Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-02 1016,05 1013,04 +0,30% +1,74% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2018-01-22 106,78 106,62 +0,15% +3,14% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset PLN 2018-01-22 74,86 74,57 +0,39% +6,52% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji PLN 2018-01-22 108,25 108,01 +0,22% +3,08% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2018-01-22 115,03 114,98 +0,04% +5,82% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 134,62 134,37 +0,19% +6,04% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond PLN 2018-01-22 103,69 103,65 +0,04% +1,99% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia PLN 2018-01-22 107,28 107,18 +0,09% +4,62% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia PLN 2018-01-22 115,90 115,54 +0,31% +8,83% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania PLN 2018-01-22 124,26 124,34 -0,06% +7,58% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 122,49 122,56 -0,06% +2,48% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2017-12-29 134,76 133,85 +0,68% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 PLN 2018-01-22 109,20 109,00 +0,18% +8,08% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 PLN 2018-01-22 110,24 110,04 +0,18% +6,17% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2018-01-22 42,28 42,17 +0,26% +4,01% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2018-01-22 63,98 63,97 +0,02% +3,70% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 33,22 33,16 +0,18% +9,82% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-01-22 33,14 33,02 +0,36% +12,76% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji PLN 2018-01-22 129,11 128,66 +0,35% +9,78% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2018-01-22 178,01 177,94 +0,04% +1,53% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 2018-01-22 112,16 111,83 +0,30% -3,73% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2018-01-22 286,60 286,19 +0,14% +5,02% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2018-01-22 133,72 133,44 +0,21% +6,67% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji PLN 2018-01-22 117,78 117,67 +0,09% +12,36% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity PLN 2018-01-22 187,16 187,93 -0,41% +37,91% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 127,09 127,03 +0,05% +8,88% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2018-01-22 103,69 103,68 +0,01% +1,57% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 107,70 107,51 +0,18% +5,63% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2018-01-22 112,32 112,13 +0,17% +8,63% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2018-01-22 116,53 116,49 +0,03% +7,61% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2018-01-22 115,58 115,32 +0,23% +6,82% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów PLN 2018-01-22 115,01 114,77 +0,21% +13,18% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 151,62 151,37 +0,17% +7,57% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 122,45 122,13 +0,26% +6,76% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2018-01-22 205,39 204,91 +0,23% +17,95% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 258,17 257,89 +0,11% +11,39% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony PLN 2018-01-22 12,02 12,01 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2018-01-22 12,63 12,57 +0,48% +8,60% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2018-01-22 105,16 105,00 +0,15% +6,23% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg PLN 2018-01-22 233,49 232,48 +0,43% +9,61% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-22 297,20 296,82 +0,13% +5,28% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-22 396,36 395,63 +0,18% +9,77% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2018-01-22 108,51 108,34 +0,16% +7,95% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2018-01-22 103,89 103,83 +0,06% +4,70% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2018-01-22 35,06 35,08 -0,06% +13,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2018-01-22 599,64 600,41 -0,13% +22,55% - - - - kup on-line
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 9781,86 9689,82 +0,95% +2,69% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2018-01-22 104,59 104,53 +0,06% +3,96% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji PLN 2018-01-22 126,58 126,53 +0,04% +2,57% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny PLN 2018-01-22 223,86 223,23 +0,28% +8,22% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny PLN 2018-01-22 100,02 100,11 -0,09% -9,61% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2018-01-22 264,46 264,06 +0,15% +6,59% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej PLN 2018-01-22 12,10 11,98 +1,00% +6,70% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji PLN 2018-01-22 8,27 8,25 +0,24% +4,42% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 17,24 17,21 +0,17% +7,82% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki PLN 2018-01-22 17,52 17,51 +0,06% +15,87% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2018-01-19 164,64 164,05 +0,36% +4,83% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-19 149,51 149,35 +0,11% +4,85% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-19 197,61 197,60 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2018-01-19 111,06 110,96 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2018-01-19 101,44 101,53 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 281,15 280,51 +0,23% +8,49% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-01-22 