Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Oszczędnościowy Plus PLN 2019-02-12 102,24 102,24 0,00% +1,15% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2019-02-12 125,78 125,86 -0,06% +1,56% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2019-02-06 1485,88 1484,68 +0,08% +2,72% - - - - kup on-line
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-02-12 3,05 3,05 0,00% +3,74% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2019-02-12 107,57 107,69 -0,11% -2,20% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PLN 2019-02-12 106,91 106,90 +0,01% -1,27% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2019-02-12 170,49 170,49 0,00% +1,12% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2019-02-12 145,02 145,03 -0,01% +2,28% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond PLN 2019-02-12 96,81 96,65 +0,17% -8,63% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond PLN 2019-02-12 103,29 103,20 +0,09% -0,90% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond PLN 2019-02-12 100,82 100,89 -0,07% +1,33% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond PLN 2019-02-12 109,56 109,19 +0,34% +0,97% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income PLN 2019-02-12 106,84 106,75 +0,08% +0,73% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor PLN 2019-02-12 101,64 101,64 0,00% +0,77% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return PLN 2019-02-12 102,41 102,35 +0,06% +5,88% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2019-02-12 105,95 105,95 0,00% -0,32% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji PLN 2019-02-12 237,17 237,15 +0,01% +2,77% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2019-02-12 152,56 152,51 +0,03% +2,96% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dopchodu PLN 2019-02-12 105,43 105,41 +0,02% +2,11% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2019-02-12 132,61 132,56 +0,04% +0,72% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2019-02-12 1764,14 1764,00 +0,01% +4,85% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy PLN 2019-02-12 106,02 106,06 -0,04% +2,02% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2019-02-12 1575,57 1575,75 -0,01% +2,65% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 139,11 139,15 -0,03% +4,03% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-12 132,39 132,40 -0,01% +1,25% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-12 100,14 100,22 -0,08% +1,18% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych PLN 2019-02-12 97,94 97,97 -0,03% -0,74% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 108,48 108,41 +0,06% +4,54% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-02-12 108,68 108,69 -0,01% -0,12% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2019-02-12 130,47 130,50 -0,02% +2,58% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 140,34 140,33 +0,01% +2,56% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-12 1147,63 1147,62 0,00% -1,96% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 110,67 110,70 -0,03% -6,36% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2019-02-12 11,60 11,60 0,00% -0,43% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-04 12,50 12,50 0,00% +1,46% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji PLN 2019-02-12 291,57 291,61 -0,01% +3,42% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus PLN 2019-02-12 107,02 106,99 +0,03% +1,51% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-12 141,08 141,07 +0,01% +2,87% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych PLN 2019-02-12 243,25 243,18 +0,03% +1,90% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2019-02-12 105,27 105,28 -0,01% +1,19% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie PLN 2019-02-12 102,58 102,58 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych PLN 2019-02-12 102,87 103,07 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących PLN 2019-02-12 101,67 101,57 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2019-02-12 338,58 338,61 -0,01% +3,43% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2019-02-12 98,17 98,18 -0,01% +1,61% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-12 102,78 102,77 +0,01% +0,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus PLN 2019-02-12 97,92 97,81 +0,11% -0,82% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 113,18 113,20 -0,02% +2,65% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2019-02-12 115,89 115,81 +0,07% +4,57% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 134,87 134,81 +0,04% +3,29% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-12 103,32 103,33 -0,01% +2,71% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych PLN 2019-02-12 21,53 21,53 0,00% +1,37% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2019-02-12 16,83 16,83 0,00% +2,31% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych PLN 2019-02-12 13,05 13,07 -0,15% +0,62% - - - - kup on-line
mFundusz Oszczędnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-02-12 169,28 169,28 0,00% +2,17% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2019-02-11 108,58 108,61 -0,03% -0,59% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-11 138,14 138,15 -0,01% -1,78% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2019-02-12 295,84 295,87 -0,01% +4,74% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 312,94 312,98 -0,01% +4,05% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PLN 2019-02-12 177,48 177,23 +0,14% +0,86% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) PLN 2019-02-12 102,54 102,53 +0,01% -2,92% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN 2019-02-12 88,37 88,23 +0,16% -10,72% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 111,98 111,90 +0,07% +3,01% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy PLN 2019-02-13 141,19 141,17 +0,01% +0,56% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2019-02-13 226,89 226,72 +0,07% +0,28% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2019-02-13 185,37 185,28 +0,05% -2,36% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2019-02-11 109,67 109,71 -0,04% -0,22% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-02-11 113,76 113,81 -0,04% -1,86% - - - - kup on-line
