Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 10,34 10,31 +0,29% -5,31% 44,40 44,20 +0,47% -2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 11,05 11,01 +0,36% -2,73% 41,82 41,56 +0,62% +9,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 10,01 9,98 +0,30% -6,19% 42,98 42,78 +0,48% -3,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-01-25 10,22 10,19 +0,29% -3,95% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 10,69 10,66 +0,28% -3,52% 40,46 40,24 +0,54% +8,18% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)