Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-11 122,16 123,33 -0,95% +18,12% 557,43 564,41 -1,24% +18,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2021-05-11 138,16 139,48 -0,95% +19,53% 518,00 528,09 -1,91% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-11 81,00 81,78 -0,95% +14,31% 369,61 374,26 -1,24% +14,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2021-05-11 87,98 88,82 -0,95% +13,68% 329,86 336,28 -1,91% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-11 116,62 117,74 -0,95% +17,55% 532,15 538,83 -1,24% +17,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2021-05-11 132,03 133,30 -0,95% +18,94% 495,02 504,69 -1,92% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-05-11 77,42 78,17 -0,96% +13,74% 353,27 357,74 -1,25% +13,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2021-05-11 354,97 358,37 -0,95% +12,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2021-05-11 84,14 84,95 -0,95% +13,12% 315,47 321,63 -1,92% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 20,03 20,23 -0,99% +15,31% 91,40 92,58 -1,28% +15,45% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 12,34 12,47 -1,04% +13,63% 56,31 57,07 -1,33% +13,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 18,88 19,06 -0,94% +14,77% 86,15 87,23 -1,23% +14,91% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2021-05-11 23,00 23,22 -0,95% +29,07% 86,23 87,91 -1,91% +15,04% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 11,96 12,08 -0,99% +13,04% 54,57 55,28 -1,28% +13,18% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2021-05-11 14,56 14,70 -0,95% +27,16% 54,59 55,66 -1,92% +13,34% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)