Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus PLN 2018-10-22 101,83 101,81 +0,02% +1,12% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2018-10-22 125,18 125,22 -0,03% +2,00% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2018-10-17 1467,44 1468,19 -0,05% +2,58% - - - - kup on-line
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-10-22 3,01 3,01 0,00% +3,79% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-10-22 106,75 106,53 +0,21% -3,17% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PLN 2018-10-22 105,85 105,87 -0,02% -3,15% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2018-10-22 169,01 169,00 +0,01% +0,09% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2018-10-22 141,65 141,61 +0,03% +0,09% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond PLN 2018-10-22 91,96 91,92 +0,04% -10,27% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond PLN 2018-10-22 99,52 99,68 -0,16% -6,69% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond PLN 2018-10-22 99,16 99,13 +0,03% -1,36% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond PLN 2018-10-22 108,59 108,69 -0,09% -1,82% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit PLN 2018-10-22 99,46 99,47 -0,01% -3,20% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income PLN 2018-10-22 104,59 104,60 -0,01% -2,29% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return PLN 2018-10-22 102,11 102,16 -0,05% -0,42% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2018-10-19 105,47 105,53 -0,06% -1,09% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji PLN 2018-10-22 233,70 233,65 +0,02% +2,22% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2018-10-22 149,98 149,83 +0,10% +2,05% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny PLN 2018-10-22 104,69 104,67 +0,02% +2,12% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2018-10-22 132,30 132,30 0,00% +1,22% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozytowy PLN 2018-10-22 105,36 105,34 +0,02% +1,32% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2018-10-22 1724,26 1723,62 +0,04% +3,68% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2018-10-22 1559,19 1558,91 +0,02% +2,52% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-22 136,19 136,14 +0,04% +2,48% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 131,72 131,72 0,00% +0,93% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 98,33 98,43 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych PLN 2018-10-22 97,49 97,57 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-22 106,13 106,08 +0,05% +3,48% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2018-10-22 108,26 108,31 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2018-10-22 128,73 128,69 +0,03% +2,22% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-22 138,52 138,56 -0,03% +2,11% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 1145,73 1145,50 +0,02% -1,61% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PLN 2018-10-22 109,40 109,36 +0,04% -7,69% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2018-10-22 11,64 11,65 -0,09% +0,26% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-15 12,43 12,42 +0,08% +1,22% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-10-10 11,99 11,93 +0,50% -0,25% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji PLN 2018-10-22 286,29 286,22 +0,02% +1,82% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta PLN 2018-09-05 131,54 131,56 -0,02% +0,72% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus PLN 2018-10-22 106,47 106,45 +0,02% +1,97% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 138,59 138,57 +0,01% +1,87% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych PLN 2018-10-22 241,59 241,57 +0,01% +2,43% - - - - kup on-line
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny PLN 2018-10-22 178,11 178,04 +0,04% +1,32% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2018-10-19 104,74 104,73 +0,01% +1,13% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie PLN 2018-10-19 100,38 100,52 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych PLN 2018-10-19 99,35 99,51 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących PLN 2018-10-19 98,10 98,22 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2018-10-22 333,61 333,44 +0,05% +2,84% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2018-10-22 97,61 97,58 +0,03% +2,31% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 102,33 102,32 +0,01% +0,34% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus PLN 2018-10-22 96,24 96,21 +0,03% -2,76% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-19 112,31 112,34 -0,03% +2,57% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2018-10-19 113,99 114,10 -0,10% +4,05% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-19 133,49 133,51 -0,01% +3,02% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-19 102,89 102,89 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych PLN 2018-10-19 21,26 21,33 -0,33% +0,90% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2018-10-19 16,55 16,60 -0,30% +1,35% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych PLN 2018-10-19 12,84 12,84 0,00% -2,13% - - - - kup on-line
