Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego PLN 2020-08-06 104,91 104,90 +0,01% +1,02% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy PLN 2020-08-07 110,39 110,37 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny PLN 2020-08-07 158,97 158,99 -0,01% +1,27% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor PLN 2020-08-07 111,29 111,30 -0,01% +1,26% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka PLN 2020-08-07 185,50 185,43 +0,04% +1,65% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji PLN 2020-08-07 1560,18 1559,55 +0,04% +3,28% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania PLN 2020-08-07 129,02 129,04 -0,02% +1,67% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania PLN 2020-08-07 111,08 111,06 +0,02% +3,15% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych PLN 2020-08-07 107,22 107,21 +0,01% +0,64% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2020-08-07 140,49 140,51 -0,01% +0,69% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2020-08-07 1173,58 1173,85 -0,02% -2,39% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja PLN 2020-08-07 1074,53 1074,76 -0,02% +2,45% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy PLN 2020-08-07 135,10 135,11 -0,01% +1,40% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny PLN 2020-08-07 282,23 282,23 0,00% +1,48% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2020-08-07 263,65 263,63 +0,01% +1,00% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus PLN 2020-08-07 195,69 195,67 +0,01% +0,58% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy PLN 2020-08-10 231,90 231,92 -0,01% +2,36% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy PLN 2020-08-10 114,37 114,38 -0,01% +1,94% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy PLN 2020-08-10 1172,62 1172,61 0,00% +1,02% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych PLN 2020-08-07 103,11 103,11 0,00% +1,38% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy PLN 2020-08-07 261,98 261,98 0,00% +1,61% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy PLN 2020-08-07 137,68 137,69 -0,01% +1,02% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2020-08-07 108,02 108,02 0,00% +1,66% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2020-08-07 120,49 120,47 +0,02% +1,54% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2020-08-07 109,62 109,60 +0,02% +3,03% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny PLN 2020-08-07 17,59 17,59 0,00% +1,44% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus PLN 2020-08-07 15,59 15,59 0,00% +1,56% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny PLN 2020-08-06 188,31 188,27 +0,02% +0,73% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2020-08-07 273,06 273,04 +0,01% +1,20% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji PLN 2020-08-07 138,67 138,61 +0,04% +4,35% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) PLN 2020-08-07 119,31 119,30 +0,01% +1,25% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2020-08-07 151,95 151,94 +0,01% +3,89% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2020-08-10 12,76 12,75 +0,08% +0,24% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny PLN 2020-08-07 9,63 9,63 0,00% -0,72% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2020-08-07 200,00 199,97 +0,02% +1,05% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja PLN 2020-08-07 12,85 12,85 0,00% +1,34% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-08-07 11,77 11,77 0,00% -0,76% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych PLN 2020-08-07 2187,99 2187,62 +0,02% -0,28% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy PLN 2020-08-07 80,65 80,64 +0,01% +1,04% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny PLN 2020-08-07 37,81 37,81 0,00% +3,31% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus PLN 2020-08-07 115,83 115,86 -0,03% +3,23% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy PLN 2020-08-07 31,36 31,37 -0,03% +1,49% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy PLN 2020-08-07 1119,60 1119,72 -0,01% +1,57% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny PLN 2020-08-07 362,56 362,53 +0,01% +1,72% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2020-08-07 106,80 106,85 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja PLN 2020-08-07 120,75 120,76 -0,01% +2,86% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)