Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 28,37 28,39 -0,07% -1,77% 121,76 121,75 +0,01% +0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 12,58 12,59 -0,08% +0,80% 47,74 47,47 +0,58% +8,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 32,00 32,08 -0,25% -6,73% 121,43 120,94 +0,40% +0,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 25,70 25,72 -0,08% -2,24% 110,30 110,30 +0,01% -0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 28,98 29,06 -0,28% -7,20% 109,97 109,56 +0,38% -0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 15,76 15,77 -0,06% -1,50% 67,64 67,63 +0,02% +0,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 11,99 11,99 0,00% +1,18% 45,50 45,20 +0,66% +8,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,38 14,38 0,00% -1,91% 61,72 61,67 +0,08% +0,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 118,69 118,75 -0,05% -2,26% 509,41 509,24 +0,03% -0,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 109,49 109,53 -0,04% +0,42% 415,49 412,94 +0,62% +8,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 113,62 113,67 -0,04% -2,76% 487,65 487,45 +0,04% -0,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2018-12-17 219,13 219,18 -0,02% -1,70% 942,72 941,09 +0,17% +0,18% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2018-12-14 1,14 1,14 0,00% +3,64% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2018-12-17 14,58 14,58 0,00% -1,49% 62,72 62,60 +0,20% +0,39% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 15,44 15,44 0,00% -2,03% 66,42 66,29 +0,20% -0,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 28,60 28,59 +0,03% -2,39% 123,04 122,76 +0,23% -0,53% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 25,30 25,29 +0,04% -2,01% 108,84 108,59 +0,23% -0,15% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 11,71 11,71 0,00% -2,17% 50,38 50,28 +0,20% -0,31% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2018-12-17 26,02 26,02 0,00% -2,22% 111,94 111,72 +0,20% -0,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-12-13 818,97 818,93 0,00% -7,77% 3521,00 3519,92 +0,03% -5,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-12-13 346,85 346,83 +0,01% -12,78% 1491,21 1490,74 +0,03% -10,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2018-12-13 2345,06 2338,13 +0,30% -4,78% 8895,75 8829,48 +0,75% +1,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2018-12-13 575,00 573,30 +0,30% -10,38% 2181,21 2164,95 +0,75% -4,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 274,52 274,66 -0,05% -1,46% 1180,24 1180,54 -0,03% +0,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 119,20 119,26 -0,05% -2,64% 512,48 512,60 -0,02% -0,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 13,68 13,67 +0,07% -1,65% 58,85 58,69 +0,27% +0,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 256,47 256,57 -0,04% -5,53% 1103,36 1101,63 +0,16% -3,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 11,66 11,67 -0,09% -1,35% 50,16 50,11 +0,11% +0,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 6,69 6,70 -0,15% -2,90% 28,78 28,77 +0,05% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 10,67 10,68 -0,09% -1,93% 45,90 45,86 +0,10% -0,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 21,03 21,04 -0,05% -1,87% 90,47 90,34 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 8,65 8,65 0,00% -4,31% 37,21 37,14 +0,20% -2,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 19,25 19,27 -0,10% -2,43% 82,82 82,74 +0,09% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-17 21,90 21,77 +0,60% -6,13% 83,43 82,16 +1,55% +0,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 15,79 15,80 -0,06% -4,82% 67,93 67,84 +0,13% -3,01% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)