Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / pozostałe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2021-05-11 125,38 126,73 -1,07% +17,93% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony PLN 2021-05-11 7,53 7,59 -0,79% -1,83% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2021-05-11 110,23 111,05 -0,74% +21,87% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2021-05-10 100,62 100,62 0,00% +4,61% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl PLN 2021-05-06 4,75 4,68 +1,50% +43,94% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2021-05-10 11,48 11,45 +0,26% +16,90% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2021-05-10 13,09 13,12 -0,23% +14,42% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy PLN 2021-05-11 10,36 10,40 -0,38% +7,25% - - - - kup on-line
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-05-11 94,65 94,55 +0,11% +28,25% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund PLN 2021-05-11 516,49 516,64 -0,03% -1,60% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green PLN 2021-05-11 948,87 951,28 -0,25% +3,50% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red PLN 2021-05-11 444,91 444,41 +0,11% -6,80% - - - - kup on-line
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-05-11 137,97 137,81 +0,12% +35,25% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)