Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-12 107,14 107,14 0,00% +0,28% 488,86 488,89 -0,01% +0,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-12 103,58 103,59 -0,01% +0,17% 472,62 472,69 -0,02% +0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2021-05-12 966,59 966,63 0,00% +0,28% 4410,36 4410,83 -0,01% +0,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-12 1056,95 1056,99 0,00% +0,33% 4822,65 4823,15 -0,01% +0,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2021-05-12 118,74 118,74 0,00% +0,93% 349,59 350,41 -0,23% +8,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2021-05-12 1073,60 1073,55 0,00% +1,06% 488,38 491,04 -0,54% +11,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2021-05-12 964,07 964,11 0,00% +0,34% 4398,86 4399,33 -0,01% +0,46% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 17,03 17,09 -0,35% +0,77% 77,71 78,21 -0,64% +0,89% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 31,23 31,34 -0,35% +0,35% 142,51 143,42 -0,64% +0,47% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 26,31 26,34 -0,11% +1,19% 120,06 120,54 -0,40% +1,31% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 12,14 12,15 -0,08% +1,08% 55,40 55,60 -0,37% +1,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2021-03-19 7,11 7,17 -0,84% -0,84% 32,87 32,29 +1,79% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2021-05-11 12,62 12,65 -0,24% +1,53% 57,59 57,89 -0,53% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-05-11 11,40 11,44 -0,35% +0,88% 52,02 52,35 -0,64% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-05-11 25,23 25,30 -0,28% +15,52% 94,59 95,79 -1,25% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2021-05-11 22,89 22,95 -0,26% +3,25% 104,45 105,03 -0,55% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2021-05-11 9,11 9,13 -0,22% +2,24% 41,57 41,78 -0,51% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-05-11 20,69 20,74 -0,24% +2,73% 94,41 94,91 -0,53% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2021-05-11 16,41 16,45 -0,24% +1,61% 74,88 75,28 -0,53% +1,73% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)