Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity PLN 2019-02-12 104,51 104,49 +0,02% -12,07% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-02-12 94,17 94,37 -0,21% -17,57% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2019-02-12 232,72 231,96 +0,33% +0,91% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2019-02-12 11,60 11,58 +0,17% -14,26% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2019-02-12 186,30 181,70 +2,53% -9,80% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2019-02-12 127,99 127,95 +0,03% -2,06% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2019-02-12 9,45 9,41 +0,43% -13,86% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2019-02-12 100,53 99,88 +0,65% -7,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2019-02-12 87,31 85,19 +2,49% -7,39% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2019-02-13 112,70 112,26 +0,39% -0,97% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)