Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2021-05-11 116,23 116,53 -0,26% +21,21% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilny na Przyszłość PLN 2021-05-11 104,39 104,54 -0,14% +9,09% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojny dla Ciebie PLN 2021-05-11 104,73 105,17 -0,42% +5,87% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-11 150,76 150,93 -0,11% +23,07% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus PLN 2021-05-11 192,22 192,52 -0,16% +9,89% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2021-05-11 291,15 291,29 -0,05% +11,55% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2021-05-11 114,87 115,00 -0,11% +8,11% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2021-05-11 123,27 123,65 -0,31% +18,61% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-11 124,62 124,80 -0,14% +16,41% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-11 289,87 291,21 -0,46% +15,37% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2021-05-11 111,00 111,32 -0,29% +14,07% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-05-11 316,02 316,73 -0,22% +11,21% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-05-11 465,37 466,07 -0,15% +12,80% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny PLN 2021-04-21 267,97 268,14 -0,06% +12,02% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost PLN 2021-05-11 203,71 204,35 -0,31% +13,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2021-05-11 43,00 43,05 -0,12% +7,88% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2021-05-11 123,42 123,61 -0,15% +13,16% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-11 18,32 18,37 -0,27% +13,23% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-10 157,72 157,37 +0,22% +13,65% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-11 297,47 298,49 -0,34% +11,65% - - - - kup on-line
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny PLN 2021-05-11 146,86 147,29 -0,29% +9,34% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny PLN 2021-05-11 159,67 160,44 -0,48% +16,85% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-12 200,71 201,13 -0,21% +16,71% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2021-05-10 12,11 12,11 0,00% +7,55% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-10 218,62 218,25 +0,17% +15,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-11 166,77 167,09 -0,19% +13,24% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2021-05-11 129,97 130,38 -0,31% +12,10% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2021-05-10 1336,26 1343,43 -0,53% +3,13% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-11 18,28 18,33 -0,27% +15,77% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny PLN 2021-05-11 71,66 71,91 -0,35% +5,71% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-11 35,21 35,32 -0,31% +16,17% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa PLN 2021-05-11 1190,57 1190,26 +0,03% +11,50% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna PLN 2021-05-11 1005,17 1007,39 -0,22% +13,83% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-05-10 207,90 206,64 +0,61% +11,97% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2021-05-10 211,96 212,82 -0,40% +9,72% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-05-11 114,18 115,20 -0,89% +18,99% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)