Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 28,44 28,49 -0,18% -1,49% 120,62 120,54 +0,07% -4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-25 12,21 12,23 -0,16% +0,16% 44,44 44,42 +0,04% -7,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-25 33,27 33,16 +0,33% +4,99% 121,09 120,44 +0,54% -3,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 25,94 25,99 -0,19% -1,97% 110,02 109,97 +0,05% -4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-25 30,34 30,25 +0,30% +4,44% 110,42 109,87 +0,50% -3,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 15,98 15,98 0,00% +0,50% 67,78 67,61 +0,24% -2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-25 11,76 11,76 0,00% +2,08% 42,80 42,71 +0,21% -5,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 14,68 14,68 0,00% +0,07% 62,26 62,11 +0,24% -2,58% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 121,36 121,33 +0,02% +2,23% 514,72 513,36 +0,27% -0,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-25 108,26 108,22 +0,04% +3,98% 394,01 393,06 +0,24% -4,21% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 116,96 116,93 +0,03% +1,72% 496,06 494,74 +0,27% -0,97% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-07-25 219,66 220,35 -0,31% -0,64% 931,64 932,32 -0,07% -3,88% kup on-line
Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-07-25 1,09 1,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-07-25 14,56 14,62 -0,41% -1,82% 61,75 61,86 -0,17% -4,41% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 15,51 15,58 -0,45% -1,84% 65,78 65,92 -0,21% -4,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 28,88 29,01 -0,45% -2,27% 122,49 122,74 -0,21% -4,85% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 25,79 25,81 -0,08% +0,12% 109,38 109,20 +0,16% -2,53% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 11,96 11,97 -0,08% -0,08% 50,73 50,65 +0,16% -2,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 13,51 13,53 -0,15% -3,98% 57,30 57,25 +0,09% -6,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-07-25 26,24 26,33 -0,34% -2,71% 111,29 111,41 -0,10% -5,28% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-07-24 898,40 901,19 -0,31% -2,82% 3801,22 3795,54 +0,15% -5,92% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-07-24 417,29 418,58 -0,31% -6,67% 1765,60 1762,93 +0,15% -9,65% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-07-24 2437,62 2449,97 -0,50% +3,65% 8853,44 8967,87 -1,28% -5,14% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-07-24 668,34 671,73 -0,50% -1,03% 2427,41 2458,80 -1,28% -9,42% kup on-line
KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 275,45 275,05 +0,15% -3,85% 1165,46 1158,43 +0,61% -6,92% kup on-line
KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 122,56 122,38 +0,15% -4,82% 518,56 515,43 +0,61% -7,86% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-26 12,48 12,48 0,00% 0,00% 53,11 52,93 +0,34% -2,39% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-26 51,86 51,88 -0,04% +1,45% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 13,95 13,95 0,00% -0,43% 59,17 59,02 +0,24% -3,06% kup on-line
Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 273,80 274,57 -0,28% +1,88% 1161,27 1161,73 -0,04% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-26 11,59 11,61 -0,17% -3,58% 49,33 49,24 +0,17% -5,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-26 6,76 6,77 -0,15% -5,19% 28,77 28,71 +0,20% -7,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-26 10,70 10,71 -0,09% -4,04% 45,54 45,42 +0,25% -6,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-26 21,02 21,03 -0,05% -1,87% 89,46 89,19 +0,30% -4,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-26 8,92 8,93 -0,11% -4,29% 37,96 37,87 +0,23% -6,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-26 19,39 19,41 -0,10% -2,42% 82,52 82,32 +0,24% -4,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-26 22,62 22,73 -0,48% +3,29% 82,61 82,73 -0,14% -4,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-26 16,41 16,42 -0,06% -4,81% 69,84 69,64 +0,28% -7,09% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)