Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego PLN 2021-02-24 105,69 105,72 -0,03% +1,13% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy PLN 2021-02-25 111,06 111,09 -0,03% +1,14% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny PLN 2021-02-25 161,83 161,98 -0,09% +2,03% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor PLN 2021-02-25 111,67 111,77 -0,09% +0,69% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka PLN 2021-02-25 186,06 186,06 0,00% +1,20% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji PLN 2021-02-25 1571,99 1572,22 -0,01% +2,72% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania PLN 2021-02-25 129,59 129,61 -0,02% +1,33% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania PLN 2021-02-25 112,14 112,20 -0,05% +2,87% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych PLN 2021-02-25 108,01 108,17 -0,15% +0,81% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-02-25 141,47 141,51 -0,03% +1,44% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2021-02-25 1165,75 1166,36 -0,05% +0,16% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja PLN 2021-02-25 1084,01 1084,96 -0,09% +1,86% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy PLN 2021-02-25 135,97 136,01 -0,03% +0,94% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny PLN 2021-02-25 283,55 283,56 0,00% +0,94% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2021-02-25 268,09 268,07 +0,01% +1,53% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus PLN 2021-02-25 198,91 198,90 +0,01% +1,22% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy PLN 2021-02-25 237,00 237,14 -0,06% +2,66% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy PLN 2021-02-25 116,69 116,72 -0,03% +2,12% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy PLN 2021-02-25 1189,51 1189,67 -0,01% +1,13% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych PLN 2021-02-25 103,54 103,56 -0,02% +1,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy PLN 2021-02-25 267,13 267,18 -0,02% +2,12% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy PLN 2021-02-25 140,04 140,16 -0,09% +1,80% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-02-25 108,80 108,80 0,00% +1,39% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-02-25 121,83 121,83 0,00% +1,07% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-02-25 110,71 110,90 -0,17% +2,30% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny PLN 2021-02-25 17,92 17,92 0,00% +2,22% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus PLN 2021-02-25 15,88 15,88 0,00% +2,39% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny PLN 2021-02-24 189,10 189,10 0,00% +0,23% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-02-24 275,59 275,53 +0,02% +1,49% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji PLN 2021-02-24 141,23 141,19 +0,03% +3,32% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) PLN 2021-02-24 120,49 120,46 +0,02% +1,50% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-02-25 154,18 154,44 -0,17% +3,50% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2021-02-26 12,80 12,81 -0,08% +0,63% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny PLN 2021-02-25 9,61 9,63 -0,21% -0,52% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2021-02-25 203,78 203,79 0,00% +1,84% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja PLN 2021-02-25 13,00 13,00 0,00% +1,48% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-02-25 11,87 11,88 -0,08% -0,75% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych PLN 2021-02-25 2209,60 2210,61 -0,05% -0,19% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy PLN 2021-02-25 81,12 81,16 -0,05% +0,15% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny PLN 2021-02-25 38,02 38,05 -0,08% +2,34% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus PLN 2021-02-25 116,73 116,83 -0,09% +2,30% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy PLN 2021-02-25 31,66 31,67 -0,03% +1,41% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy PLN 2021-02-25 1129,37 1129,80 -0,04% +1,35% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny PLN 2021-02-25 365,05 365,45 -0,11% +1,79% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2021-02-25 103,49 103,53 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja PLN 2021-02-25 122,50 122,55 -0,04% +2,08% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)