Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 16,59 16,59 0,00% +0,67% 71,49 71,24 +0,35% +1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 15,38 15,38 0,00% +0,20% 66,28 66,04 +0,35% +0,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-13 186,74 186,87 -0,07% -0,22% 801,90 798,22 +0,46% +0,33% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 31,34 31,32 +0,06% -0,63% 135,06 134,49 +0,42% -0,07% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 11,65 11,65 0,00% -1,10% 50,20 50,03 +0,35% -0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 10,15 10,15 0,00% -1,36% 43,74 43,59 +0,35% -0,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 9,91 9,91 0,00% -1,88% 42,71 42,56 +0,35% -1,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2018-08-14 25,79 25,80 -0,04% -1,19% 111,14 110,79 +0,32% -0,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 205,05 205,24 -0,09% +0,05% 883,64 881,34 +0,26% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 22,22 22,23 -0,04% +0,27% 95,75 95,46 +0,31% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-14 18,33 18,33 0,00% -1,50% 78,99 78,71 +0,35% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-14 165,07 165,07 0,00% +2,64% 624,99 618,70 +1,02% +6,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 16,47 16,47 0,00% -2,66% 70,98 70,73 +0,35% -2,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 20,71 20,71 0,00% -0,14% 89,25 88,93 +0,35% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 15,40 15,40 0,00% -3,14% 66,36 66,13 +0,35% -2,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 124,15 124,16 -0,01% +0,27% 535,01 533,17 +0,35% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-14 542,31 542,33 0,00% +2,14% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)