mFundusz Lokacyjny Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-10-22 167,90 167,85 +0,03% +2,38% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2018-10-19 107,49 107,52 -0,03% -1,71% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-19 136,95 136,94 +0,01% -2,44% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2018-10-19 289,05 289,12 -0,02% +3,30% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-19 306,70 306,77 -0,02% +2,45% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PLN 2018-10-19 177,95 178,14 -0,11% -0,24% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Lokacyjny Aktywny (L) PLN 2018-10-19 101,45 101,47 -0,02% -4,95% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN 2018-10-19 85,03 85,29 -0,30% -11,48% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-22 109,79 109,79 0,00% +0,92% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2018-10-22 222,47 222,34 +0,06% -1,84% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-10-22 183,29 183,21 +0,04% -4,79% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2018-10-19 108,15 108,20 -0,05% -1,68% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-10-19 113,35 113,37 -0,02% -1,71% - - - - kup on-line
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-20 104,09 103,57 +0,50% +0,07% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2018-10-23 17,76 17,77 -0,06% -1,82% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl PLN 2018-10-17 15,51 15,51 0,00% -2,64% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2018-10-17 12,56 12,54 +0,16% +1,13% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2018-10-19 9,99 10,00 -0,10% -0,40% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2018-10-19 10,32 10,35 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2018-10-22 12,33 12,32 +0,08% +2,66% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2018-10-22 58,89 58,87 +0,03% +2,56% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus PLN 2018-10-22 11,21 11,20 +0,09% +2,56% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu PLN 2018-10-22 11,30 11,31 -0,09% -3,42% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych PLN 2018-10-22 17,85 17,84 +0,06% -4,08% - - - - kup on-line
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-10-22 142,85 142,81 +0,03% +2,69% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus PLN 2018-10-22 73,05 73,73 -0,92% +0,58% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus PLN 2018-10-22 43,29 43,41 -0,28% -3,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2018-10-19 212,35 212,55 -0,09% +2,39% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2018-10-19 171,03 171,13 -0,06% +1,91% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD PLN 2018-10-19 105,22 104,47 +0,72% +0,77% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy PLN 2018-10-19 9,91 9,92 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2018-10-19 61,41 61,42 -0,02% +0,51% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2018-10-19 164,05 164,26 -0,13% +1,77% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2018-10-19 52,20 52,30 -0,19% +2,49% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-19 50,31 50,40 -0,18% -1,60% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2018-10-19 125,31 125,33 -0,02% -3,41% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2018-10-19 112,13 112,12 +0,01% +0,47% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 PLN 2018-10-22 287,06 286,96 +0,03% +0,52% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2018-10-22 287,06 286,96 +0,03% +0,52% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 14,50 14,50 0,00% +1,12% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji PLN 2018-10-22 111,72 111,70 +0,02% +3,00% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich PLN 2018-10-22 79,82 79,75 +0,09% -0,34% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 63,05 63,04 +0,02% +0,64% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych PLN 2018-10-22 21,81 21,79 +0,09% +2,15% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-10-22 1343,63 1343,45 +0,01% +0,70% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny PLN 2018-10-22 961,09 961,52 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2018-10-22 1385,77 1384,71 +0,08% +2,29% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna PLN 2018-10-22 989,00 988,83 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities PLN 2018-10-22 107,48 107,41 +0,07% -1,77% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond PLN 2018-10-22 119,62 119,67 -0,04% +0,16% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy PLN 2018-10-22 35,71 35,71 0,00% +1,10% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja PLN 2018-10-22 317,69 317,64 +0,02% +2,60% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Lokacyjny PLN 2018-10-22 136,58 136,57 +0,01% -1,24% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacji Globalnych PLN 2018-10-22 107,47 107,42 +0,05% +1,57% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-22 173,50 173,35 +0,09% -1,20% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2018-10-22 109,23 109,18 +0,05% +2,16% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar Pienieżny (USD) USD 2018-10-23 41,51 41,51 0,00% +0,73% 154,72 156,08 -0,87% +4,39% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje PLN 2018-10-23 347,71 347,60 +0,03% +1,38% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata PLN 2018-10-23 122,55 122,54 +0,01% +2,38% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Nowa Europa PLN 2018-10-23 173,42 174,33 -0,52% -12,67% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEURIBOR (EUR) EUR 2018-10-23 1195,96 1195,95 0,00% -0,22% 5133,30 5148,45 -0,29% +0,88% kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny PLN 2018-10-23 152,81 153,01 -0,13% -1,22% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID Plus PLN 2018-10-23 1775,89 1775,79 +0,01% +2,48% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)