Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 178,63 179,30 -0,37% +76,81% 809,37 811,10 -0,21% +85,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2021-01-22 52,91 52,97 -0,11% +104,84% 197,42 197,59 -0,09% +86,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2021-01-22 17,10 17,12 -0,12% +72,55% 49,60 49,38 +0,45% +59,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2021-01-22 16,14 16,16 -0,12% +78,74% 45,52 45,46 +0,13% +75,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2021-01-22 18,58 18,60 -0,11% +82,34% 8,94 8,95 -0,07% +66,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2021-01-22 18,59 18,61 -0,11% +82,25% 69,36 69,42 -0,08% +66,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2021-01-22 17,26 17,28 -0,12% +71,40% 64,40 64,46 -0,09% +56,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2021-01-22 27,21 27,24 -0,11% +105,36% 13,10 13,11 -0,07% +87,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2021-01-22 61,64 61,71 -0,11% +105,47% 229,99 230,20 -0,09% +87,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2021-01-22 2082,21 2084,63 -0,12% +124,31% 7769,14 7776,30 -0,09% +104,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2021-01-22 2193,36 2201,43 -0,37% +90,39% 9938,11 9958,61 -0,21% +99,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2021-01-22 71,16 71,25 -0,13% +124,06% 265,51 265,78 -0,10% +104,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-21 16,99 17,04 -0,29% +6,79% 76,86 77,26 -0,52% +13,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-21 15,04 15,08 -0,27% +6,06% 68,04 68,38 -0,50% +13,04% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-11 135,81 135,60 +0,15% +0,64% 613,71 609,83 +0,64% +7,11% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2021-01-11 139,55 139,34 +0,15% +1,74% 515,21 510,76 +0,87% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2021-01-11 120,50 120,32 +0,15% +0,63% 544,53 541,12 +0,63% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-11 125,52 125,33 +0,15% +0,12% 567,21 563,65 +0,63% +6,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-01-22 116,94 117,13 -0,16% +5,48% 529,86 529,86 0,00% +12,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2021-01-22 15,54 15,57 -0,19% +7,10% 57,98 58,08 -0,17% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2021-01-22 5,75 5,76 -0,17% +2,31% 21,45 21,49 -0,15% -0,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-01-22 12,04 12,07 -0,25% -2,67% 54,55 54,60 -0,09% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-01-22 111,77 111,96 -0,17% +5,05% 506,43 506,47 -0,01% +12,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2021-01-22 14,69 14,72 -0,20% +6,68% 54,81 54,91 -0,18% +3,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-01-22 4,48 4,49 -0,22% -7,05% 20,30 20,31 -0,06% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-01-22 62,57 62,68 -0,18% +0,40% 283,50 283,55 -0,01% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2021-01-22 5,46 5,47 -0,18% +1,87% 20,37 20,40 -0,16% -0,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-01-22 329,30 332,30 -0,90% +34,05% 1492,06 1503,23 -0,74% +43,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2021-01-22 404,60 408,28 -0,90% +36,64% 1509,64 1523,01 -0,88% +33,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-01-22 1,00 1,00 0,00% -99,89% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2021-01-22 382,87 386,36 -0,90% +35,96% 1428,56 1441,24 -0,88% +32,51% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)