Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2020-10-28 16,03 16,30 -1,66% +17,26% 62,29 63,18 -1,40% +20,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-28 13,16 13,38 -1,64% +9,67% 60,39 61,25 -1,40% +17,26% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-28 12,02 12,31 -2,36% +5,81% 55,16 56,35 -2,11% +13,13% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-28 11,11 11,40 -2,54% +8,07% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc USD (USD) USD 2020-10-28 14,12 14,46 -2,35% +11,18% 54,87 56,05 -2,10% +13,85% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 11,41 11,60 -1,64% +5,84% 52,36 53,10 -1,39% +13,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-27 40,49 40,27 +0,55% +35,55% 156,94 155,70 +0,79% +38,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-27 34,42 34,24 +0,53% +33,72% 133,41 132,39 +0,77% +36,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 8,15 8,08 +0,87% +84,39% 37,31 36,98 +0,87% +96,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-27 5,99 5,94 +0,84% +84,88% 27,42 27,19 +0,85% +97,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-27 7,23 7,17 +0,84% +90,77% 28,02 27,72 +1,08% +95,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 7,54 7,47 +0,94% +82,13% 34,51 34,19 +0,94% +94,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-27 6,68 6,62 +0,91% +88,17% 25,89 25,60 +1,15% +92,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 5,59 5,57 +0,36% -3,29% 25,59 25,50 +0,36% +3,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-27 3,60 3,59 +0,28% -3,23% 16,48 16,43 +0,28% +3,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-27 6,65 6,62 +0,45% +0,15% 25,77 25,60 +0,70% +2,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-27 3,39 3,38 +0,30% -3,97% 15,52 15,47 +0,30% +2,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-27 6,25 6,22 +0,48% -0,64% 24,22 24,05 +0,73% +1,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 17,18 17,47 -1,66% -11,40% 78,64 79,96 -1,66% -5,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-27 16,77 17,05 -1,64% -8,31% 65,00 65,92 -1,40% -6,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 15,32 15,58 -1,67% -12,56% 70,13 71,31 -1,66% -6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-27 14,98 15,23 -1,64% -9,49% 58,06 58,89 -1,40% -7,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 2,99 3,02 -0,99% -43,58% 13,69 13,82 -0,99% -39,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-27 3,53 3,55 -0,56% -41,56% 13,68 13,73 -0,32% -40,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 2,70 2,72 -0,74% -44,33% 12,36 12,45 -0,73% -40,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-27 3,61 3,63 -0,55% -43,59% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-27 35,08 34,71 +1,07% +82,80% 135,97 134,21 +1,31% +87,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-27 29,06 28,74 +1,11% +80,38% 112,63 111,12 +1,36% +84,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-27 16,14 16,05 +0,56% +53,57% 73,88 73,46 +0,57% +63,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-27 25,60 25,45 +0,59% +59,50% 99,22 98,40 +0,83% +63,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 42,49 42,25 +0,57% +52,08% 194,49 193,39 +0,57% +62,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-27 28,38 28,22 +0,57% +51,52% 129,91 129,17 +0,57% +61,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-27 43,51 43,26 +0,58% +54,07% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-27 50,25 49,96 +0,58% +57,38% 194,76 193,17 +0,83% +61,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 23,23 23,49 -1,11% +22,59% 106,60 107,52 -0,86% +31,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-28 17,32 17,67 -1,98% +26,70% 79,48 80,88 -1,73% +35,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) USD 2020-10-28 20,20 20,60 -1,94% +29,65% 78,50 79,84 -1,69% +31,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-28 16,32 16,65 -1,98% +26,12% 74,89 76,21 -1,73% +35,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-28 19,00 19,37 -1,91% +29,08% 73,83 75,08 -1,65% +30,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 4,62 4,82 -4,15% -54,44% 21,20 22,06 -3,91% -51,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-28 3,31 3,48 -4,89% -52,92% 15,19 15,93 -4,64% -49,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) USD 2020-10-28 5,42 5,70 -4,91% -51,78% 21,06 22,09 -4,66% -51,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 4,01 4,18 -4,07% -55,74% 18,40 19,13 -3,82% -52,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 4,30 4,49 -4,23% -54,74% 19,73 20,55 -3,99% -51,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-28 5,08 5,34 -4,87% -52,08% 19,74 20,70 -4,62% -51,57% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)