Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 10,64 10,64 0,00% -0,75% 45,51 45,59 -0,16% -1,38% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 9,88 9,88 0,00% -0,90% 42,26 42,33 -0,16% -1,53% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-22 17,00 16,98 +0,12% +12,36% 65,12 65,38 -0,39% +14,47% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-22 11,29 11,29 0,00% +1,90% 43,25 43,47 -0,51% +3,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 118,41 118,42 -0,01% -0,62% 506,70 506,54 +0,03% -0,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 113,01 113,01 0,00% -0,62% 483,59 483,40 +0,04% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 7,21 7,21 0,00% +0,84% 30,85 30,84 +0,04% +0,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 4,06 4,06 0,00% -0,49% 17,37 17,37 +0,04% -0,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 6,64 6,64 0,00% +0,30% 28,41 28,40 +0,04% +0,01% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)