Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2020-01-31 142,96 142,82 +0,10% +24,40% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2020-01-31 102,21 101,47 +0,73% -5,21% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2020-02-03 122,26 122,20 +0,05% -1,57% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-02-24 34,11 35,60 -4,19% -12,94% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2020-01-31 113,15 114,13 -0,86% -0,71% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2020-01-31 119,91 119,28 +0,53% -0,92% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2020-01-31 97,91 97,03 +0,91% -2,82% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2020-01-31 113,39 119,50 -5,11% -7,40% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 12,38 12,64 -2,06% 0,00% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2020-02-20 113,27 113,27 0,00% +11,04% - - - - kup on-line
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 104,79 104,74 +0,05% -0,60% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany PLN 2020-02-21 781,46 794,66 -1,66% -23,58% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny PLN 2020-02-21 161,67 162,59 -0,57% +12,72% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge PLN 2020-02-04 103,78 103,11 +0,65% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short PLN 2020-01-31 76,63 74,95 +2,24% -5,48% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2020-02-12 86,48 85,57 +1,06% -9,80% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities PLN 2019-12-30 80,28 81,98 -2,07% -3,27% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2020-02-21 173,92 173,65 +0,16% +1,55% - - - - kup on-line
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Aktywny PLN 2020-02-21 72,74 72,90 -0,22% -1,86% - - - - kup on-line
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 100,27 99,84 +0,43% -3,56% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 120,56 118,96 +1,34% +3,70% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)