Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-11 112,32 111,71 +0,55% -2,01% 486,91 484,52 +0,49% -1,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2019-08-28 148,44 148,58 -0,09% -2,21% 648,45 649,58 -0,17% -0,07% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 15,38 15,40 -0,13% -1,03% 66,74 66,85 -0,17% -0,63% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 12,83 12,84 -0,08% -1,53% 55,67 55,74 -0,12% -1,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 878,01 879,64 -0,19% +6,20% 3809,86 3818,43 -0,22% +6,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 663,78 665,01 -0,18% +5,52% 2880,27 2886,74 -0,22% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 122,26 122,02 +0,20% +0,84% 525,09 524,31 +0,15% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 133,78 133,51 +0,20% +4,21% 521,10 520,13 +0,19% +9,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 117,33 117,10 +0,20% +0,44% 503,92 503,17 +0,15% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-16 538,70 537,62 +0,20% +2,52% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 128,42 128,16 +0,20% +3,82% 500,22 499,29 +0,19% +9,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 138,33 138,04 +0,21% +3,19% 594,11 593,14 +0,16% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 153,67 153,32 +0,23% +6,58% 598,58 597,30 +0,21% +11,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 108,60 108,37 +0,21% -2,79% 466,43 465,65 +0,17% -3,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 132,62 132,33 +0,22% +2,79% 569,59 568,61 +0,17% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 147,28 146,95 +0,22% +6,16% 573,68 572,49 +0,21% +11,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 104,08 103,86 +0,21% -3,23% 447,01 446,28 +0,17% -3,83% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)