Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 16,30 16,32 -0,12% -2,10% 69,96 69,99 -0,04% -0,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 15,10 15,11 -0,07% -2,52% 64,81 64,80 +0,02% -0,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 183,43 183,13 +0,16% -3,03% 788,62 787,13 +0,19% -0,92% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 30,66 30,55 +0,36% -3,52% 131,82 131,31 +0,39% -1,42% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 11,38 11,34 +0,35% -3,97% 48,93 48,74 +0,38% -1,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 10,12 10,11 +0,10% -1,36% 43,51 43,45 +0,12% +0,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 9,86 9,85 +0,10% -1,89% 42,39 42,34 +0,13% +0,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2018-12-13 25,27 25,28 -0,04% -3,73% 108,64 108,66 -0,01% -1,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-14 201,13 200,67 +0,23% -2,71% 863,59 862,74 +0,10% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 21,75 21,70 +0,23% -3,25% 93,51 93,27 +0,26% -1,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 17,84 17,79 +0,28% -4,85% 76,70 76,47 +0,31% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-13 162,99 162,58 +0,25% -0,68% 618,29 613,95 +0,71% +5,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 16,11 16,08 +0,19% -6,12% 69,26 69,12 +0,21% -4,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 20,23 20,19 +0,20% -3,71% 86,97 86,78 +0,22% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 15,05 15,01 +0,27% -6,52% 64,70 64,52 +0,29% -4,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 121,12 120,78 +0,28% -3,79% 520,73 519,14 +0,31% -1,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-13 532,73 531,15 +0,30% -1,93% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)