Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 117,15 120,32 -2,63% +3,08% 503,70 514,84 -2,16% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 129,82 133,32 -2,63% +6,07% 514,40 528,23 -2,62% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 81,11 83,30 -2,63% -1,09% 348,74 356,43 -2,16% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2020-02-26 88,02 90,40 -2,63% +0,89% 348,77 358,17 -2,63% +4,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 112,52 115,57 -2,64% +2,52% 483,79 494,51 -2,17% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-26 124,83 128,20 -2,63% +5,55% 494,63 507,94 -2,62% +9,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 77,99 80,10 -2,63% -1,58% 335,33 342,74 -2,16% -2,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-26 363,16 373,06 -2,65% -0,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2020-02-26 84,69 86,98 -2,63% +0,39% 335,58 344,62 -2,63% +4,02% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 18,06 18,07 -0,06% +3,02% 76,76 76,62 +0,18% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 11,29 11,30 -0,09% +0,36% 47,98 47,91 +0,15% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 17,12 17,13 -0,06% +2,51% 72,76 72,63 +0,18% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-18 18,51 18,58 -0,38% -2,22% 72,54 72,64 -0,14% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 11,01 11,02 -0,09% -0,18% 46,79 46,73 +0,14% -1,89% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2020-02-18 11,89 11,94 -0,42% -4,73% 46,60 46,68 -0,19% -2,58% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)