Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Aegon PPK 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny PLN 2020-10-16 10,90 10,87 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2020-10-28 99,23 100,57 -1,33% +0,04% - - - - kup on-line
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Global Markets PLN 2020-10-28 99,71 100,73 -1,01% 0,00% - - - - kup on-line
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych PLN 2020-10-28 67,39 69,35 -2,83% -23,29% - - - - kup on-line
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus PLN 2020-10-28 75,96 77,30 -1,73% -16,37% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna PLN 2020-10-28 76,66 79,20 -3,21% -12,26% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Rozważna PLN 2020-10-28 89,08 90,50 -1,57% -9,25% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilny na Przyszłość PLN 2020-10-28 99,39 99,44 -0,05% -0,61% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojny dla Ciebie PLN 2020-10-28 102,20 102,16 +0,04% +2,20% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji PLN 2020-10-28 107,38 111,01 -3,27% +14,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2020-10-28 114,40 115,09 -0,60% +0,62% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 136,21 138,43 -1,60% +10,51% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2025 PLN 2020-10-28 104,76 105,55 -0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2030 PLN 2020-10-28 102,85 104,39 -1,48% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2035 PLN 2020-10-28 100,53 102,80 -2,21% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2040 PLN 2020-10-28 100,84 103,10 -2,19% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2045 PLN 2020-10-28 98,34 100,88 -2,52% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2050 PLN 2020-10-28 98,28 100,80 -2,50% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2055 PLN 2020-10-28 98,44 100,94 -2,48% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2060 PLN 2020-10-28 96,67 99,07 -2,42% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia PLN 2020-10-28 112,42 112,31 +0,10% +0,30% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia PLN 2020-10-28 115,90 116,02 -0,10% -1,40% - - - - kup on-line
Allianz Strategic Bond (subfundusz) PLN 2020-10-28 103,78 103,69 +0,09% -2,56% - - - - kup on-line
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars International Value PLN 2020-10-28 108,46 108,49 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2020-10-28 110,67 113,05 -2,11% -11,99% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus PLN 2020-10-28 181,56 183,23 -0,91% +6,38% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 2020-10-28 98,59 100,86 -2,25% +1,12% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2020-10-28 265,01 268,89 -1,44% -1,96% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2020-10-28 119,36 121,67 -1,90% -3,09% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2025 PLN 2020-10-28 10,22 10,27 -0,49% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2035 PLN 2020-10-28 9,80 9,97 -1,71% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2040 PLN 2020-10-28 9,77 9,95 -1,81% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2050 PLN 2020-10-28 9,60 9,81 -2,14% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2055 PLN 2020-10-28 9,63 9,84 -2,13% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2060 PLN 2020-10-28 9,59 9,79 -2,04% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2025 PLN 2020-10-28 108,00 109,11 -1,02% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2030 PLN 2020-10-28 108,48 110,37 -1,71% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2035 PLN 2020-10-28 109,37 111,64 -2,03% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2040 PLN 2020-10-28 109,83 112,47 -2,35% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2045 PLN 2020-10-28 110,72 113,67 -2,60% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2050 PLN 2020-10-28 110,45 113,39 -2,59% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2055 PLN 2020-10-28 111,29 114,36 -2,68% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2060 PLN 2020-10-28 114,06 117,24 -2,71% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makroalokacji PLN 2020-10-28 122,89 125,96 -2,44% +10,77% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity PLN 2020-10-28 231,45 238,79 -3,07% +38,31% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 98,64 100,07 -1,43% -9,56% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2020-10-28 109,93 110,16 -0,21% +3,72% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 106,46 107,52 -0,99% -1,08% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2020-10-28 108,16 109,57 -1,29% -2,26% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2020-10-28 123,93 123,77 +0,13% +2,30% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 140,54 142,46 -1,35% -3,32% - - - - kup on-line
