Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2019-08-28 197,14 197,02 +0,06% +6,09% 861,19 861,35 -0,02% +8,41% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 33,05 33,11 -0,18% +6,24% 141,95 142,27 -0,23% +6,29% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 12,23 12,25 -0,16% +5,80% 52,53 52,64 -0,21% +5,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2019-09-12 26,93 26,87 +0,22% +5,15% 116,76 116,48 +0,24% +5,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 23,56 23,59 -0,13% +6,85% 101,19 101,36 -0,17% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 18,60 18,57 +0,16% +1,47% 79,89 79,79 +0,11% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-16 181,01 181,20 -0,10% +10,02% 705,07 705,92 -0,12% +15,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 16,93 16,95 -0,12% +3,48% 72,71 72,83 -0,16% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 21,84 21,86 -0,09% +6,38% 93,80 93,93 -0,14% +6,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 15,75 15,77 -0,13% +2,94% 67,64 67,76 -0,17% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 131,74 131,86 -0,09% +6,91% 565,81 566,59 -0,14% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-16 588,77 589,23 -0,08% +9,01% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)