Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2019-02-19 100,93 100,97 -0,04% -3,69% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 122,99 123,11 -0,10% -6,58% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus PLN 2019-02-19 167,26 167,34 -0,05% -5,11% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2019-02-19 268,93 269,10 -0,06% -3,90% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 116,02 115,80 +0,19% -5,82% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2019-02-19 104,06 104,08 -0,02% +0,25% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2019-02-19 110,22 110,26 -0,04% +0,18% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 115,47 115,54 -0,06% -2,67% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 253,51 253,55 -0,02% -0,65% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2019-02-19 99,12 99,13 -0,01% -3,49% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-02-19 285,78 285,71 +0,02% -2,26% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-02-19 399,66 399,79 -0,03% +1,65% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny PLN 2019-02-19 259,15 259,21 -0,02% -0,04% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2019-02-19 35,09 35,07 +0,06% +1,56% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2019-02-19 105,64 105,68 -0,04% +1,78% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 16,64 16,65 -0,06% -1,19% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-18 141,03 141,12 -0,06% -3,84% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 268,61 268,67 -0,02% -2,33% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2019-02-19 139,53 139,40 +0,09% -9,92% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-20 198,61 198,09 +0,26% -3,34% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 97,09 96,98 +0,11% -11,11% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2019-02-19 11,82 11,81 +0,08% -3,19% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 196,63 196,72 -0,05% -2,76% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 162,54 162,50 +0,02% -0,49% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2019-02-19 125,26 125,27 -0,01% -2,69% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2019-02-18 1297,89 1296,54 +0,10% -4,31% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 16,30 16,31 -0,06% -6,38% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny PLN 2019-02-19 65,18 65,15 +0,05% +2,71% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 32,02 32,02 0,00% -1,87% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa PLN 2019-02-19 968,90 968,58 +0,03% -2,95% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna PLN 2019-02-19 959,90 959,98 -0,01% -3,36% - - - - kup on-line
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2019-02-19 135,16 135,14 +0,01% -4,98% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-02-19 182,20 182,44 -0,13% -3,37% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2019-02-19 165,07 165,63 -0,34% -5,47% - - - - kup on-line
UniStabilny Wzrost PLN 2019-02-20 180,65 180,64 +0,01% -0,41% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)