Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-10-22 28,00 27,98 +0,07% -25,98% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji PLN 2020-10-22 65,90 65,90 0,00% -6,34% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 12,08 12,03 +0,42% -4,73% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2020-10-22 113,32 113,80 -0,42% +4,01% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji PLN 2020-10-09 404,39 404,38 0,00% -53,11% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny PLN 2020-10-22 154,44 155,72 -0,82% +7,65% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ PLN 2020-09-30 75,34 85,25 -11,62% -8,33% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2020-10-22 184,25 183,97 +0,15% +11,73% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)