Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2019-02-19 220,90 220,79 +0,05% +0,53% 956,87 954,76 +0,22% +4,79% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2019-02-19 1,15 1,15 0,00% +4,55% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2019-02-19 14,82 14,81 +0,07% +1,44% 64,20 64,04 +0,24% +5,73% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 15,71 15,70 +0,06% +0,77% 68,05 67,89 +0,23% +5,03% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 29,08 29,06 +0,07% +0,38% 125,97 125,66 +0,24% +4,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 25,55 25,55 0,00% -0,93% 110,67 110,49 +0,17% +3,26% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 11,82 11,82 0,00% -1,09% 51,20 51,11 +0,17% +3,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2019-02-19 26,39 26,37 +0,08% +0,96% 114,31 114,03 +0,25% +5,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-02-18 843,55 843,90 -0,04% -5,47% 3647,76 3662,02 -0,39% -1,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-02-18 357,24 357,38 -0,04% -10,59% 1544,81 1550,81 -0,39% -6,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2019-02-18 2448,79 2448,00 +0,03% +1,18% 9385,23 9428,72 -0,46% +16,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2019-02-18 600,43 600,23 +0,03% -4,76% 2301,21 2311,85 -0,46% +9,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-18 277,95 277,70 +0,09% +1,59% 1201,94 1205,05 -0,26% +5,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-18 120,69 120,58 +0,09% +0,37% 521,90 523,25 -0,26% +4,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 13,75 13,76 -0,07% -0,87% 59,54 59,60 -0,11% +3,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 263,27 263,18 +0,03% -4,08% 1140,04 1140,02 0,00% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 11,81 11,81 0,00% +1,37% 51,14 51,16 -0,03% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 6,69 6,69 0,00% +0,15% 28,97 28,98 -0,03% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 10,80 10,80 0,00% +0,84% 46,77 46,78 -0,03% +5,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 21,33 21,31 +0,09% +0,33% 92,37 92,31 +0,06% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 8,72 8,71 +0,11% -2,13% 37,76 37,73 +0,08% +2,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 19,51 19,49 +0,10% -0,20% 84,48 84,42 +0,07% +4,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 22,16 22,07 +0,41% -8,24% 84,90 84,50 +0,47% +5,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 15,90 15,88 +0,13% -2,69% 68,85 68,79 +0,09% +1,62% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)