Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-22 106,48 106,47 +0,01% +3,92% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny PLN 2018-01-22 154,98 154,97 +0,01% +2,78% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-22 110,34 110,33 +0,01% +2,29% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy PLN 2018-01-22 107,32 107,31 +0,01% +2,13% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-01-22 30,17 30,16 +0,03% +2,48% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy PLN 2018-01-22 1076,16 1075,60 +0,05% +2,57% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus PLN 2018-01-22 179,38 179,36 +0,01% +1,97% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny PLN 2018-01-22 1466,43 1466,07 +0,02% +2,63% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny PLN 2018-01-22 123,57 123,54 +0,02% +2,49% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-22 104,34 104,28 +0,06% +3,39% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-22 135,16 135,02 +0,10% +3,87% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy PLN 2018-01-22 1013,48 1013,26 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy PLN 2018-01-22 1152,42 1150,43 +0,17% +4,89% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny PLN 2018-01-22 131,12 131,08 +0,03% +1,66% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny PLN 2018-01-22 271,34 271,27 +0,03% +2,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata PLN 2018-01-22 248,84 248,73 +0,04% +3,21% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy PLN 2018-01-22 133,86 133,81 +0,04% +2,80% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-01-22 114,74 114,70 +0,03% +3,05% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2018-01-22 253,98 253,87 +0,04% +4,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-22 190,19 190,12 +0,04% +3,80% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-22 169,19 169,13 +0,04% +4,32% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz MetLife Pieniężny PLN 2018-01-22 16,88 16,88 0,00% +3,56% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Lokacyjny PLN 2018-01-22 14,92 14,92 0,00% +3,32% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy PLN 2018-01-22 183,66 183,62 +0,02% +2,63% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus PLN 2018-01-22 128,29 128,28 +0,01% +3,67% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-01-22 265,57 265,52 +0,02% +1,55% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) PLN 2018-01-22 115,96 115,93 +0,03% +1,54% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-22 142,36 142,32 +0,03% +3,35% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-01-23 139,75 139,44 +0,22% +2,57% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2018-01-23 12,76 12,74 +0,16% +2,08% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy PLN 2018-01-22 9,93 9,93 0,00% -0,20% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-22 192,62 192,57 +0,03% +2,51% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy PLN 2018-01-22 12,36 12,36 0,00% +2,32% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Skarbowy PLN 2018-01-22 2165,20 2164,98 +0,01% +3,20% - - - - kup on-line
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-22 11,70 11,70 0,00% +3,45% - - - - kup on-line
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-01-22 103,25 103,22 +0,03% +2,41% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy PLN 2018-01-22 77,47 77,44 +0,04% +2,84% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2018-01-22 106,86 106,85 +0,01% +1,54% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-22 108,25 108,24 +0,01% +3,53% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Skarbowy PLN 2018-01-22 35,81 35,81 0,00% +2,99% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny PLN 2018-01-22 106,00 105,98 +0,02% +3,06% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa PLN 2018-01-22 346,41 346,29 +0,03% +3,02% - - - - kup on-line
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego PLN 2018-01-22 153,54 153,52 +0,01% +2,05% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2018-01-22 123,51 123,48 +0,02% +1,53% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny PLN 2018-01-22 113,17 113,13 +0,04% +4,43% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy PLN 2018-01-22 1612,75 1612,21 +0,03% +4,40% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny PLN 2018-01-23 217,02 216,94 +0,04% +4,27% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy PLN 2018-01-23 1120,67 1120,25 +0,04% +3,66% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny PLN 2018-01-23 107,51 107,46 +0,05% +4,24% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)