Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus PLN 2018-01-19 101,15 101,10 +0,05% +1,60% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2018-01-19 123,65 123,59 +0,05% +3,47% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2018-01-17 1444,65 1442,52 +0,15% +4,08% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-01-19 111,03 110,98 +0,05% +4,03% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PLN 2018-01-19 109,49 109,50 -0,01% +3,52% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2018-01-19 169,18 169,18 0,00% +2,55% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2018-01-19 142,41 142,39 +0,01% +3,34% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond PLN 2018-01-19 106,64 106,80 -0,15% +14,58% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond PLN 2018-01-19 106,63 106,91 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond PLN 2018-01-19 100,37 100,37 0,00% +2,69% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond PLN 2018-01-19 110,42 110,42 0,00% +4,79% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit PLN 2018-01-19 102,21 102,30 -0,09% +4,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income PLN 2018-01-19 107,00 107,07 -0,07% +4,81% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return PLN 2018-01-19 102,22 102,26 -0,04% +1,46% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2018-01-19 107,12 107,14 -0,02% +3,88% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych PLN 2018-01-19 21,59 21,58 +0,05% +4,70% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich PLN 2018-01-19 79,63 79,65 -0,03% -2,02% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-19 63,13 63,12 +0,02% +4,16% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-19 1344,80 1344,42 +0,03% +4,32% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2018-01-19 1370,21 1369,91 +0,02% +4,91% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji PLN 2018-01-19 231,11 231,08 +0,01% +3,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2018-01-19 148,44 148,47 -0,02% +4,23% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny PLN 2018-01-19 103,10 103,09 +0,01% +2,43% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2018-01-19 131,59 131,53 +0,05% +3,16% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozytowy PLN 2018-01-19 103,89 103,66 +0,22% +1,99% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2018-01-19 1685,40 1684,88 +0,03% +4,77% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2018-01-19 1535,62 1533,57 +0,13% +4,53% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 134,14 134,10 +0,03% +3,48% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-19 130,82 130,80 +0,02% +1,73% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-19 99,74 99,82 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych PLN 2018-01-19 99,97 99,99 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 103,93 103,92 +0,01% +4,38% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2018-01-19 108,82 108,84 -0,02% +2,95% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2018-01-19 127,36 127,32 +0,03% +3,54% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 137,01 136,98 +0,02% +4,40% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-19 1174,12 1173,49 +0,05% +4,15% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PLN 2018-01-19 118,90 118,82 +0,07% +2,50% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2018-01-19 11,65 11,65 0,00% +1,57% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-15 12,34 12,38 -0,32% +3,01% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-15 12,03 12,04 -0,08% +1,35% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji PLN 2018-01-19 283,07 283,02 +0,02% +3,28% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2018-01-19 104,07 104,07 0,00% +2,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2018-01-19 327,76 327,56 +0,06% +4,69% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2018-01-19 96,29 96,27 +0,02% +3,30% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-19 102,14 102,14 0,00% +1,59% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus PLN 2018-01-19 99,47 99,52 -0,05% +1,98% - - - - kup on-line
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 114,41 113,99 +0,37% +4,79% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 110,33 110,26 +0,06% +4,26% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2018-01-19 111,21 111,16 +0,04% +5,68% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 130,98 130,95 +0,02% +4,60% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-19 100,24 100,23 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-19 2,93 2,93 0,00% +4,27% - - - - kup on-line
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) PLN 2017-12-29 1154,28 1154,28 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta PLN 2018-01-19 131,97 131,98 -0,01% +0,93% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus PLN 2018-01-19 105,09 105,05 +0,04% +4,68% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-19 136,49 136,44 +0,04% +2,42% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych Plus PLN 2018-01-19 99,14 99,12 +0,02% +3,91% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-01-19 238,30 238,28 +0,01% +4,39% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny PLN 2018-01-19 176,83 176,82 +0,01% +3,60% - - - - kup on-line
