Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-17 10,22 10,26 -0,39% -4,93% 43,97 44,05 -0,19% -3,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 10,87 10,92 -0,46% -2,16% 41,41 41,21 +0,48% +4,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-17 9,91 9,95 -0,40% -5,62% 42,63 42,72 -0,21% -3,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-17 10,08 10,12 -0,40% -3,63% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-17 10,53 10,58 -0,47% -2,86% 40,11 39,93 +0,47% +3,61% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)