Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2021-08-17 120,02 119,93 +0,08% +16,58% - - - - kup on-line
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Global Markets PLN 2021-08-17 115,16 114,70 +0,40% +20,38% - - - - kup on-line
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych PLN 2021-08-16 89,93 90,28 -0,39% +14,10% - - - - kup on-line
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus PLN 2021-08-16 95,03 95,32 -0,30% +12,37% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna PLN 2021-08-17 95,81 96,44 -0,65% +19,12% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Rozważna PLN 2021-08-17 106,30 106,47 -0,16% +11,05% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilny na Przyszłość PLN 2021-08-17 105,64 105,87 -0,22% +3,97% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojny dla Ciebie PLN 2021-08-17 104,79 104,94 -0,14% +1,49% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji PLN 2021-08-17 146,05 145,56 +0,34% +27,52% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2021-08-17 129,70 130,02 -0,25% +14,28% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 156,08 155,79 +0,19% +11,91% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2025 PLN 2021-08-17 113,51 113,30 +0,19% +7,34% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2030 PLN 2021-08-17 119,36 119,00 +0,30% +13,05% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2035 PLN 2021-08-17 125,48 124,96 +0,42% +19,27% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2040 PLN 2021-08-17 125,99 125,46 +0,42% +19,35% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2045 PLN 2021-08-17 127,36 126,74 +0,49% +23,08% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2050 PLN 2021-08-17 127,20 126,58 +0,49% +23,02% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2055 PLN 2021-08-17 126,90 126,29 +0,48% +22,57% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2060 PLN 2021-08-17 124,33 123,73 +0,48% +22,26% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2065 PLN 2021-08-17 112,32 111,76 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia PLN 2021-08-17 119,54 119,46 +0,07% +7,72% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia PLN 2021-08-17 138,85 138,79 +0,04% +20,25% - - - - kup on-line
Allianz Strategic Bond (subfundusz) PLN 2021-08-17 99,75 99,56 +0,19% -3,31% - - - - kup on-line
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars International Value PLN 2021-08-17 124,37 125,04 -0,54% +11,55% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2021-08-17 148,37 149,01 -0,43% +24,85% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus PLN 2021-08-17 195,49 195,39 +0,05% +5,29% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 2021-08-17 124,82 124,81 +0,01% +17,23% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2021-08-17 298,73 298,31 +0,14% +8,44% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2021-08-17 138,99 138,65 +0,25% +11,27% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2025 PLN 2021-08-17 11,17 11,16 +0,09% +8,24% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2035 PLN 2021-08-17 12,24 12,21 +0,25% +20,24% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2040 PLN 2021-08-17 12,17 12,15 +0,16% +19,67% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2050 PLN 2021-08-17 12,57 12,53 +0,32% +24,70% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2055 PLN 2021-08-17 12,60 12,56 +0,32% +24,88% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2060 PLN 2021-08-17 12,57 12,54 +0,24% +25,32% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2021-08-17 115,35 115,37 -0,02% +4,66% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 116,43 116,69 -0,22% +7,57% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2021-08-17 127,83 127,67 +0,13% +15,68% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2021-08-17 125,67 125,69 -0,02% +1,98% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 164,67 164,44 +0,14% +13,07% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2021-08-17 11,05 11,04 +0,09% +9,08% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2021-08-17 11,57 11,55 +0,17% +15,47% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2021-08-17 12,01 11,99 +0,17% +21,93% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2021-08-17 12,06 12,03 +0,25% +21,94% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2021-08-17 12,48 12,45 +0,24% +27,22% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2021-08-17 12,46 12,43 +0,24% +27,53% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 PLN 2021-08-17 12,45 12,42 +0,24% +27,56% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2021-08-17 12,04 12,01 +0,25% +27,14% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2025 PLN 2021-08-17 109,61 109,52 +0,08% +7,25% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2030 PLN 2021-08-17 115,64 115,53 +0,10% +11,81% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2035 PLN 2021-08-17 124,48 124,33 +0,12% +18,84% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2040 