Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2020-02-25 14,27 14,47 -1,38% +9,68% 57,85 58,41 -0,95% +16,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-25 20,40 20,74 -1,64% +19,16% 87,75 88,83 -1,21% +19,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-25 16,51 16,74 -1,37% +13,63% 65,66 66,33 -1,00% +19,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-25 19,22 19,54 -1,64% +18,20% 82,68 83,69 -1,21% +18,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-25 15,54 15,75 -1,33% +12,69% 61,81 62,41 -0,96% +18,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 126,36 127,58 -0,96% +0,29% 543,30 545,90 -0,48% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 139,49 140,83 -0,95% +3,24% 552,72 557,98 -0,94% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 121,09 122,27 -0,97% -0,12% 520,64 523,18 -0,49% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-26 559,90 565,42 -0,98% +1,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-26 133,71 135,00 -0,96% +2,85% 529,81 534,88 -0,95% +6,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 140,74 144,29 -2,46% +2,27% 605,13 617,40 -1,99% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 157,71 161,68 -2,46% +5,26% 624,91 640,59 -2,45% +9,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 109,63 112,40 -2,46% -0,79% 471,37 480,95 -1,99% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 134,73 138,13 -2,46% +1,88% 579,28 591,04 -1,99% +0,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-26 150,93 154,74 -2,46% +4,84% 598,04 613,10 -2,45% +8,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 104,95 107,60 -2,46% -1,15% 451,24 460,41 -1,99% -2,07% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)