Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2019-10-22 99,12 98,79 +0,33% -0,99% - - - - kup on-line
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych PLN 2019-10-21 87,79 87,07 +0,83% -4,85% - - - - kup on-line
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus PLN 2019-10-21 90,53 89,97 +0,62% -4,25% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna PLN 2019-10-22 87,18 87,07 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Ostrożna PLN 2019-10-22 101,06 101,01 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Rozważna PLN 2019-10-22 97,93 97,81 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset PLN 2019-10-11 66,48 66,13 +0,53% +2,69% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset PLN 2019-10-22 66,92 66,85 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji PLN 2019-10-22 94,44 94,05 +0,41% -2,72% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2019-10-22 113,49 113,33 +0,14% +3,33% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 123,39 122,96 +0,35% +0,68% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond PLN 2019-09-19 106,51 106,47 +0,04% +2,23% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia PLN 2019-10-22 111,93 111,69 +0,21% +6,82% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia PLN 2019-10-22 116,83 116,31 +0,45% +5,38% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2019-08-30 79,30 82,03 -3,33% -34,04% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji PLN 2019-10-22 125,31 125,29 +0,02% +5,03% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus PLN 2019-10-22 170,18 169,86 +0,19% +3,25% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 2019-10-22 96,54 96,36 +0,19% +3,49% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2019-10-22 269,61 268,70 +0,34% +1,33% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2019-10-22 122,61 122,06 +0,45% +2,21% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji PLN 2019-09-19 110,94 110,22 +0,65% -2,30% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity PLN 2019-10-22 167,32 167,87 -0,33% +8,62% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 108,67 108,26 +0,38% -6,15% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2019-10-22 105,88 105,86 +0,02% +3,22% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 107,44 107,40 +0,04% +5,43% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2019-10-22 110,56 110,24 +0,29% +3,12% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2019-10-22 121,09 121,08 +0,01% +2,19% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów PLN 2019-10-22 109,63 109,49 +0,13% +2,11% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 145,23 144,81 +0,29% +2,01% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 114,38 114,09 +0,25% +1,36% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny PLN 2019-10-22 109,02 109,11 -0,08% -2,50% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2019-10-22 193,40 192,54 +0,45% +3,72% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 258,01 257,34 +0,26% +4,21% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony PLN 2019-10-22 10,56 10,52 +0,38% -9,12% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2019-10-22 100,19 99,95 +0,24% +1,56% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg PLN 2019-10-22 209,09 207,90 +0,57% +1,26% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-22 286,86 286,21 +0,23% +1,05% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-22 410,18 409,23 +0,23% +4,93% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny PLN 2019-10-21 256,56 256,01 +0,21% +0,87% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony PLN 2019-10-23 336,72 336,18 +0,16% +7,08% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost PLN 2019-10-23 185,71 185,50 +0,11% +6,17% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2019-10-22 98,87 98,51 +0,37% +1,45% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2019-10-22 102,04 101,77 +0,27% +3,68% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2019-10-22 36,77 36,85 -0,22% +4,52% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2019-10-22 621,84 624,70 -0,46% +4,20% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2019-10-22 107,19 106,90 +0,27% +3,23% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2019-10-22 125,87 125,21 +0,53% +5,01% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej PLN 2019-10-22 10,20 10,12 +0,79% +3,98% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji PLN 2019-10-22 6,86 6,85 +0,15% -2,28% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 16,81 16,75 +0,36% +3,89% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki PLN 2019-10-22 15,11 15,07 +0,27% +0,53% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2019-10-21 146,88 146,40 +0,33% +1,79% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-21 140,56 140,31 +0,18% +1,12% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-21 193,83 193,81 +0,01% +4,47% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2019-10-21 104,16 104,28 -0,12% -3,08% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-21 100,19 100,23 -0,04% +3,80% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 273,43 272,59 +0,31% +3,49% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2019-10-22 319,08 317,39 +0,53% +2,81% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2019-10-22 129,62 129,48 +0,11% +3,57% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2019-10-22 132,52 132,25 +0,20% +4,24% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2019-10-22 130,69 130,35 +0,26% +4,23% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2019-10-22 129,53 129,17 +0,28% +3,86% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2019-10-22 127,68 127,30 +0,30% +3,53% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2019-10-22 127,12 126,71 +0,32% +3,46% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2050 PLN 2019-10-22 100,87 