Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2020-10-23 134,58 133,35 +0,92% +28,65% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych PLN 2020-10-23 111,36 111,27 +0,08% +2,93% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych PLN 2020-10-23 135,37 133,09 +1,71% +20,68% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich PLN 2020-10-26 152,31 151,73 +0,38% +23,44% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich PLN 2020-10-23 13,63 13,56 +0,52% +1,41% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2020-10-23 210,53 209,97 +0,27% -2,82% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2020-10-23 144,96 144,53 +0,30% +20,15% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2020-10-23 135,20 134,76 +0,33% +9,21% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)