Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2021-08-17 120,02 119,93 +0,08% +16,58% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilny na Przyszłość PLN 2021-08-17 105,64 105,87 -0,22% +3,97% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojny dla Ciebie PLN 2021-08-17 104,79 104,94 -0,14% +1,49% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 156,08 155,79 +0,19% +11,91% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus PLN 2021-08-17 195,49 195,39 +0,05% +5,29% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2021-08-17 298,73 298,31 +0,14% +8,44% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2021-08-17 115,35 115,37 -0,02% +4,66% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2021-08-17 127,83 127,67 +0,13% +15,68% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 127,35 127,27 +0,06% +12,13% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 297,25 297,08 +0,06% +11,34% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2021-08-17 112,41 112,30 +0,10% +8,10% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 320,01 319,79 +0,07% +6,43% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 478,55 477,55 +0,21% +10,61% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost PLN 2021-08-17 212,39 212,03 +0,17% +10,83% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2021-08-17 44,52 44,50 +0,04% +2,63% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2021-08-17 126,30 126,27 +0,02% +9,97% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 18,89 18,87 +0,11% +10,86% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 161,99 161,79 +0,12% +9,18% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 306,44 305,67 +0,25% +9,79% - - - - kup on-line
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny PLN 2021-08-17 149,50 149,72 -0,15% +5,54% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny PLN 2021-08-17 163,94 164,44 -0,30% +10,79% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-18 207,95 208,65 -0,34% +11,23% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2021-08-17 12,14 12,15 -0,08% +3,85% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 225,12 225,09 +0,01% +12,58% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 171,90 171,55 +0,20% +9,51% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2021-08-17 132,74 132,53 +0,16% +7,27% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2021-08-16 1327,53 1326,56 +0,07% +1,52% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 18,88 18,85 +0,16% +9,20% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny PLN 2021-08-17 72,56 72,57 -0,01% +4,30% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 36,31 36,31 0,00% +12,17% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa PLN 2021-08-17 1186,82 1189,00 -0,18% +9,90% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna PLN 2021-08-17 1031,37 1031,68 -0,03% +10,10% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-16 213,53 213,31 +0,10% +8,42% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2021-08-16 218,35 218,63 -0,13% +3,38% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2021-08-17 117,03 116,91 +0,10% +15,57% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)