Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / docelowej alokacji (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2025 PLN 2020-10-23 105,67 105,85 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2030 PLN 2020-10-23 104,79 105,12 -0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2035 PLN 2020-10-23 103,48 103,96 -0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2040 PLN 2020-10-23 103,79 104,27 -0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2045 PLN 2020-10-23 101,74 102,19 -0,44% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2050 PLN 2020-10-23 101,67 102,12 -0,44% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2055 PLN 2020-10-23 101,81 102,23 -0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2060 PLN 2020-10-23 99,97 100,32 -0,35% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2025 PLN 2020-10-26 106,77 106,84 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2030 PLN 2020-10-26 101,53 101,78 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2035 PLN 2020-10-26 103,09 103,44 -0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2040 PLN 2020-10-26 102,23 102,67 -0,43% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2045 PLN 2020-10-26 104,67 105,24 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2050 PLN 2020-10-26 104,13 104,69 -0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2055 PLN 2020-10-26 100,28 100,83 -0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2060 PLN 2020-10-26 113,03 113,75 -0,63% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2020-10-23 10,05 10,05 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)