Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2019-02-12 81,39 81,24 +0,18% -9,17% 310,83 309,04 +0,58% +1,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 22,47 22,52 -0,22% +9,34% 97,01 97,02 -0,01% +12,33% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-12 13,75 13,73 +0,15% -2,07% 59,36 59,15 +0,35% +0,61% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-12 20,51 20,49 +0,10% +0,89% 78,33 77,94 +0,49% +12,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 21,21 21,26 -0,24% +8,94% 91,57 91,59 -0,03% +11,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-12 8,38 8,35 +0,36% -6,16% 32,00 31,76 +0,75% +4,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 13,83 13,82 +0,07% -5,34% 52,34 52,17 +0,33% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 34,49 34,45 +0,12% -5,82% 130,52 130,04 +0,37% +5,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2019-02-12 35,40 35,43 -0,08% -0,81% 135,19 134,35 +0,63% +10,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2019-02-12 10,49 10,50 -0,10% +1,25% 45,29 45,17 +0,26% +4,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2019-02-12 12,72 12,77 -0,39% -6,95% 48,58 48,42 +0,32% +3,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 118,93 118,96 -0,03% -2,72% 514,59 513,57 +0,20% +0,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 110,45 110,41 +0,04% -5,19% 477,89 476,66 +0,26% -1,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 119,53 119,48 +0,04% -2,23% 458,76 456,29 +0,54% +9,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 106,86 106,83 +0,03% -5,67% 462,36 461,21 +0,25% -2,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 115,72 115,68 +0,03% -2,72% 444,13 441,78 +0,53% +9,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-02-13 74,63 74,61 +0,03% -8,78% 286,43 284,94 +0,52% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 115,10 115,01 +0,08% -2,81% 498,01 496,52 +0,30% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 124,03 123,93 +0,08% +0,12% 476,03 473,29 +0,58% +12,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 111,33 111,25 +0,07% -3,30% 481,70 480,29 +0,29% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 120,04 119,95 +0,08% -0,38% 460,71 458,09 +0,57% +12,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-02-13 84,65 84,58 +0,08% -5,50% 324,89 323,01 +0,58% +6,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 27,13 27,18 -0,18% -7,44% 117,39 117,34 +0,04% -4,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 27,41 27,46 -0,18% -4,53% 105,20 104,87 +0,31% +7,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 17,04 17,07 -0,18% -11,06% 73,73 73,69 +0,05% -8,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-02-13 9,09 9,11 -0,22% -8,37% 34,89 34,79 +0,28% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 25,87 25,92 -0,19% -7,80% 111,93 111,90 +0,03% -4,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-13 114,95 115,16 -0,18% -5,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 26,07 26,12 -0,19% -4,92% 100,06 99,75 +0,31% +6,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 11,14 11,16 -0,18% -11,38% 48,20 48,18 +0,04% -8,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-02-13 8,74 8,76 -0,23% -8,67% 33,54 33,45 +0,27% +2,72% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)