Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 13,16 13,18 -0,15% +4,61% 56,58 56,70 -0,20% +4,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 11,99 12,01 -0,17% +3,72% 51,55 51,66 -0,22% +3,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 13,15 13,17 -0,15% +3,46% 56,54 56,65 -0,20% +3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 11,80 11,83 -0,25% +2,34% 50,74 50,89 -0,30% +2,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 12,86 12,88 -0,16% +5,32% 55,29 55,41 -0,20% +5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 11,57 11,59 -0,17% +4,42% 49,75 49,86 -0,22% +4,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 13,85 13,92 -0,50% +8,80% 59,55 59,88 -0,55% +8,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 10,18 10,23 -0,49% +3,77% 40,34 40,69 -0,86% +8,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 8,67 8,71 -0,46% -0,12% 37,28 37,47 -0,51% +0,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 27,43 27,47 -0,15% +6,61% 117,94 118,17 -0,19% +6,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 29,85 29,88 -0,10% +1,67% 118,28 118,84 -0,47% +6,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 18,95 18,97 -0,11% +6,04% 81,48 81,60 -0,15% +6,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 10,41 10,42 -0,10% +0,68% 44,76 44,82 -0,14% +0,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 11,49 11,50 -0,09% +3,98% 45,53 45,74 -0,46% +8,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 10,00 10,01 -0,10% -0,10% 43,00 43,06 -0,15% +0,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-26 10,43 10,44 -0,10% +2,05% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-26 11,03 11,04 -0,09% +3,18% 43,71 43,91 -0,46% +8,03% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 131,56 132,12 -0,42% +3,97% 566,93 568,06 -0,20% +3,38% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 116,39 116,88 -0,42% +3,71% 501,56 502,54 -0,19% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 126,34 126,88 -0,43% +3,45% 544,44 545,53 -0,20% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 95,54 95,94 -0,42% +3,20% 411,71 412,50 -0,19% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 129,60 131,27 -1,27% +2,28% 558,49 564,41 -1,05% +1,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-27 139,01 140,78 -1,26% +5,10% 550,10 557,83 -1,38% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-07 107,72 107,81 -0,08% +5,24% 458,19 459,49 -0,28% +4,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 121,77 123,34 -1,27% +1,77% 524,74 530,31 -1,05% +1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2020-02-27 615,18 622,98 -1,25% +3,70% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-27 132,13 133,82 -1,26% +4,57% 522,88 530,25 -1,39% +8,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-07 100,63 100,71 -0,08% +4,72% 428,03 429,23 -0,28% +3,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 128,02 130,18 -1,66% +4,76% 551,68 559,72 -1,44% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 100,77 102,47 -1,66% +2,67% 434,25 440,58 -1,44% +2,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 121,46 123,51 -1,66% +4,22% 523,41 531,04 -1,44% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 95,60 97,21 -1,66% +2,17% 411,97 417,96 -1,43% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 116,14 117,15 -0,86% +2,18% 500,48 503,70 -0,64% +1,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2020-02-27 128,71 129,82 -0,86% +5,16% 509,34 514,40 -0,98% +9,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 80,40 81,11 -0,88% -1,96% 346,47 348,74 -0,65% -2,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2020-02-27 86,90 88,02 -1,27% -0,41% 343,89 348,77 -1,40% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 111,54 112,52 -0,87% +1,63% 480,66 483,79 -0,65% +1,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-27 123,76 124,83 -0,86% +4,63% 489,75 494,63 -0,98% +8,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-27 77,31 77,99 -0,87% -2,45% 333,15 335,33 -0,65% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-27 360,06 363,16 -0,85% -1,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2020-02-27 83,61 84,69 -1,28% -0,90% 330,87 335,58 -1,40% +2,87% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 18,06 18,07 -0,06% +3,02% 76,76 76,62 +0,18% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 11,29 11,30 -0,09% +0,36% 47,98 47,91 +0,15% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 17,12 17,13 -0,06% +2,51% 72,76 72,63 +0,18% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-18 18,51 18,58 -0,38% -2,22% 72,54 72,64 -0,14% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 11,01 11,02 -0,09% -0,18% 46,79 46,73 +0,14% -1,89% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2020-02-18 11,89 11,94 -0,42% -4,73% 46,60 46,68 -0,19% -2,58% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)