Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2018-07-31 233,77 233,35 +0,18% -2,59% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2018-07-31 140,83 140,13 +0,50% +1,10% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2018-07-31 146,15 146,29 -0,10% -4,03% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2018-08-13 108,93 109,30 -0,34% -7,57% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2018-08-13 103,90 104,00 -0,10% -5,79% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2018-08-13 126,04 126,10 -0,05% +1,05% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-08-13 126,96 127,48 -0,41% -13,51% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 PLN 2018-07-31 116,55 118,88 -1,96% -5,33% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy PLN 2018-08-13 99,85 100,50 -0,65% -0,15% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2018-08-13 9,87 9,89 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2018-08-13 116,22 115,91 +0,27% -3,21% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2018-08-13 120,76 121,07 -0,26% +2,04% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2018-08-13 124,34 124,44 -0,08% -0,62% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2018-08-13 18,52 18,81 -1,54% +5,65% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 375,08 364,55 +2,89% +8,71% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2018-08-13 10,65 10,67 -0,19% +0,95% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2018-08-13 10,02 10,05 -0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2018-08-13 12,01 12,06 -0,41% +1,95% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-06-29 98,27 99,15 -0,89% -1,50% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-06-29 100,40 98,53 +1,90% -5,88% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-06-29 111,23 109,65 +1,44% +4,41% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-07-31 1079,36 1058,68 +1,95% -2,85% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny PLN 2018-08-13 144,88 145,61 -0,50% -9,43% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2018-08-13 112,76 112,88 -0,11% -5,60% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2018-08-13 103,10 103,77 -0,65% -15,23% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2018-08-13 100,85 101,03 -0,18% -6,97% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny PLN 2018-08-13 152,81 153,32 -0,33% -4,81% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej PLN 2018-08-13 1124,85 1129,90 -0,45% -6,59% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2018-08-08 98,92 99,01 -0,09% -5,51% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny PLN 2018-08-13 108,64 108,77 -0,12% -8,12% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2018-08-13 142,37 142,05 +0,23% +11,65% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2018-08-13 179,73 184,54 -2,61% -5,30% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2018-08-13 95,24 95,20 +0,04% -1,01% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2018-08-13 501,60 506,18 -0,90% -0,99% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2018-08-14 1047,64 1048,67 -0,10% +0,82% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)