Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 126,77 127,20 -0,34% +2,18% 528,19 530,13 -0,37% +0,40% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 122,20 122,61 -0,33% +1,67% 509,15 511,00 -0,36% -0,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 117,31 117,18 +0,11% -1,23% 488,77 488,37 +0,08% -2,95% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-04-20 121,56 121,44 +0,10% -0,53% 580,69 581,22 -0,09% -6,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 113,79 113,67 +0,11% -1,71% 474,11 473,74 +0,08% -3,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 106,28 106,29 -0,01% +2,10% 442,82 442,99 -0,04% +0,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 102,08 102,09 -0,01% +0,30% 425,32 425,48 -0,04% -1,44% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 103,87 103,92 -0,05% -3,02% 432,90 432,12 +0,18% -4,67% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-19 107,76 107,79 -0,03% -0,83% 363,38 361,87 +0,42% -15,98% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-19 105,54 105,56 -0,02% -1,31% 355,89 354,39 +0,42% -16,38% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 97,16 97,07 +0,09% -4,23% 404,93 403,64 +0,32% -5,86% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-19 101,64 101,53 +0,11% -2,03% 342,74 340,86 +0,55% -17,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-19 100,00 99,89 +0,11% -2,53% 337,21 335,35 +0,55% -17,42% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 93,60 93,84 -0,26% -4,56% 390,10 390,20 -0,03% -6,19% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 98,80 99,04 -0,24% -2,38% 333,16 332,50 +0,20% -17,29% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)