Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
JPMorgan Funds Global Healthcare D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-09-09 400,81 404,99 -1,03% -5,37% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 13,28 13,26 +0,15% +3,19% 57,62 57,56 +0,11% +3,60% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) USD 2019-09-09 8,99 8,97 +0,22% -1,43% 35,34 35,28 +0,18% +4,34% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 8,20 8,19 +0,12% +2,12% 35,58 35,55 +0,08% +2,53% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) USD 2019-09-09 5,63 5,62 +0,18% -2,60% 22,13 22,10 +0,14% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 18,51 18,51 0,00% +13,98% 79,50 79,54 -0,05% +14,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 13,30 13,26 +0,30% +4,97% 57,12 56,98 +0,26% +5,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 15,14 15,09 +0,33% +8,53% 58,97 58,79 +0,32% +13,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 12,60 12,56 +0,32% +4,39% 54,12 53,97 +0,27% +4,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 14,32 14,27 +0,35% +8,08% 55,78 55,59 +0,33% +13,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 9,78 9,85 -0,71% -35,62% 42,00 42,32 -0,76% -35,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 6,76 6,79 -0,44% -40,81% 29,03 29,18 -0,49% -40,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 10,79 10,84 -0,46% -38,66% 42,03 42,23 -0,48% -35,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 8,74 8,80 -0,68% -34,68% 37,54 37,81 -0,73% -35,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 9,16 9,23 -0,76% -35,90% 39,34 39,66 -0,80% -35,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 10,17 10,21 -0,39% -38,96% 39,61 39,78 -0,41% -35,89% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)