Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-21 127,78 127,20 +0,46% -2,84% 538,17 534,97 +0,60% -6,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-21 123,64 123,08 +0,45% -3,32% 520,74 517,64 +0,60% -6,99% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-21 119,45 120,26 -0,67% -6,37% 503,09 505,78 -0,53% -9,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-07-21 123,08 123,93 -0,69% -5,67% 585,77 589,04 -0,55% -14,21% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-21 116,29 117,08 -0,67% -6,83% 489,78 492,40 -0,53% -10,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 105,43 105,45 -0,02% +3,36% 443,41 443,23 +0,04% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 102,58 102,59 -0,01% +1,55% 431,42 431,21 +0,05% -2,51% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 105,77 106,51 -0,69% -1,66% 444,84 447,68 -0,64% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-20 107,87 108,56 -0,64% -0,01% 393,57 395,91 -0,59% -7,83% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-20 106,01 106,74 -0,68% -0,50% 386,79 389,27 -0,64% -8,28% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 100,46 100,71 -0,25% -2,03% 422,50 423,30 -0,19% -5,95% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-20 103,26 103,51 -0,24% -0,36% 376,75 377,49 -0,20% -8,15% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-20 101,98 102,23 -0,24% -0,87% 372,08 372,82 -0,20% -8,62% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 97,82 97,70 +0,12% -3,56% 411,40 410,65 +0,18% -7,42% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 101,46 101,31 +0,15% -1,83% 370,19 369,47 +0,19% -9,51% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)