Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 16,64 16,62 +0,12% +3,16% 69,38 69,39 -0,01% -1,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 15,47 15,45 +0,13% +2,65% 64,50 64,50 0,00% -1,96% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 188,63 188,45 +0,10% +3,43% 787,53 785,14 +0,30% -1,28% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 31,72 31,73 -0,03% +3,29% 132,43 132,20 +0,18% -1,41% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 11,82 11,83 -0,08% +2,87% 49,35 49,29 +0,12% -1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 10,28 10,28 0,00% +0,39% 42,92 42,83 +0,21% -4,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 10,07 10,07 0,00% -0,10% 42,04 41,95 +0,21% -4,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2018-01-22 26,21 26,19 +0,08% +2,30% 109,43 109,11 +0,29% -3,27% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-01-22 180,93 180,96 -0,02% -2,79% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-22 204,91 204,86 +0,02% +3,90% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 206,05 205,90 +0,07% +2,92% 860,26 857,84 +0,28% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 22,49 22,44 +0,22% +5,19% 93,77 93,69 +0,09% +0,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-23 18,91 18,90 +0,05% +4,36% 78,85 78,91 -0,08% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-23 164,73 164,40 +0,20% +7,16% 560,67 558,86 +0,32% -11,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 16,91 16,88 +0,18% +1,99% 70,51 70,47 +0,05% -2,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 21,01 20,97 +0,19% +4,74% 87,60 87,55 +0,06% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 15,86 15,83 +0,19% +1,60% 66,13 66,09 +0,06% -2,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 126,24 125,97 +0,21% +6,66% 526,37 525,92 +0,08% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-23 545,76 544,59 +0,21% +8,71% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)