Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego PLN 2018-04-18 102,65 102,61 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-04-19 106,76 106,83 -0,07% +2,31% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny PLN 2018-04-19 155,23 155,24 -0,01% +2,09% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny PLN 2018-04-19 110,90 110,82 +0,07% +2,24% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy PLN 2018-04-19 108,02 108,01 +0,01% +2,26% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-04-19 30,42 30,41 +0,03% +2,81% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy PLN 2018-04-19 1084,71 1084,76 0,00% +2,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus PLN 2018-04-19 180,08 180,06 +0,01% +1,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny PLN 2018-04-19 1474,98 1474,88 +0,01% +2,51% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny PLN 2018-04-19 124,56 124,56 0,00% +2,71% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-04-19 105,08 105,06 +0,02% +3,31% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-04-19 135,92 135,90 +0,01% +2,51% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy PLN 2018-04-19 1021,36 1021,46 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy PLN 2018-04-19 1150,60 1150,75 -0,01% +1,97% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny PLN 2018-04-19 131,96 131,98 -0,02% +1,96% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny PLN 2018-04-19 273,69 273,62 +0,03% +2,69% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2018-04-19 256,06 255,90 +0,06% +4,06% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny PLN 2018-04-19 191,76 191,66 +0,05% +3,74% - - - - kup on-line
Gamma Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny PLN 2018-04-19 170,26 170,20 +0,04% +3,75% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata PLN 2018-04-19 251,16 251,08 +0,03% +3,28% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy PLN 2018-04-19 135,24 135,17 +0,05% +3,24% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-04-18 115,58 115,54 +0,03% +3,03% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz MetLife Pieniężny PLN 2018-04-19 17,01 17,01 0,00% +3,28% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Lokacyjny PLN 2018-04-19 15,04 15,04 0,00% +3,30% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy PLN 2018-04-18 184,30 184,27 +0,02% +2,20% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus PLN 2018-04-19 128,66 128,62 +0,03% +2,76% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-04-19 266,59 266,53 +0,02% +1,56% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) PLN 2018-04-19 116,42 116,40 +0,02% +1,57% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-04-19 143,76 143,71 +0,03% +3,44% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-04-20 140,84 140,80 +0,03% +1,61% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2018-04-20 12,78 12,78 0,00% +1,03% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy PLN 2018-04-19 9,92 9,91 +0,10% -0,70% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-04-19 194,05 194,01 +0,02% +2,69% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Gotówkowy PLN 2018-04-19 12,44 12,44 0,00% +2,39% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Skarbowy PLN 2018-04-19 2178,81 2178,48 +0,02% +2,80% - - - - kup on-line
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-04-19 11,77 11,77 0,00% +2,97% - - - - kup on-line
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-04-18 103,96 103,93 +0,03% +2,73% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy PLN 2018-04-19 77,97 77,96 +0,01% +3,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2018-04-19 107,01 107,04 -0,03% +1,28% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Pieniężny PLN 2018-04-19 108,99 108,94 +0,05% +3,46% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Skarbowy PLN 2018-04-19 35,94 35,91 +0,08% +2,69% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny PLN 2018-04-19 106,97 106,99 -0,02% +3,31% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa PLN 2018-04-19 349,51 349,42 +0,03% +3,12% - - - - kup on-line
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego PLN 2018-04-19 153,88 153,88 0,00% +1,62% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-04-19 123,43 123,47 -0,03% +1,17% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny PLN 2018-04-19 114,69 114,66 +0,03% +4,88% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy PLN 2018-04-19 1632,32 1632,02 +0,02% +4,76% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny PLN 2018-04-20 218,97 218,93 +0,02% +3,99% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy PLN 2018-04-20 1130,88 1130,65 +0,02% +3,72% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny PLN 2018-04-20 108,64 108,61 +0,03% +4,36% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)