PLN 2021-08-17 125,56 125,41 +0,12% +19,10% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2045 PLN 2021-08-17 134,33 134,14 +0,14% +26,32% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2050 PLN 2021-08-17 135,29 135,11 +0,13% +27,54% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2055 PLN 2021-08-17 133,16 132,99 +0,13% +25,41% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2060 PLN 2021-08-17 129,47 129,34 +0,10% +22,18% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 127,35 127,27 +0,06% +12,13% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny PLN 2021-08-17 135,23 135,50 -0,20% +12,25% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2021-08-17 242,07 241,78 +0,12% +26,62% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 297,25 297,08 +0,06% +11,34% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2021-08-17 112,41 112,30 +0,10% +8,10% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg PLN 2021-08-17 265,91 264,83 +0,41% +26,89% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2025 PLN 2021-08-17 52,65 52,63 +0,04% +4,42% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2030 PLN 2021-08-17 56,98 56,86 +0,21% +13,55% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2035 PLN 2021-08-17 60,53 60,36 +0,28% +23,10% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2040 PLN 2021-08-17 61,08 60,90 +0,30% +24,30% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2045 PLN 2021-08-17 60,61 60,32 +0,48% +27,01% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2050 PLN 2021-08-17 60,13 59,83 +0,50% +26,27% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2055 PLN 2021-08-17 59,28 58,91 +0,63% +25,12% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2060 PLN 2021-08-17 64,75 64,32 +0,67% +29,53% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2065 PLN 2021-08-17 56,26 55,97 +0,52% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 320,01 319,79 +0,07% +6,43% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji PLN 2021-08-17 127,79 127,98 -0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 478,55 477,55 +0,21% +10,61% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony PLN 2021-08-17 392,52 391,49 +0,26% +17,55% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost PLN 2021-08-17 212,39 212,03 +0,17% +10,83% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2025 PLN 2021-08-17 113,32 113,25 +0,06% +7,15% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2030 PLN 2021-08-17 115,02 114,92 +0,09% +14,54% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2035 PLN 2021-08-17 120,79 120,67 +0,10% +18,54% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2040 PLN 2021-08-17 123,67 123,53 +0,11% +22,42% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2045 PLN 2021-08-17 131,72 131,55 +0,13% +27,35% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2050 PLN 2021-08-17 130,98 130,82 +0,12% +27,34% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2055 PLN 2021-08-17 126,60 126,44 +0,13% +27,83% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2060 PLN 2021-08-17 141,35 141,16 +0,13% +26,14% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2021-08-17 114,96 115,11 -0,13% +15,61% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2021-08-17 114,05 114,16 -0,10% +8,99% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2021-08-17 44,52 44,50 +0,04% +2,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2021-08-17 851,79 851,15 +0,08% +6,77% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2025 PLN 2021-08-17 112,02 112,00 +0,02% +7,64% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2030 PLN 2021-08-17 115,22 115,17 +0,04% +13,17% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2035 PLN 2021-08-17 120,22 120,18 +0,03% +18,72% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2040 PLN 2021-08-17 119,34 119,32 +0,02% +19,23% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2045 PLN 2021-08-17 121,95 121,90 +0,04% +21,66% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2050 PLN 2021-08-17 122,20 122,15 +0,04% +21,98% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2055 PLN 2021-08-17 121,77 121,72 +0,04% +21,76% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2060 PLN 2021-08-17 124,66 124,62 +0,03% +22,02% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2065 PLN 2021-08-17 102,20 101,94 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2021-08-17 126,30 126,27 +0,02% +9,97% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji PLN 2021-08-17 150,77 150,71 +0,04% +18,75% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej PLN 2021-08-17 11,96 11,85 +0,93% +41,87% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji PLN 2021-08-17 10,24 10,23 +0,10% +27,84% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 18,89 18,87 +0,11% +10,86% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki PLN 2021-08-17 16,61 16,84 -1,37% +3,62% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2021-08-17 185,67 185,37 +0,16% +16,98% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 161,99 161,79 +0,12% +9,18% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2025 PLN 2021-08-17 112,52 112,45 +0,06% +7,23% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2030 PLN 2021-08-17 118,92 118,78 +0,12% +14,26% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2021-08-17 125,98 125,75 +0,18% +21,50% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2040 PLN 2021-08-17 126,45 126,23 +0,17% +21,53% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2045 PLN 2021-08-17 129,69 129,41 +0,22% +25,22% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2050 PLN 2021-08-17 129,87 129,60 +0,21% +25,10% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2055 PLN 2021-08-17 128,76 128,49 +0,21% +24,97% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 PLN 2021-08-17 128,29 128,01 +0,22% +25,20% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 217,87 218,00 -0,06% +10,12% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2021-08-17 101,23 101,11 +0,12% +4,03% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-08-17 105,27 105,28 -0,01% +4,22% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025 PLN 2021-08-17 11,46 11,46 0,00% +5,43% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030 PLN 2021-08-17 12,90 12,91 -0,08% +16,95% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035 PLN 2021-08-17 13,42 13,44 -0,15% +21,89% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040 PLN 2021-08-17 13,97 13,98 -0,07% +26,31% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045 PLN 2021-08-17 14,46 14,48 -0,14% +30,74% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050 PLN 2021-08-17 14,62 14,65 -0,20% +31,71% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 PLN 2021-08-17 14,75 14,77 -0,14% +31,34% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 PLN 2021-08-17 14,59 14,62 -0,21% +30,15% - - - - kup on-line
NN (L) Total Return (subfundusz) PLN 2021-08-17 97,93 97,88 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2025 PLN 2021-08-17 11,24 11,23 +0,09% +7,66% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2030 PLN 2021-08-17 11,51 11,49 +0,17% +12,40% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2021-08-17 11,79 11,77 +0,17% +15,59% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2040 PLN 2021-08-17 12,15 12,13 +0,16% +18,88% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2045 PLN 2021-08-17 12,18 12,15 +0,25% +20,71% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2050 PLN 2021-08-17 12,20 12,16 +0,33% +21,64% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2055 PLN 2021-08-17 12,27 12,23 +0,33% +21,13% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 PLN 2021-08-17 13,03 12,99 +0,31% +22,23% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2065 PLN 2021-08-17 10,78 10,74 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 306,44 305,67 +0,25% +9,79% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2021-08-17 392,03 390,44 +0,41% +20,84% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2021-08-17 135,55 135,55 0,00% +2,05% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2021-08-17 144,94 144,99 -0,03% +6,07% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2021-08-17 147,50 147,59 -0,06% +9,28% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2021-08-17 147,91 148,02 -0,07% +10,68% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2021-08-17 147,17 147,31 -0,10% +12,03% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2021-08-17 148,14 148,30 -0,11% +13,30% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2050 PLN 2021-08-17 116,61 116,74 -0,11% +13,40% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2055 PLN 2021-08-17 117,74 117,89 -0,13% +14,40% - - - - kup on-line
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny PLN 2021-08-17 149,50 149,72 -0,15% +5,54% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny PLN 2021-08-17 163,94 164,44 -0,30% +10,79% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2021-08-18 81,61 82,01 -0,49% +11,98% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-18 207,95 208,65 -0,34% +11,23% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2021-08-18 177,48 178,37 -0,50% +23,64% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl PLN 2021-08-18 12,41 12,43 -0,16% -3,42% - - - - kup on-line
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 14,36 14,20 +1,13% +23,16% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl PLN 2021-08-11 5,14 5,08 +1,18% +32,82% - - - - kup on-line
