Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-29 111,07 111,49 -0,38% -4,19% 513,02 511,63 +0,27% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2020-10-29 124,84 125,30 -0,37% -2,07% 490,78 486,92 +0,79% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-29 74,76 75,05 -0,39% -7,67% 345,31 344,40 +0,26% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2020-10-29 81,51 82,16 -0,79% -7,26% 320,44 319,27 +0,37% -5,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-29 106,32 106,73 -0,38% -4,70% 491,08 489,78 +0,26% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-29 119,61 120,06 -0,37% -2,58% 470,22 466,55 +0,79% -0,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-29 71,65 71,93 -0,39% -8,12% 330,94 330,09 +0,26% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-29 331,26 332,51 -0,38% -8,52% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-29 78,16 78,78 -0,79% -7,72% 307,27 306,14 +0,37% -5,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 18,02 18,13 -0,61% -1,10% 83,23 83,20 +0,04% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 11,27 11,33 -0,53% -3,59% 52,05 51,99 +0,12% +4,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 17,03 17,13 -0,58% -1,56% 78,66 78,61 +0,06% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-29 19,93 20,12 -0,94% +3,75% 78,35 78,19 +0,21% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 10,95 11,01 -0,54% -4,12% 50,58 50,52 +0,10% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-29 12,81 12,93 -0,93% +1,10% 50,36 50,25 +0,23% +3,16% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)