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji PLN 2020-09-28 106,79 106,79 0,00% -4,09% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2020-10-28 10,07 10,12 -0,49% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2020-10-28 9,79 9,92 -1,31% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2020-10-28 9,44 9,65 -2,18% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2020-10-28 9,48 9,69 -2,17% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2020-10-28 9,27 9,54 -2,83% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2020-10-28 9,24 9,51 -2,84% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 PLN 2020-10-28 9,26 9,52 -2,73% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2020-10-28 9,08 9,32 -2,58% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2025 PLN 2020-10-28 103,74 104,27 -0,51% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2030 PLN 2020-10-28 104,50 105,39 -0,84% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2035 PLN 2020-10-28 106,70 107,94 -1,15% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2040 PLN 2020-10-28 106,95 108,26 -1,21% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2045 PLN 2020-10-28 108,93 110,42 -1,35% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2050 PLN 2020-10-28 109,11 110,55 -1,30% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2055 PLN 2020-10-28 109,32 110,78 -1,32% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2060 PLN 2020-10-28 109,93 112,20 -2,02% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 109,74 110,84 -0,99% -3,99% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny PLN 2020-10-28 126,94 127,26 -0,25% +15,74% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2020-10-28 180,06 184,08 -2,18% -7,08% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 261,14 263,66 -0,96% +1,12% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony PLN 2020-10-28 7,08 7,20 -1,67% -32,76% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2020-10-28 99,78 101,19 -1,39% -0,57% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg PLN 2020-10-28 197,96 201,71 -1,86% -5,94% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2025 PLN 2020-10-28 49,73 49,92 -0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2030 PLN 2020-10-28 48,65 49,19 -1,10% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2035 PLN 2020-10-28 47,00 47,83 -1,74% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2040 PLN 2020-10-28 47,07 47,93 -1,79% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2045 PLN 2020-10-28 44,98 46,02 -2,26% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2050 PLN 2020-10-28 44,95 46,01 -2,30% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2055 PLN 2020-10-28 44,90 45,89 -2,16% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2060 PLN 2020-10-28 47,57 48,62 -2,16% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-10-28 291,20 294,39 -1,08% +1,45% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-10-28 428,25 432,21 -0,92% +4,07% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny PLN 2020-10-28 240,03 243,65 -1,49% -6,84% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony PLN 2020-10-29 319,86 322,34 -0,77% -5,67% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost PLN 2020-10-29 188,57 189,21 -0,34% +1,05% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2025 PLN 2020-10-29 106,29 106,48 -0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2030 PLN 2020-10-29 100,21 100,73 -0,52% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2035 PLN 2020-10-29 101,32 102,03 -0,70% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2040 PLN 2020-10-29 100,06 100,91 -0,84% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2045 PLN 2020-10-29 101,93 103,01 -1,05% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2050 PLN 2020-10-29 101,38 102,47 -1,06% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2055 PLN 2020-10-29 97,57 98,62 -1,06% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2060 PLN 2020-10-29 110,05 111,12 -0,96% 0,00% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2020-10-28 96,82 98,38 -1,59% -2,47% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2020-10-28 103,55 104,36 -0,78% +1,25% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2020-10-28 43,06 43,66 -1,37% +15,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2020-10-28 775,59 797,06 -2,69% +21,20% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2025 PLN 2020-10-28 102,58 103,69 -1,07% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2030 PLN 2020-10-28 98,41 100,34 -1,92% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2035 PLN 2020-10-28 96,38 99,03 -2,68% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2040 PLN 2020-10-28 95,04 97,74 -2,76% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2045 PLN 2020-10-28 94,31 97,33 -3,10% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2050 PLN 2020-10-28 94,23 97,27 -3,13% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2055 PLN 2020-10-28 94,05 97,09 -3,13% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2060 PLN 2020-10-28 96,68 99,66 -2,99% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2020-10-28 114,09 115,02 -0,81% +6,82% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2020-10-28 125,07 127,35 -1,79% -0,41% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej PLN 2020-10-28 7,55 7,70 -1,95% -26,63% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji PLN 2020-10-28 7,37 7,56 -2,51% +7,75% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 16,31 16,45 -0,85% -3,03% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki PLN 2020-10-28 16,08 16,02 +0,37% +6,07% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2020-10-28 145,61 149,45 -2,57% -1,21% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 140,82 142,70 -1,32% -0,04% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2025 PLN 2020-10-28 102,98 103,61 -0,61% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2030 PLN 2020-10-28 99,33 100,67 -1,33% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2020-10-28 96,25 98,27 -2,06% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2040 PLN 2020-10-28 96,58 98,62 -2,07% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2045 PLN 2020-10-28 94,75 97,13 -2,45% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2050 PLN 2020-10-28 94,99 97,37 -2,44% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2055 PLN 2020-10-28 94,17 96,54 -2,45% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 PLN 2020-10-28 93,56 