Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus PLN 2018-04-18 101,39 101,32 +0,07% +0,90% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2018-04-18 124,45 124,36 +0,07% +2,93% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2018-04-18 1457,27 1456,58 +0,05% +3,89% - - - - kup on-line
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-04-18 2,97 2,97 0,00% +4,21% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-04-18 109,15 110,41 -1,14% -0,56% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PLN 2018-04-18 108,27 108,35 -0,07% +0,94% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2018-04-18 169,09 169,11 -0,01% +1,67% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2018-04-18 143,33 143,12 +0,15% +2,58% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond PLN 2018-04-18 107,84 107,39 +0,42% +8,53% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond PLN 2018-04-18 104,83 104,74 +0,09% +4,43% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond PLN 2018-04-18 100,15 100,26 -0,11% +0,72% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond PLN 2018-04-18 109,43 109,51 -0,07% +2,36% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit PLN 2018-04-18 101,23 101,43 -0,20% +0,34% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income PLN 2018-04-18 106,10 106,25 -0,14% +1,69% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return PLN 2018-04-18 99,97 99,81 +0,16% -1,31% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2018-04-18 106,83 106,83 0,00% +1,39% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych PLN 2018-04-18 21,94 21,92 +0,09% +4,28% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich PLN 2018-04-18 79,97 79,95 +0,03% +0,97% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-18 63,34 63,33 +0,02% +3,31% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-18 1349,66 1349,45 +0,02% +3,45% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny PLN 2018-04-18 984,84 984,97 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2018-04-18 1392,65 1390,91 +0,13% +4,42% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Strategia Konserwatywna PLN 2018-04-17 1001,01 1000,88 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji PLN 2018-04-18 234,62 234,28 +0,15% +3,46% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2018-04-18 150,11 149,78 +0,22% +3,74% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny PLN 2018-04-18 103,68 103,68 0,00% +2,33% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2018-04-18 131,91 131,91 0,00% +2,74% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozytowy PLN 2018-04-18 104,73 104,73 0,00% +2,48% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2018-04-18 1716,01 1713,69 +0,14% +4,86% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2018-04-18 1543,10 1543,57 -0,03% +3,74% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji PLN 2018-04-18 136,47 136,28 +0,14% +3,62% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-18 131,13 131,10 +0,02% +1,39% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-18 99,10 99,26 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych PLN 2018-04-18 99,23 99,23 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-04-18 105,48 105,37 +0,10% +4,38% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2018-04-18 109,26 109,24 +0,02% +2,20% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2018-04-18 128,69 128,62 +0,05% +3,46% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-04-18 138,56 138,51 +0,04% +3,32% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-18 1168,27 1168,17 +0,01% +1,59% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PLN 2018-04-18 117,15 117,63 -0,41% -1,34% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2018-04-18 11,69 11,69 0,00% +1,65% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-04-16 12,42 12,44 -0,16% +2,22% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-04-16 12,01 12,01 0,00% +0,59% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji PLN 2018-04-18 287,12 286,61 +0,18% +3,35% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta PLN 2018-04-18 132,01 131,99 +0,02% +0,01% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus PLN 2018-04-18 105,90 105,86 +0,04% +3,33% - - - - kup on-line
GAMMA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz GAMMA Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-18 137,24 137,19 +0,04% +1,98% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus PLN 2018-03-27 99,22 99,19 +0,03% +1,98% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych PLN 2018-04-18 241,12 240,81 +0,13% +3,57% - - - - kup on-line
Gamma Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny PLN 2018-04-18 178,36 178,02 +0,19% +2,47% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2018-04-18 104,37 104,34 +0,03% +1,99% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2018-04-18 333,03 332,73 +0,09% +4,45% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2018-04-18 97,19 97,16 +0,03% +3,53% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-18 102,28 102,31 -0,03% +0,98% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus PLN 2018-04-18 99,49 99,28 +0,21% +0,66% - - - - kup on-line
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-02-28 115,20 114,49 +0,62% +4,21% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-04-18 111,74 111,64 +0,09% +3,89% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2018-04-18 113,17 112,96 +0,19% +5,47% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-04-18 132,49 132,33 +0,12% +4,01% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-18 101,52 101,50 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych PLN 2018-04-18 21,45 21,48 -0,14% +2,88% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2018-04-18 16,65 16,67 -0,12% +2,84% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych PLN 2018-04-18 12,98 12,97 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
