Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 12,73 12,73 0,00% -2,60% 48,31 47,99 +0,66% +4,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,13 14,10 +0,21% +2,02% 60,64 60,47 +0,30% +4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,07 10,07 0,00% -2,52% 43,22 43,18 +0,08% -0,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 31,07 31,07 0,00% -2,66% 117,90 117,14 +0,65% +4,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 28,45 28,46 -0,04% -3,17% 107,96 107,30 +0,62% +4,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 189,01 189,01 0,00% -0,21% 914,60 914,66 -0,01% +2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 154,38 154,37 +0,01% +1,50% 585,84 581,99 +0,66% +9,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 180,41 180,41 0,00% -0,46% 872,99 873,04 -0,01% +2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 147,82 147,81 +0,01% +1,25% 560,95 557,26 +0,66% +8,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,86 9,86 0,00% -2,47% 42,32 42,28 +0,08% -0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 13,19 13,19 0,00% +0,23% 50,05 49,73 +0,66% +7,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 10,71 10,69 +0,19% +5,00% 45,97 45,84 +0,27% +7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 12,08 12,08 0,00% -0,33% 45,84 45,54 +0,66% +7,22% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 10,72 10,72 0,00% -0,56% 46,00 46,12 -0,27% +1,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 9,96 9,96 0,00% -0,50% 42,73 42,85 -0,27% +1,12% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 15,45 15,40 +0,32% -0,77% 58,51 58,67 -0,27% +5,01% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 11,11 11,11 0,00% +1,55% 42,07 42,32 -0,59% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 119,04 119,02 +0,02% -0,61% 510,75 512,04 -0,25% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 113,60 113,59 +0,01% -0,62% 487,41 488,68 -0,26% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 7,14 7,15 -0,14% -1,38% 30,63 30,76 -0,41% +0,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 4,07 4,08 -0,25% -2,63% 17,46 17,55 -0,51% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 6,60 6,61 -0,15% -1,93% 28,32 28,44 -0,42% -0,33% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)