Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 14,94 14,92 +0,13% -2,42% 64,38 64,07 +0,49% -1,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 13,45 13,44 +0,07% -3,10% 57,96 57,71 +0,43% -2,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-08-14 14,01 13,86 +1,08% -3,11% 53,31 52,25 +2,04% -2,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-14 20,76 20,54 +1,07% -2,63% 89,46 88,20 +1,43% -2,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-14 89,37 88,41 +1,09% -0,94% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-14 30,21 29,89 +1,07% -0,20% 114,38 112,03 +2,10% +3,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-14 18,58 18,38 +1,09% -3,48% 80,07 78,93 +1,45% -2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-08-14 27,21 26,92 +1,08% -0,87% 103,02 100,90 +2,10% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-15 129,27 129,19 +0,06% -5,98% 555,87 556,73 -0,15% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-15 126,10 126,02 +0,06% -3,69% 476,25 477,14 -0,19% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-15 115,81 115,73 +0,07% -8,63% 498,00 498,73 -0,15% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-15 120,90 120,82 +0,07% -6,44% 519,88 520,66 -0,15% -6,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-15 225,53 229,53 -1,74% -2,32% 969,80 989,14 -1,95% -1,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-08-15 259,71 264,26 -1,72% +0,33% 980,87 1000,54 -1,97% +4,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-15 784,35 798,36 -1,75% -1,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-15 248,77 253,13 -1,72% -0,18% 939,55 958,40 -1,97% +3,92% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)