Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - surowcowy
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-31 8814,11 8827,57 -0,15% -0,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold PLN 2018-04-19 146,54 147,28 -0,50% -3,93% - - - - kup on-line
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-16 96,68 97,15 -0,48% -1,51% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii PLN 2018-04-19 5,96 5,92 +0,68% -2,93% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota PLN 2018-04-19 110,80 111,08 -0,25% -10,25% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy PLN 2018-03-29 881,01 885,47 -0,50% -11,90% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold PLN 2018-04-19 53,40 53,58 -0,34% +0,43% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców PLN 2018-04-19 105,35 105,16 +0,18% +7,43% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców PLN 2018-03-29 113,54 113,61 -0,06% -0,39% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców PLN 2018-04-19 110,41 110,32 +0,08% +6,47% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych PLN 2018-04-19 55,83 55,78 +0,09% +3,77% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)