Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset PLN 2017-07-20 72,70 72,91 -0,29% +5,50% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji PLN 2017-07-20 106,65 106,71 -0,06% +4,21% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond PLN 2017-07-20 103,39 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania PLN 2017-07-20 124,82 125,22 -0,32% +11,86% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2017-07-17 134,59 135,61 -0,75% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacj PLN 2017-07-20 114,11 114,17 -0,05% +15,64% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2017-07-20 114,98 114,97 +0,01% +19,22% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-20 113,31 113,24 +0,06% +11,80% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-07-20 12,42 12,46 -0,32% +17,17% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Strateg PLN 2017-07-20 222,61 222,73 -0,05% +5,05% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny PLN 2017-07-20 106,75 106,30 +0,42% +3,26% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-07-20 8,57 8,58 -0,12% +18,70% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2017-07-20 164,09 164,17 -0,05% +12,78% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany PLN 2017-07-20 155,51 155,89 -0,24% +12,27% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy PLN 2017-07-20 162,13 162,84 -0,44% +12,12% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-07-21 108,02 108,35 -0,30% +28,27% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-07-19 95,79 95,83 -0,04% -0,13% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl PLN 2017-07-21 13,15 13,14 +0,08% +27,92% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji PLN 2017-07-20 100,32 100,39 -0,07% +10,63% - - - - kup on-line
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-17 9,18 9,18 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)