Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 16,51 16,53 -0,12% +1,60% 68,79 68,89 -0,15% -0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 15,34 15,35 -0,07% +1,12% 63,91 63,97 -0,09% -0,64% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 186,67 187,18 -0,27% +1,14% 777,99 778,33 -0,04% -0,58% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 31,66 31,76 -0,31% +1,57% 131,95 132,06 -0,09% -0,16% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 11,79 11,82 -0,25% +1,20% 49,14 49,15 -0,03% -0,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 10,25 10,26 -0,10% -0,10% 42,72 42,66 +0,13% -1,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 10,02 10,03 -0,10% -0,60% 41,76 41,71 +0,13% -2,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2018-04-19 25,88 25,93 -0,19% +0,27% 107,86 107,82 +0,04% -1,44% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-04-20 179,02 179,19 -0,09% -2,01% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-20 203,75 203,99 -0,12% +2,08% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 205,07 205,26 -0,09% +1,13% 854,67 853,51 +0,14% -0,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 22,29 22,30 -0,04% +2,67% 92,87 92,94 -0,07% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-20 18,74 18,74 0,00% +2,97% 78,08 78,10 -0,03% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-20 164,23 164,35 -0,07% +4,81% 553,34 554,21 -0,16% -10,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 16,76 16,78 -0,12% -0,42% 69,83 69,93 -0,15% -2,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 20,80 20,81 -0,05% +2,21% 86,66 86,73 -0,08% +0,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 15,70 15,71 -0,06% -0,88% 65,41 65,47 -0,09% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 124,88 124,97 -0,07% +3,51% 520,31 520,84 -0,10% +1,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-20 542,33 542,68 -0,06% +5,49% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)