Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2019-09-30 175,80 176,85 -0,59% -12,44% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2019-08-30 98,63 102,53 -3,80% -32,51% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 PLN 2019-08-30 95,74 96,80 -1,10% -17,85% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji) PLN 2019-10-18 88,61 89,80 -1,33% -9,15% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2019-10-22 122,20 122,25 -0,04% -2,48% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji) PLN 2019-10-18 91,46 91,58 -0,13% -10,04% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii PLN 2019-10-22 101,21 101,16 +0,05% +2,30% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-21 37,34 37,03 +0,84% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny PLN 2019-10-23 1052,06 1052,20 -0,01% +3,09% - - - - kup on-line
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 114,77 114,72 +0,04% +4,34% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset PLN 2019-10-22 91,56 91,41 +0,16% -9,12% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2019-10-22 10,09 10,08 +0,10% +4,02% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2019-10-21 111,22 111,18 +0,04% +2,66% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2019-10-22 121,55 121,53 +0,02% +2,10% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2019-10-22 107,26 107,21 +0,05% -4,86% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2019-10-16 19,39 19,33 +0,31% +2,76% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 304,34 300,34 +1,33% -20,55% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2019-09-30 110,23 111,13 -0,81% +2,50% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2019-09-30 118,08 118,37 -0,24% +1,18% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2019-09-30 93,06 95,30 -2,35% -7,42% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2019-09-30 110,54 111,50 -0,86% -1,38% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2019-10-22 10,68 10,67 +0,09% +1,52% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2019-10-22 10,21 10,21 0,00% +3,44% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas PLN 2019-10-04 12,07 12,03 +0,33% +0,58% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 12,68 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-01 1019,97 1022,22 -0,22% +5,77% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2019-10-22 108,95 108,83 +0,11% +3,64% - - - - kup on-line
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-08-30 103,27 103,26 +0,01% -0,56% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany PLN 2019-10-22 928,87 904,76 +2,66% -15,83% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny PLN 2019-10-22 143,47 143,39 +0,06% -2,45% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge PLN 2019-08-30 99,12 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short PLN 2019-08-30 78,94 75,87 +4,05% -24,46% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2019-10-02 85,48 86,66 -1,36% -12,93% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities PLN 2019-09-30 82,19 83,52 -1,59% -20,83% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2019-10-22 125,86 127,53 -1,31% -8,90% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2019-10-22 164,90 165,35 -0,27% -5,95% - - - - kup on-line
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Aktywny PLN 2019-10-22 70,36 70,29 +0,10% -18,48% - - - - kup on-line
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Globalnych Możliwości PLN 2019-10-22 94,77 94,62 +0,16% -0,24% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2019-09-19 81,48 81,60 -0,15% -9,77% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) EUR 2019-10-22 95,07 94,43 +0,68% 0,00% 406,66 404,58 +0,52% 0,00% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2019-10-22 557,13 558,36 -0,22% +28,62% - - - - kup on-line
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 101,92 100,73 +1,18% -3,86% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-02 119,05 119,46 -0,34% +0,68% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)