Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-03 1024,07 1025,02 -0,09% +4,99% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2017-07-20 106,53 106,59 -0,06% +4,77% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 131,55 131,57 -0,02% +7,17% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 123,69 123,82 -0,10% +6,08% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 109,40 109,49 -0,08% +9,88% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2017-07-20 63,14 63,08 +0,10% +1,12% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 32,25 32,26 -0,03% +8,77% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2017-07-20 177,77 178,05 -0,16% +3,82% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2017-07-20 281,64 281,94 -0,11% +6,01% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 120,97 121,26 -0,24% +9,01% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2017-07-20 103,08 103,01 +0,07% +1,77% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2017-07-20 109,54 109,64 -0,09% +9,96% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 17,66 17,68 -0,11% +6,19% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 120,15 120,13 +0,02% +9,82% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 249,08 248,96 +0,05% +9,52% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2017-07-20 102,89 102,83 +0,06% +5,36% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-20 292,24 292,07 +0,06% +4,70% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-20 380,33 380,76 -0,11% +10,16% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2017-07-20 33,18 33,04 +0,42% +14,89% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2017-07-20 102,91 102,91 0,00% +1,83% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2017-07-20 258,68 258,94 -0,10% +9,69% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 16,96 16,98 -0,12% +9,14% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 149,12 149,21 -0,06% +9,33% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2017-07-20 101,40 101,32 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 275,18 275,60 -0,15% +10,25% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2017-07-20 153,24 153,59 -0,23% +8,95% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-21 215,76 215,91 -0,07% +19,84% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-19 111,32 111,42 -0,09% +2,66% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2017-07-20 12,17 12,20 -0,25% +7,79% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 200,80 201,05 -0,12% +8,79% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-07-20 162,03 162,08 -0,03% +9,44% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2017-07-20 138,54 138,30 +0,17% +9,00% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2017-07-20 1411,20 1407,78 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-19 187,01 187,05 -0,02% +13,15% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2017-07-19 169,88 169,61 +0,16% +14,92% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2017-07-20 142,45 142,69 -0,17% +5,75% - - - - kup on-line
UniStabilny Wzrost PLN 2017-07-21 178,83 178,58 +0,14% +9,88% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)