Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2021-08-18 112,72 112,72 0,00% +4,01% 515,03 514,58 +0,09% +8,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2021-08-18 101,92 101,92 0,00% +2,27% 465,68 465,27 +0,09% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-17 92,33 92,35 -0,02% +0,71% 421,50 422,21 -0,17% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2021-08-17 102,33 102,35 -0,02% +1,59% 396,32 398,49 -0,54% +5,69% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2021-08-17 98,68 98,71 -0,03% +1,00% 382,19 384,32 -0,55% +5,08% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-17 96,51 96,27 +0,25% +0,97% 440,58 440,13 +0,10% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2021-08-17 107,83 107,56 +0,25% +1,76% 417,63 418,77 -0,27% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2021-08-17 104,40 104,14 +0,25% +1,26% 404,34 405,46 -0,28% +5,35% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)