Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 15,20 15,20 0,00% +0,66% 63,33 63,44 -0,18% -4,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 13,74 13,74 0,00% 0,00% 57,24 57,35 -0,18% -4,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-01-19 14,58 14,54 +0,28% +3,99% 51,72 51,47 +0,48% -9,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 21,55 21,49 +0,28% +4,31% 89,78 89,70 +0,10% -0,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-19 91,82 91,57 +0,27% +6,15% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 30,92 30,84 +0,26% +6,73% 105,46 105,19 +0,26% -10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 23,56 23,50 +0,26% -0,93% 99,15 98,88 +0,26% -7,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 19,36 19,32 +0,21% +3,47% 80,66 80,64 +0,02% -1,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-01-19 27,96 27,89 +0,25% +5,99% 95,37 95,13 +0,25% -11,55% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 146,11 145,18 +0,64% +12,22% 610,01 604,86 +0,85% +7,11% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-22 140,41 139,50 +0,65% +14,31% 477,31 475,81 +0,32% -5,25% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 130,90 130,06 +0,65% +9,06% 546,51 541,87 +0,86% +4,09% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 137,02 136,15 +0,64% +11,64% 572,06 567,24 +0,85% +6,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 261,70 259,87 +0,70% +36,87% 1092,60 1082,70 +0,91% +30,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 296,18 294,11 +0,70% +39,49% 1006,83 1003,15 +0,37% +15,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-22 903,59 897,24 +0,71% +38,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 284,51 282,53 +0,70% +38,79% 967,16 963,65 +0,36% +15,04% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)