Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-07-31 1119,29 1115,25 +0,36% +4,01% - - - - kup on-line
City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 1,00 1,02 -1,96% -1,96% - - - - kup on-line
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 762,21 765,55 -0,44% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 10,56 10,52 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 10849,30 10991,70 -1,30% +0,66% - - - - kup on-line
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 104,93 104,95 -0,02% +1,95% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)