Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 16,53 16,54 -0,06% +0,79% 71,61 71,40 +0,29% +2,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 15,34 15,34 0,00% +0,33% 66,46 66,22 +0,35% +2,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 186,27 186,25 +0,01% +0,13% 803,07 798,77 +0,54% +2,51% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 31,36 31,38 -0,06% -0,10% 135,38 135,29 +0,07% +2,09% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 11,67 11,67 0,00% -0,51% 50,38 50,31 +0,13% +1,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 10,17 10,18 -0,10% -1,07% 43,90 43,89 +0,04% +1,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 9,93 9,95 -0,20% -1,59% 42,87 42,90 -0,07% +0,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2018-06-21 25,75 25,74 +0,04% -0,92% 111,17 110,97 +0,17% +1,24% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-06-12 182,11 181,84 +0,15% +0,74% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-12 202,68 202,87 -0,09% +0,62% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 204,01 204,02 0,00% -0,03% 880,73 879,59 +0,13% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 22,15 22,16 -0,05% +0,73% 95,96 95,67 +0,31% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-22 18,36 18,36 0,00% -0,65% 79,54 79,26 +0,35% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-22 163,96 163,96 0,00% +2,71% 616,60 612,42 +0,68% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 16,66 16,67 -0,06% -2,29% 72,18 71,97 +0,29% +0,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 20,66 20,66 0,00% +0,29% 89,51 89,19 +0,35% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 15,60 15,60 0,00% -2,68% 67,58 67,35 +0,35% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 123,78 123,49 +0,23% +0,90% 536,25 533,12 +0,59% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-22 539,25 537,97 +0,24% +2,47% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)