Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 34,78 34,76 +0,06% +1,87% 158,91 158,68 +0,14% +6,05% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 12,78 12,77 +0,08% +1,51% 58,39 58,30 +0,17% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 10,23 10,23 0,00% +0,69% 46,74 46,70 +0,09% +4,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 9,82 9,82 0,00% +0,10% 44,87 44,83 +0,09% +4,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 19,44 19,44 0,00% +4,18% 88,82 88,75 +0,09% +8,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2021-08-18 196,77 196,80 -0,02% +5,61% 763,41 762,21 +0,16% +10,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2021-08-18 25,00 25,00 0,00% +4,78% 114,23 114,13 +0,09% +9,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2021-08-18 17,08 17,09 -0,06% +2,64% 78,04 78,02 +0,03% +6,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-08-18 22,98 22,98 0,00% +4,31% 105,00 104,91 +0,09% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2021-08-18 15,76 15,77 -0,06% +2,20% 72,01 71,99 +0,02% +6,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 638,46 638,58 -0,02% +6,10% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2021-08-18 140,79 140,83 -0,03% +5,60% 643,28 642,90 +0,06% +9,93% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)