Pekao Ekologiczny subfundusz PLN 2021-08-17 10,27 10,34 -0,68% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2021-08-17 12,14 12,15 -0,08% +3,85% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 225,12 225,09 +0,01% +12,58% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2021-08-17 134,98 134,91 +0,05% +19,25% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2021-08-17 11,53 11,54 -0,09% +8,88% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2021-08-17 17,34 17,48 -0,80% +5,93% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2021-08-17 19,53 19,80 -1,36% +1,40% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A PLN 2021-08-17 11,44 11,43 +0,09% +7,82% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) USD 2021-08-17 2,95 2,95 0,00% +3,15% 11,43 11,49 -0,52% +7,31% kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2021-08-17 14,41 14,45 -0,28% +17,15% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2021-08-17 13,53 13,53 0,00% +18,89% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2020 Spokojne Jutro PLN 2021-08-17 10,36 10,36 0,00% +1,07% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2021-08-17 11,58 11,58 0,00% +10,39% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2021-08-17 12,22 12,22 0,00% +16,83% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2021-08-17 12,57 12,57 0,00% +20,98% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2021-08-17 12,89 12,88 +0,08% +24,18% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2021-08-17 13,18 13,18 0,00% +26,61% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2021-08-17 13,02 13,02 0,00% +26,65% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 PLN 2021-08-17 13,08 13,08 0,00% +26,87% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2021-08-17 12,77 12,76 +0,08% +26,94% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2065 PLN 2021-08-17 10,20 10,22 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej PLN 2021-08-17 24,34 24,42 -0,33% +14,33% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2021-08-17 13,42 13,44 -0,15% +9,73% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2021-08-17 71,87 71,96 -0,13% +22,75% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2021-08-17 115,38 115,29 +0,08% +7,86% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2021-08-17 124,24 124,11 +0,10% +13,21% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2021-08-17 129,58 129,41 +0,13% +16,59% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2021-08-17 134,84 134,64 +0,15% +19,42% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2021-08-17 138,30 138,07 +0,17% +21,96% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2021-08-17 138,59 138,35 +0,17% +22,16% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2021-08-17 138,55 138,28 +0,20% +23,77% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2025 PLN 2021-08-17 10,90 10,90 0,00% +7,39% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 PLN 2021-08-17 11,36 11,36 0,00% +13,37% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 PLN 2021-08-17 11,81 11,80 +0,08% +20,14% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 PLN 2021-08-17 11,84 11,83 +0,08% +20,33% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 PLN 2021-08-17 12,25 12,24 +0,08% +26,42% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 PLN 2021-08-17 12,27 12,26 +0,08% +26,36% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2055 PLN 2021-08-17 12,15 12,14 +0,08% +26,17% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2060 PLN 2021-08-17 12,13 12,12 +0,08% +25,70% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2065 PLN 2021-08-17 9,97 9,97 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 171,90 171,55 +0,20% +9,51% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji PLN 2021-08-17 102,44 102,20 +0,23% +13,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2021-08-17 149,58 149,08 +0,34% +15,43% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rubinowy PLN 2021-08-17 10,46 10,46 0,00% +7,50% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy PLN 2021-08-17 10,46 10,45 +0,10% +3,98% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2021-08-17 12,44 12,43 +0,08% -0,16% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2021-08-17 13,40 13,39 +0,07% +3,16% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2021-08-17 13,53 13,51 +0,15% +10,81% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2021-08-17 15,28 15,25 +0,20% +16,64% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2021-08-17 15,53 15,50 +0,19% +24,54% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2025 PLN 2021-08-17 59,57 59,48 +0,15% +7,18% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2030 PLN 2021-08-17 63,92 63,75 +0,27% +12,89% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2035 PLN 2021-08-17 69,06 68,80 +0,38% +19,01% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2040 PLN 2021-08-17 69,28 69,02 +0,38% +19,24% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2045 PLN 2021-08-17 74,72 74,37 +0,47% +24,80% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2050 PLN 2021-08-17 74,25 73,90 +0,47% +24,52% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2055 PLN 2021-08-17 73,74 73,39 +0,48% +24,60% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2060 PLN 2021-08-17 71,64 71,31 +0,46% +24,94% - - - - kup on-line
