Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - surowcowy
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-31 8858,06 8746,92 +1,27% +7,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold PLN 2018-01-22 147,82 147,93 -0,07% +0,29% - - - - kup on-line
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-15 102,08 101,18 +0,89% +3,82% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Surowców i Energii PLN 2018-01-22 5,95 5,96 -0,17% -5,10% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota PLN 2018-01-22 112,23 112,91 -0,60% -9,35% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy PLN 2017-12-29 900,49 908,42 -0,87% -9,95% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold PLN 2018-01-22 53,51 53,42 +0,17% +5,86% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców PLN 2018-01-22 106,13 105,71 +0,40% +6,11% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców PLN 2017-12-29 113,83 113,91 -0,07% -0,32% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców PLN 2018-01-22 114,61 114,25 +0,32% +10,52% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych PLN 2018-01-22 55,11 55,07 +0,07% -1,45% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)