Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-19 12,17 12,17 0,00% +4,20% 52,84 52,83 +0,02% +5,14% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-09-19 12,14 12,14 0,00% +6,21% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc USD (USD) USD 2019-09-12 13,20 13,18 +0,15% +7,32% 51,91 51,76 +0,28% +13,79% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 14,39 14,48 -0,62% +8,03% 62,39 62,77 -0,61% +8,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-12 12,55 12,56 -0,08% -0,48% 54,41 54,45 -0,06% +0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 13,50 13,59 -0,66% +7,40% 58,53 58,91 -0,65% +8,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-12 11,78 11,78 0,00% -1,01% 51,07 51,07 +0,02% -0,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 14,97 15,05 -0,53% +10,24% 64,91 65,24 -0,52% +10,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-12 12,00 11,99 +0,08% +1,61% 52,03 51,98 +0,10% +2,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 13,90 13,98 -0,57% +9,54% 60,27 60,60 -0,56% +10,25% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-12 11,23 11,22 +0,09% +1,17% 48,69 48,64 +0,11% +1,83% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Income C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-09-09 520,39 520,40 0,00% +6,53% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2019-09-09 142,38 142,56 -0,13% +3,32% 559,77 560,69 -0,16% +9,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2019-09-12 150,94 151,04 -0,07% +10,60% 654,43 654,76 -0,05% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 131,37 131,35 +0,02% +4,99% 562,16 561,85 +0,05% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 116,29 116,27 +0,02% +3,08% 497,63 497,35 +0,06% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 126,38 126,36 +0,02% +4,46% 540,80 540,50 +0,06% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 95,62 95,60 +0,02% +2,52% 409,18 408,93 +0,06% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 129,32 128,83 +0,38% +3,62% 553,39 555,22 -0,33% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-23 137,63 137,60 +0,02% +6,59% 528,61 527,10 +0,29% +9,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 104,03 104,01 +0,02% -2,08% 445,17 444,90 +0,06% -3,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 121,72 121,70 +0,02% +3,11% 520,86 520,57 +0,06% +2,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2019-10-23 610,80 610,66 +0,02% +5,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-23 131,06 131,04 +0,02% +6,06% 503,38 501,98 +0,28% +9,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 97,32 97,31 +0,01% -2,62% 416,45 416,24 +0,05% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 127,76 127,75 +0,01% +6,28% 546,71 546,45 +0,05% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 101,08 101,07 +0,01% +0,77% 432,54 432,33 +0,05% -0,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 121,44 121,43 +0,01% +5,76% 519,67 519,42 +0,05% +5,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 96,06 96,06 0,00% +0,21% 411,06 410,90 +0,04% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 115,61 115,65 -0,03% +3,47% 494,72 494,69 +0,01% +3,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2019-10-23 127,06 127,10 -0,03% +6,76% 488,01 486,88 +0,23% +10,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 80,75 80,77 -0,02% -3,73% 345,55 345,49 +0,01% -4,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2019-10-23 87,60 87,63 -0,03% -0,66% 336,45 335,68 +0,23% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 111,26 111,30 -0,04% +2,95% 476,10 476,09 0,00% +2,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 122,39 122,42 -0,02% +6,22% 470,08 468,95 +0,24% +9,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 77,77 77,80 -0,04% -4,27% 332,79 332,79 0,00% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-23 361,04 361,13 -0,02% -3,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-23 84,43 84,46 -0,04% -1,22% 324,28 323,54 +0,23% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 18,10 18,09 +0,06% +5,91% 77,45 77,38 +0,09% +5,59% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 11,62 11,61 +0,09% +4,50% 49,72 49,66 +0,13% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 17,19 17,19 0,00% +5,40% 73,56 73,53 +0,04% +5,08% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 19,14 19,14 0,00% +2,24% 73,51 73,32 +0,26% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 11,35 11,34 +0,09% +3,94% 48,57 48,51 +0,13% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-23 12,62 12,62 0,00% +0,32% 48,47 48,34 +0,26% +3,73% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)