Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-18 15,04 15,03 +0,07% -1,76% 64,37 64,26 +0,17% +0,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-18 13,56 13,54 +0,15% -2,38% 58,04 57,89 +0,25% -0,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-06-18 13,79 13,74 +0,36% -5,81% 51,10 50,54 +1,11% -9,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-18 20,42 20,35 +0,34% -5,42% 87,40 87,01 +0,45% -3,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-18 87,70 87,36 +0,39% -3,62% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-18 29,60 29,49 +0,37% -3,01% 109,29 106,62 +2,50% -4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-18 18,30 18,23 +0,38% -6,25% 78,33 77,95 +0,49% -4,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-06-18 26,69 26,59 +0,38% -3,72% 98,54 96,14 +2,51% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-18 136,88 135,96 +0,68% -3,26% 585,87 581,32 +0,78% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-18 132,98 132,07 +0,69% -1,06% 490,99 477,50 +2,83% -2,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-18 122,63 121,80 +0,68% -5,99% 524,88 520,78 +0,79% -4,26% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-18 128,12 127,26 +0,68% -3,74% 548,38 544,13 +0,78% -1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-15 248,53 249,25 -0,29% +12,36% 1062,64 1067,29 -0,44% +14,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-06-15 284,61 285,36 -0,26% +15,08% 1029,01 1040,45 -1,10% +10,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-15 862,68 865,09 -0,28% +13,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-15 272,85 273,58 -0,27% +14,51% 986,49 997,50 -1,10% +10,41% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)