Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-21 15,43 15,56 -0,84% -0,39% 64,99 65,44 -0,69% -4,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-21 17,01 17,03 -0,12% +3,47% 71,64 71,62 +0,02% -0,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-07-21 11,80 11,81 -0,08% +4,52% 56,16 56,13 +0,05% -4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-21 17,97 17,99 -0,11% +5,40% 65,78 65,64 +0,21% -3,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-21 14,51 14,63 -0,82% -0,89% 61,11 61,53 -0,68% -4,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-21 11,24 11,25 -0,09% +3,02% 47,34 47,31 +0,05% -0,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-21 16,90 16,92 -0,12% +4,90% 61,86 61,73 +0,20% -3,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 21,69 21,70 -0,05% +3,29% 91,22 91,21 +0,01% -0,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 8,54 8,52 +0,23% +6,35% 35,92 35,81 +0,29% +2,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-20 10,66 10,63 +0,28% +8,44% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 25,08 25,00 +0,32% +8,57% 91,51 91,17 +0,37% +0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 20,58 20,59 -0,05% +2,75% 86,55 86,54 +0,01% -1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 8,23 8,21 +0,24% +5,78% 34,61 34,51 +0,30% +1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 23,80 23,73 +0,29% +8,03% 86,84 86,54 +0,34% -0,42% kup on-line
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 577,40 580,31 -0,50% +0,90% 2428,37 2439,16 -0,44% -3,20% kup on-line
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-07-20 86,62 86,35 +0,31% +9,33% 316,04 314,91 +0,36% +4,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 21,69 21,88 -0,87% -0,96% 91,22 91,97 -0,81% -4,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 14,23 14,22 +0,07% +2,45% 59,85 59,77 +0,13% -1,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 20,35 20,32 +0,15% +4,68% 74,25 74,11 +0,19% -3,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 20,60 20,78 -0,87% -1,39% 86,64 87,34 -0,81% -5,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 8,52 8,50 +0,24% +8,67% 31,09 31,00 +0,28% +0,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 14,19 14,20 -0,07% +13,25% 51,77 51,79 -0,02% +4,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-07-20 35,66 35,68 -0,06% +12,67% 130,11 130,12 -0,01% +3,86% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-07-20 36,21 36,18 +0,08% +2,69% 132,12 131,94 +0,13% -5,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-07-20 10,63 10,72 -0,84% +0,28% 44,71 45,06 -0,78% -3,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-07-20 13,32 13,29 +0,23% +5,71% 48,60 48,47 +0,27% -2,55% kup on-line
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 124,89 124,41 +0,39% +2,30% 525,25 522,92 +0,45% -1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 114,29 114,23 +0,05% +5,63% 480,67 480,13 +0,11% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 118,61 118,52 +0,08% +7,66% 432,76 432,23 +0,12% -0,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 111,45 111,39 +0,05% +5,10% 468,73 468,19 +0,11% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 115,73 115,64 +0,08% +7,13% 422,25 421,73 +0,12% -1,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-07-20 82,11 82,05 +0,07% +1,00% 299,59 299,23 +0,12% -6,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 117,50 117,46 +0,03% +2,25% 494,17 493,71 +0,09% -1,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 121,61 121,55 +0,05% +4,16% 443,71 443,28 +0,10% -3,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 114,55 114,52 +0,03% +1,74% 481,76 481,35 +0,09% -2,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 118,63 118,57 +0,05% +3,65% 432,83 432,41 +0,10% -4,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-07-20 90,33 90,29 +0,04% -1,15% 329,58 329,28 +0,09% -8,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 29,05 29,04 +0,03% +1,68% 122,18 122,06 +0,09% -2,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 28,10 28,09 +0,04% +3,65% 102,53 102,44 +0,08% -4,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 19,38 19,38 0,00% -2,32% 81,51 81,46 +0,06% -6,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-07-20 9,90 9,90 0,00% -0,50% 36,12 36,10 +0,05% -8,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 27,88 27,87 +0,04% +1,27% 117,25 117,14 +0,10% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-20 120,12 120,08 +0,03% +3,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 26,90 26,89 +0,04% +3,22% 98,15 98,07 +0,08% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 12,78 12,78 0,00% -2,74% 53,75 53,72 +0,06% -6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-07-20 9,61 9,61 0,00% -0,83% 35,06 35,05 +0,05% -8,58% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-07-21 2,64 2,64 0,00% 0,00% 9,66 9,63 +0,32% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-07-21 2,50 2,51 -0,40% 0,00% 9,15 9,16 -0,08% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)