Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 16,47 16,47 0,00% -0,54% 70,77 70,72 +0,07% +1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 15,26 15,26 0,00% -1,04% 65,57 65,52 +0,07% +0,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 185,31 185,17 +0,08% -1,35% 795,65 794,73 +0,12% +0,10% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 31,14 31,16 -0,06% -1,42% 133,70 133,74 -0,02% +0,03% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 11,57 11,58 -0,09% -1,78% 49,68 49,70 -0,05% -0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 10,16 10,16 0,00% -1,26% 43,62 43,61 +0,04% +0,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 9,91 9,91 0,00% -1,69% 42,55 42,53 +0,04% -0,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2018-10-18 25,61 25,59 +0,08% -2,03% 109,96 109,83 +0,12% -0,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 203,60 203,49 +0,05% -1,09% 874,79 873,71 +0,12% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 22,09 22,05 +0,18% -1,12% 94,81 94,65 +0,16% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 18,28 18,32 -0,22% -2,35% 78,54 78,66 -0,15% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-19 164,79 164,74 +0,03% +1,27% 614,70 611,56 +0,51% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-07 16,36 16,36 0,00% -3,54% 70,70 70,65 +0,08% -1,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 20,57 20,53 +0,19% -1,58% 88,28 88,13 +0,18% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-07 15,30 15,30 0,00% -3,89% 66,12 66,07 +0,08% -2,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 123,45 123,22 +0,19% -1,34% 529,84 528,95 +0,17% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-19 540,64 540,66 0,00% +0,37% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)