Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus PLN 2019-10-15 89,93 89,67 +0,29% -4,40% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2019-10-15 121,44 121,36 +0,07% +1,14% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2019-10-15 191,58 191,55 +0,02% +2,82% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony PLN 2019-10-16 335,45 335,14 +0,09% +5,79% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2019-10-15 634,40 632,65 +0,28% +5,69% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2019-10-15 315,36 315,79 -0,14% +1,82% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2019-10-16 160,52 160,00 +0,33% -5,11% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2019-10-15 117,18 116,95 +0,20% +1,83% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A PLN 2019-10-15 10,90 10,89 +0,09% +10,66% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) USD 2019-10-15 2,80 2,80 0,00% +5,26% 10,91 10,96 -0,48% +10,45% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2019-10-15 136,24 135,79 +0,33% -0,09% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2019-10-15 70,27 70,15 +0,17% +1,55% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony PLN 2019-10-15 1,94 1,94 0,00% -1,52% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony PLN 2019-10-15 30,23 30,18 +0,17% +1,48% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna PLN 2019-10-15 917,37 916,35 +0,11% -0,47% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga PLN 2019-10-11 277,43 274,25 +1,16% -7,46% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)