Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego PLN 2019-02-11 103,39 103,39 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 107,71 107,72 -0,01% +1,13% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny PLN 2019-02-12 155,22 155,24 -0,01% +0,38% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-02-12 110,36 110,35 +0,01% -0,29% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor PLN 2019-02-12 109,09 109,09 0,00% +1,56% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka PLN 2019-02-12 181,31 181,31 0,00% +0,97% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji PLN 2019-02-12 1496,39 1496,54 -0,01% +1,92% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania PLN 2019-02-12 125,96 125,95 +0,01% +1,78% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania PLN 2019-02-12 106,40 106,40 0,00% +1,73% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-02-12 137,51 137,52 -0,01% +1,60% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2019-02-12 1153,26 1153,60 -0,03% +0,51% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 1036,30 1036,30 0,00% +2,13% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy PLN 2019-02-12 132,03 132,06 -0,02% +0,56% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 276,21 276,22 0,00% +1,53% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2019-02-12 258,11 258,08 +0,01% +1,12% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus PLN 2019-02-12 192,67 192,63 +0,02% +0,90% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych PLN 2019-02-12 101,05 101,05 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 254,26 254,29 -0,01% +1,97% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy PLN 2019-02-12 135,61 135,63 -0,01% +1,02% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 105,22 105,23 -0,01% +1,72% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 117,22 117,22 0,00% +1,97% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 17,08 17,08 0,00% +0,77% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Oszczędnościowy Plus PLN 2019-02-12 15,13 15,13 0,00% +1,00% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny PLN 2019-02-11 185,63 185,65 -0,01% +0,97% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji PLN 2019-02-12 129,80 129,81 -0,01% +1,10% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 268,44 268,46 -0,01% +0,94% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy (L) PLN 2019-02-12 117,23 117,23 0,00% +0,96% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 145,02 145,05 -0,02% +1,67% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2019-02-13 12,70 12,69 +0,08% -0,63% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny PLN 2019-02-12 9,74 9,74 0,00% -2,01% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędny PLN 2019-02-12 196,43 196,42 +0,01% +1,79% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja PLN 2019-02-12 12,59 12,59 0,00% +1,61% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-02-12 11,82 11,82 0,00% +1,03% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Skarbowy PLN 2019-02-12 2186,82 2186,40 +0,02% +0,97% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 78,78 78,78 0,00% +1,48% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2019-02-12 106,67 106,67 0,00% -0,45% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny PLN 2019-02-12 35,93 35,92 +0,03% +0,48% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus PLN 2019-02-11 109,97 109,98 -0,01% +1,50% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Dłużny PLN 2019-02-12 107,07 107,09 -0,02% +0,82% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy PLN 2019-02-12 30,64 30,64 0,00% +1,39% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy PLN 2019-02-12 1092,58 1092,70 -0,01% +1,37% - - - - kup on-line
SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych PLN 2019-02-12 154,87 154,88 -0,01% +0,81% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny PLN 2019-02-12 352,69 352,59 +0,03% +1,59% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2019-02-12 120,60 120,61 -0,01% -2,53% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 115,96 115,95 +0,01% +2,01% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Oszczędnościowy Plus PLN 2019-02-12 1655,47 1655,27 +0,01% +2,22% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Dochodowy PLN 2019-02-13 221,67 221,67 0,00% +1,95% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy PLN 2019-02-13 1146,19 1146,37 -0,02% +1,99% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Dochodowy PLN 2019-02-13 110,08 110,10 -0,02% +2,12% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)