Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 173,60 184,16 -5,73% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2019-01-31 184,56 199,85 -7,65% -25,32% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2019-01-31 114,92 139,15 -17,41% -18,44% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2018-12-28 107,83 117,49 -8,22% -28,99% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 PLN 2018-12-28 103,98 106,43 -2,30% -15,39% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2019-02-19 123,87 124,21 -0,27% -1,60% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy PLN 2019-02-19 96,64 96,52 +0,12% -4,69% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2019-02-19 9,84 9,83 +0,10% -1,20% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2019-02-18 107,49 107,33 +0,15% -8,80% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2019-02-19 119,66 119,66 0,00% +0,20% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2019-02-19 108,14 108,10 +0,04% -18,21% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2019-02-13 19,28 19,20 +0,42% +9,30% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 335,64 333,70 +0,58% -11,16% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2019-01-31 113,96 110,35 +3,27% -0,84% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2019-01-31 121,02 119,26 +1,48% +1,63% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2019-01-31 100,75 100,37 +0,38% -2,03% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2019-01-31 122,45 117,37 +4,33% -2,17% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2019-02-19 10,50 10,49 +0,10% -2,78% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2019-02-19 9,93 9,93 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2019-02-19 11,78 11,78 0,00% -3,76% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 97,35 98,25 -0,92% -3,10% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 105,86 96,86 +9,29% +958,60% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 109,63 111,16 -1,38% +996,30% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 1004,26 998,63 +0,56% -12,58% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2019-02-19 102,22 102,36 -0,14% -12,71% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2019-02-19 73,95 74,51 -0,75% -37,55% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2019-02-19 92,98 92,92 +0,06% -15,08% - - - - kup on-line
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 105,42 103,85 +1,51% +4,36% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny PLN 2019-02-19 143,57 143,71 -0,10% -11,02% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty WIG20 Lewarowany PLN 2019-02-19 1010,08 1012,02 -0,19% -19,37% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long - Short PLN 2018-12-28 81,07 104,50 -22,42% -20,18% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2019-02-13 95,99 95,88 +0,11% -7,62% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities PLN 2019-01-31 78,90 82,99 -4,93% -23,82% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny PLN 2019-02-19 89,79 89,91 -0,13% -27,32% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2019-02-19 136,19 136,33 -0,10% -1,54% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2019-02-19 171,03 170,68 +0,21% -8,35% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2019-02-19 82,91 82,91 0,00% -18,17% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2019-02-19 479,97 479,30 +0,14% -19,71% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 116,26 116,53 -0,23% -2,46% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 103,97 102,97 +0,97% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2019-02-20 1021,44 1019,43 +0,20% -2,16% - - - - kup on-line
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 110,69 110,28 +0,37% +1,38% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)