Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny PLN 2018-01-17 1041,24 1040,54 +0,07% +3,30% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2017-12-29 244,84 241,42 +1,42% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2017-12-29 140,39 140,30 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2018-01-09 154,71 153,74 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2018-01-22 120,68 120,65 +0,02% +7,28% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2018-01-22 109,76 109,91 -0,14% +0,20% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2018-01-22 125,71 125,72 -0,01% +5,06% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-01-22 146,42 146,60 -0,12% +2,42% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 PLN 2017-12-29 123,71 122,90 +0,66% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy PLN 2018-01-22 101,60 101,29 +0,31% +1,75% - - - - kup on-line
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1259,14 1244,41 +1,18% +0,84% - - - - kup on-line
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 107,20 106,27 +0,88% +4,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2018-01-22 119,19 118,79 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2018-01-22 122,02 121,93 +0,07% +3,49% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2018-01-22 136,74 136,74 0,00% +19,08% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2018-01-17 17,62 17,66 -0,23% +14,49% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 357,93 366,77 -2,41% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2017-12-29 113,27 112,00 +1,13% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2017-12-29 119,03 116,47 +2,20% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2017-12-29 124,07 121,30 +2,28% +15,30% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2018-01-22 10,92 10,91 +0,09% +5,10% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2018-01-22 12,40 12,37 +0,24% +9,64% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 99,15 100,46 -1,30% +0,22% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 98,53 10,00 +885,30% -8,67% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 109,39 10,00 +993,90% +3,27% - - - - kup on-line
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1513,71 1564,48 -3,25% +40,46% - - - - kup on-line
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1463,66 1504,18 -2,69% +1,12% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-03 1132,62 1133,24 -0,05% +4,85% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny PLN 2018-01-22 160,74 160,74 0,00% +4,28% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2018-01-22 114,00 114,49 -0,43% -4,98% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2018-01-22 118,75 118,75 0,00% -0,43% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2018-01-22 109,61 109,65 -0,04% +3,84% - - - - kup on-line
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 101,39 101,02 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny PLN 2018-01-22 161,50 161,87 -0,23% +6,73% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej PLN 2018-01-22 1260,35 1260,61 -0,02% +9,68% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich PLN 2017-12-29 102,06 101,30 +0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych PLN 2017-12-29 102,49 101,56 +0,92% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2018-01-10 104,17 103,05 +1,09% +5,46% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny PLN 2018-01-22 125,08 125,53 -0,36% +12,09% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 14764,20 14503,80 +1,80% +11,43% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 11221,60 11113,80 +0,97% +4,73% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2018-01-22 139,99 139,75 +0,17% +10,22% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2018-01-22 192,43 192,10 +0,17% +21,58% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2018-01-22 111,15 111,17 -0,02% +19,76% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2018-01-22 659,43 663,38 -0,60% +38,11% - - - - kup on-line
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 178,08 171,82 +3,64% +19,38% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 118,19 118,07 +0,10% +2,26% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1101,36 1101,01 +0,03% +5,02% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2018-01-23 1063,76 1061,80 +0,18% +4,13% - - - - kup on-line
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 108,53 108,57 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)