Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2021-08-17 190,66 190,39 +0,14% +52,01% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych PLN 2021-08-11 1900,47 1868,20 +1,73% +55,42% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-11 1508,50 1483,59 +1,68% +61,48% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna PLN 2021-08-17 100,18 99,99 +0,19% +43,52% - - - - kup on-line
Allianz Akcji Rynku Złota PLN 2021-08-17 70,81 71,53 -1,01% -21,50% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2021-08-17 176,76 177,70 -0,53% +30,56% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 218,41 217,71 +0,32% +34,31% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2021-08-17 138,96 138,26 +0,51% +35,52% - - - - kup on-line
Allianz SFIO China A-Shares PLN 2021-08-17 113,33 115,77 -2,11% +17,43% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining PLN 2021-08-17 140,82 141,77 -0,67% +29,31% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity PLN 2021-08-17 138,85 138,71 +0,10% +44,33% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced PLN 2021-08-17 245,40 249,82 -1,77% +47,25% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth PLN 2021-08-17 117,77 118,16 -0,33% +12,32% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2021-08-17 159,36 159,28 +0,05% +29,72% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2021-08-17 176,13 175,73 +0,23% +38,81% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych PLN 2021-08-17 117,87 117,93 -0,05% +4,13% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny PLN 2021-08-17 140,87 141,16 -0,21% +18,09% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany PLN 2021-08-17 119,12 119,29 -0,14% +10,60% - - - - kup on-line
Amundi Stars Global Ecology ESG PLN 2021-08-17 138,07 139,06 -0,71% +28,63% - - - - kup on-line
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Silver Age PLN 2021-08-17 132,01 132,41 -0,30% +18,47% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji PLN 2021-08-17 94,99 94,57 +0,44% +24,50% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji PLN 2021-08-17 130,57 130,69 -0,09% +18,57% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2021-08-17 218,77 218,20 +0,26% +18,52% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2021-08-17 217,31 216,61 +0,32% +17,67% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2021-08-17 597,25 594,71 +0,43% +30,21% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek PLN 2021-08-17 128,39 127,74 +0,51% +36,67% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2021-08-17 3165,10 3154,01 +0,35% +35,48% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2021-08-17 176,79 175,64 +0,65% +36,80% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A PLN 2021-08-17 135,93 135,58 +0,26% +30,89% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2021-08-17 143,06 143,80 -0,51% +20,55% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 209,49 209,28 +0,10% +51,98% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2021-08-17 187,67 187,20 +0,25% +36,66% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2021-08-17 112,05 111,73 +0,29% +38,66% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji PLN 2021-08-17 1042,14 1037,96 +0,40% +27,92% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2021-08-17 329,70 328,67 +0,31% +33,57% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2021-08-17 110,31 109,54 +0,70% +39,32% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2021-08-17 182,11 181,78 +0,18% +45,77% - - - - kup on-line
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-07-28 1593,08 1556,31 +2,36% +33,62% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji PLN 2021-08-17 418,63 417,14 +0,36% +25,79% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 184,86 185,23 -0,20% +31,34% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich PLN 2021-08-17 115,91 117,28 -1,17% +9,43% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych PLN 2021-08-17 140,06 140,48 -0,30% +26,09% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2021-08-17 114,37 114,27 +0,09% +17,05% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold PLN 2021-08-17 72,69 73,62 -1,26% -14,49% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich PLN 2021-08-17 172,85 175,67 -1,61% +47,71% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych PLN 2021-08-17 180,71 183,31 -1,42% +40,37% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji PLN 2021-08-17 127,78 127,15 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 147,25 146,97 +0,19% +33,55% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu PLN 2021-08-17 136,91 135,93 +0,72% +30,61% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa PLN 2021-08-17 148,00 146,32 +1,15% +27,93% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja PLN 2021-08-17 47,87 47,29 +1,23% +23,03% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy PLN 2021-08-17 215,22 216,53 -0,60% +36,07% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje PLN 2021-08-17 248,04 246,84 +0,49% +31,07% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich PLN 2021-08-17 182,76 183,74 -0,53% +27,04% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich PLN 2021-08-17 164,77 164,88 -0,07% +30,31% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie PLN 2021-08-17 106,32 105,77 +0,52% +24,53% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych PLN 2021-08-17 141,12 141,83 -0,50% +25,65% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 108,56 109,60 -0,95% +12,82% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2021-08-17 419,91 419,99 -0,02% +11,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2021-08-17 716,80 716,54 +0,04% +27,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 72,95 73,08 -0,18% +14,13% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2021-08-17 