Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 108,04 108,05 -0,01% +3,18% 464,02 464,28 -0,06% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 100,67 100,68 -0,01% +0,59% 432,37 432,61 -0,06% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-15 91,84 91,30 +0,59% -9,83% 394,63 393,48 +0,29% -9,94% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-15 99,32 98,73 +0,60% -7,16% 386,93 386,48 +0,12% -2,59% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-15 96,75 96,17 +0,60% -7,43% 376,92 376,46 +0,12% -2,87% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-15 93,24 93,09 +0,16% +0,50% 400,64 401,19 -0,14% +0,37% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-15 101,76 101,60 +0,16% +3,54% 396,44 397,71 -0,32% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-15 99,36 99,20 +0,16% +3,00% 387,09 388,32 -0,32% +8,07% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-15 81,62 81,91 -0,35% -10,93% 350,71 353,01 -0,65% -11,04% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-10-15 90,24 90,56 -0,35% -8,01% 351,56 354,50 -0,83% -3,48% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)