Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa PLN 2020-02-24 200,22 199,54 +0,34% +6,05% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich PLN 2020-02-21 84,90 84,91 -0,01% +5,09% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)