06 46,44 +1,33% -3,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 116,26 116,14 +0,10% -8,58% 501,23 498,09 +0,63% -6,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 107,70 107,66 +0,04% -5,28% 464,95 464,15 +0,17% -3,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 114,23 114,17 +0,05% -3,04% 426,67 426,04 +0,15% -4,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 104,54 104,51 +0,03% -5,75% 451,31 450,57 +0,16% -3,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 110,96 110,90 +0,05% -3,51% 414,46 413,83 +0,15% -4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-06-21 75,04 75,01 +0,04% -9,37% 280,29 279,91 +0,14% -10,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 113,02 112,68 +0,30% -3,89% 487,92 485,80 +0,44% -1,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 119,35 118,96 +0,33% -1,77% 445,80 443,91 +0,42% -2,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 109,68 109,35 +0,30% -4,37% 473,50 471,44 +0,44% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 115,89 115,51 +0,33% -2,26% 432,87 431,04 +0,43% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-06-21 85,04 84,76 +0,33% -6,98% 317,64 316,29 +0,43% -7,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 27,54 27,56 -0,07% -4,77% 118,89 118,82 +0,06% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 27,26 27,28 -0,07% -2,36% 101,82 101,80 +0,02% -3,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 17,83 17,84 -0,06% -8,52% 76,97 76,91 +0,08% -6,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-06-21 9,32 9,33 -0,11% -6,24% 34,81 34,82 -0,01% -7,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 26,33 26,35 -0,08% -5,15% 113,67 113,60 +0,06% -2,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-21 115,41 115,48 -0,06% -3,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 26,01 26,02 -0,04% -2,73% 97,15 97,10 +0,06% -3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 11,64 11,65 -0,09% -8,85% 50,25 50,23 +0,05% -6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-06-21 8,95 8,96 -0,11% -6,58% 33,43 33,44 -0,02% -7,56% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2018-06-14 2,33 2,33 0,00% -12,41% 8,50 8,45 +0,52% -14,56% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2018-06-14 2,19 2,19 0,00% -13,10% 7,98 7,94 +0,52% -15,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)