Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus PLN 2018-12-12 95,99 95,24 +0,79% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2018-12-13 121,13 120,27 +0,72% -5,65% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2018-12-13 188,08 187,20 +0,47% -4,54% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2018-12-13 567,89 566,95 +0,17% +0,83% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-12-13 315,62 312,99 +0,84% -5,58% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2018-12-14 171,76 172,23 -0,27% -9,01% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-12-13 116,99 116,25 +0,64% -6,47% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A PLN 2018-12-13 10,02 10,07 -0,50% +4,70% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) USD 2018-12-13 2,66 2,65 +0,38% -0,37% 10,09 10,01 +0,83% +5,84% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-12-13 138,53 137,82 +0,52% -4,76% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2018-12-13 70,16 69,67 +0,70% -12,30% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony PLN 2018-12-13 1,97 1,96 +0,51% -10,05% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony PLN 2018-12-13 30,34 30,09 +0,83% -4,47% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna PLN 2018-12-13 920,79 916,15 +0,51% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga PLN 2018-12-13 301,36 299,36 +0,67% -6,22% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2018-12-14 320,24 319,42 +0,26% -4,62% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)