Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 107,31 106,84 +0,44% -0,27% 492,45 488,18 +0,87% +7,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 103,81 103,41 +0,39% -0,36% 476,38 472,51 +0,82% +6,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 968,36 963,89 +0,46% -0,21% 4443,80 4404,30 +0,90% +7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 1058,36 1053,47 +0,46% -0,21% 4856,81 4813,62 +0,90% +7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-10-28 118,53 117,66 +0,74% +0,77% 328,17 320,00 +2,55% +6,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-10-28 1069,91 1062,46 +0,70% +0,99% 450,97 441,03 +2,25% +1,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 965,58 960,90 +0,49% -0,16% 4431,05 4390,64 +0,92% +7,15% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 17,51 17,52 -0,06% +4,66% 80,35 80,20 +0,20% +12,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 32,19 32,20 -0,03% +4,28% 147,72 147,39 +0,22% +11,90% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 26,41 26,40 +0,04% +1,62% 121,19 120,84 +0,29% +9,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 12,19 12,19 0,00% +1,41% 55,94 55,80 +0,25% +8,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc (EUR) EUR 2020-10-29 13,04 13,02 +0,15% +3,25% 60,23 59,75 +0,81% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-10-29 7,31 7,29 +0,27% +2,24% 33,76 33,45 +0,93% +10,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-29 11,82 11,80 +0,17% +2,69% 54,60 54,15 +0,82% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc (EUR) EUR 2020-10-29 23,32 23,29 +0,13% +3,00% 107,71 106,88 +0,78% +11,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Dis QV (EUR) EUR 2020-10-29 9,32 9,31 +0,11% +1,75% 43,05 42,72 +0,76% +9,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-29 21,14 21,11 +0,14% +2,47% 97,64 96,87 +0,79% +10,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-29 24,77 24,82 -0,20% +7,98% 97,38 96,45 +0,96% +10,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-10-29 16,84 16,82 +0,12% +1,14% 77,78 77,19 +0,77% +9,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)