Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-13 138,71 139,06 -0,25% +10,25% 628,77 631,53 -0,44% +10,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-13 144,55 144,91 -0,25% +10,31% 655,25 658,09 -0,43% +10,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-13 105,49 105,76 -0,26% +9,86% 478,19 480,30 -0,44% +9,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-13 1527,30 1531,10 -0,25% +10,98% 6923,25 6953,34 -0,43% +10,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-13 1254,99 1258,11 -0,25% +10,94% 5688,87 5713,58 -0,43% +10,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-13 1266,05 1269,20 -0,25% +11,25% 5739,00 5763,94 -0,43% +11,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2021-04-12 20,07 20,09 -0,10% +52,16% 82,82 83,08 -0,31% +46,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-12 26,59 26,63 -0,15% +41,96% 120,76 121,38 -0,52% +42,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2021-04-12 23,54 23,58 -0,17% +54,56% 89,94 90,46 -0,58% +41,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-12 24,84 24,89 -0,20% +40,90% 112,81 113,45 -0,57% +41,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2021-04-12 21,97 22,00 -0,14% +53,42% 83,94 84,40 -0,55% +40,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 156,37 156,97 -0,38% +38,45% 710,14 715,49 -0,75% +38,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2021-04-12 175,53 176,20 -0,38% +40,00% 670,66 675,99 -0,79% +27,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 149,19 149,77 -0,39% +37,91% 677,53 682,67 -0,75% +38,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-04-12 693,13 695,76 -0,38% +38,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-12 167,48 168,13 -0,39% +39,44% 639,91 645,03 -0,79% +27,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 172,63 172,83 -0,12% +32,60% 783,98 787,78 -0,48% +32,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2021-04-12 197,01 197,24 -0,12% +34,08% 752,74 756,71 -0,53% +22,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 131,58 131,74 -0,12% +30,64% 597,56 600,48 -0,49% +30,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 164,52 164,73 -0,13% +32,07% 747,15 750,86 -0,49% +32,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-12 187,69 187,92 -0,12% +33,53% 717,13 720,96 -0,53% +22,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 125,35 125,51 -0,13% +30,07% 569,26 572,09 -0,49% +30,22% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)