Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 10,70 10,71 -0,09% -0,56% 46,35 46,31 +0,08% +3,65% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 9,95 9,95 0,00% -0,50% 43,10 43,03 +0,17% +3,71% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-19 15,79 15,76 +0,19% +3,81% 60,45 60,40 +0,09% +19,81% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-19 11,15 11,15 0,00% +1,73% 42,69 42,73 -0,10% +17,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 118,91 118,91 0,00% -0,61% 515,08 514,20 +0,17% +3,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 113,48 113,48 0,00% -0,61% 491,56 490,72 +0,17% +3,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 7,17 7,17 0,00% -0,55% 31,06 31,01 +0,17% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 4,04 4,04 0,00% -1,70% 17,50 17,47 +0,17% +2,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 6,62 6,62 0,00% -1,05% 28,68 28,63 +0,17% +3,14% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)