Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 123,59 123,82 -0,19% +10,14% 564,70 565,25 -0,10% +14,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 140,12 140,38 -0,19% +11,33% 543,62 543,69 -0,01% +16,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 81,17 81,33 -0,20% +6,54% 370,87 371,28 -0,11% +10,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2021-08-18 88,12 88,28 -0,18% +5,89% 341,88 341,91 -0,01% +10,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 117,82 118,04 -0,19% +9,58% 538,33 538,86 -0,10% +14,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 133,72 133,97 -0,19% +10,77% 518,79 518,87 -0,01% +15,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 77,48 77,63 -0,19% +6,01% 354,01 354,39 -0,11% +10,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 354,62 355,29 -0,19% +4,57% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2021-08-18 84,16 84,32 -0,19% +5,37% 326,52 326,57 -0,02% +10,26% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 20,04 20,10 -0,30% +5,86% 91,56 91,76 -0,21% +10,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 12,35 12,39 -0,32% +4,40% 56,43 56,56 -0,24% +8,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 18,86 18,92 -0,32% +5,36% 86,17 86,37 -0,23% +9,68% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 22,12 22,24 -0,54% +3,41% 85,82 86,14 -0,37% +8,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 11,95 11,99 -0,33% +3,82% 54,60 54,74 -0,25% +8,08% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2021-08-18 14,01 14,08 -0,50% +1,97% 54,35 54,53 -0,32% +6,70% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)