Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2021-08-18 52,30 52,61 -0,59% +146,35% 202,91 203,76 -0,42% +133,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth F - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 4043,99 4048,43 -0,11% +147,95% 18477,40 18481,50 -0,02% +162,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 19,63 19,55 +0,41% +20,58% 76,16 75,72 +0,58% +26,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 15,90 15,83 +0,44% +18,66% 72,65 72,27 +0,53% +23,52% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 15,05 14,99 +0,40% +22,26% 68,77 68,43 +0,49% +27,27% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 13,94 13,89 +0,36% +22,39% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 17,85 17,78 +0,39% +23,53% 69,25 68,86 +0,57% +29,26% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 14,38 14,30 +0,56% +25,37% 65,70 65,28 +0,65% +30,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 40,63 41,25 -1,50% +1,45% 157,63 159,76 -1,33% +6,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2021-08-18 34,34 34,87 -1,52% +0,67% 133,23 135,05 -1,35% +5,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 7,55 7,69 -1,82% -14,59% 34,50 35,11 -1,73% -11,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 5,42 5,53 -1,99% -17,63% 24,76 25,25 -1,90% -14,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 6,64 6,77 -1,92% -16,27% 25,76 26,22 -1,75% -12,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 6,94 7,07 -1,84% -15,16% 31,71 32,28 -1,75% -11,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) USD 2021-08-18 6,09 6,21 -1,93% -16,92% 23,63 24,05 -1,76% -13,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 7,13 7,12 +0,14% +35,81% 32,58 32,50 +0,23% +41,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 4,52 4,52 0,00% +32,16% 20,65 20,63 +0,09% +37,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 8,41 8,40 +0,12% +33,28% 32,63 32,53 +0,29% +39,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 4,24 4,24 0,00% +31,27% 19,37 19,36 +0,09% +36,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2021-08-18 7,87 7,86 +0,13% +32,72% 30,53 30,44 +0,30% +38,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 23,94 24,12 -0,75% +35,95% 109,38 110,11 -0,66% +41,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 23,18 23,35 -0,73% +33,45% 89,93 90,43 -0,56% +39,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 21,23 21,38 -0,70% +35,05% 97,00 97,60 -0,61% +40,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2021-08-18 20,58 20,73 -0,72% +32,52% 79,84 80,29 -0,55% +38,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 4,48 4,57 -1,97% +29,86% 20,47 20,86 -1,88% +35,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 5,24 5,35 -2,06% +27,49% 20,33 20,72 -1,89% +33,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 4,02 4,11 -2,19% +28,85% 18,37 18,76 -2,10% +34,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 5,26 5,36 -1,87% +24,35% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 44,63 44,86 -0,51% +37,28% 173,15 173,74 -0,34% +43,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2021-08-18 36,74 36,93 -0,51% +36,23% 142,54 143,03 -0,34% +42,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 19,81 19,99 -0,90% +26,18% 90,51 91,26 -0,81% +31,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 31,63 31,91 -0,88% +27,23% 122,72 123,59 -0,71% +33,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 52,63 53,09 -0,87% +28,68% 240,47 242,36 -0,78% +33,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 34,61 34,92 -0,89% +25,17% 158,14 159,41 -0,80% +30,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 53,13 53,59 -0,86% +25,42% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2021-08-18 61,73 62,28 -0,88% +26,29% 239,49 241,21 -0,71% +32,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 31,16 31,17 -0,03% +39,61% 142,37 142,29 +0,06% +45,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 22,96 23,02 -0,26% +35,22% 104,91 105,09 -0,17% +40,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 27,05 27,12 -0,26% +37,03% 104,95 105,04 -0,09% +43,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 21,55 21,61 -0,28% +34,60% 98,46 98,65 -0,19% +40,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 25,34 25,40 -0,24% +36,31% 98,31 98,37 -0,06% +42,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 9,02 8,95 +0,78% +45,95% 41,21 40,86 +0,87% +51,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 6,39 6,35 +0,63% +41,37% 29,20 28,99 +0,72% +47,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 10,56 10,50 +0,57% +43,28% 40,97 40,67 +0,75% +49,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 7,68 7,62 +0,79% +43,28% 35,09 34,79 +0,88% +49,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 8,37 8,30 +0,84% +45,31% 38,24 37,89 +0,93% +51,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 9,86 9,80 +0,61% +42,69% 38,25 37,96 +0,79% +49,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)