Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 10,46 10,46 0,00% -1,04% 47,73 47,87 -0,29% -0,92% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 9,72 9,72 0,00% -1,12% 44,35 44,48 -0,29% -1,00% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2021-05-11 18,46 18,52 -0,32% +0,60% 69,21 70,12 -1,29% -10,33% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2021-05-11 11,33 11,33 0,00% -0,35% 42,48 42,90 -0,97% -11,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2021-05-11 117,07 117,08 -0,01% -0,73% 534,20 535,80 -0,30% -0,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-05-11 111,73 111,74 -0,01% -0,73% 509,83 511,37 -0,30% -0,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2021-05-11 7,19 7,19 0,00% +1,13% 32,81 32,90 -0,29% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-05-11 6,57 6,57 0,00% +0,61% 29,98 30,07 -0,29% +0,73% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)