Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 143,23 143,21 +0,01% +11,44% 654,43 653,77 +0,10% +11,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 149,26 149,24 +0,01% +11,50% 681,98 681,30 +0,10% +11,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 108,78 108,77 +0,01% +10,94% 497,03 496,55 +0,10% +10,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 1580,38 1580,13 +0,02% +12,34% 7220,91 7213,45 +0,10% +12,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 1298,42 1298,22 +0,02% +12,29% 5932,61 5926,50 +0,10% +12,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 1311,15 1310,94 +0,02% +12,68% 5990,78 5984,57 +0,10% +12,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2021-08-18 19,99 20,03 -0,20% +16,09% 85,16 84,98 +0,22% +21,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 27,02 27,07 -0,18% +19,82% 123,46 123,58 -0,10% +24,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 23,53 23,57 -0,17% +17,59% 91,29 91,29 0,00% +23,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 25,18 25,22 -0,16% +18,94% 115,05 115,13 -0,07% +23,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2021-08-18 21,90 21,94 -0,18% +16,74% 84,97 84,97 -0,01% +22,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 151,73 151,39 +0,22% +14,18% 693,27 691,11 +0,31% +18,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 170,81 170,41 +0,23% +15,33% 662,69 660,00 +0,41% +20,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 144,56 144,23 +0,23% +13,73% 660,51 658,42 +0,32% +18,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 672,53 671,00 +0,23% +14,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 162,75 162,37 +0,23% +14,86% 631,42 628,86 +0,41% +20,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 169,23 169,46 -0,14% +9,41% 773,23 773,60 -0,05% +13,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 193,65 193,91 -0,13% +10,52% 751,30 751,01 +0,04% +15,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 128,49 128,67 -0,14% +7,79% 587,08 587,39 -0,05% +12,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 161,02 161,24 -0,14% +8,96% 735,72 736,08 -0,05% +13,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 184,24 184,48 -0,13% +10,08% 714,80 714,49 +0,04% +15,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 122,22 122,39 -0,14% +7,32% 558,43 558,72 -0,05% +11,72% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)