Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego PLN 2019-10-15 104,09 104,08 +0,01% +1,06% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-10-11 109,28 109,25 +0,03% +2,23% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-10-16 109,31 109,32 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny PLN 2019-10-16 157,57 157,55 +0,01% +1,93% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-16 109,46 109,36 +0,09% -1,17% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor PLN 2019-10-16 110,27 110,24 +0,03% +1,55% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka PLN 2019-10-16 183,12 183,07 +0,03% +1,49% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji PLN 2019-10-16 1517,92 1517,75 +0,01% +2,16% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania PLN 2019-10-16 127,24 127,23 +0,01% +1,76% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania PLN 2019-10-16 108,19 108,17 +0,02% +2,40% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-16 140,28 140,26 +0,01% +2,87% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2019-10-16 1208,92 1208,84 +0,01% +5,31% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja PLN 2019-10-16 1053,11 1053,09 0,00% +2,57% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy PLN 2019-10-16 133,83 133,81 +0,01% +1,59% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Oszczędnościowy PLN 2019-10-16 279,40 279,33 +0,03% +1,71% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2019-10-16 261,79 261,69 +0,04% +1,65% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus PLN 2019-10-16 194,70 194,65 +0,03% +1,20% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy PLN 2019-10-17 227,74 227,79 -0,02% +3,91% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy PLN 2019-10-17 112,72 112,73 -0,01% +3,45% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy PLN 2019-10-17 1165,99 1165,93 +0,01% +2,54% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych PLN 2019-10-15 101,92 101,91 +0,01% +1,27% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy PLN 2019-10-16 259,40 259,36 +0,02% +2,70% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy PLN 2019-10-16 136,91 136,87 +0,03% +1,35% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 106,61 106,60 +0,01% +1,86% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 119,25 119,24 +0,01% +2,31% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-10-16 107,09 107,08 +0,01% +0,12% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny PLN 2019-10-15 17,39 17,39 0,00% +2,11% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus PLN 2019-10-15 15,39 15,39 0,00% +2,12% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny PLN 2019-10-15 187,49 187,48 +0,01% +1,79% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 270,30 270,26 +0,01% +1,03% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji PLN 2019-10-15 134,10 134,07 +0,02% +3,95% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) PLN 2019-10-15 118,11 118,11 0,00% +1,11% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-16 147,60 147,57 +0,02% +2,29% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2019-10-17 12,65 12,66 -0,08% -0,32% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny PLN 2019-10-15 9,64 9,64 0,00% -1,23% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-16 199,15 199,13 +0,01% +2,05% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja PLN 2019-10-16 12,74 12,74 0,00% +1,76% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-16 11,91 11,91 0,00% +0,68% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych PLN 2019-10-16 2204,40 2204,04 +0,02% +0,78% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy PLN 2019-10-15 80,25 80,24 +0,01% +2,66% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny PLN 2019-10-16 36,73 36,74 -0,03% +3,12% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus PLN 2019-10-16 112,81 112,85 -0,04% +3,70% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy PLN 2019-10-16 31,04 31,03 +0,03% +1,80% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy PLN 2019-10-16 1107,44 1107,09 +0,03% +1,89% - - - - kup on-line
SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych PLN 2019-10-16 150,57 150,58 -0,01% -2,50% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny PLN 2019-10-11 356,94 356,92 +0,01% +1,85% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2019-10-16 119,83 119,82 +0,01% -2,05% - - - - kup on-line
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Dłużny PLN 2019-10-16 106,92 106,87 +0,05% +0,10% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja PLN 2019-10-16 118,28 118,23 +0,04% +2,61% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)