Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2019-09-12 150,94 151,04 -0,07% +10,60% 654,43 654,76 -0,05% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 115,61 115,65 -0,03% +3,47% 494,72 494,69 +0,01% +3,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2019-10-23 127,06 127,10 -0,03% +6,76% 488,01 486,88 +0,23% +10,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 80,75 80,77 -0,02% -3,73% 345,55 345,49 +0,01% -4,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2019-10-23 87,60 87,63 -0,03% -0,66% 336,45 335,68 +0,23% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 111,26 111,30 -0,04% +2,95% 476,10 476,09 0,00% +2,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 122,39 122,42 -0,02% +6,22% 470,08 468,95 +0,24% +9,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 77,77 77,80 -0,04% -4,27% 332,79 332,79 0,00% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-23 361,04 361,13 -0,02% -3,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-23 84,43 84,46 -0,04% -1,22% 324,28 323,54 +0,23% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 18,10 18,09 +0,06% +5,91% 77,45 77,38 +0,09% +5,59% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 11,62 11,61 +0,09% +4,50% 49,72 49,66 +0,13% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 17,19 17,19 0,00% +5,40% 73,56 73,53 +0,04% +5,08% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 19,14 19,14 0,00% +2,24% 73,51 73,32 +0,26% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 11,35 11,34 +0,09% +3,94% 48,57 48,51 +0,13% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-23 12,62 12,62 0,00% +0,32% 48,47 48,34 +0,26% +3,73% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)