Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / pozosta貫 (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2017-07-20 112,16 111,99 +0,15% +4,67% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zr闚nowa穎ny PLN 2017-07-20 11,92 11,87 +0,42% 0,00% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2017-07-20 106,03 106,10 -0,07% +12,38% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2017-07-20 108,70 108,44 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eurogeddon PLN 2017-07-19 5,26 5,27 -0,19% -15,97% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2017-07-20 10,47 10,46 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red PLN 2017-07-20 575,58 573,49 +0,36% -1,16% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue PLN 2017-07-20 700,66 700,76 -0,01% -12,99% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green PLN 2017-07-20 795,65 791,17 +0,57% -12,58% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powi您any Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-20 67,86 67,48 +0,56% -13,99% - - - - kup on-line
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-20 86,53 86,04 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2017-06-01 109,81 109,73 +0,07% +8,44% - - - - kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)