Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 15,01 15,00 +0,07% -1,05% 64,46 64,30 +0,24% +2,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 13,47 13,47 0,00% -1,75% 57,84 57,74 +0,18% +1,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2019-01-25 14,12 14,14 -0,14% -2,22% 53,77 53,47 +0,56% +5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 20,93 20,97 -0,19% -1,97% 89,88 89,89 -0,02% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-01-25 90,99 91,14 -0,16% +0,01% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 30,91 30,95 -0,13% +0,85% 116,98 116,83 +0,13% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 18,70 18,73 -0,16% -2,50% 80,30 80,29 +0,01% +0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 27,75 27,79 -0,14% +0,14% 105,02 104,90 +0,11% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-21 133,20 132,80 +0,30% -5,20% 577,70 575,06 +0,46% -0,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-21 132,01 131,58 +0,33% -2,52% 504,56 504,10 +0,09% +10,90% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-21 118,73 118,38 +0,30% -5,68% 514,94 512,62 +0,45% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-21 124,25 123,88 +0,30% -5,66% 538,88 536,44 +0,46% -1,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-21 106,35 106,34 +0,01% -0,90% 461,25 460,48 +0,17% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2019-02-21 13,55 13,55 0,00% +2,19% 51,79 51,91 -0,23% +16,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2019-02-21 5,46 5,46 0,00% -1,62% 20,87 20,92 -0,23% +11,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-21 11,32 11,35 -0,26% +10,33% 49,10 49,15 -0,11% +15,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-21 102,49 102,48 +0,01% -1,30% 444,51 443,77 +0,17% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-21 12,91 12,91 0,00% +1,81% 49,34 49,46 -0,23% +15,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-21 4,58 4,59 -0,22% +6,02% 19,86 19,88 -0,06% +10,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-21 62,41 62,41 0,00% -5,12% 270,68 270,25 +0,16% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-02-21 5,22 5,22 0,00% -2,06% 19,95 20,00 -0,23% +11,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-21 225,07 224,56 +0,23% -12,30% 976,15 972,41 +0,38% -8,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2019-02-21 263,93 263,25 +0,26% -9,31% 1008,77 1008,54 +0,02% +3,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-21 789,58 787,66 +0,24% -10,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-21 252,16 251,52 +0,25% -9,77% 963,78 963,60 +0,02% +2,65% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)