Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 106,98 106,98 0,00% +0,13% 488,80 488,37 +0,09% +0,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 103,40 103,40 0,00% -0,01% 472,44 472,03 +0,09% -0,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 965,27 965,29 0,00% +0,14% 4410,42 4406,65 +0,09% +0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 1055,52 1055,53 0,00% +0,19% 4822,78 4818,60 +0,09% +0,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2021-08-18 118,73 118,73 0,00% +0,91% 336,09 337,55 -0,43% +5,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2021-08-18 1073,74 1073,73 0,00% +1,06% 471,16 470,72 +0,09% +6,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 962,89 962,91 0,00% +0,21% 4399,54 4395,78 +0,09% +0,20% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 17,52 17,51 +0,06% +1,21% 80,05 79,93 +0,14% +5,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 32,11 32,08 +0,09% +0,82% 146,71 146,45 +0,18% +4,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 26,35 26,35 0,00% -0,08% 120,40 120,29 +0,09% +4,02% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 12,15 12,15 0,00% -0,25% 55,51 55,47 +0,09% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2021-08-18 12,95 12,95 0,00% +1,01% 59,17 59,12 +0,09% +5,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-08-18 11,69 11,69 0,00% +0,52% 53,41 53,37 +0,09% +4,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 24,75 24,81 -0,24% -0,68% 96,02 96,09 -0,07% +3,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2021-08-18 23,36 23,36 0,00% +1,74% 106,73 106,64 +0,09% +5,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2021-08-18 9,27 9,28 -0,11% +0,76% 42,36 42,36 -0,02% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2021-08-18 21,08 21,08 0,00% +1,20% 96,32 96,23 +0,09% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2021-08-18 16,68 16,69 -0,06% +0,24% 76,21 76,19 +0,03% +4,35% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)