Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 14,92 14,90 +0,13% -2,04% 64,13 63,94 +0,30% +0,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 13,40 13,38 +0,15% -2,76% 57,60 57,41 +0,32% -0,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-12-12 13,87 13,81 +0,43% -4,80% 53,07 52,47 +1,15% +1,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-12 20,56 20,47 +0,44% -4,46% 88,37 87,84 +0,61% -2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-12 89,09 88,69 +0,45% -2,72% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-12 30,22 30,08 +0,47% -1,69% 114,12 113,10 +0,90% +4,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-12 18,38 18,30 +0,44% -5,16% 79,00 78,53 +0,60% -3,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-12 27,16 27,03 +0,48% -2,37% 102,56 101,63 +0,92% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 132,33 132,35 -0,02% -5,93% 568,78 567,93 +0,15% -3,82% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-12 130,29 130,31 -0,02% -3,25% 492,01 489,97 +0,42% +2,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 118,55 118,57 -0,02% -8,58% 509,55 508,80 +0,15% -6,53% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 123,56 123,58 -0,02% -6,39% 531,09 530,29 +0,15% -4,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-12 103,54 103,34 +0,19% -3,78% 445,04 443,44 +0,36% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2018-12-12 13,11 13,08 +0,23% -0,91% 49,51 49,18 +0,66% +5,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2018-12-12 5,31 5,30 +0,19% -4,67% 20,05 19,93 +0,62% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 10,96 10,93 +0,27% +2,05% 47,11 46,90 +0,44% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-12 99,86 99,67 +0,19% -4,17% 429,22 427,69 +0,36% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-12 12,50 12,47 +0,24% -1,34% 47,20 46,89 +0,68% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 4,47 4,45 +0,45% -1,76% 19,21 19,10 +0,62% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-12 61,24 61,12 +0,20% -7,73% 263,22 262,27 +0,36% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-12 5,09 5,08 +0,20% -5,04% 19,22 19,10 +0,63% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-12 211,27 210,14 +0,54% -14,55% 908,08 901,73 +0,70% -12,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-12-12 245,98 244,60 +0,56% -11,81% 928,89 919,70 +1,00% -6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-12 738,52 734,39 +0,56% -13,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-12 235,24 233,93 +0,56% -12,25% 888,34 879,58 +1,00% -7,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)