Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2019-10-15 123,59 123,14 +0,37% -1,94% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych PLN 2019-10-09 1152,35 1153,94 -0,14% -9,28% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-09 820,53 823,98 -0,42% -7,09% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2019-10-15 61,41 61,56 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2019-10-11 61,73 61,18 +0,90% -2,19% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna PLN 2019-10-15 80,05 80,12 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 2019-10-11 84,69 83,13 +1,88% -8,33% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 2019-10-15 84,53 84,01 +0,62% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2019-10-15 121,32 120,87 +0,37% +1,27% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 113,57 113,11 +0,41% -10,39% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2019-10-15 88,06 87,77 +0,33% -3,16% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2019-09-19 94,08 94,42 -0,36% -2,20% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining PLN 2019-10-15 106,40 106,56 -0,15% -0,31% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity PLN 2019-10-15 101,31 101,90 -0,58% +2,99% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-15 91,57 91,66 -0,10% +0,46% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced PLN 2019-10-15 113,47 111,98 +1,33% +7,86% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth PLN 2019-10-15 100,01 100,13 -0,12% +0,20% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2019-10-15 123,68 122,89 +0,64% +6,30% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2019-10-15 112,49 112,28 +0,19% +10,66% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich PLN 2019-10-15 122,15 121,26 +0,73% +4,67% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych PLN 2019-10-15 115,85 115,85 0,00% +0,98% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2019-09-30 103,49 103,96 -0,45% -10,51% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2019-10-15 89,67 89,82 -0,17% -3,27% - - - - kup on-line
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2019-10-16 106,65 107,21 -0,52% -1,02% - - - - kup on-line
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2019-10-16 117,77 116,83 +0,80% +12,27% - - - - kup on-line
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2019-10-16 136,03 134,90 +0,84% +6,88% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny PLN 2019-10-15 117,17 116,60 +0,49% +4,66% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany PLN 2019-10-15 105,40 105,10 +0,29% +5,16% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji PLN 2019-10-15 75,62 75,33 +0,38% -3,51% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji PLN 2019-10-15 118,13 117,70 +0,37% +4,47% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2019-10-15 134,75 134,18 +0,42% +1,16% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2019-10-15 144,27 144,03 +0,17% +4,45% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2019-10-15 444,92 444,07 +0,19% +1,34% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2019-10-15 2430,96 2424,80 +0,25% +2,31% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2019-10-15 126,35 126,26 +0,07% -1,77% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji PLN 2019-10-15 111,69 111,47 +0,20% +3,30% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 115,90 115,96 -0,05% -6,28% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-15 94,74 94,40 +0,36% +5,74% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich PLN 2019-10-15 123,19 122,96 +0,19% +5,58% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2019-10-15 104,98 104,90 +0,08% +2,69% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek PLN 2019-10-15 100,21 99,91 +0,30% +7,73% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji PLN 2019-10-15 99,28 99,20 +0,08% +5,90% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A PLN 2019-10-15 108,87 108,69 +0,17% -1,13% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C PLN 2019-10-15 110,11 109,92 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2019-10-15 122,08 121,11 +0,80% +5,53% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 97,63 97,62 +0,01% +7,25% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2019-10-15 138,32 138,13 +0,14% -0,33% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-15 88,58 88,25 +0,37% -5,28% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji PLN 2019-10-15 757,59 757,03 +0,07% -6,48% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2019-10-16 208,63 207,24 +0,67% +10,66% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Best Brands PLN 2019-10-15 107,52 106,61 +0,85% +8,70% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Innowacji i Wzrostu PLN 2019-10-15 135,63 133,50 +1,60% +5,07% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2019-10-15 86,23 86,08 +0,17% +2,84% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2019-10-15 127,39 127,36 +0,02% +1,77% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2019-10-15 11,85 11,83 +0,17% -9,82% - - - - kup on-line
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-25 1073,48 1054,58 +1,79% -3,71% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji PLN 2019-10-15 341,16 343,92 -0,80% -4,88% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 107,81 107,73 +0,07% +3,61% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich PLN 2019-10-15 114,78 114,51 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych PLN 2019-10-15 106,55 105,17 +1,31% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2019-10-15 106,65 105,68 +0,92% +5,86% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów PLN 2019-10-15 81,93 81,80 +0,16% -26,17% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich PLN 2019-10-15 112,51 111,12 +1,25% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych PLN 2019-10-15 109,47 109,72 -0,23% -7,77% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 80,85 80,61 +0,30% -3,25% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny PLN 2019-10-04 85,85 85,24 +0,72% -8,17% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Dywidendowy PLN 2019-10-16 129,02 128,04 +0,77% +4,36% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-16 