Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / pozosta貫 (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2018-01-19 114,98 115,01 -0,03% +5,90% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zr闚nowa穎ny PLN 2018-01-19 12,01 11,98 +0,25% -0,17% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2018-01-19 108,34 108,02 +0,30% +7,97% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2018-01-18 110,96 110,72 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl PLN 2018-01-17 5,34 5,26 +1,52% -4,13% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2018-01-19 10,82 10,81 +0,09% +7,34% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2018-01-19 11,35 11,34 +0,09% +6,47% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy PLN 2018-01-18 10,00 10,01 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red PLN 2018-01-19 612,52 612,51 0,00% +9,58% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue PLN 2018-01-19 638,34 638,65 -0,05% -11,60% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green PLN 2018-01-19 1006,95 1007,13 -0,02% +30,83% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powi您any Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-19 85,25 85,26 -0,01% +28,91% - - - - kup on-line
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-19 110,30 110,31 -0,01% +32,76% - - - - kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)