mBank mFundusz Lokacyjny Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-19 165,31 165,27 +0,02% +3,53% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych PLN 2018-01-19 21,27 21,27 0,00% +3,40% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2018-01-19 16,47 16,47 0,00% +3,39% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych PLN 2018-01-19 13,10 13,08 +0,15% +3,31% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2018-01-18 109,73 109,78 -0,05% +3,76% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-18 140,86 140,90 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-12 1146,05 1145,69 +0,03% +4,26% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 301,10 301,02 +0,03% +4,91% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2018-01-19 282,67 282,63 +0,01% +4,41% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PLN 2018-01-19 179,09 179,19 -0,06% +3,39% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN 2018-01-19 99,32 99,48 -0,16% +15,89% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L) PLN 2018-01-19 106,84 106,84 0,00% -2,45% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 108,65 108,60 +0,05% +1,52% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2018-01-22 225,43 225,52 -0,04% +0,44% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-01-22 188,91 189,08 -0,09% -1,49% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2018-01-18 110,30 110,32 -0,02% +2,10% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-01-18 115,71 115,76 -0,04% +1,62% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2018-01-22 17,88 17,89 -0,06% +1,02% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl PLN 2018-01-17 15,75 15,80 -0,32% -1,19% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2018-01-17 12,53 12,57 -0,32% +3,13% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2018-01-19 10,03 10,02 +0,10% +0,50% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2018-01-19 10,57 10,54 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2018-01-19 12,12 12,12 0,00% +3,50% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2018-01-19 57,93 57,91 +0,03% +3,97% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus PLN 2018-01-19 11,00 10,99 +0,09% +2,71% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu PLN 2018-01-19 11,78 11,79 -0,08% +4,62% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych PLN 2018-01-19 18,63 18,64 -0,05% +3,10% - - - - kup on-line
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-19 140,20 140,14 +0,04% +3,52% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus PLN 2018-01-19 68,91 69,21 -0,43% -13,86% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus PLN 2018-01-19 43,81 43,72 +0,21% -6,01% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2018-01-19 209,11 208,99 +0,06% +4,71% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2018-01-19 168,95 168,88 +0,04% +3,71% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD PLN 2018-01-19 97,74 98,13 -0,40% -14,91% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy PLN 2018-01-18 10,00 10,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2018-01-19 61,20 61,20 0,00% +0,86% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2018-01-19 161,49 161,48 +0,01% +2,76% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2018-01-19 51,09 51,08 +0,02% +2,36% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-19 50,93 50,95 -0,04% +2,19% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2018-01-19 129,66 129,93 -0,21% -0,03% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2018-01-19 112,02 112,01 +0,01% +4,25% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 PLN 2018-01-18 289,35 289,21 +0,05% +3,08% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2018-01-18 3459,42 3457,26 +0,06% +3,26% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-01-18 14,46 14,46 0,00% +3,66% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji PLN 2018-01-18 110,32 110,39 -0,06% +5,24% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec -Global Strategic Bond PLN 2018-01-19 109,95 109,95 0,00% +2,30% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond PLN 2018-01-19 119,74 119,93 -0,16% +5,11% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy PLN 2018-01-19 35,79 35,77 +0,06% +4,68% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja PLN 2018-01-19 313,88 313,63 +0,08% +5,88% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Lokacyjny PLN 2018-01-19 138,94 138,98 -0,03% +3,87% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacji Globalnych PLN 2018-01-19 106,53 106,49 +0,04% +3,10% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla każdego PLN 2018-01-19 103,64 103,66 -0,02% +3,28% - - - - kup on-line
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 14719,30 14616,10 +0,71% +5,47% - - - - kup on-line
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 13147,00 13126,30 +0,16% +5,00% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 174,79 174,84 -0,03% +1,10% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2018-01-19 107,80 107,83 -0,03% +2,92% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar Pienieżny (USD) USD 2018-01-22 41,21 41,21 0,00% +0,88% 140,09 140,56 -0,33% -16,39% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje PLN 2018-01-22 346,22 345,81 +0,12% +4,36% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata PLN 2018-01-22 120,45 120,42 +0,02% +2,44% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PLN 2018-01-22 193,71 194,20 -0,25% -1,25% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEURIBOR (EUR) EUR 2018-01-22 1199,91 1199,86 0,00% +0,72% 5009,62 4998,98 +0,21% -3,87% kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny PLN 2018-01-22 156,08 155,97 +0,07% +6,60% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID Plus PLN 2018-01-22 1743,60 1743,25 +0,02% +2,34% - - - - kup on-line
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1322,50 1322,06 +0,03% +4,76% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)