Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 128,04 128,62 -0,45% +2,51% 534,57 535,87 -0,24% -2,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 123,57 124,13 -0,45% +2,00% 515,90 517,16 -0,24% -2,65% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 117,55 118,78 -1,04% -0,29% 490,77 494,87 -0,83% -4,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-01-22 121,61 122,88 -1,03% +0,38% 575,23 580,19 -0,86% -5,98% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 114,15 115,35 -1,04% -0,78% 476,58 480,58 -0,83% -5,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 107,01 107,00 +0,01% +3,91% 446,77 445,79 +0,22% -0,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 103,25 103,24 +0,01% +2,04% 431,07 430,13 +0,22% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 108,84 108,53 +0,29% +3,03% 453,46 452,99 +0,10% -1,78% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-19 111,98 111,66 +0,29% +4,83% 381,94 380,86 +0,28% -12,51% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-19 110,13 109,81 +0,29% +4,66% 375,63 374,55 +0,29% -12,66% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 97,21 97,10 +0,11% -4,13% 405,01 405,29 -0,07% -8,61% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-19 101,08 100,96 +0,12% -2,18% 344,76 344,36 +0,12% -18,36% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-19 99,57 99,46 +0,11% -2,68% 339,61 339,25 +0,11% -18,78% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 97,05 97,40 -0,36% -3,46% 404,34 406,54 -0,54% -7,97% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 101,85 102,22 -0,36% -1,50% 347,39 348,66 -0,36% -17,80% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)