Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2018-12-17 138,20 138,15 +0,04% -4,64% 594,55 593,17 +0,23% -2,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-17 109,87 110,08 -0,19% -6,72% 472,67 472,65 0,00% -4,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 117,56 117,78 -0,19% -3,98% 447,85 444,49 +0,75% +2,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-17 79,97 80,13 -0,20% -10,75% 344,04 344,05 0,00% -9,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2018-12-17 84,51 84,67 -0,19% -8,67% 321,94 319,54 +0,75% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-17 106,19 106,40 -0,20% -7,18% 456,84 456,85 0,00% -5,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-17 113,72 113,94 -0,19% -4,45% 433,22 430,00 +0,75% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-17 77,36 77,51 -0,19% -11,17% 332,81 332,81 0,00% -9,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-17 356,38 357,06 -0,19% -9,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-17 81,80 81,95 -0,18% -9,12% 311,62 309,27 +0,76% -3,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 17,03 17,05 -0,12% -5,34% 73,26 73,21 +0,08% -3,53% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 11,08 11,10 -0,18% -6,73% 47,67 47,66 +0,02% -4,96% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 16,24 16,27 -0,18% -5,86% 69,87 69,86 +0,01% -4,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-17 18,45 18,36 +0,49% -9,43% 70,29 69,29 +1,44% -3,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 10,87 10,89 -0,18% -7,17% 46,76 46,76 +0,01% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-17 12,34 12,28 +0,49% -10,71% 47,01 46,34 +1,44% -4,76% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)