Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 PLN 2018-01-22 109,20 109,00 +0,18% +8,08% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-01-22 33,14 33,02 +0,36% +12,76% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2018-01-22 133,72 133,44 +0,21% +6,67% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2018-01-22 205,39 204,91 +0,23% +17,95% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2018-01-22 599,64 600,41 -0,13% +22,55% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny PLN 2018-01-22 223,86 223,23 +0,28% +8,22% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-01-22 347,50 346,19 +0,38% +12,58% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2018-01-23 197,61 196,58 +0,52% +20,68% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-01-22 129,88 129,42 +0,36% +13,18% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A PLN 2018-01-22 9,11 9,09 +0,22% -13,81% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) USD 2018-01-22 2,68 2,67 +0,37% +3,88% 9,11 9,11 +0,04% -13,90% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-01-22 150,31 150,06 +0,17% +12,83% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2018-01-22 83,41 83,34 +0,08% +9,05% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-01-22 2,27 2,26 +0,44% +6,57% - - - - kup on-line
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 10969,40 10863,70 +0,97% +0,23% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga PLN 2018-01-22 333,60 333,14 +0,14% +14,73% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2018-01-23 350,65 349,19 +0,42% +12,47% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)