Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-28 15,76 15,71 +0,32% +5,00% 69,94 70,38 -0,63% +8,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-28 14,02 13,97 +0,36% +4,08% 62,22 62,59 -0,59% +7,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-29 134,23 134,66 -0,32% +3,14% 594,16 597,59 -0,58% +6,26% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-05-29 137,14 137,58 -0,32% +5,48% 551,91 557,25 -0,96% +10,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-05-29 119,10 119,48 -0,32% +2,65% 527,18 530,23 -0,57% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-29 124,45 124,84 -0,31% +2,63% 550,87 554,01 -0,57% +5,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-05-29 107,65 107,45 +0,19% +1,25% 476,50 476,84 -0,07% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-05-29 14,21 14,18 +0,21% +4,03% 57,19 57,43 -0,43% +9,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2020-05-29 5,40 5,39 +0,19% -0,74% 21,73 21,83 -0,46% +4,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-05-29 12,06 12,15 -0,74% +3,79% 53,38 53,92 -1,00% +6,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-05-29 103,15 102,96 +0,18% +0,78% 456,58 456,92 -0,07% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-05-29 13,47 13,44 +0,22% +3,62% 54,21 54,44 -0,42% +8,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-05-29 4,61 4,64 -0,65% -0,86% 20,41 20,59 -0,90% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-05-29 59,29 59,18 +0,19% -3,77% 262,44 262,63 -0,07% -0,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-05-29 5,14 5,13 +0,19% -1,15% 20,69 20,78 -0,45% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-05-29 207,18 208,21 -0,49% -5,19% 917,06 923,99 -0,75% -2,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-05-29 252,22 253,50 -0,50% -2,48% 1015,03 1026,78 -1,14% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-05-29 733,06 736,62 -0,48% -4,70% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-05-29 239,45 240,67 -0,51% -2,97% 963,64 974,81 -1,15% +1,73% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)