Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / docelowej alokacji (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2025 PLN 2021-08-17 113,51 113,30 +0,19% +7,34% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2030 PLN 2021-08-17 119,36 119,00 +0,30% +13,05% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2035 PLN 2021-08-17 125,48 124,96 +0,42% +19,27% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2040 PLN 2021-08-17 125,99 125,46 +0,42% +19,35% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2045 PLN 2021-08-17 127,36 126,74 +0,49% +23,08% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2050 PLN 2021-08-17 127,20 126,58 +0,49% +23,02% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2055 PLN 2021-08-17 126,90 126,29 +0,48% +22,57% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2060 PLN 2021-08-17 124,33 123,73 +0,48% +22,26% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2065 PLN 2021-08-17 112,32 111,76 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2025 PLN 2021-08-17 113,32 113,25 +0,06% +7,15% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2030 PLN 2021-08-17 115,02 114,92 +0,09% +14,54% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2035 PLN 2021-08-17 120,79 120,67 +0,10% +18,54% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2040 PLN 2021-08-17 123,67 123,53 +0,11% +22,42% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2045 PLN 2021-08-17 131,72 131,55 +0,13% +27,35% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2050 PLN 2021-08-17 130,98 130,82 +0,12% +27,34% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2055 PLN 2021-08-17 126,60 126,44 +0,13% +27,83% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2060 PLN 2021-08-17 141,35 141,16 +0,13% +26,14% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2021-08-17 11,79 11,77 +0,17% +15,59% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)