PPK Pocztylion 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny PLN 2021-08-17 10,84 10,84 0,00% +4,63% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2021-08-17 132,74 132,53 +0,16% +7,27% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2021-08-17 76,29 76,07 +0,29% +13,27% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2021-08-16 1327,53 1326,56 +0,07% +1,52% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced PLN 2021-08-17 152,55 152,95 -0,26% +10,84% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 18,88 18,85 +0,16% +9,20% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony PLN 2021-08-17 2,32 2,31 +0,43% +16,58% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny PLN 2021-08-17 55,81 55,82 -0,02% +18,29% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny PLN 2021-08-17 72,56 72,57 -0,01% +4,30% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny PLN 2021-08-17 76,21 76,21 0,00% +9,37% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 36,31 36,31 0,00% +12,17% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony PLN 2021-08-17 35,12 35,14 -0,06% +19,42% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2025 PLN 2021-08-17 1133,49 1132,72 +0,07% +9,75% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2030 PLN 2021-08-17 1217,07 1216,00 +0,09% +18,17% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2035 PLN 2021-08-17 1270,75 1269,51 +0,10% +24,30% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2040 PLN 2021-08-17 1272,77 1271,53 +0,10% +24,27% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2045 PLN 2021-08-17 1315,74 1314,38 +0,10% +28,34% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2050 PLN 2021-08-17 1313,68 1312,32 +0,10% +28,06% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2055 PLN 2021-08-17 1277,68 1276,28 +0,11% +27,02% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2060 PLN 2021-08-17 1273,58 1272,25 +0,10% +26,97% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa PLN 2021-08-17 1186,82 1189,00 -0,18% +9,90% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna PLN 2021-08-17 1037,82 1038,28 -0,04% +16,52% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna PLN 2021-08-17 1031,37 1031,68 -0,03% +10,10% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-16 213,53 213,31 +0,10% +8,42% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2021-08-16 218,35 218,63 -0,13% +3,38% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga PLN 2021-08-16 306,27 306,91 -0,21% +4,97% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2025 PLN 2021-08-16 11,94 11,94 0,00% +11,38% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2030 PLN 2021-08-16 13,09 13,11 -0,15% +19,54% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2035 PLN 2021-08-16 14,32 14,37 -0,35% +27,63% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2040 PLN 2021-08-16 14,36 14,41 -0,35% +27,30% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2045 PLN 2021-08-16 15,09 15,15 -0,40% +31,91% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2050 PLN 2021-08-16 15,38 15,44 -0,39% +33,74% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2055 PLN 2021-08-16 15,26 15,32 -0,39% +31,89% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2060 PLN 2021-08-16 15,38 15,42 -0,26% +31,23% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) EUR 2021-08-17 105,63 106,16 -0,50% +5,76% 482,21 485,34 -0,64% +9,76% kup on-line
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 81,58 82,08 -0,61% -7,08% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund PLN 2021-08-17 476,89 479,61 -0,57% -18,64% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green PLN 2021-08-17 937,08 944,61 -0,80% +2,82% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red PLN 2021-08-17 413,08 413,18 -0,02% -13,90% - - - - kup on-line
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 118,88 119,63 -0,63% -4,29% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2025 PLN 2021-08-17 120,22 120,03 +0,16% +10,91% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2030 PLN 2021-08-17 131,19 130,89 +0,23% +18,66% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2035 PLN 2021-08-17 138,56 138,17 +0,28% +23,68% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2040 PLN 2021-08-17 143,22 142,79 +0,30% +26,58% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2045 PLN 2021-08-17 149,19 148,69 +0,34% +30,27% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2050 PLN 2021-08-17 149,00 148,50 +0,34% +30,50% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2055 PLN 2021-08-17 150,90 150,40 +0,33% +31,02% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2060 PLN 2021-08-17 154,63 154,10 +0,34% +33,02% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2065 PLN 2021-08-17 108,45 108,08 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji PLN 2021-08-17 151,37 151,18 +0,13% +19,81% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity PLN 2021-08-17 301,01 299,86 +0,38% +27,65% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 117,03 116,91 +0,10% +15,57% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)