394,53 394,85 -0,08% +25,39% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2021-08-17 178,67 178,81 -0,08% +4,90% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 92,86 93,46 -0,64% +15,25% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2021-08-17 95,92 96,64 -0,75% +14,31% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2021-08-17 299,82 301,73 -0,63% +22,89% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2021-08-17 271,01 271,50 -0,18% +25,29% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2021-08-17 228,15 228,92 -0,34% +13,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality PLN 2021-08-17 225,94 227,12 -0,52% +44,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2021-08-17 212,68 211,47 +0,57% +29,99% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2021-08-17 92,40 92,79 -0,42% +28,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2021-08-17 95,90 95,05 +0,89% +17,25% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 198,02 198,24 -0,11% +37,33% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2021-08-17 172,17 171,14 +0,60% +33,16% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2021-08-17 166,05 165,65 +0,24% +12,55% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2021-08-17 192,87 194,38 -0,78% +17,31% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy PLN 2021-08-17 148,78 149,04 -0,17% +2,30% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2021-08-17 62,35 62,72 -0,59% -26,23% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Innowacji PL PLN 2021-08-17 122,79 121,70 +0,90% +26,60% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji PLN 2021-08-17 15,31 15,35 -0,26% +21,80% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji PLN 2021-08-17 20,79 20,72 +0,34% +39,81% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek PLN 2021-08-17 11,39 11,42 -0,26% +33,69% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej PLN 2021-08-17 7,71 7,78 -0,90% +12,39% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2021-08-17 12,82 12,82 0,00% +22,56% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich PLN 2021-08-17 16,77 16,82 -0,30% +24,59% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2021-08-17 14,75 14,98 -1,54% +11,49% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek PLN 2021-08-17 13,91 13,91 0,00% +36,64% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa PLN 2021-08-17 9,12 9,03 +1,00% +40,31% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich PLN 2021-08-17 8,35 8,34 +0,12% +38,47% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2021-08-17 10,14 10,16 -0,20% +23,66% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 10,27 10,37 -0,96% +15,78% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2021-08-17 231,86 231,29 +0,25% +27,42% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2021-08-17 132,25 132,28 -0,02% +35,96% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2021-08-17 202,51 203,26 -0,37% +21,07% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 2021-08-17 422,80 420,08 +0,65% +29,80% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2021-08-17 389,82 386,98 +0,73% +33,86% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 2021-08-17 195,39 194,23 +0,60% +31,09% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2021-08-17 290,68 290,14 +0,19% +37,89% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2021-08-17 199,94 199,60 +0,17% +24,03% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) PLN 2021-08-17 97,32 96,90 +0,43% +29,93% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2021-08-17 284,30 284,16 +0,05% +27,36% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2021-08-17 218,96 219,79 -0,38% +27,20% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) PLN 2021-08-17 161,75 161,29 +0,29% +3,97% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2021-08-17 134,18 134,63 -0,33% +12,27% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2021-08-17 260,35 260,75 -0,15% +26,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych PLN 2021-08-17 51,26 51,35 -0,18% +17,17% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich PLN 2021-08-17 169,65 168,99 +0,39% +31,57% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich PLN 2021-08-17 156,13 155,00 +0,73% +33,10% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 119,26 119,95 -0,58% +35,37% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-18 116,45 116,69 -0,21% +36,26% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2021-08-18 148,26 148,45 -0,13% +29,39% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu PLN 2021-07-30 26,60 26,76 -0,60% -44,51% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2021-08-18 6,12 6,14 -0,33% +10,67% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2021-08-17 8,41 8,42 -0,12% +33,07% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny PLN 2021-08-17 9,46 9,47 -0,11% -8,69% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2021-08-17 16,13 16,08 +0,31% +42,11% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2021-08-17 25,09 25,07 +0,08% +32,96% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2021-08-17 28,36 28,39 -0,11% +46,71% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2021-08-17 13,45 13,44 +0,07% +40,54% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy PLN 2021-08-17 13,93 14,09 -1,14% +27,33% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2021-08-17 15,50 15,60 -0,64% +29,38% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2021-08-17 11,03 11,24 -1,87% +4,25% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 8,19 8,26 -0,85% +15,51% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny PLN 2021-08-17 14,31 14,40 -0,62% +24,22% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2021-08-17 183,02 183,46 -0,24% +36,28% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2021-08-17 63,38 63,36 +0,03% +31,90% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2021-08-17 143,29 143,82 -0,37% +24,68% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2021-08-17 128,43 127,07 +1,07% +36,37% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2021-08-17 99,30 98,88 +0,42% +28,66% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 107,66 109,09 -1,31% +14,58% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2021-08-17 172,20 173,20 -0,58% +29,47% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2021-08-17 110,73 111,03 -0,27% +19,82% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego PLN 2021-08-17 107,65 107,05 +0,56% +28,19% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2021-08-17 291,74 295,97 -1,43% +45,43% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PLN 2021-08-17 122,93 122,86 +0,06% +29,52% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2021-08-17 119,74 119,87 -0,11% +32,40% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny PLN 2021-08-17 152,04 152,01 +0,02% +19,88% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 316,89 316,71 +0,06% +32,38% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 2021-08-17 129,45 129,66 -0,16% +26,37% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2021-08-17 195,31 197,24 -0,98% +19,83% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2021-08-17 400,62 404,40 -0,93% +23,83% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy PLN 2021-08-17 10,21 10,22 -0,10% +16,42% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 60,61 61,07 -0,75% +11,50% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2021-08-17 84,15 83,75 +0,48% +19,16% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 53,99 53,91 +0,15% +34,74% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych PLN 2021-08-17 52,43 52,38 +0,10% +4,88% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny PLN 2021-08-17 86,02 85,51 +0,60% +18,24% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich PLN 2021-08-17 68,03 67,70 +0,49% +28,55% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2021-08-17 284,80 284,42 +0,13% +69,92% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth PLN 2021-08-17 141,56 141,50 +0,04% +19,91% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2021-08-17 60,48 59,84 +1,07% +43,39% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2021-08-17 53,22 53,54 -0,60% -24,24% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji PLN 2021-08-17 324,12 323,82 +0,09% +42,21% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych PLN 2021-08-17 230,72 229,76 +0,42% +12,65% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 59,79 59,86 -0,12% -1,53% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 74,59 75,15 -0,75% +24,07% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 79,83 79,90 -0,09% +47,67% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich PLN 2021-08-17 41,40 41,29 +0,27% +39,96% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2021-08-17 45,56 45,82 -0,57% +27,30% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2021-08-17 48,46 48,13 +0,69% +37,48% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich PLN 2021-08-17 1335,89 1353,77 -1,32% +15,62% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich PLN 2021-08-17 1485,34 1492,81 -0,50% +26,56% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich PLN 2021-08-17 1830,63 1823,98 +0,36% +42,34% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 1001,47 1009,90 -0,83% +12,38% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2021-08-17 1174,85 1163,18 +1,00% +36,62% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny PLN 2021-08-17 1134,58 1130,51 +0,36% +23,86% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji PLN 2021-08-17 1871,03 1881,45 -0,55% +22,44% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna PLN 2021-08-17 1047,32 1048,10 -0,07% +26,26% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-16 212,78 212,40 +0,18% +22,63% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities PLN 2021-08-16 177,18 178,27 -0,61% +23,93% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja PLN 2021-08-16 347,79 350,04 -0,64% +28,55% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-16 196,17 197,38 -0,61% +30,86% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2021-08-16 283,81 290,89 -2,43% +37,47% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Value PLN 2021-08-16 145,00 144,78 +0,15% +27,72% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2021-08-16 304,62 306,64 -0,66% +30,92% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych PLN 2021-08-16 119,18 119,47 -0,24% +10,92% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych PLN 2021-08-16 123,74 124,26 -0,42% +17,38% - - - - kup on-line
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji PLN 2021-08-16 274,59 276,15 -0,56% +17,10% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2021-08-17 112,80 113,09 -0,26% +19,30% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji PLN 2021-08-17 142,13 141,49 +0,45% +32,91% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2021-08-17 177,05 176,91 +0,08% +42,75% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 111,27 112,36 -0,97% +10,29% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich PLN 2021-08-17 171,98 171,21 +0,45% +39,89% - - - - kup on-line
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Amerykańskich PLN 2021-08-17 168,44 168,10 +0,20% +31,21% - - - - kup on-line
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Europejskich ESG PLN 2021-08-17 124,44 125,03 -0,47% +23,15% - - - - kup on-line
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Globalny Akcji PLN 2021-08-17 136,19 136,03 +0,12% +26,08% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)