mFundusz Lokacyjny Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-04-18 166,63 166,60 +0,02% +3,21% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2018-04-17 109,29 109,33 -0,04% +1,79% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-17 139,98 140,03 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-13 1155,51 1154,96 +0,05% +3,92% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-04-18 305,36 304,84 +0,17% +3,50% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2018-04-18 286,69 286,20 +0,17% +3,48% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PLN 2018-04-18 178,27 178,29 -0,01% +2,78% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN 2018-04-18 100,45 99,98 +0,47% +9,42% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L) PLN 2018-04-18 107,14 107,19 -0,05% -3,14% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-04-18 109,99 109,86 +0,12% +1,89% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2018-04-19 226,18 225,81 +0,16% -1,89% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-04-19 188,49 187,99 +0,27% -5,04% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2018-04-16 111,26 111,39 -0,12% +1,71% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2018-04-16 116,19 116,19 0,00% +1,44% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2018-04-19 17,89 17,86 +0,17% -1,05% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl PLN 2018-04-18 15,63 15,63 0,00% -1,82% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2018-04-18 12,69 12,68 +0,08% +2,59% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2018-04-18 10,12 10,11 +0,10% +0,40% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2018-04-18 10,46 10,41 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2018-04-18 12,30 12,29 +0,08% +3,71% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2018-04-18 58,81 58,75 +0,10% +4,14% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus PLN 2018-04-18 11,10 11,10 0,00% +2,87% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu PLN 2018-04-18 11,66 11,65 +0,09% +1,30% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych PLN 2018-04-18 18,34 18,34 0,00% +0,27% - - - - kup on-line
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-04-18 142,27 142,11 +0,11% +3,63% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus PLN 2018-04-18 67,77 67,47 +0,44% -13,92% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus PLN 2018-04-18 43,34 43,24 +0,23% -3,75% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2018-04-18 212,24 212,04 +0,09% +4,35% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2018-04-18 170,79 170,68 +0,06% +3,57% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD PLN 2018-04-18 96,21 95,86 +0,37% -15,04% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy PLN 2018-04-18 9,95 9,95 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2018-04-18 61,32 61,32 0,00% +0,82% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2018-04-18 164,23 163,98 +0,15% +3,02% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2018-04-18 52,31 52,22 +0,17% +3,20% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-18 50,59 50,61 -0,04% +0,48% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2018-04-18 129,70 129,60 +0,08% -0,76% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2018-04-18 112,48 112,43 +0,04% +3,20% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 PLN 2018-04-18 292,88 292,63 +0,09% +3,91% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2018-04-18 3502,57 3499,57 +0,09% +4,07% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2018-04-18 14,54 14,53 +0,07% +3,27% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji PLN 2018-04-18 112,30 112,20 +0,09% +5,81% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities PLN 2018-04-18 109,49 109,44 +0,05% +1,59% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond PLN 2018-04-18 119,23 119,15 +0,07% +3,49% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy PLN 2018-04-18 35,64 35,62 +0,06% +2,86% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja PLN 2018-04-18 318,16 317,69 +0,15% +5,72% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Lokacyjny PLN 2018-04-18 138,98 138,94 +0,03% +2,82% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacji Globalnych PLN 2018-04-18 107,13 107,11 +0,02% +2,83% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla każdego PLN 2018-04-06 103,88 103,84 +0,04% +2,60% - - - - kup on-line
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 14780,90 14760,40 +0,14% +5,96% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-04-18 175,04 174,88 +0,09% +0,84% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2018-04-18 108,81 108,74 +0,06% +3,92% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar Pienieżny (USD) USD 2018-04-19 41,29 41,30 -0,02% +0,61% 139,23 138,65 +0,42% -14,76% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje PLN 2018-04-19 351,34 350,92 +0,12% +3,92% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata PLN 2018-04-19 121,20 121,19 +0,01% +2,50% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Nowa Europa PLN 2018-04-19 192,11 190,74 +0,72% -3,10% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEURIBOR (EUR) EUR 2018-04-19 1201,63 1201,58 0,00% +0,68% 5008,03 4996,41 +0,23% -1,04% kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny PLN 2018-04-19 157,72 157,06 +0,42% +4,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID Plus PLN 2018-04-19 1754,67 1754,55 +0,01% +2,44% - - - - kup on-line
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 1323,50 1322,26 +0,09% +3,72% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)