Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2018-04-19 105,92 105,98 -0,06% -0,14% 441,44 440,69 +0,17% -1,85% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2018-04-18 97,61 97,40 +0,22% +3,27% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2018-04-18 96,26 95,97 +0,30% +4,37% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2018-04-18 98,80 98,71 +0,09% +2,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 171,30 171,72 -0,24% +3,14% 577,16 579,06 -0,33% -12,18% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)