Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2018-12-17 100,61 100,92 -0,31% -4,23% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-17 121,30 121,75 -0,37% -6,78% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 PLN 2018-12-13 99,68 99,62 +0,06% -8,17% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2018-12-14 164,23 164,49 -0,16% -6,69% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2018-12-14 267,33 267,65 -0,12% -4,28% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-14 113,20 113,28 -0,07% -6,87% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2018-12-14 102,83 102,84 -0,01% -0,49% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2018-12-14 109,09 109,18 -0,08% -1,03% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-17 114,60 115,00 -0,35% -3,47% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-14 250,27 249,83 +0,18% -1,40% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2018-12-17 98,53 98,90 -0,37% -4,44% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-12-17 283,85 284,63 -0,27% -3,09% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-12-14 395,22 395,38 -0,04% +1,84% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny PLN 2018-12-14 257,18 257,51 -0,13% -0,80% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2018-12-14 34,26 34,40 -0,41% +1,54% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2018-12-17 104,74 104,91 -0,16% +0,95% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-14 16,45 16,46 -0,06% -2,89% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-14 139,33 139,41 -0,06% -5,25% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-14 266,61 266,79 -0,07% -3,09% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2018-12-14 137,60 137,58 +0,01% -10,70% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-17 195,40 195,29 +0,06% -4,18% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-14 96,60 96,62 -0,02% -11,50% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2018-12-14 11,66 11,68 -0,17% -4,66% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-14 193,76 193,80 -0,02% -4,30% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-14 160,94 160,96 -0,01% -1,87% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2018-12-14 123,74 123,81 -0,06% -4,56% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2018-12-10 1244,59 1255,72 -0,89% -10,05% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-14 16,11 16,13 -0,12% -8,05% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny PLN 2018-12-17 64,24 64,40 -0,25% +0,58% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu PLN 2018-12-17 31,54 31,65 -0,35% -2,95% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa PLN 2018-12-17 955,60 957,59 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna PLN 2018-12-17 944,05 947,38 -0,35% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-12-14 180,76 179,85 +0,51% -2,97% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2018-12-14 164,05 165,29 -0,75% -4,50% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2018-12-14 134,40 134,53 -0,10% -5,68% - - - - kup on-line
UniStabilny Wzrost PLN 2018-12-17 178,01 178,12 -0,06% -1,45% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)