Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - surowcowy
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold PLN 2019-02-19 141,16 139,96 +0,86% -4,45% - - - - kup on-line
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 87,35 87,07 +0,32% -12,45% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii PLN 2019-02-19 5,55 5,54 +0,18% -3,98% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota PLN 2019-02-19 120,48 116,20 +3,68% +14,72% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold PLN 2019-02-19 51,23 50,66 +1,13% -4,78% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych PLN 2019-02-19 90,46 90,45 +0,01% -12,35% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2019-01-31 113,64 113,64 0,00% -0,07% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców PLN 2019-02-19 93,23 93,09 +0,15% -16,61% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych PLN 2019-02-19 45,35 45,23 +0,27% -16,61% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)