Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 16,90 16,92 -0,12% +7,30% 72,66 72,78 -0,17% +6,30% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 31,15 31,18 -0,10% +6,90% 133,93 134,13 -0,14% +5,90% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 26,02 26,02 0,00% +1,72% 111,88 111,93 -0,05% +0,77% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 12,02 12,02 0,00% +1,52% 51,68 51,71 -0,05% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 12,76 12,74 +0,16% +7,95% 54,99 54,15 +1,55% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 7,15 7,14 +0,14% +6,88% 30,81 30,35 +1,53% +6,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 11,61 11,59 +0,17% +7,40% 50,03 49,26 +1,57% +6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 22,91 22,89 +0,09% +7,26% 98,73 97,29 +1,48% +6,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 9,24 9,23 +0,11% +5,84% 39,82 39,23 +1,50% +5,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 20,84 20,82 +0,10% +6,71% 89,81 88,49 +1,49% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-27 22,93 22,69 +1,06% +2,87% 90,74 89,91 +0,93% +6,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 16,76 16,75 +0,06% +5,28% 72,22 71,19 +1,45% +4,68% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)