Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2021-06-18 170,15 169,05 +0,65% +68,42% 770,93 765,54 +0,70% +76,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2021-06-18 49,29 49,14 +0,31% +90,82% 186,96 183,47 +1,90% +76,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2021-06-18 15,74 15,69 +0,32% +58,83% 45,37 45,13 +0,53% +46,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2021-06-18 14,89 14,84 +0,34% +64,89% 42,17 41,79 +0,92% +62,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2021-06-18 17,20 17,14 +0,35% +68,79% 8,40 8,24 +1,89% +56,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2021-06-18 17,18 17,12 +0,35% +68,43% 65,17 63,92 +1,95% +56,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2021-06-18 15,83 15,78 +0,32% +57,20% 60,04 58,92 +1,92% +45,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2021-06-18 25,39 25,31 +0,32% +91,62% 12,40 12,17 +1,86% +77,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2021-06-18 57,43 57,25 +0,31% +91,43% 217,84 213,75 +1,91% +77,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2021-06-18 1947,86 1941,59 +0,32% +109,84% 7388,43 7249,12 +1,92% +94,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2021-06-18 2099,82 2086,22 +0,65% +82,27% 9514,07 9447,45 +0,71% +91,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2021-06-18 66,56 66,34 +0,33% +109,57% 252,47 247,69 +1,93% +94,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 16,58 16,59 -0,06% +3,75% 75,08 75,16 -0,11% +6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 14,63 14,65 -0,14% +3,03% 66,25 66,37 -0,18% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-16 132,78 132,35 +0,32% -3,07% 601,57 595,93 +0,95% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2021-06-16 136,86 136,41 +0,33% -2,23% 511,16 507,24 +0,77% -7,35% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2021-06-16 117,81 117,43 +0,32% -3,07% 533,75 528,75 +0,95% -1,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-16 122,46 122,07 +0,32% -3,55% 554,82 549,64 +0,94% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-06-17 114,74 115,19 -0,39% +5,24% 519,60 521,88 -0,44% +7,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 15,30 15,36 -0,39% +6,32% 57,12 57,37 -0,43% +1,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 12,06 11,92 +1,17% -0,33% 54,61 54,00 +1,13% +1,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-06-17 109,49 109,92 -0,39% +4,83% 495,82 498,00 -0,44% +7,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2021-06-17 14,45 14,50 -0,34% +5,94% 53,95 54,16 -0,38% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-06-17 4,42 4,37 +1,14% -4,33% 20,02 19,80 +1,10% -2,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-06-17 60,38 60,62 -0,40% +0,57% 273,43 274,64 -0,44% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2021-06-17 5,29 5,31 -0,38% +1,54% 19,75 19,83 -0,41% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-06-17 319,80 322,33 -0,78% +42,42% 1448,21 1460,35 -0,83% +45,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 394,83 397,90 -0,77% +44,29% 1474,14 1486,12 -0,81% +37,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-06-17 1127,43 1136,31 -0,78% +41,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2021-06-17 372,88 375,78 -0,77% +43,57% 1392,18 1403,50 -0,81% +37,24% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)