92,84 92,22 +0,67% -0,97% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu PLN 2019-10-16 101,64 101,41 +0,23% -1,21% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa PLN 2019-10-16 121,23 121,36 -0,11% +0,54% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja PLN 2019-10-16 41,51 41,83 -0,77% -6,70% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje PLN 2019-10-16 203,54 202,76 +0,38% -2,46% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Biopharma PLN 2019-10-16 117,55 117,61 -0,05% +3,20% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Selektywny Globalny PLN 2019-10-16 122,67 122,94 -0,22% +9,61% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Daleki Wschód PLN 2019-10-16 113,82 113,02 +0,71% +11,12% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie PLN 2019-10-15 94,37 94,14 +0,24% +0,16% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych PLN 2019-10-15 104,08 103,29 +0,76% +7,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2019-10-15 293,24 292,64 +0,21% -1,29% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2019-10-15 467,89 465,70 +0,47% +5,26% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 54,13 54,08 +0,09% -1,47% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2019-10-15 281,02 282,12 -0,39% +5,18% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2019-10-15 131,54 131,11 +0,33% +4,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-15 83,56 83,42 +0,17% +7,22% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2019-10-15 192,23 192,88 -0,34% +21,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2019-10-15 86,48 86,27 +0,24% +13,88% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2019-10-15 234,04 233,25 +0,34% +10,92% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2019-10-15 212,36 210,51 +0,88% +3,22% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2019-10-15 141,77 141,00 +0,55% +10,19% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2019-10-15 159,00 159,48 -0,30% +17,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2019-10-15 91,79 91,30 +0,54% +23,97% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2019-10-15 102,98 101,86 +1,10% -1,37% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-15 143,62 143,30 +0,22% -9,31% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-09-19 134,65 134,49 +0,12% +1,30% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2019-10-15 142,54 142,45 +0,06% +5,23% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2019-10-15 135,55 134,40 +0,86% +1,45% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy PLN 2019-10-15 149,95 149,94 +0,01% +0,86% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2019-10-15 81,12 81,26 -0,17% -4,47% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Akcji Polskich PLN 2019-10-15 99,49 99,32 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji PLN 2019-10-15 10,51 10,44 +0,67% +8,46% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji PLN 2019-10-15 14,90 14,84 +0,40% +3,91% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek PLN 2019-10-15 6,91 6,86 +0,73% -4,95% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej PLN 2019-10-15 9,51 9,52 -0,11% +4,74% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2019-10-15 10,71 10,64 +0,66% +10,75% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich PLN 2019-10-15 13,44 13,30 +1,05% +1,59% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2019-09-19 11,60 11,69 -0,77% -2,60% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek PLN 2019-10-15 7,58 7,58 0,00% +2,71% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa PLN 2019-10-15 7,66 7,63 +0,39% +6,24% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich PLN 2019-10-15 5,36 5,31 +0,94% -2,90% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2019-10-15 8,46 8,39 +0,83% +5,75% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-09-19 9,13 9,14 -0,11% +5,31% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-15 186,65 186,20 +0,24% -1,56% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2019-10-15 83,38 83,25 +0,16% -1,72% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2019-10-15 159,00 158,64 +0,23% +5,21% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 2019-10-15 373,04 372,38 +0,18% -2,28% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-15 292,86 293,25 -0,13% -1,50% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 2019-10-15 138,51 138,71 -0,14% -1,89% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2019-10-15 179,74 179,94 -0,11% -4,14% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) PLN 2019-10-15 158,47 158,03 +0,28% +2,04% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2019-10-15 175,76 173,91 +1,06% +9,17% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) PLN 2019-10-15 68,80 68,21 +0,86% +10,82% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2019-10-15 244,65 243,05 +0,66% +9,40% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2019-10-15 193,72 190,91 +1,47% -1,77% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2019-10-15 125,10 125,11 -0,01% +4,50% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2019-10-15 115,62 115,63 -0,01% +7,18% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2019-10-15 215,11 214,06 +0,49% +3,76% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-15 116,78 116,45 +0,28% -2,72% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 87,96 87,52 +0,50% -4,22% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2019-10-15 51,50 51,37 +0,25% +9,53% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-16 79,50 79,25 +0,32% -0,96% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-16 173,16 172,44 +0,42% -5,23% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu PLN 2019-10-16 67,44 67,39 +0,07% -25,39% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-15 99,38 99,05 +0,33% -3,27% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 129,50 128,73 +0,60% -4,88% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2019-10-16 6,48 6,46 +0,31% -9,12% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2019-10-15 8,76 8,70 +0,69% -0,45% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny PLN 2019-10-15 10,15 10,14 +0,10% -1,07% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2019-10-15 9,61 9,63 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2019-10-15 20,50 20,44 +0,29% -0,63% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2019-10-15 16,41 16,38 +0,18% -0,67% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2019-10-15 8,67 8,67 0,00% -2,91% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy PLN 2019-10-15 10,15 10,07 +0,79% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2019-10-15 11,96 11,84 +1,01% +4,27% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2019-10-15 9,34 9,31 +0,32% +2,08% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-15 6,88 6,87 +0,15% +3,15% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny PLN 2019-10-15 10,96 10,90 +0,55% +6,00% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2019-10-15 122,61 121,79 +0,67% +7,70% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2019-10-15 50,00 49,43 +1,15% +6,16% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2019-10-15 123,97 122,94 +0,84% +11,12% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2019-10-15 106,00 105,27 +0,69% +4,60% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2019-10-15 86,27 85,86 +0,48% -1,81% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-15 92,25 91,60 +0,71% +6,29% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2019-10-15 123,55 122,36 +0,97% +9,37% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2019-10-15 93,22 91,71 +1,65% +1,10% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego PLN 2019-10-15 94,11 93,89 +0,23% +0,52% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2019-10-15 190,29 189,29 +0,53% +1,42% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2019-10-15 93,85 93,08 +0,83% +7,55% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 232,80 232,11 +0,30% -4,13% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 2019-10-15 108,94 107,61 +1,24% +17,61% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny PLN 2019-10-15 120,54 119,54 +0,84% +2,84% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2019-10-15 128,17 129,80 -1,26% +5,41% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2019-10-15 277,38 274,35 +1,10% +3,90% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy PLN 2019-10-15 9,35 9,30 +0,54% +1,96% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2019-09-19 219,52 218,03 +0,68% +6,67% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-09-19 120,83 120,74 +0,07% +6,60% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2019-09-19 98,23 98,58 -0,36% -6,40% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2019-10-15 77,88 77,54 +0,44% -7,57% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 36,14 36,07 +0,19% -11,55% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych PLN 2019-10-15 46,30 46,13 +0,37% +1,85% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny PLN 2019-10-15 68,25 67,80 +0,66% -1,09% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2019-10-15 139,40 139,52 -0,09% -0,85% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth PLN 2019-10-15 101,08 100,78 +0,30% +7,25% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2019-10-15 66,61 66,36 +0,38% -0,39% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2019-10-15 67,07 67,20 -0,19% -3,84% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji PLN 2019-10-15 255,76 254,93 +0,33% -4,47% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych PLN 2019-10-15 187,93 186,25 +0,90% -2,54% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 48,29 48,31 -0,04% -0,49% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-15 61,50 61,48 +0,03% +4,93% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy PLN 2019-10-15 94,48 94,67 -0,20% -4,89% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-15 46,52 46,58 -0,13% -3,16% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich PLN 2019-10-15 32,39 32,30 +0,28% -2,29% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2019-10-15 38,80 38,72 +0,21% +2,81% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Tureckich PLN 2019-10-15 27,82 27,56 +0,94% +7,12% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich PLN 2019-10-15 981,52 977,60 +0,40% +2,48% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich PLN 2019-10-15 1277,61 1282,02 -0,34% +8,10% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich PLN 2019-10-15 1324,31 1324,34 0,00% -1,16% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-15 874,98 872,42 +0,29% +3,74% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2019-10-15 1070,69 1066,97 +0,35% +1,51% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2019-10-15 1045,50 1050,53 -0,48% +7,19% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji PLN 2019-10-15 1060,30 1056,44 +0,37% +7,59% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna PLN 2019-10-15 856,67 855,40 +0,15% -2,23% - - - - kup on-line
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2019-10-15 91,13 91,15 -0,02% -9,33% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-11 154,28 154,33 -0,03% -1,67% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities PLN 2019-10-15 142,33 142,01 +0,23% +13,54% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity PLN 2019-10-15 124,50 124,02 +0,39% +1,60% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja PLN 2019-10-11 259,52 253,86 +2,23% -13,55% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-11 193,14 190,59 +1,34% -0,65% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-11 94,02 93,59 +0,46% +6,30% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych PLN 2019-10-11 124,23 122,54 +1,38% +5,53% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2019-10-11 126,84 124,63 +1,77% +16,23% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2019-10-11 191,83 189,80 +1,07% +8,23% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych PLN 2019-10-10 105,51 105,03 +0,46% +1,84% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych PLN 2019-10-10 101,74 101,02 +0,71% +0,53% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2019-09-19 82,45 82,92 -0,57% -5,74% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2019-10-16 632,71 632,13 +0,09% -9,84% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)