Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 34,34 34,37 -0,09% +3,84% 157,51 157,64 -0,08% +11,35% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 12,66 12,67 -0,08% +3,43% 58,07 58,11 -0,07% +10,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 10,19 10,19 0,00% +0,79% 46,74 46,74 +0,01% +7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 9,82 9,83 -0,10% -0,30% 45,04 45,09 -0,09% +6,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc (EUR) EUR 2020-10-23 24,10 24,12 -0,08% +2,08% 110,56 110,64 -0,07% +9,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-23 18,74 18,73 +0,05% +0,54% 85,97 85,91 +0,07% +7,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-23 188,42 188,57 -0,08% +3,81% 729,83 729,88 -0,01% +4,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Dis SF (EUR) EUR 2020-10-23 16,81 16,82 -0,06% -0,94% 77,12 77,15 -0,04% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-23 22,23 22,25 -0,09% +1,60% 101,98 102,06 -0,07% +8,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Dis SF (EUR) EUR 2020-10-23 15,56 15,58 -0,13% -1,46% 71,38 71,46 -0,11% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc (EUR) EUR 2020-10-23 134,67 134,78 -0,08% +1,98% 617,83 618,22 -0,06% +9,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-23 608,56 609,01 -0,07% +3,07% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)