Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) USD 2021-08-17 44,53 44,53 0,00% +1,23% 172,47 173,37 -0,52% +5,31% kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PLN 2021-08-17 199,82 199,93 -0,06% +8,33% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu PLN 2021-08-17 12,33 12,34 -0,08% +6,48% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus PLN 2021-08-17 85,88 85,77 +0,13% +10,22% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 54,94 54,94 0,00% +3,04% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny PLN 2021-08-17 1034,36 1034,29 +0,01% +1,36% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu PLN 2021-08-16 145,93 146,21 -0,19% +2,75% - - - - kup on-line
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 109,86 109,73 +0,12% +0,03% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)