Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 10,43 10,43 0,00% -1,04% 47,66 47,61 +0,09% +3,01% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 9,69 9,69 0,00% -1,12% 44,27 44,24 +0,09% +2,93% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 18,95 18,96 -0,05% -0,26% 73,52 73,43 +0,12% +4,37% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 11,32 11,32 0,00% -0,35% 43,92 43,84 +0,17% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2021-08-18 116,81 116,82 -0,01% -0,82% 533,72 533,29 +0,08% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-08-18 111,48 111,49 -0,01% -0,82% 509,36 508,96 +0,08% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2021-08-18 7,18 7,18 0,00% -0,28% 32,81 32,78 +0,09% +3,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-08-18 6,55 6,55 0,00% -0,76% 29,93 29,90 +0,09% +3,31% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)