Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 28,31 28,33 -0,07% -1,32% 121,64 121,64 0,00% +0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-19 12,52 12,53 -0,08% +1,21% 46,70 46,52 +0,40% +4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 32,53 32,56 -0,09% -4,30% 121,34 120,87 +0,39% -0,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 25,66 25,68 -0,08% -1,80% 110,25 110,26 -0,01% -0,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 29,48 29,51 -0,10% -4,78% 109,97 109,55 +0,38% -1,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 15,80 15,81 -0,06% -1,19% 67,89 67,88 +0,01% +0,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-19 11,98 11,99 -0,08% +1,35% 44,69 44,51 +0,40% +5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 14,41 14,43 -0,14% -1,77% 61,91 61,96 -0,07% -0,21% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 119,61 119,75 -0,12% -1,50% 513,92 514,16 -0,05% +0,07% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-19 110,00 110,12 -0,11% +1,08% 410,32 408,80 +0,37% +4,72% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 114,56 114,70 -0,12% -1,99% 492,22 492,48 -0,05% -0,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2018-10-18 217,38 217,57 -0,09% -1,74% 933,34 933,79 -0,05% -0,30% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2018-10-18 1,12 1,12 0,00% +2,75% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2018-10-18 14,57 14,59 -0,14% -0,95% 62,56 62,62 -0,10% +0,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 15,44 15,47 -0,19% -1,34% 66,29 66,40 -0,15% +0,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 28,61 28,66 -0,17% -1,75% 122,84 123,01 -0,13% -0,30% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 25,50 25,52 -0,08% -1,20% 109,49 109,53 -0,04% +0,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 11,81 11,82 -0,08% -1,34% 50,71 50,73 -0,05% +0,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2018-10-18 25,79 25,81 -0,08% -2,42% 110,73 110,77 -0,04% -0,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-10-17 787,22 781,26 +0,76% -12,83% 3378,67 3353,71 +0,74% -11,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-10-17 333,40 330,88 +0,76% -17,56% 1430,92 1420,37 +0,74% -16,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2018-10-17 2340,00 2341,93 -0,08% -5,84% 8666,42 8686,45 -0,23% -3,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2018-10-17 573,76 574,23 -0,08% -11,39% 2124,98 2129,88 -0,23% -8,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 271,91 271,61 +0,11% -1,54% 1167,01 1165,94 +0,09% -0,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 118,06 117,94 +0,10% -2,73% 506,70 506,28 +0,08% -1,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 13,60 13,62 -0,15% -2,58% 58,43 58,48 -0,08% -1,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 252,45 252,84 -0,15% -8,32% 1084,68 1085,59 -0,08% -6,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 11,50 11,48 +0,17% -1,63% 49,36 49,28 +0,16% -0,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-07 6,68 6,68 0,00% -1,91% 28,87 28,85 +0,08% -0,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 10,54 10,52 +0,19% -2,14% 45,24 45,16 +0,17% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 21,05 21,02 +0,14% -0,85% 90,34 90,23 +0,12% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-07 8,75 8,75 0,00% -2,45% 37,82 37,79 +0,08% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 19,30 19,27 +0,16% -1,33% 82,83 82,72 +0,14% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 22,12 22,22 -0,45% -4,53% 82,51 82,49 +0,03% -1,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-07 15,99 16,00 -0,06% -3,03% 69,11 69,09 +0,02% -1,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)