Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus PLN 2021-08-17 106,36 106,36 0,00% +1,10% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2021-08-17 132,23 132,21 +0,02% +1,48% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2021-08-11 1516,09 1515,86 +0,02% +3,76% - - - - kup on-line
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji PLN 2021-08-16 108,71 108,71 0,00% +0,56% - - - - kup on-line
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 3,30 3,30 0,00% +1,85% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych PLN 2021-08-17 106,94 107,00 -0,06% -1,22% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PLN 2021-08-17 115,76 115,82 -0,05% +5,06% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2021-08-17 176,69 176,72 -0,02% +2,54% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2021-08-17 154,39 154,25 +0,09% -0,26% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond PLN 2021-08-17 98,09 98,43 -0,35% +1,64% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond PLN 2021-08-17 114,12 114,24 -0,11% +2,33% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond PLN 2021-08-17 109,88 109,88 0,00% +0,26% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond PLN 2021-08-17 119,40 119,50 -0,08% +4,94% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income PLN 2021-08-17 115,97 116,12 -0,13% +5,32% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor PLN 2021-08-17 104,28 104,27 +0,01% +0,18% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2021-08-17 112,02 112,00 +0,02% +2,18% - - - - kup on-line
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate PLN 2021-08-17 102,88 102,92 -0,04% -0,17% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2021-08-17 141,52 141,51 +0,01% +3,59% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy PLN 2021-08-17 110,63 110,61 +0,02% +1,73% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2021-08-17 162,66 162,57 +0,06% -0,90% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny PLN 2021-08-17 244,74 244,76 -0,01% -1,99% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu PLN 2021-08-17 109,20 109,18 +0,02% +0,63% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2021-08-17 1947,55 1946,67 +0,05% +0,64% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2021-08-17 1708,06 1708,68 -0,04% +3,22% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-17 119,05 119,05 0,00% +1,95% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2021-08-17 140,56 140,55 +0,01% +1,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych PLN 2021-08-17 112,97 112,92 +0,04% +0,79% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2021-08-17 107,20 107,18 +0,02% -4,34% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-17 148,18 148,16 +0,01% +0,11% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 1222,39 1222,57 -0,01% -0,11% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji PLN 2021-08-16 12,88 12,86 +0,16% -1,15% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji PLN 2021-08-17 311,35 311,43 -0,03% -0,21% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych PLN 2021-08-17 113,75 113,84 -0,08% +2,07% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych PLN 2021-08-17 105,12 105,25 -0,12% +0,82% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu PLN 2021-08-17 117,13 117,10 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus PLN 2021-08-17 108,32 108,33 -0,01% +0,07% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) USD 2021-08-17 44,53 44,53 0,00% +1,23% 172,47 173,37 -0,52% +5,31% kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje PLN 2021-08-17 386,58 386,36 +0,06% +0,66% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa PLN 2021-08-17 198,51 198,27 +0,12% +1,79% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy PLN 2021-08-17 129,50 129,42 +0,06% +2,31% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) EUR 2021-08-17 1202,30 1202,32 0,00% +0,67% 5488,62 5496,77 -0,15% +4,48% kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny PLN 2021-08-17 173,22 173,01 +0,12% +1,01% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus PLN 2021-08-17 1860,87 1860,18 +0,04% +2,63% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2021-08-17 112,12 112,13 -0,01% +1,46% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje CEEplus PLN 2021-08-17 116,30 115,27 +0,89% 0,00% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie PLN 2021-08-17 110,28 110,26 +0,02% -0,55% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych PLN 2021-08-17 111,89 111,83 +0,05% -1,68% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 115,03 115,00 +0,03% +1,81% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2021-08-17 366,98 366,76 +0,06% +0,71% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału PLN 2021-08-17 104,16 104,19 -0,03% +2,58% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2021-08-17 103,28 103,28 0,00% +2,22% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus PLN 2021-08-17 98,52 98,49 +0,03% +0,09% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-17 119,25 119,18 +0,06% -0,42% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2021-08-17 121,38 121,31 +0,06% -1,37% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-17 145,74 145,69 +0,03% +0,53% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 110,96 110,96 0,00% +3,65% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-17 118,16 118,15 +0,01% +0,34% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych PLN 2021-08-17 22,78 22,78 0,00% +0,62% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2021-08-17 17,85 17,85 0,00% +0,06% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych PLN 2021-08-17 13,48 13,49 -0,07% -0,15% - - - - kup on-line