100,54 +0,33% 0,00% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2055 PLN 2019-10-22 100,71 100,34 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany PLN 2019-10-22 138,74 138,22 +0,38% +0,43% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2019-10-22 142,36 141,80 +0,39% +1,24% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy PLN 2019-10-22 139,76 139,39 +0,27% -4,19% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2019-10-23 98,63 98,60 +0,03% -1,10% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-23 191,80 192,19 -0,20% -1,23% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2019-10-23 161,26 161,62 -0,22% -4,29% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2019-10-22 83,32 83,13 +0,23% +2,86% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 95,51 95,24 +0,28% -2,33% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl PLN 2019-10-23 11,02 11,06 -0,36% -5,33% - - - - kup on-line
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-22 14,75 14,70 +0,34% -3,72% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl PLN 2019-10-16 5,47 5,42 +0,92% +0,18% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2019-10-22 11,90 11,86 +0,34% +3,48% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 197,90 197,11 +0,40% +3,03% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2019-10-22 118,55 117,92 +0,53% +2,73% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2019-10-22 10,83 10,81 +0,19% +5,25% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2019-10-22 15,37 15,36 +0,07% +2,54% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2019-10-22 17,46 17,48 -0,11% +4,36% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A PLN 2019-10-22 10,76 10,72 +0,37% +8,80% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) USD 2019-10-22 2,80 2,80 0,00% +5,66% 10,73 10,78 -0,51% +7,64% kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2019-10-22 11,58 11,58 0,00% +3,67% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2019-10-22 12,07 12,07 0,00% +6,34% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej PLN 2019-10-22 20,71 20,71 0,00% +6,64% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2019-10-22 12,01 12,00 +0,08% +7,42% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2019-10-22 57,71 57,55 +0,28% +7,05% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 PLN 2019-10-22 10,01 10,01 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 PLN 2019-10-22 10,02 10,02 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 PLN 2019-10-22 10,02 10,02 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 PLN 2019-10-22 10,02 10,02 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 PLN 2019-10-22 10,02 10,02 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 161,80 161,18 +0,38% +1,32% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji PLN 2019-10-22 96,31 95,88 +0,45% +0,17% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2019-10-22 137,57 136,75 +0,60% +0,50% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rubinowy PLN 2019-10-22 9,76 9,73 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy PLN 2019-10-22 9,95 9,94 +0,10% +2,47% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2019-10-22 12,03 12,02 +0,08% +1,78% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2019-10-22 12,69 12,64 +0,40% +6,28% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2019-10-22 12,31 12,25 +0,49% +5,85% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2019-10-22 13,46 13,38 +0,60% +4,91% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2019-10-22 13,44 13,36 +0,60% +4,67% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2019-10-22 127,31 126,64 +0,53% +4,34% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2019-10-22 70,89 70,45 +0,62% +2,15% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2019-10-21 1284,92 1276,68 +0,65% +4,28% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced PLN 2019-10-22 132,99 132,79 +0,15% +0,01% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 16,41 16,35 +0,37% +1,86% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony PLN 2019-10-22 1,96 1,95 +0,51% -0,51% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny PLN 2019-10-22 44,47 44,31 +0,36% +5,98% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny PLN 2019-10-22 67,08 66,98 +0,15% +4,78% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny PLN 2019-10-22 66,78 66,63 +0,23% +5,68% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-22 32,19 32,09 +0,31% +2,68% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony PLN 2019-10-22 30,55 30,37 +0,59% +2,04% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa PLN 2019-10-22 1032,09 1033,39 -0,13% +6,17% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna PLN 2019-10-22 924,88 921,28 +0,39% +0,25% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna PLN 2019-10-22 958,16 955,50 +0,28% +1,11% - - - - kup on-line
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2019-10-22 128,43 128,24 +0,15% -4,29% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-22 183,75 183,48 +0,15% +0,85% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income PLN 2019-10-22 117,57 117,40 +0,14% +5,10% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2019-10-22 170,87 171,20 -0,19% +1,66% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga PLN 2019-10-22 279,73 278,12 +0,58% -7,50% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund PLN 2019-10-22 489,64 489,70 -0,01% -11,55% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green PLN 2019-10-22 807,53 807,97 -0,05% +11,26% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red PLN 2019-10-22 517,38 521,24 -0,74% +2,86% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-22 66,61 66,66 -0,08% +8,66% - - - - kup on-line
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-22 90,15 90,20 -0,06% +12,28% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)