Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 186,42 186,45 -0,02% -0,19% 804,81 803,26 +0,19% +2,54% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 31,21 31,17 +0,13% -1,01% 134,74 134,29 +0,34% +1,69% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 11,58 11,57 +0,09% -1,45% 49,99 49,85 +0,30% +1,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 10,11 10,11 0,00% -1,65% 43,41 43,34 +0,18% +1,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 9,85 9,84 +0,10% -2,18% 42,30 42,18 +0,28% +0,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2019-02-12 25,68 25,68 0,00% -1,15% 110,87 110,47 +0,36% +1,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 204,73 204,76 -0,01% +0,07% 885,83 883,99 +0,21% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 22,17 22,15 +0,09% -0,27% 95,93 95,63 +0,31% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 18,03 18,01 +0,11% -4,35% 78,01 77,75 +0,33% -1,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-13 166,98 166,86 +0,07% +2,39% 640,87 637,24 +0,57% +15,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 16,17 16,16 +0,06% -3,29% 69,96 69,77 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 20,61 20,59 +0,10% -0,72% 89,18 88,89 +0,32% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 15,09 15,08 +0,07% -3,76% 65,29 65,10 +0,29% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 123,55 123,44 +0,09% -0,81% 534,58 532,91 +0,31% +2,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-13 545,35 544,85 +0,09% +1,17% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)