Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2017-07-20 107,41 107,40 +0,01% +2,58% 451,73 451,42 +0,07% -1,60% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2017-07-18 96,79 97,09 -0,31% +5,22% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2017-07-18 94,72 95,13 -0,43% +5,26% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2017-07-14 96,94 97,56 -0,64% +1,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 168,62 167,97 +0,39% +3,40% 615,23 612,57 +0,43% -4,69% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)