Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 10,60 10,60 0,00% -0,93% 45,58 45,60 -0,05% -1,86% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 9,85 9,85 0,00% -1,01% 42,35 42,37 -0,05% -1,93% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 17,68 17,69 -0,06% +11,97% 70,06 70,36 -0,43% +16,02% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 11,35 11,35 0,00% +1,79% 44,97 45,14 -0,37% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 118,13 118,15 -0,02% -0,64% 509,06 502,16 +1,37% -1,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 112,74 112,75 -0,01% -0,63% 485,83 479,21 +1,38% -1,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 7,21 7,21 0,00% +0,56% 31,07 30,64 +1,39% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 4,02 4,02 0,00% -0,50% 17,32 17,09 +1,39% -1,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 6,62 6,63 -0,15% 0,00% 28,53 28,18 +1,24% -0,57% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)