Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2020-08-06 108,14 107,95 +0,18% +0,06% 475,59 475,63 -0,01% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-08-06 99,45 99,28 +0,17% -1,71% 437,37 437,43 -0,01% +0,10% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-06 90,97 90,84 +0,14% -0,23% 400,08 400,24 -0,04% +1,61% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2020-08-06 99,94 99,80 +0,14% +1,91% 371,21 372,89 -0,45% -2,29% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-08-06 96,94 96,81 +0,13% +1,44% 360,06 361,72 -0,46% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-06 96,88 97,12 -0,25% +4,43% 426,07 427,91 -0,43% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2020-08-06 107,38 107,64 -0,24% +6,61% 398,84 402,19 -0,83% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-08-06 104,49 104,74 -0,24% +6,12% 388,11 391,35 -0,83% +1,75% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-06 74,55 74,95 -0,53% -8,21% 327,86 330,23 -0,72% -6,52% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2020-08-06 83,66 84,09 -0,51% -6,34% 310,74 314,19 -1,10% -10,20% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)