Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus PLN 2021-04-09 92,46 92,54 -0,09% +20,14% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2021-04-12 131,65 131,60 +0,04% +17,75% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2021-04-12 222,08 221,28 +0,36% +30,05% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony PLN 2021-04-12 367,15 365,50 +0,45% +24,23% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2021-04-12 846,44 847,66 -0,14% +32,91% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2021-04-12 361,73 362,09 -0,10% +24,23% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2021-04-13 163,63 162,77 +0,53% +34,07% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2021-04-12 126,37 126,03 +0,27% +22,82% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A PLN 2021-04-12 11,13 11,15 -0,18% -1,68% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) USD 2021-04-12 2,92 2,92 0,00% +7,75% 11,16 11,20 -0,41% -1,51% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2021-04-12 138,49 138,07 +0,30% +18,82% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2021-04-12 71,67 71,29 +0,53% +18,78% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony PLN 2021-04-12 2,15 2,14 +0,47% +27,98% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony PLN 2021-04-07 32,91 33,00 -0,27% +26,14% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna PLN 2021-04-06 984,01 976,20 +0,80% +24,39% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga PLN 2021-04-09 291,94 291,94 0,00% +15,35% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)