Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 15,28 15,27 +0,07% +0,33% 64,26 64,18 +0,12% -3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 13,86 13,86 0,00% -0,36% 58,29 58,26 +0,06% -4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-07-20 14,69 14,72 -0,20% +8,73% 56,20 56,07 +0,24% +3,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 21,67 21,72 -0,23% +9,11% 91,14 91,29 -0,17% +4,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-20 91,53 91,72 -0,21% +11,58% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 30,72 30,78 -0,19% +10,78% 112,08 112,25 -0,15% +2,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 23,96 24,24 -1,16% +4,22% 100,77 101,89 -1,10% +0,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 19,58 19,62 -0,20% +8,36% 82,35 82,47 -0,14% +4,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-07-20 27,88 27,94 -0,21% +10,02% 101,72 101,89 -0,17% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 140,50 139,97 +0,38% +8,56% 590,90 588,32 +0,44% +4,21% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-20 133,69 133,15 +0,41% +10,30% 487,78 485,58 +0,45% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 129,54 129,04 +0,39% +5,65% 544,81 542,38 +0,45% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 132,11 131,61 +0,38% +8,02% 555,62 553,18 +0,44% +3,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 232,32 232,47 -0,06% +21,53% 977,07 977,12 -0,01% +16,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 260,23 260,36 -0,05% +23,68% 949,48 949,51 0,00% +14,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-20 796,94 797,37 -0,05% +23,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 250,61 250,75 -0,06% +23,07% 914,38 914,46 -0,01% +13,44% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)