Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset PLN 2018-04-18 71,60 71,36 +0,34% -1,93% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji PLN 2018-04-18 103,44 103,06 +0,37% -1,79% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond PLN 2018-04-18 103,24 103,20 +0,04% +1,42% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania PLN 2018-04-18 123,05 122,45 +0,49% +0,36% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2018-03-29 133,15 135,68 -1,86% -1,47% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji PLN 2018-04-18 115,76 115,21 +0,48% +6,42% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2018-04-18 117,33 117,32 +0,01% +2,71% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2018-04-18 108,92 109,03 -0,10% -0,92% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2018-04-16 11,98 11,99 -0,08% -1,96% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg PLN 2018-04-18 216,09 215,32 +0,36% -1,28% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny PLN 2018-04-18 98,00 97,53 +0,48% -11,73% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji PLN 2018-04-18 7,52 7,56 -0,53% -10,16% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2018-04-17 155,12 154,63 +0,32% -4,09% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany PLN 2018-04-18 156,00 155,49 +0,33% +2,58% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy PLN 2018-04-18 167,34 166,85 +0,29% +5,70% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2018-04-19 105,42 104,82 +0,57% +3,54% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2018-04-16 91,40 91,75 -0,38% -5,15% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl PLN 2018-04-19 12,49 12,31 +1,46% +3,65% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji PLN 2018-04-18 99,12 98,88 +0,24% +0,02% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)