Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2018-05-30 139,92 141,03 -0,79% +2,94% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2018-05-30 154,64 154,76 -0,08% +1,40% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2018-06-20 125,47 125,42 +0,04% +1,08% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-06-20 139,94 139,99 -0,04% -5,04% - - - - kup on-line
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-30 1364,76 1326,35 +2,90% +4,36% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2018-04-30 110,59 108,94 +1,51% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2018-04-30 119,07 116,64 +2,08% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2018-04-30 117,40 114,63 +2,42% -6,85% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny PLN 2018-06-19 146,72 147,17 -0,31% -9,24% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2018-06-20 112,26 112,73 -0,42% -6,67% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2018-06-20 116,23 116,69 -0,39% -5,07% - - - - kup on-line
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-30 103,85 103,28 +0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny PLN 2018-06-20 155,75 155,82 -0,04% -3,03% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej PLN 2018-06-20 1141,80 1141,44 +0,03% -5,60% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich PLN 2018-04-30 103,82 103,78 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych PLN 2018-04-30 104,50 104,47 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2018-05-23 100,27 101,48 -1,19% -3,43% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2018-06-20 188,76 189,34 -0,31% +14,89% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 124,04 123,97 +0,06% +6,00% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 1111,88 1110,80 +0,10% +3,83% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 111,35 111,41 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-05-30 109,65 109,59 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)