Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2019-08-28 235,09 234,37 +0,31% +7,30% 1026,97 1024,64 +0,23% +9,65% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2019-09-12 1,17 1,17 0,00% +4,46% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2019-09-12 15,95 15,94 +0,06% +8,65% 69,15 69,10 +0,08% +9,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 16,76 16,72 +0,24% +8,55% 71,69 71,64 +0,08% +7,86% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 30,93 30,87 +0,19% +8,07% 132,30 132,26 +0,03% +7,38% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 26,00 26,00 0,00% +2,00% 111,22 111,39 -0,16% +1,35% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 12,02 12,02 0,00% +1,86% 51,42 51,50 -0,16% +1,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2019-09-12 28,10 28,06 +0,14% +7,87% 121,83 121,64 +0,16% +8,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-09-09 876,69 877,55 -0,10% +17,63% 3804,13 3809,36 -0,14% +18,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-09-09 371,18 371,54 -0,10% +11,24% 1610,62 1612,82 -0,14% +11,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2019-09-09 2545,06 2555,14 -0,39% +10,24% 10005,90 10049,40 -0,43% +16,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2019-09-09 623,87 626,34 -0,39% +3,76% 2452,74 2463,40 -0,43% +9,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 298,00 300,35 -0,78% +8,80% 1293,08 1303,79 -0,82% +9,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 129,39 130,41 -0,78% +7,48% 561,45 566,10 -0,82% +7,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 278,48 278,08 +0,14% +14,49% 1207,41 1205,48 +0,16% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 12,69 12,67 +0,16% +10,35% 54,30 54,20 +0,20% +10,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 7,19 7,18 +0,14% +8,77% 30,77 30,71 +0,18% +8,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 11,57 11,55 +0,17% +9,77% 49,51 49,41 +0,21% +9,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 22,74 22,71 +0,13% +7,98% 97,31 97,14 +0,17% +7,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 9,21 9,19 +0,22% +6,35% 39,41 39,31 +0,26% +6,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 20,73 20,70 +0,14% +7,41% 88,71 88,54 +0,18% +7,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 23,10 23,08 +0,09% +4,15% 88,72 88,41 +0,35% +7,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 16,73 16,70 +0,18% +5,69% 71,59 71,43 +0,22% +5,37% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)