Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / docelowej alokacji (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2025 PLN 2021-04-12 109,72 109,88 -0,15% +11,04% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2030 PLN 2021-04-12 111,90 112,21 -0,28% +17,73% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2035 PLN 2021-04-12 114,18 114,64 -0,40% +25,60% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2040 PLN 2021-04-12 114,56 115,03 -0,41% +25,56% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2045 PLN 2021-04-12 114,23 114,78 -0,48% +29,98% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2050 PLN 2021-04-12 114,22 114,77 -0,48% +29,93% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2055 PLN 2021-04-12 114,08 114,65 -0,50% +29,39% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2060 PLN 2021-04-12 111,87 112,47 -0,53% +28,14% - - - - kup on-line
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2065 PLN 2021-04-12 102,23 102,55 -0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2025 PLN 2021-04-12 111,03 110,78 +0,23% +9,79% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2030 PLN 2021-04-12 109,55 109,15 +0,37% +18,25% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2035 PLN 2021-04-12 113,46 112,97 +0,43% +23,27% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2040 PLN 2021-04-12 114,57 114,00 +0,50% +26,92% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2045 PLN 2021-04-12 120,05 119,35 +0,59% +32,90% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2050 PLN 2021-04-12 119,41 118,71 +0,59% +32,94% - - - - kup on-line
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2055 PLN 2021-04-12 115,13 114,45 +0,59% +32,68% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2021-04-12 11,10 11,09 +0,09% +19,87% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)