Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 28,79 28,73 +0,21% +2,09% 120,04 119,95 +0,08% -2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-23 12,49 12,46 +0,24% +4,08% 42,51 42,36 +0,36% -13,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 35,35 35,17 +0,51% +16,86% 120,32 119,56 +0,64% -3,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 26,19 26,13 +0,23% +1,55% 109,20 109,09 +0,10% -3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 32,16 31,99 +0,53% +16,27% 109,46 108,75 +0,66% -3,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 16,00 15,99 +0,06% +0,31% 66,71 66,76 -0,07% -4,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-23 11,90 11,89 +0,08% +2,23% 40,50 40,42 +0,21% -15,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 14,65 14,65 0,00% -0,20% 61,08 61,16 -0,13% -4,69% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 122,16 122,11 +0,04% +1,62% 509,36 509,81 -0,09% -2,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-23 110,15 110,08 +0,06% +3,64% 374,91 374,21 +0,19% -13,97% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 117,44 117,39 +0,04% +1,12% 489,68 490,10 -0,09% -3,42% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2018-01-22 221,17 220,99 +0,08% +1,00% 923,38 920,71 +0,29% -3,60% kup on-line
Conseq Polskich Obligacji PLN 2018-01-22 1,10 1,10 0,00% +3,77% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2018-01-22 14,71 14,69 +0,14% -0,88% 61,41 61,20 +0,35% -3,70% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 15,69 15,67 +0,13% +2,42% 65,51 65,29 +0,34% -2,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 29,16 29,12 +0,14% +1,99% 121,74 121,32 +0,35% -2,65% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 25,82 25,81 +0,04% +0,47% 107,80 107,53 +0,25% -4,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 11,97 11,97 0,00% +0,34% 49,97 49,87 +0,21% -4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 13,61 13,59 +0,15% -0,22% 57,27 57,18 +0,16% -6,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2018-01-22 26,38 26,36 +0,08% +0,53% 110,14 109,82 +0,28% -4,95% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-01-19 889,17 892,63 -0,39% +0,82% 3704,55 3725,75 -0,57% -3,89% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-01-19 398,16 399,71 -0,39% -2,81% 1658,85 1668,35 -0,57% -7,35% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2018-01-19 2457,65 2464,98 -0,30% +6,18% 8382,55 8407,80 -0,30% -11,39% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2018-01-19 640,18 642,09 -0,30% +0,88% 2183,53 2190,10 -0,30% -15,81% kup on-line
KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 275,58 275,49 +0,03% -0,14% 1148,15 1149,87 -0,15% -4,81% kup on-line
KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 121,12 121,08 +0,03% -1,36% 504,62 505,38 -0,15% -5,97% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 12,59 12,58 +0,08% +1,45% 52,56 52,41 +0,29% -3,14% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-22 52,55 52,52 +0,06% +2,74% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 13,91 13,91 0,00% -0,14% 58,07 57,95 +0,21% -4,69% kup on-line
Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 273,85 274,75 -0,33% +2,73% 1143,32 1144,69 -0,12% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 11,74 11,70 +0,34% +1,56% 48,95 48,85 +0,21% -3,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 6,74 6,72 +0,30% 0,00% 28,10 28,06 +0,17% -4,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 10,80 10,77 +0,28% +0,93% 45,03 44,96 +0,15% -3,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 21,40 21,34 +0,28% +2,59% 89,23 89,09 +0,15% -2,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 8,97 8,94 +0,34% 0,00% 37,40 37,32 +0,21% -4,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 19,69 19,63 +0,31% +2,02% 82,10 81,96 +0,18% -2,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 24,19 24,10 +0,37% +16,52% 82,33 81,93 +0,50% -3,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 16,45 16,40 +0,30% -0,54% 68,59 68,47 +0,18% -5,01% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)