Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-27 33,59 35,08 -4,25% +12,45% 132,93 139,00 -4,37% +17,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-27 28,70 29,98 -4,27% +11,50% 113,58 118,79 -4,39% +16,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 6,26 6,65 -5,86% +41,63% 26,98 28,59 -5,65% +42,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 4,27 4,49 -4,90% +31,79% 18,40 19,31 -4,69% +32,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-27 5,17 5,44 -4,96% +36,41% 20,46 21,56 -5,09% +42,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 5,81 6,18 -5,99% +40,34% 25,04 26,57 -5,77% +40,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-27 4,79 5,04 -4,96% +34,93% 18,96 19,97 -5,08% +41,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 6,00 6,13 -2,12% +3,81% 25,86 26,36 -1,90% +4,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 3,60 3,65 -1,37% -3,23% 15,51 15,69 -1,15% -2,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-27 6,64 6,73 -1,34% 0,00% 26,28 26,67 -1,46% +4,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 3,40 3,45 -1,45% -3,68% 14,65 14,83 -1,23% -3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-27 6,26 6,34 -1,26% -0,48% 24,77 25,12 -1,39% +4,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 20,44 21,30 -4,04% +5,42% 88,08 91,58 -3,82% +5,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-27 18,58 19,17 -3,08% +1,59% 73,53 75,96 -3,20% +6,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 18,32 19,09 -4,03% +4,57% 78,95 82,08 -3,82% +4,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-27 16,68 17,21 -3,08% +0,79% 66,01 68,19 -3,20% +5,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 4,02 4,28 -6,07% -24,15% 17,32 18,40 -5,86% -23,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-27 4,42 4,65 -4,95% -26,82% 17,49 18,43 -5,07% -23,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 3,65 3,88 -5,93% -24,74% 15,73 16,68 -5,72% -24,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-27 4,56 4,80 -5,00% -28,75% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-27 23,79 24,74 -3,84% +23,97% 94,14 98,03 -3,96% +29,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-27 19,80 20,59 -3,84% +22,91% 78,35 81,59 -3,96% +28,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 12,17 12,67 -3,95% +15,79% 52,44 54,48 -3,73% +16,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-27 19,17 19,96 -3,96% +19,44% 75,86 79,09 -4,08% +24,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 34,33 36,13 -4,98% +22,87% 147,94 155,34 -4,77% +23,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 21,53 22,41 -3,93% +14,95% 92,78 96,35 -3,71% +15,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-27 33,09 34,45 -3,95% +17,17% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-27 37,82 39,38 -3,96% +18,45% 149,66 156,04 -4,08% +23,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-28 18,80 19,55 -3,84% +7,18% 81,03 84,25 -3,82% +7,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-28 13,32 13,84 -3,76% +0,38% 57,41 59,64 -3,74% +0,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) USD 2020-02-28 15,30 15,90 -3,77% +3,45% 60,30 62,92 -4,16% +7,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-28 12,59 13,08 -3,75% -0,16% 54,26 56,37 -3,73% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-28 14,44 15,00 -3,73% +2,92% 56,91 59,36 -4,12% +7,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-28 7,70 8,19 -5,98% -39,37% 33,19 35,29 -5,97% -39,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-28 5,25 5,58 -5,91% -43,24% 22,63 24,05 -5,90% -43,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) USD 2020-02-28 8,45 8,98 -5,90% -41,48% 33,30 35,54 -6,28% -39,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-28 6,68 7,11 -6,05% -41,09% 28,79 30,64 -6,03% -41,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-28 7,20 7,66 -6,01% -39,65% 31,03 33,01 -5,99% -39,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-28 7,95 8,45 -5,92% -41,80% 31,33 33,44 -6,30% -39,46% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)