Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji PLN 2021-05-11 136,77 136,67 +0,07% +49,34% - - - - kup on-line
Allianz Strategic Bond (subfundusz) PLN 2021-05-11 100,64 100,63 +0,01% +4,55% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2021-05-11 124,82 124,89 -0,06% +3,04% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg PLN 2021-05-11 246,77 247,69 -0,37% +25,81% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji PLN 2021-05-11 9,51 9,52 -0,11% +35,09% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2021-05-10 176,55 176,07 +0,27% +23,51% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2021-05-12 77,32 77,49 -0,22% +22,46% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl PLN 2021-05-12 12,37 12,42 -0,40% +28,32% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji PLN 2021-05-11 98,38 98,66 -0,28% +18,62% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) EUR 2021-05-11 98,09 99,42 -1,34% -1,87% 447,59 454,99 -1,62% -1,75% kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji PLN 2021-05-11 143,16 144,86 -1,17% +24,92% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)