Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego PLN 2021-08-17 104,96 104,96 0,00% +0,06% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy PLN 2021-08-17 110,79 110,85 -0,05% +0,37% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny PLN 2021-08-17 161,49 161,38 +0,07% +1,44% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor PLN 2021-08-17 111,50 111,52 -0,02% +0,15% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka PLN 2021-08-17 184,03 183,90 +0,07% -0,66% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji PLN 2021-08-17 1572,14 1572,01 +0,01% +0,86% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania PLN 2021-08-17 112,37 112,39 -0,02% +1,09% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych PLN 2021-08-17 107,26 107,22 +0,04% -0,01% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-08-17 141,71 141,73 -0,01% +0,86% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2021-08-17 1169,56 1170,24 -0,06% -0,29% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja PLN 2021-08-17 1080,69 1080,41 +0,03% +0,60% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy PLN 2021-08-17 135,45 135,37 +0,06% +0,27% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny PLN 2021-08-17 283,20 283,22 -0,01% +0,35% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2021-08-17 269,25 269,18 +0,03% +1,89% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy PLN 2021-08-17 237,85 237,77 +0,03% +2,49% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy PLN 2021-08-17 117,07 117,03 +0,03% +2,25% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy PLN 2021-08-17 1190,28 1190,07 +0,02% +1,43% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych PLN 2021-08-17 103,68 103,68 0,00% +0,54% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy PLN 2021-08-17 267,03 267,06 -0,01% +1,84% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy PLN 2021-08-17 138,31 138,29 +0,01% +0,36% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-08-17 108,51 108,49 +0,02% +0,42% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-08-17 121,51 121,48 +0,02% +0,80% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 112,39 112,42 -0,03% +2,46% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny PLN 2021-08-17 17,99 17,99 0,00% +2,22% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus PLN 2021-08-17 15,94 15,94 0,00% +2,18% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny PLN 2021-08-17 188,69 188,67 +0,01% +0,19% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-08-17 273,92 273,91 0,00% +0,33% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji PLN 2021-08-17 141,38 141,37 +0,01% +1,75% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) PLN 2021-08-17 119,76 119,76 0,00% +0,39% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-08-17 154,09 154,09 0,00% +1,41% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2021-08-18 12,63 12,63 0,00% -0,94% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny PLN 2021-08-17 9,54 9,54 0,00% -0,83% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-08-17 204,05 204,07 -0,01% +1,84% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja PLN 2021-08-17 12,99 12,99 0,00% +0,93% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 11,84 11,83 +0,08% +0,51% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych PLN 2021-08-17 2204,72 2204,36 +0,02% +0,66% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy PLN 2021-08-17 81,28 81,28 0,00% +0,83% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny PLN 2021-08-17 38,01 38,01 0,00% +0,58% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus PLN 2021-08-17 116,58 116,58 0,00% +0,66% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy PLN 2021-08-17 31,54 31,52 +0,06% +0,54% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy PLN 2021-08-17 1124,04 1123,46 +0,05% +0,40% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny PLN 2021-08-16 362,41 362,37 +0,01% -0,26% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2021-08-17 99,94 99,96 -0,02% -6,27% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja PLN 2021-08-17 123,17 123,17 0,00% +1,82% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania PLN 2021-08-17 129,07 129,03 +0,03% +0,02% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)