Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 10,52 10,52 0,00% -1,03% 48,28 48,15 +0,25% +6,20% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 9,78 9,78 0,00% -1,01% 44,88 44,77 +0,25% +6,23% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-28 18,92 18,92 0,00% +11,62% 73,52 73,33 +0,26% +12,81% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-28 11,35 11,35 0,00% +0,44% 44,11 43,99 +0,26% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc (EUR) EUR 2020-10-29 117,61 117,61 0,00% -0,67% 543,23 539,71 +0,65% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-29 112,24 112,24 0,00% -0,66% 518,42 515,07 +0,65% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc (EUR) EUR 2020-10-29 7,21 7,21 0,00% 0,00% 33,30 33,09 +0,65% +8,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-10-29 4,02 4,02 0,00% -0,99% 18,57 18,45 +0,65% +7,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-29 6,60 6,60 0,00% -0,45% 30,48 30,29 +0,65% +7,60% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)