Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2019-02-20 143,86 143,74 +0,08% +0,46% 622,96 622,64 +0,05% +4,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-20 113,41 113,23 +0,16% -3,73% 491,10 490,48 +0,13% +0,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2019-02-20 122,07 121,86 +0,17% -0,84% 467,66 466,55 +0,24% +13,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-20 81,83 81,70 +0,16% -7,53% 354,35 353,90 +0,13% -3,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2019-02-20 87,02 86,87 +0,17% -5,68% 333,38 332,59 +0,24% +8,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-20 109,52 109,34 +0,16% -4,21% 474,25 473,63 +0,13% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 117,97 117,77 +0,17% -1,34% 451,95 450,89 +0,24% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-20 79,08 78,95 +0,16% -7,98% 342,44 341,99 +0,13% -3,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-20 364,31 363,70 +0,17% -6,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2019-02-20 84,15 84,00 +0,18% -6,16% 322,39 321,60 +0,24% +7,61% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 17,57 17,54 +0,17% -2,12% 76,08 75,98 +0,14% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 11,28 11,26 +0,18% -3,42% 48,85 48,77 +0,15% +0,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 16,75 16,71 +0,24% -2,56% 72,53 72,38 +0,21% +1,75% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 19,00 18,90 +0,53% -10,42% 72,79 72,36 +0,59% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 11,05 11,03 +0,18% -3,91% 47,85 47,78 +0,15% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2019-02-20 12,53 12,46 +0,56% -11,64% 48,00 47,70 +0,63% +1,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)