Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / docelowej alokacji (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2025 PLN 2020-02-25 99,64 99,99 -0,35% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2030 PLN 2020-02-25 98,90 99,63 -0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2035 PLN 2020-02-25 97,63 98,72 -1,10% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2040 PLN 2020-02-25 97,81 98,92 -1,12% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2045 PLN 2020-02-25 97,03 98,31 -1,30% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2050 PLN 2020-02-25 96,92 98,19 -1,29% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2055 PLN 2020-02-25 96,87 98,14 -1,29% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2060 PLN 2020-02-25 96,26 97,50 -1,27% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2025 PLN 2020-02-26 101,39 101,28 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2030 PLN 2020-02-26 98,13 99,01 -0,89% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2035 PLN 2020-02-26 98,85 100,02 -1,17% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2040 PLN 2020-02-26 98,29 99,75 -1,46% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2045 PLN 2020-02-26 98,05 99,62 -1,58% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2050 PLN 2020-02-26 98,04 99,69 -1,66% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2055 PLN 2020-02-26 95,00 96,68 -1,74% 0,00% - - - - kup on-line
Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Horyzont 2060 PLN 2020-02-26 100,69 100,62 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2020-02-25 9,91 9,98 -0,70% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)