Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2020-10-26 17,70 17,78 -0,45% +36,05% 75,64 76,10 -0,61% +52,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-26 23,48 23,55 -0,30% +37,15% 107,47 108,02 -0,51% +46,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 20,61 20,70 -0,43% +41,84% 79,69 80,12 -0,54% +44,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-26 22,01 22,08 -0,32% +35,36% 100,74 101,28 -0,53% +44,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-26 19,31 19,39 -0,41% +40,03% 74,66 75,05 -0,52% +43,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 134,24 133,99 +0,19% +9,67% 614,44 614,71 -0,04% +17,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 149,87 149,59 +0,19% +11,82% 579,47 579,42 +0,01% +12,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 128,31 128,07 +0,19% +9,25% 587,30 587,55 -0,04% +16,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-26 595,25 594,20 +0,18% +10,33% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-26 143,26 143,00 +0,18% +11,36% 553,91 553,90 0,00% +11,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 159,43 159,20 +0,14% +15,68% 729,74 730,36 -0,08% +23,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 180,88 180,62 +0,14% +18,06% 699,37 699,61 -0,03% +18,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 122,41 122,24 +0,14% +13,13% 560,29 560,80 -0,09% +20,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 152,21 152,00 +0,14% +15,21% 696,70 697,33 -0,09% +23,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-26 172,64 172,40 +0,14% +17,58% 667,51 667,77 -0,04% +18,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 116,85 116,69 +0,14% +12,69% 534,85 535,34 -0,09% +20,52% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)