Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 34,48 34,56 -0,23% +6,49% 157,16 158,62 -0,92% +7,00% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 12,69 12,71 -0,16% +6,10% 57,84 58,34 -0,84% +6,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 10,25 10,25 0,00% +3,54% 46,72 47,04 -0,69% +4,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 9,86 9,86 0,00% +2,92% 44,94 45,25 -0,69% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-09 19,43 19,43 0,00% +10,71% 88,56 89,18 -0,69% +11,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2021-04-09 193,76 194,08 -0,16% +11,70% 743,36 749,36 -0,80% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2021-04-09 24,67 24,71 -0,16% +10,68% 112,45 113,41 -0,85% +11,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2021-04-09 17,03 17,06 -0,18% +7,92% 77,62 78,30 -0,86% +8,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-04-09 22,72 22,76 -0,18% +10,18% 103,56 104,46 -0,86% +10,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2021-04-09 15,74 15,77 -0,19% +7,44% 71,74 72,38 -0,88% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-04-09 628,88 629,78 -0,14% +12,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2021-04-09 138,93 139,13 -0,14% +13,62% 633,26 638,57 -0,83% +13,54% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)