Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 14,91 14,90 +0,07% -2,61% 64,06 63,97 +0,14% -1,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 13,41 13,40 +0,07% -3,25% 57,62 57,53 +0,14% -1,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-10-19 13,90 13,89 +0,07% -4,47% 52,18 52,03 +0,30% -2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 20,59 20,59 0,00% -4,14% 88,47 88,41 +0,07% -2,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-19 88,96 88,94 +0,02% -2,43% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-19 30,13 30,12 +0,03% -1,54% 112,39 111,81 +0,52% +2,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 18,42 18,42 0,00% -4,86% 79,14 79,09 +0,07% -3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-19 27,10 27,09 +0,04% -2,24% 101,09 100,57 +0,52% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 130,23 130,49 -0,20% -7,51% 559,55 560,27 -0,13% -6,04% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-19 127,72 127,97 -0,20% -5,06% 476,42 475,06 +0,29% -1,64% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 116,67 119,23 -2,15% -10,12% 501,28 515,29 -2,72% -8,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 121,69 121,94 -0,21% -7,96% 522,85 523,56 -0,14% -6,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 101,79 101,76 +0,03% -5,02% 437,35 436,92 +0,10% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2018-10-19 12,83 12,82 +0,08% -2,43% 47,86 47,59 +0,56% +1,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2018-10-19 5,23 5,22 +0,19% -6,10% 19,51 19,38 +0,67% -2,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 10,64 10,60 +0,38% +0,28% 45,72 45,51 +0,45% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 98,23 98,21 +0,02% -5,40% 422,06 421,67 +0,09% -3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 12,24 12,23 +0,08% -2,86% 45,66 45,40 +0,56% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 4,36 4,34 +0,46% -3,33% 18,73 18,63 +0,53% -1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 60,53 60,51 +0,03% -8,90% 260,07 259,81 +0,10% -7,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-19 5,01 5,00 +0,20% -6,36% 18,69 18,56 +0,68% -2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 211,13 211,94 -0,38% -14,42% 907,14 909,99 -0,31% -13,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-10-19 244,49 245,38 -0,36% -11,95% 912,00 910,92 +0,12% -8,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-19 736,10 738,84 -0,37% -13,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 233,99 234,85 -0,37% -12,39% 872,83 871,83 +0,11% -9,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)