Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 15,18 15,18 0,00% -0,78% 63,12 63,19 -0,11% -2,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 13,70 13,70 0,00% -1,44% 56,97 57,03 -0,11% -3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-04-18 14,44 14,40 +0,28% -1,57% 50,43 50,48 -0,10% -13,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-18 21,34 21,29 +0,23% -1,34% 88,74 88,63 +0,12% -3,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-18 91,34 91,11 +0,25% +0,47% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-18 30,82 30,75 +0,23% +1,18% 103,47 103,52 -0,05% -14,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-18 19,15 19,10 +0,26% -2,10% 79,63 79,51 +0,15% -3,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-04-18 27,83 27,76 +0,25% +0,51% 93,43 93,46 -0,03% -15,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 138,40 138,22 +0,13% +1,24% 576,81 574,75 +0,36% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-19 133,93 133,74 +0,14% +3,48% 451,62 448,99 +0,59% -12,32% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 123,99 123,83 +0,13% -1,63% 516,75 514,91 +0,36% -3,31% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 129,63 129,47 +0,12% +0,71% 540,26 538,36 +0,35% -1,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 251,00 248,79 +0,89% +21,84% 1046,09 1034,52 +1,12% +19,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 285,87 283,31 +0,90% +24,42% 963,98 951,13 +1,35% +5,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-19 868,78 861,03 +0,90% +23,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 274,28 271,83 +0,90% +23,80% 924,90 912,59 +1,35% +4,89% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)