95,92 -2,46% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 198,01 199,28 -0,64% +1,82% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2020-10-28 97,09 97,58 -0,50% -6,69% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2020-10-28 101,20 101,32 -0,12% +0,92% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025 PLN 2020-10-28 10,89 10,89 0,00% +7,29% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030 PLN 2020-10-28 10,82 10,94 -1,10% +4,54% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035 PLN 2020-10-28 10,71 10,87 -1,47% +2,88% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040 PLN 2020-10-28 10,68 10,88 -1,84% +1,91% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045 PLN 2020-10-28 10,60 10,84 -2,21% +0,47% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050 PLN 2020-10-28 10,62 10,87 -2,30% +0,57% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 PLN 2020-10-28 10,74 10,99 -2,27% +1,90% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 PLN 2020-10-28 10,71 10,96 -2,28% +1,52% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2025 PLN 2020-10-28 10,33 10,41 -0,77% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2030 PLN 2020-10-28 9,91 10,06 -1,49% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2020-10-28 9,81 9,99 -1,80% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2040 PLN 2020-10-28 9,76 9,98 -2,20% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2045 PLN 2020-10-28 9,52 9,74 -2,26% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2050 PLN 2020-10-28 9,44 9,67 -2,38% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2055 PLN 2020-10-28 9,52 9,76 -2,46% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 PLN 2020-10-28 10,08 10,32 -2,33% 0,00% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 274,16 277,51 -1,21% +0,25% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2020-10-28 310,64 318,29 -2,40% -3,10% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2020-10-28 133,37 133,38 -0,01% +2,86% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2020-10-28 136,39 137,08 -0,50% +2,75% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2020-10-28 134,10 135,27 -0,86% +2,34% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2020-10-28 132,42 133,81 -1,04% +1,91% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2020-10-28 129,77 131,39 -1,23% +1,26% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2020-10-28 128,83 130,69 -1,42% +0,91% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2050 PLN 2020-10-28 100,89 102,49 -1,56% -0,49% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2055 PLN 2020-10-28 100,89 102,58 -1,65% -0,39% - - - - kup on-line
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny PLN 2020-10-28 143,12 143,82 -0,49% +2,93% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny PLN 2020-10-28 149,24 151,21 -1,30% +4,47% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2020-10-29 61,64 62,86 -1,94% -38,01% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-29 171,32 172,92 -0,93% -10,83% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2020-10-29 123,93 125,94 -1,60% -23,43% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl PLN 2020-10-29 11,50 11,68 -1,54% +3,60% - - - - kup on-line
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-10-27 11,18 11,42 -2,10% -24,20% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl PLN 2020-10-28 3,55 3,80 -6,58% -35,34% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2020-10-28 11,66 11,70 -0,34% -2,35% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 194,95 197,87 -1,48% -1,46% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2020-10-28 106,95 109,84 -2,63% -9,74% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2020-10-28 10,40 10,54 -1,33% -4,15% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2020-10-28 16,93 16,97 -0,24% +9,51% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2020-10-28 20,01 20,02 -0,05% +14,08% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A PLN 2020-10-28 11,25 11,15 +0,90% +4,26% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) USD 2020-10-28 2,86 2,87 -0,35% +2,14% 11,11 11,12 -0,09% +3,23% kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2020-10-28 12,10 12,35 -2,02% +3,95% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2020-10-28 11,01 11,18 -1,52% -9,16% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2020 Spokojne Jutro PLN 2020-10-28 10,33 10,33 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2020-10-28 10,45 10,56 -1,04% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2020-10-28 10,17 10,36 -1,83% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2020-10-28 9,99 10,22 -2,25% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2020-10-28 9,87 10,13 -2,57% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2020-10-28 9,82 10,11 -2,87% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2020-10-28 9,69 9,98 -2,91% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 PLN 2020-10-28 9,69 9,98 -2,91% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2020-10-28 9,37 9,66 -3,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej PLN 2020-10-28 20,98 21,31 -1,55% +0,77% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2020-10-28 12,17 12,29 -0,98% +1,08% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2020-10-28 61,29 61,71 -0,68% +5,24% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2020-10-28 104,41 105,48 -1,01% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2020-10-28 104,61 106,57 -1,84% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2020-10-28 104,78 107,20 -2,26% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2020-10-28 105,12 108,06 -2,72% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2020-10-28 104,84 108,04 -2,96% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2020-10-28 104,93 108,10 -2,93% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2020-10-28 104,31 107,40 -2,88% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2025 PLN 2020-10-28 10,05 10,13 -0,79% +0,50% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 PLN 2020-10-28 9,77 9,91 -1,41% -2,40% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 PLN 2020-10-28 9,43 9,65 -2,28% -5,89% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 PLN 2020-10-28 9,44 9,66 -2,28% -5,79% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 PLN 2020-10-28 9,17 9,45 -2,96% -8,48% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 PLN 2020-10-28 9,19 9,47 -2,96% -8,28% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2055 PLN 2020-10-28 9,12 9,39 -2,88% -8,80% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2060 PLN 2020-10-28 9,14 9,40 -2,77% -8,60% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 149,44 151,42 -1,31% -7,80% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji PLN 2020-10-28 83,25 85,72 -2,88% -13,60% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2020-10-28 118,87 121,60 -2,25% -13,72% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rubinowy PLN 2020-10-28 9,33 9,48 -1,58% -4,60% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy PLN 2020-10-28 9,84 9,94 -1,01% -1,30% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2020-10-28 12,55 12,54 +0,08% +4,32% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2020-10-28 12,81 12,88 -0,54% +0,87% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2020-10-28 11,72 11,90 -1,51% -5,02% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2020-10-28 12,33 12,62 -2,30% -8,67% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2020-10-28 11,36 11,78 -3,57% -15,73% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2025 PLN 2020-10-28 54,64 54,95 -0,56% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2030 PLN 2020-10-28 54,32 54,94 -1,13% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2035 PLN 2020-10-28 54,30 55,27 -1,76% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2040 PLN 2020-10-28 54,36 55,32 -1,74% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2045 PLN 2020-10-28 54,87 56,14 -2,26% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2050 PLN 2020-10-28 54,55 55,82 -2,28% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2055 PLN 2020-10-28 54,25 55,49 -2,23% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2060 PLN 2020-10-28 52,60 53,75 -2,14% 0,00% - - - - kup on-line
PPK Pocztylion 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny PLN 2020-10-28 10,35 10,40 -0,48% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2020-10-28 118,92 120,59 -1,38% -6,82% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2020-10-28 62,96 64,47 -2,34% -11,44% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2020-10-26 1296,21 1300,91 -0,36% +0,88% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced PLN 2020-10-28 136,50 138,62 -1,53% +2,98% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 16,38 16,68 -1,80% -0,18% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony PLN 2020-10-28 1,82 1,88 -3,19% -7,61% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny PLN 2020-10-28 48,71 49,14 -0,88% +8,90% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny PLN 2020-10-28 70,69 70,77 -0,11% +5,35% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny PLN 2020-10-28 71,15 71,47 -0,45% +6,31% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu PLN 2020-10-28 31,24 31,65 -1,30% -3,01% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony PLN 2020-10-28 27,26 27,93 -2,40% -10,92% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa PLN 2020-10-28 1119,54 1119,59 0,00% +8,33% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna PLN 2020-10-28 848,95 866,45 -2,02% -8,41% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna PLN 2020-10-28 910,05 921,62 -1,26% -5,13% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-10-28 197,34 196,93 +0,21% +7,39% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2020-10-28 209,61 215,88 -2,90% +21,56% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga PLN 2020-10-28 286,41 296,06 -3,26% +3,27% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2025 PLN 2020-10-28 10,78 10,92 -1,28% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2030 PLN 2020-10-28 11,01 11,26 -2,22% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2035 PLN 2020-10-28 11,26 11,62 -3,10% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2040 PLN 2020-10-28 11,32 11,68 -3,08% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2045 PLN 2020-10-28 11,46 11,88 -3,54% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2050 PLN 2020-10-28 11,54 11,96 -3,51% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2055 PLN 2020-10-28 11,63 12,03 -3,33% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2060 PLN 2020-10-28 11,97 12,38 -3,31% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) EUR 2020-10-28 94,02 97,17 -3,24% 0,00% 431,46 444,79 -3,00% 0,00% kup on-line
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-10-28 76,19 75,18 +1,34% +12,76% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund PLN 2020-10-28 551,26 560,76 -1,69% +12,25% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green PLN 2020-10-28 840,96 835,20 +0,69% +2,49% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red PLN 2020-10-28 436,51 433,63 +0,66% -15,98% - - - - kup on-line
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-10-28 108,58 107,10 +1,38% +18,61% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)