Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2021-02-25 111,92 112,02 -0,09% +1,99% 505,61 505,13 +0,09% +8,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2021-02-25 102,02 102,11 -0,09% +0,20% 460,89 460,44 +0,10% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-24 96,44 96,22 +0,23% +6,29% 434,88 432,63 +0,52% +12,17% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2021-02-24 106,54 106,31 +0,22% +7,67% 395,44 394,78 +0,17% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2021-02-24 103,02 102,79 +0,22% +7,08% 382,38 381,71 +0,18% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2021-02-24 93,91 94,10 -0,20% -4,20% 423,47 423,10 +0,09% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2021-02-24 104,60 104,83 -0,22% -3,08% 388,24 389,29 -0,27% -9,05% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2021-02-24 101,52 101,74 -0,22% -3,54% 376,81 377,81 -0,26% -9,49% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-01-27 71,27 71,39 -0,17% -13,20% 324,26 324,37 -0,03% -7,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2021-01-27 80,35 80,49 -0,17% -12,16% 301,41 301,05 +0,12% -14,36% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)