Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-21 16,41 16,38 +0,18% +1,17% 69,11 68,89 +0,33% -2,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-21 15,30 15,26 +0,26% +0,72% 64,44 64,18 +0,41% -3,09% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 185,94 185,88 +0,03% +2,53% 782,01 781,29 +0,09% -1,64% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 31,29 31,28 +0,03% +0,97% 131,60 131,48 +0,09% -3,07% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 11,69 11,68 +0,09% +0,60% 49,16 49,09 +0,15% -3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 10,28 10,28 0,00% +0,39% 43,23 43,21 +0,06% -3,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 10,09 10,09 0,00% -0,20% 42,44 42,41 +0,06% -4,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2017-07-20 25,97 25,96 +0,04% +0,39% 109,22 109,11 +0,10% -3,63% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-07-21 182,67 181,22 +0,80% -3,07% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-21 201,74 201,44 +0,15% +1,98% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 203,53 203,34 +0,09% +0,43% 855,99 854,68 +0,15% -3,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 22,01 22,00 +0,05% +2,90% 92,57 92,47 +0,11% -1,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 18,62 18,60 +0,11% +3,50% 78,31 78,18 +0,17% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-20 159,52 159,46 +0,04% +4,60% 582,02 581,53 +0,08% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 16,80 16,80 0,00% -0,24% 70,66 70,61 +0,06% -4,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 20,61 20,60 +0,05% +2,44% 86,68 86,59 +0,11% -1,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 15,79 15,79 0,00% -0,63% 66,41 66,37 +0,06% -4,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 122,94 122,90 +0,03% +5,11% 517,05 516,57 +0,09% +0,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-20 526,53 526,31 +0,04% +7,37% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)