Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-24 33,49 33,50 -0,03% +6,93% 143,44 143,34 +0,07% +5,72% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-24 12,38 12,38 0,00% +6,54% 53,02 52,97 +0,10% +5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-24 10,19 10,20 -0,10% +0,79% 43,64 43,64 0,00% +0,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-24 9,87 9,87 0,00% +0,20% 42,27 42,23 +0,10% -0,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 24,02 24,00 +0,08% +8,20% 102,09 101,77 +0,32% +6,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-21 18,91 18,91 0,00% +4,65% 80,91 80,81 +0,13% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-21 186,37 186,33 +0,02% +11,34% 738,42 737,05 +0,19% +15,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 17,01 16,99 +0,12% +5,00% 72,30 72,04 +0,35% +3,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 22,23 22,21 +0,09% +7,70% 94,48 94,17 +0,33% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 15,80 15,78 +0,13% +4,50% 67,15 66,91 +0,36% +2,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 134,85 134,72 +0,10% +8,97% 573,14 571,24 +0,33% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-21 607,87 607,82 +0,01% +11,22% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)