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 176,88 176,83 +0,03% +0,71% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2021-08-17 113,64 113,62 +0,02% -0,43% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 140,89 140,92 -0,02% +2,08% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2021-08-17 337,51 337,47 +0,01% +2,06% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-17 351,33 351,25 +0,02% +1,36% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PLN 2021-08-17 199,82 199,93 -0,06% +8,33% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) PLN 2021-08-17 111,30 111,30 0,00% +2,21% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN 2021-08-17 87,06 87,36 -0,34% +0,35% - - - - kup on-line
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-08-06 1339,84 1319,20 +1,56% +22,36% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-17 126,24 126,25 -0,01% +1,04% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych PLN 2021-08-17 104,79 104,71 +0,08% +1,50% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy PLN 2021-08-18 148,48 148,53 -0,03% +0,80% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2021-08-18 236,39 236,41 -0,01% -0,37% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2021-08-18 187,48 187,49 -0,01% -0,36% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2021-08-18 18,54 18,54 0,00% -0,27% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl PLN 2021-08-11 14,48 14,52 -0,28% -3,92% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2021-08-11 13,55 13,55 0,00% -0,22% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2021-08-17 10,06 10,04 +0,20% -1,66% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2021-08-17 9,54 9,55 -0,10% -8,36% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2021-08-17 13,43 13,42 +0,07% +0,22% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus PLN 2021-08-17 11,78 11,78 0,00% +3,24% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2021-08-17 63,70 63,69 +0,02% +0,35% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu PLN 2021-08-17 12,33 12,34 -0,08% +6,48% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych PLN 2021-08-17 102,52 102,52 0,00% +0,67% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych PLN 2021-08-17 19,81 19,83 -0,10% +4,04% - - - - kup on-line
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-17 156,39 156,36 +0,02% +1,39% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus PLN 2021-08-17 85,88 85,77 +0,13% +10,22% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus PLN 2021-08-17 48,36 48,30 +0,12% +7,40% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2021-08-17 224,22 224,11 +0,05% -0,10% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny PLN 2021-08-17 103,64 103,69 -0,05% +0,78% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego PLN 2021-08-17 98,58 98,58 0,00% -2,55% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2021-08-17 177,19 177,11 +0,05% +0,25% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD PLN 2021-08-17 113,93 113,74 +0,17% +2,98% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy PLN 2021-08-17 10,62 10,62 0,00% +0,95% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2021-08-17 53,14 53,17 -0,06% +4,36% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2021-08-17 61,71 61,71 0,00% -0,63% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2021-08-17 185,83 185,83 0,00% +0,31% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2021-08-17 58,43 58,44 -0,02% +1,21% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 54,94 54,94 0,00% +3,04% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy PLN 2021-08-17 76,67 76,67 0,00% +1,82% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych PLN 2021-08-17 82,92 82,89 +0,04% +1,32% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-17 326,42 326,33 +0,03% +0,51% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2021-08-17 326,42 326,33 +0,03% +0,51% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 15,85 15,84 +0,06% +3,26% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich PLN 2021-08-17 86,56 86,56 0,00% +3,21% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 67,05 67,06 -0,01% +3,79% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych PLN 2021-08-17 23,86 23,86 0,00% +0,51% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny PLN 2021-08-17 1034,36 1034,29 +0,01% +1,36% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 1432,92 1433,09 -0,01% +3,97% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2021-08-17 1522,90 1522,81 +0,01% +0,69% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna PLN 2021-08-17 1005,84 1005,89 0,00% +2,02% - - - - kup on-line
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-17 166,68 166,68 0,00% -2,53% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond PLN 2021-08-16 128,92 128,94 -0,02% +5,59% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja PLN 2021-08-16 339,90 340,10 -0,06% -1,60% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny PLN 2021-08-16 38,57 38,65 -0,21% -1,98% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus PLN 2021-08-16 114,75 114,81 -0,05% -0,44% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu PLN 2021-08-16 145,93 146,21 -0,19% +2,75% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2021-08-17 115,81 115,87 -0,05% +1,02% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN 2021-08-17 1756,14 1756,16 0,00% +2,01% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-17 147,01 146,95 +0,04% -0,76% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 135,01 134,97 +0,03% -0,04% - - - - kup on-line
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych PLN 2021-08-17 109,86 109,73 +0,12% +0,03% - - - - kup on-line
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych PLN 2021-08-17 106,81 106,82 -0,01% +2,57% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)