Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - surowcowy
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota PLN 2020-10-29 136,78 138,68 -1,37% +19,69% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold PLN 2020-10-28 182,25 184,90 -1,43% +19,20% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii PLN 2020-10-28 5,07 5,14 -1,36% -7,99% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota PLN 2020-10-28 199,00 212,97 -6,56% +39,41% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold PLN 2020-10-28 66,62 67,70 -1,60% +19,31% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych PLN 2020-10-28 70,98 72,18 -1,66% -13,72% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych PLN 2020-10-28 32,78 33,70 -2,73% -23,86% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)