Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 28,85 28,88 -0,10% +2,02% 120,20 120,36 -0,13% +0,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-20 12,60 12,61 -0,08% +4,30% 42,45 42,52 -0,16% -11,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 35,40 35,74 -0,95% +16,26% 119,27 120,52 -1,03% -1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 26,22 26,24 -0,08% +1,51% 109,25 109,36 -0,10% -0,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 32,16 32,47 -0,95% +15,64% 108,36 109,49 -1,04% -1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 15,97 15,97 0,00% +0,19% 66,54 66,56 -0,03% -1,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-20 11,96 11,96 0,00% +2,40% 40,30 40,33 -0,08% -12,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 14,61 14,61 0,00% -0,34% 60,87 60,89 -0,03% -2,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 121,92 121,92 0,00% +1,71% 507,98 508,13 -0,03% -0,06% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-20 110,60 110,59 +0,01% +3,96% 372,64 372,92 -0,07% -11,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 117,06 117,07 -0,01% +1,20% 487,73 487,91 -0,04% -0,56% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2018-04-19 221,67 222,23 -0,25% +1,09% 923,85 924,08 -0,02% -0,64% kup on-line
Conseq Polskich Obligacji PLN 2018-04-19 1,12 1,12 0,00% +3,70% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2018-04-19 14,82 14,87 -0,34% +2,00% 61,77 61,83 -0,11% +0,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 15,79 15,85 -0,38% +2,20% 65,81 65,91 -0,15% +0,46% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 29,32 29,43 -0,37% +1,77% 122,20 122,38 -0,15% +0,03% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 25,81 25,83 -0,08% +0,27% 107,57 107,41 +0,15% -1,44% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 11,96 11,97 -0,08% +0,17% 49,85 49,77 +0,14% -1,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2018-04-19 26,30 26,39 -0,34% +0,27% 109,61 109,73 -0,11% -1,44% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-04-18 868,22 862,42 +0,67% -4,94% 3610,23 3590,08 +0,56% -6,77% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-04-18 388,70 386,10 +0,67% -8,38% 1616,29 1607,26 +0,56% -10,13% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2018-04-18 2430,98 2428,69 +0,09% +0,89% 8161,29 8176,43 -0,19% -15,14% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2018-04-18 633,11 632,52 +0,09% -4,17% 2125,48 2129,44 -0,19% -19,39% kup on-line
KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 277,95 278,37 -0,15% -0,56% 1155,77 1158,80 -0,26% -2,47% kup on-line
KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 122,16 122,34 -0,15% -1,78% 507,97 509,28 -0,26% -3,66% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 12,68 12,68 0,00% +1,77% 52,83 52,85 -0,03% -0,01% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-20 53,07 53,10 -0,06% +2,87% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 13,83 13,83 0,00% -1,07% 57,64 57,51 +0,23% -2,76% kup on-line
Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 267,89 266,62 +0,48% -3,19% 1116,49 1108,66 +0,71% -4,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 11,84 11,85 -0,08% +2,25% 49,33 49,39 -0,11% +0,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 6,79 6,80 -0,15% +0,44% 28,29 28,34 -0,18% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 10,88 10,89 -0,09% +1,68% 45,33 45,39 -0,12% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 21,48 21,50 -0,09% +2,53% 89,50 89,61 -0,12% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 8,95 8,95 0,00% 0,00% 37,29 37,30 -0,03% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 19,74 19,76 -0,10% +1,96% 82,25 82,35 -0,13% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 24,32 24,51 -0,78% +16,59% 81,94 82,65 -0,86% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 16,39 16,40 -0,06% -0,61% 68,29 68,35 -0,09% -2,34% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)