Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 130,51 130,89 -0,29% +0,34% 558,48 559,88 -0,25% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-23 131,89 132,27 -0,29% +3,37% 506,56 506,69 -0,02% +6,52% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 116,37 116,72 -0,30% -0,14% 497,97 499,27 -0,26% -0,44% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 121,36 121,72 -0,30% -0,14% 519,32 520,66 -0,26% -0,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 109,15 109,04 +0,10% +7,29% 467,07 466,42 +0,14% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2019-10-23 14,20 14,18 +0,14% +10,76% 54,54 54,32 +0,41% +14,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2019-10-23 5,54 5,54 0,00% +6,13% 21,28 21,22 +0,26% +9,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 12,08 12,07 +0,08% +13,64% 51,69 51,63 +0,12% +13,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 104,88 104,77 +0,10% +6,84% 448,80 448,15 +0,14% +6,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 13,49 13,47 +0,15% +10,30% 51,81 51,60 +0,41% +13,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 4,74 4,74 0,00% +8,97% 20,28 20,28 +0,04% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 61,93 61,87 +0,10% +2,38% 265,01 264,65 +0,14% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-23 5,29 5,28 +0,19% +5,80% 20,32 20,23 +0,45% +9,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 222,25 223,44 -0,53% +5,69% 951,05 955,76 -0,49% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2019-10-23 266,29 267,69 -0,52% +9,34% 1022,77 1025,44 -0,26% +12,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-23 786,05 790,19 -0,52% +7,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 253,57 254,91 -0,53% +8,79% 973,91 976,48 -0,26% +12,10% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)