Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2019-08-30 98,63 102,53 -3,80% -32,51% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2019-10-15 122,25 122,20 +0,04% -2,33% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji) PLN 2019-10-11 91,58 91,59 -0,01% -10,53% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-15 36,86 36,75 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 114,77 114,72 +0,04% +4,34% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2019-09-30 110,23 111,13 -0,81% +2,50% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2019-09-30 118,08 118,37 -0,24% +1,18% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2019-09-30 93,06 95,30 -2,35% -7,42% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2019-09-30 110,54 111,50 -0,86% -1,38% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 12,68 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2019-10-15 108,34 108,72 -0,35% +1,89% - - - - kup on-line
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-08-30 103,27 103,26 +0,01% -0,56% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany PLN 2019-10-15 879,61 877,11 +0,29% -20,31% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny PLN 2019-10-15 143,43 143,88 -0,31% -1,73% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge PLN 2019-08-30 99,12 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short PLN 2019-08-30 78,94 75,87 +4,05% -24,46% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2019-10-02 85,48 86,66 -1,36% -12,93% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities PLN 2019-09-30 82,19 83,52 -1,59% -20,83% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2019-10-11 167,14 167,71 -0,34% -2,38% - - - - kup on-line
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Aktywny PLN 2019-10-15 69,97 69,88 +0,13% -18,57% - - - - kup on-line
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 101,92 100,73 +1,18% -3,86% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-02 119,05 119,46 -0,34% +0,68% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)