347,50 346,19 +0,38% +12,58% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2018-01-22 128,21 128,09 +0,09% +4,54% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2018-01-22 133,37 133,16 +0,16% +6,91% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2018-01-22 133,44 133,18 +0,20% +7,85% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2018-01-22 134,19 133,88 +0,23% +8,59% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2018-01-22 134,19 133,85 +0,25% +9,35% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2018-01-22 134,70 134,32 +0,28% +10,08% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany PLN 2018-01-22 162,23 161,98 +0,15% +10,97% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2018-01-22 158,22 158,19 +0,02% +9,37% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy PLN 2018-01-22 175,00 174,81 +0,11% +15,12% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2018-01-23 111,75 111,14 +0,55% +24,19% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-23 209,75 209,04 +0,34% +9,24% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2018-01-23 197,61 196,58 +0,52% +20,68% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2018-01-19 97,88 97,84 +0,04% +1,22% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-19 111,03 110,96 +0,06% +2,54% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl PLN 2018-01-23 13,83 13,75 +0,58% +28,65% - - - - kup on-line
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-16 14,15 14,18 -0,21% +20,22% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl PLN 2018-01-17 5,34 5,26 +1,52% -4,13% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2018-01-22 12,39 12,36 +0,24% +6,17% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 206,46 206,10 +0,17% +8,87% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-01-22 129,88 129,42 +0,36% +13,18% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2018-01-22 10,85 10,82 +0,28% +7,64% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2018-01-22 17,43 17,41 +0,11% +18,41% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2018-01-22 19,35 19,31 +0,21% +23,09% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A PLN 2018-01-22 9,11 9,09 +0,22% -13,81% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) USD 2018-01-22 2,68 2,67 +0,37% +3,88% 9,11 9,11 +0,04% -13,90% kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2018-01-22 11,71 11,68 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2018-01-22 12,19 12,17 +0,16% +5,91% - - - - kup on-line
Pioneer Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-22 983,00 981,03 +0,20% +2,66% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2018-01-22 19,96 19,93 +0,15% +8,30% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2018-01-22 11,37 11,35 +0,18% +6,86% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2018-01-22 52,58 52,32 +0,50% -7,51% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji PLN 2018-01-22 102,46 102,32 +0,14% +5,64% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 166,60 166,48 +0,07% +9,10% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-01-22 150,31 150,06 +0,17% +12,83% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy PLN 2018-01-19 10,01 10,00 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2018-01-22 11,58 11,58 0,00% +4,32% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2018-01-22 12,53 12,50 +0,24% +9,05% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2018-01-22 12,72 12,68 +0,32% +12,67% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2018-01-22 14,45 14,39 +0,42% +19,22% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2018-01-22 14,53 14,47 +0,41% +18,52% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2018-01-22 131,46 131,14 +0,24% +0,64% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2018-01-22 83,41 83,34 +0,08% +9,05% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2018-01-22 1412,94 1399,58 +0,95% +0,94% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 17,89 17,86 +0,17% +5,30% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-01-22 2,27 2,26 +0,44% +6,57% - - - - kup on-line
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 10969,40 10863,70 +0,97% +0,23% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-22 191,96 191,60 +0,19% +8,94% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income PLN 2018-01-22 116,89 116,73 +0,14% +9,45% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) PLN 2018-01-09 109,28 109,28 0,00% +12,65% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2018-01-22 178,07 177,62 +0,25% +12,63% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga PLN 2018-01-22 333,60 333,14 +0,14% +14,73% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2018-01-22 142,99 142,97 +0,01% +4,23% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red PLN 2018-01-22 614,09 612,52 +0,26% +10,33% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue PLN 2018-01-22 642,16 638,34 +0,60% -11,08% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green PLN 2018-01-22 1009,84 1006,95 +0,29% +31,17% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-22 88,42 88,18 +0,27% +29,21% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-22 85,48 85,25 +0,27% +29,26% - - - - kup on-line
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-22 110,63 110,30 +0,30% +33,14% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2018-01-23 350,65 349,19 +0,42% +12,47% - - - - kup on-line
UniStabilny Wzrost PLN 2018-01-23 185,64 184,98 +0,36% +10,82% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)