Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2018-03-29 245,67 246,51 -0,34% +2,15% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2018-03-29 141,18 141,51 -0,23% +5,69% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2018-03-29 153,99 154,45 -0,30% +1,02% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2018-04-19 119,91 120,04 -0,11% +3,80% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2018-04-19 108,50 108,04 +0,43% -2,47% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2018-04-19 126,03 126,08 -0,04% +3,13% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-04-19 143,11 143,56 -0,31% -2,43% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 PLN 2018-03-29 124,69 125,24 -0,44% +5,10% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy PLN 2018-04-19 100,59 100,34 +0,25% +1,31% - - - - kup on-line
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 1326,35 1309,49 +1,29% +1,37% - - - - kup on-line
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-02-28 106,53 107,66 -1,05% +0,68% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2018-04-19 9,97 9,97 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2018-04-18 115,90 116,05 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2018-04-19 118,81 119,13 -0,27% -0,20% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2018-04-19 129,84 129,83 +0,01% +7,10% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2018-04-18 17,84 17,82 +0,11% +7,28% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-02-28 368,42 377,79 -2,48% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2018-03-29 108,94 111,77 -2,53% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2018-03-29 116,64 119,22 -2,16% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2018-03-29 114,63 119,70 -4,24% -5,91% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2018-04-19 10,71 10,70 +0,09% +2,39% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2018-04-19 9,99 9,98 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2018-04-19 12,16 12,16 0,00% +6,02% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-02-28 109,65 109,39 +0,24% +3,40% - - - - kup on-line
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-01 1553,95 1538,07 +1,03% -3,44% - - - - kup on-line
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-01 1442,15 1444,74 -0,18% -4,37% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-03 1137,05 1155,03 -1,56% +4,70% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny PLN 2018-04-19 152,85 153,21 -0,23% -4,24% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2018-04-19 116,66 116,89 -0,20% -2,73% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2018-04-19 118,26 118,41 -0,13% -3,01% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2018-04-19 109,60 109,78 -0,16% +2,93% - - - - kup on-line
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 103,28 102,96 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny PLN 2018-04-19 159,32 159,66 -0,21% +1,71% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej PLN 2018-04-19 1201,13 1202,11 -0,08% +0,58% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich PLN 2018-03-29 103,78 103,91 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych PLN 2018-03-29 104,47 104,52 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2018-04-18 101,93 102,43 -0,49% -1,42% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny PLN 2018-04-19 117,52 117,85 -0,28% +1,80% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 15050,10 14759,50 +1,97% +5,51% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 11263,30 11249,40 +0,12% +4,49% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2018-04-19 137,18 137,60 -0,31% +7,01% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2018-04-19 186,93 187,18 -0,13% +13,33% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2018-04-19 101,19 101,06 +0,13% +7,45% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2018-04-19 595,25 595,04 +0,04% +17,42% - - - - kup on-line
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 162,96 169,01 -3,58% -8,75% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 120,70 120,98 -0,23% +3,10% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 1114,82 1113,98 +0,08% +5,88% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 111,00 111,30 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2018-04-20 1041,32 1039,57 +0,17% +0,54% - - - - kup on-line
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 109,95 109,96 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)