Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global PLN 2017-06-30 104,89 104,88 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2017-06-30 138,58 137,83 +0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2017-06-30 153,21 153,93 -0,47% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2017-07-20 125,05 125,06 -0,01% +6,73% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-07-20 147,20 147,33 -0,09% +6,34% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny PLN 2017-07-20 162,07 161,84 +0,14% +8,73% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej PLN 2017-07-20 1213,13 1211,00 +0,18% +11,87% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2017-07-19 104,29 104,25 +0,04% +12,61% - - - - kup on-line
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1298,81 1294,83 +0,31% +11,44% - - - - kup on-line
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-29 800,87 811,64 -1,33% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2017-07-20 121,65 121,29 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Alfa PLN 2017-06-30 115,88 116,14 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Neutral PLN 2017-06-30 117,93 117,46 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2017-06-30 124,57 124,91 -0,27% +24,28% - - - - kup on-line
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1622,43 1616,34 +0,38% +2,99% - - - - kup on-line
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1529,63 1530,72 -0,07% +8,69% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny PLN 2017-07-20 160,77 160,90 -0,08% +9,69% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2017-07-20 119,72 119,67 +0,04% +2,01% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2017-07-20 122,30 122,38 -0,07% +3,70% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2017-07-19 178,34 177,85 +0,28% +24,26% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 117,16 116,78 +0,33% +4,31% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1074,50 1074,68 -0,02% +3,89% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)