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-21 103,15 102,72 +0,42% +0,59% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2019-02-13 17,90 17,89 +0,06% -0,22% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl PLN 2019-02-06 15,43 15,42 +0,06% -2,28% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2019-02-06 12,80 12,75 +0,39% +1,67% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2019-02-12 10,11 10,11 0,00% +0,90% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2019-02-12 10,16 10,13 +0,30% -1,17% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2019-02-12 12,58 12,58 0,00% +4,05% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2019-02-12 60,01 60,01 0,00% +3,82% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędny Plus PLN 2019-02-12 11,30 11,30 0,00% +2,45% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu PLN 2019-02-12 11,46 11,46 0,00% -1,38% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych PLN 2019-02-12 17,99 17,97 +0,11% -2,44% - - - - kup on-line
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-02-12 146,11 146,10 +0,01% +4,49% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus PLN 2019-02-12 76,11 75,66 +0,59% +11,39% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus PLN 2019-02-12 43,64 43,53 +0,25% +0,02% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2019-02-12 214,85 214,81 +0,02% +3,14% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2019-02-12 172,61 172,56 +0,03% +2,43% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD PLN 2019-02-12 108,68 108,34 +0,31% +11,94% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy PLN 2019-02-12 10,06 10,06 0,00% +1,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2019-02-12 130,65 129,95 +0,54% +2,29% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2019-02-12 61,47 61,47 0,00% +0,38% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2019-02-12 168,69 168,48 +0,12% +4,62% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2019-02-12 53,41 53,38 +0,06% +4,73% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-12 50,99 51,01 -0,04% +0,55% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy PLN 2019-02-12 71,48 71,47 +0,01% -33,53% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych PLN 2019-02-12 74,41 74,40 +0,01% -15,84% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2019-02-12 111,74 111,70 +0,04% -0,29% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 PLN 2019-02-12 291,73 291,55 +0,06% +0,99% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2019-02-12 291,73 291,55 +0,06% +0,99% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-12 14,62 14,62 0,00% +1,04% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji PLN 2019-02-12 111,96 111,99 -0,03% +1,39% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich PLN 2019-02-12 80,66 80,64 +0,02% +1,55% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-12 63,21 63,20 +0,02% +0,33% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych PLN 2019-02-12 22,25 22,25 0,00% +3,30% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-02-12 1347,51 1347,21 +0,02% +0,42% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny PLN 2019-02-12 966,20 966,16 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2019-02-12 1413,18 1413,49 -0,02% +3,35% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna PLN 2019-02-12 998,70 998,41 +0,03% +0,20% - - - - kup on-line
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 174,02 174,00 +0,01% -0,54% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities PLN 2019-02-12 108,19 108,18 +0,01% -0,96% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond PLN 2019-02-12 119,76 119,62 +0,12% +1,97% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja PLN 2019-02-12 321,87 321,84 +0,01% +2,65% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny PLN 2019-02-12 36,07 36,04 +0,08% +2,33% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus PLN 2019-02-12 108,45 108,38 +0,06% +1,72% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu PLN 2019-02-12 136,85 136,50 +0,26% -0,85% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2019-02-12 109,91 109,88 +0,03% +2,13% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar (USD) USD 2019-02-13 42,04 42,04 0,00% +1,99% 161,35 160,55 +0,50% +14,72% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje PLN 2019-02-13 355,23 355,08 +0,04% +2,61% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Nowa Europa PLN 2019-02-13 189,70 189,39 +0,16% -2,04% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniOszczędnościowy PLN 2019-02-13 123,32 123,32 0,00% +2,18% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEuro (EUR) EUR 2019-02-13 1196,94 1196,95 0,00% -0,32% 5178,92 5167,47 +0,22% +3,07% kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny PLN 2019-02-13 157,86 157,69 +0,11% +1,29% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniProfit Plus PLN 2019-02-13 1787,79 1787,68 +0,01% +2,38% - - - - kup on-line
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 1296,44 1296,24 +0,02% -1,93% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)