Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / pozosta貫 (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2018-10-18 110,56 110,73 -0,15% -2,39% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zr闚nowa穎ny PLN 2018-10-18 11,66 11,66 0,00% -3,00% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2018-10-18 97,68 98,05 -0,38% -8,24% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2018-10-17 107,60 107,27 +0,31% -2,59% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl PLN 2018-10-17 5,46 5,46 0,00% +4,40% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2018-10-18 10,32 10,35 -0,29% -2,55% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2018-10-18 11,20 11,23 -0,27% +0,99% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy PLN 2018-10-18 9,72 9,73 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue PLN 2018-10-18 567,84 566,45 +0,25% -14,46% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green PLN 2018-10-18 732,48 730,78 +0,23% -15,48% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red PLN 2018-10-18 501,87 502,31 -0,09% -12,51% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powi您any Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-10-18 61,86 61,72 +0,23% -16,07% - - - - kup on-line
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-10-18 81,02 80,83 +0,24% -14,30% - - - - kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)