Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2019-02-12 98,66 98,12 +0,55% +3,55% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych PLN 2019-02-12 114,56 112,86 +1,51% +21,60% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2019-02-13 126,31 124,72 +1,27% +1,64% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich PLN 2019-02-12 13,21 13,08 +0,99% +0,23% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2019-02-12 202,51 200,50 +1,00% +0,18% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2019-02-12 116,06 114,27 +1,57% +8,84% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2019-02-12 112,77 111,33 +1,29% +3,56% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity PLN 2019-02-12 119,06 117,98 +0,92% -4,77% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)