Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 129,80 130,12 -0,25% +2,72% 562,33 561,74 +0,11% +4,85% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 125,00 125,32 -0,26% +2,20% 541,54 541,02 +0,10% +4,32% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 118,26 120,33 -1,72% +0,17% 512,34 519,48 -1,37% +2,25% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-06-22 122,77 124,91 -1,71% +0,99% 605,37 614,04 -1,41% +3,68% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 114,62 116,63 -1,72% -0,30% 496,57 503,50 -1,38% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 105,14 105,17 -0,03% +0,08% 455,50 454,03 +0,32% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 100,99 101,02 -0,03% -1,68% 437,52 436,11 +0,32% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 102,30 102,42 -0,12% -3,43% 441,64 441,56 +0,02% -1,32% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-21 106,60 106,72 -0,11% -1,14% 398,17 398,24 -0,02% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-21 104,31 104,43 -0,11% -1,60% 389,62 389,69 -0,02% -2,93% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 95,66 95,70 -0,04% -4,97% 412,97 412,59 +0,09% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-21 100,49 100,52 -0,03% -2,68% 375,35 375,10 +0,07% -3,99% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-21 98,78 98,81 -0,03% -3,19% 368,96 368,72 +0,07% -4,49% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 88,64 88,69 -0,06% -8,34% 382,67 382,37 +0,08% -6,33% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 94,05 94,09 -0,04% -6,04% 351,30 351,11 +0,05% -7,31% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)