Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-02 1016,05 1013,04 +0,30% +1,74% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2018-01-22 106,78 106,62 +0,15% +3,14% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 134,62 134,37 +0,19% +6,04% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 122,49 122,56 -0,06% +2,48% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 PLN 2018-01-22 110,24 110,04 +0,18% +6,17% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2018-01-22 63,98 63,97 +0,02% +3,70% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 33,22 33,16 +0,18% +9,82% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2018-01-22 178,01 177,94 +0,04% +1,53% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2018-01-22 286,60 286,19 +0,14% +5,02% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 127,09 127,03 +0,05% +8,88% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2018-01-22 103,69 103,68 +0,01% +1,57% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2018-01-22 112,32 112,13 +0,17% +8,63% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 122,45 122,13 +0,26% +6,76% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 258,17 257,89 +0,11% +11,39% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2018-01-22 105,16 105,00 +0,15% +6,23% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-22 297,20 296,82 +0,13% +5,28% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-22 396,36 395,63 +0,18% +9,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2018-01-22 35,06 35,08 -0,06% +13,24% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2018-01-22 104,59 104,53 +0,06% +3,96% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2018-01-22 264,46 264,06 +0,15% +6,59% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 17,24 17,21 +0,17% +7,82% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 149,91 149,51 +0,27% +5,08% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 281,15 280,51 +0,23% +8,49% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2018-01-22 158,22 158,19 +0,02% +9,37% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-23 209,75 209,04 +0,34% +9,24% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 111,13 111,03 +0,09% +2,41% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2018-01-22 12,39 12,36 +0,24% +6,17% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 206,46 206,10 +0,17% +8,87% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 166,60 166,48 +0,07% +9,10% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2018-01-22 131,46 131,14 +0,24% +0,64% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2018-01-22 1412,94 1399,58 +0,95% +0,94% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2018-01-22 17,89 17,86 +0,17% +5,30% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-22 191,96 191,60 +0,19% +8,94% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2018-01-22 178,07 177,62 +0,25% +12,63% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2018-01-22 142,99 142,97 +0,01% +4,23% - - - - kup on-line
UniStabilny Wzrost PLN 2018-01-23 185,64 184,98 +0,36% +10,82% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)