Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Aegon PPK 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny PLN 2020-08-10 10,88 10,87 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2025 PLN 2020-08-10 10,29 10,27 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2035 PLN 2020-08-10 10,10 10,07 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2040 PLN 2020-08-10 10,08 10,06 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2050 PLN 2020-08-10 9,98 9,95 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2055 PLN 2020-08-10 10,00 9,97 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2060 PLN 2020-08-10 9,94 9,91 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2025 PLN 2020-08-10 108,08 107,97 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2030 PLN 2020-08-10 109,89 109,72 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2035 PLN 2020-08-10 111,19 111,00 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2040 PLN 2020-08-10 112,14 111,93 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2045 PLN 2020-08-10 113,36 113,12 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2050 PLN 2020-08-10 113,03 112,80 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2055 PLN 2020-08-10 113,96 113,72 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2060 PLN 2020-08-10 114,97 114,70 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2020-08-10 10,10 10,09 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2020-08-10 9,96 9,95 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2020-08-10 9,77 9,75 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2020-08-10 9,81 9,79 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2020-08-10 9,71 9,69 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2020-08-10 9,66 9,64 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 PLN 2020-08-10 9,65 9,62 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2020-08-10 9,37 9,34 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2025 PLN 2020-08-10 101,95 101,97 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2030 PLN 2020-08-10 102,87 102,91 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2035 PLN 2020-08-10 104,03 104,09 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2040 PLN 2020-08-10 104,62 104,69 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2045 PLN 2020-08-10 105,47 105,53 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2050 PLN 2020-08-10 105,28 105,34 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2055 PLN 2020-08-10 105,38 105,43 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2060 PLN 2020-08-10 104,87 105,00 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2025 PLN 2020-08-10 50,34 50,30 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2030 PLN 2020-08-10 49,81 49,76 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2035 PLN 2020-08-10 48,62 48,53 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2040 PLN 2020-08-10 48,66 48,57 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2045 PLN 2020-08-10 47,08 47,02 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2050 PLN 2020-08-10 46,95 46,86 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2055 PLN 2020-08-10 46,77 46,69 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2060 PLN 2020-08-10 49,32 49,21 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2025 PLN 2020-08-10 103,90 103,92 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2030 PLN 2020-08-10 101,28 101,35 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2035 PLN 2020-08-10 100,46 100,57 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2040 PLN 2020-08-10 99,19 99,30 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2045 PLN 2020-08-10 99,25 99,35 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2050 PLN 2020-08-10 99,18 99,29 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2055 PLN 2020-08-10 98,99 99,11 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2060 PLN 2020-08-10 101,26 101,47 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2025 PLN 2020-08-10 104,75 104,63 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2030 PLN 2020-08-10 103,53 103,33 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2020-08-10 102,82 102,54 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2040 PLN 2020-08-10 103,17 102,89 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2045 PLN 2020-08-10 102,54 102,22 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2050 PLN 2020-08-10 102,79 102,47 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2055 PLN 2020-08-10 102,01 101,69 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 PLN 2020-08-10 101,56 101,25 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025 PLN 2020-08-10 10,87 10,86 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030 PLN 2020-08-10 11,02 11,00 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035 PLN 2020-08-10 10,98 10,96 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040 PLN 2020-08-10 11,03 11,00 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045 PLN 2020-08-10 11,03 10,99 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050 PLN 2020-08-10 11,06 11,03 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 PLN 2020-08-10 11,20 11,16 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 PLN 2020-08-10 11,19 11,15 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2025 PLN 2020-08-10 10,39 10,37 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2030 PLN 2020-08-10 10,16 10,15 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2040 PLN 2020-08-10 10,13 10,10 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2045 PLN 2020-08-10 9,98 9,95 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2050 PLN 2020-08-10 9,92 9,90 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2055 PLN 2020-08-10 10,01 9,99 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 PLN 2020-08-10 10,54 10,51 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2020 Spokojne Jutro PLN 2020-08-10 10,26 10,26 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2020-08-10 10,46 10,46 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2020-08-10 10,40 10,40 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2020-08-10 10,31 10,31 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2020-08-10 10,28 10,28 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2020-08-10 10,30 10,30 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2020-08-10 10,17 10,17 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 PLN 2020-08-10 10,19 10,19 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2020-08-10 9,94 9,94 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2020-08-10 106,62 106,52 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2020-08-10 109,07 108,93 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2020-08-10 110,32 110,16 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2020-08-10 111,93 111,73 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2020-08-10 112,31 112,11 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2020-08-10 112,36 112,15 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2020-08-10 110,97 110,77 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2025 PLN 2020-08-10 10,13 10,12 +0,10% +1,30% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 PLN 2020-08-10 9,98 9,97 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 PLN 2020-08-10 9,76 9,74 +0,21% -2,40% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 PLN 2020-08-10 9,77 9,76 +0,10% -2,30% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 PLN 2020-08-10 9,59 9,58 +0,10% -4,10% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 PLN 2020-08-10 9,61 9,60 +0,10% -3,90% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2055 PLN 2020-08-10 9,53 9,52 +0,11% -4,70% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2060 PLN 2020-08-10 9,56 9,54 +0,21% -4,40% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2025 PLN 2020-08-10 55,67 55,56 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2030 PLN 2020-08-10 56,70 56,51 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2035 PLN 2020-08-10 58,12 57,85 +0,47% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2040 PLN 2020-08-10 58,17 57,90 +0,47% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2045 PLN 2020-08-10 59,95 59,60 +0,59% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2050 PLN 2020-08-10 59,70 59,35 +0,59% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2055 PLN 2020-08-10 59,25 58,91 +0,58% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2060 PLN 2020-08-10 57,39 57,04 +0,61% 0,00% - - - - kup on-line
PPK Pocztylion 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny PLN 2020-08-07 10,36 10,36 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2025 PLN 2020-08-10 10,69 10,70 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2030 PLN 2020-08-10 10,91 10,92 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2035 PLN 2020-08-10 11,17 11,18 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2040 PLN 2020-08-10 11,23 11,24 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2045 PLN 2020-08-10 11,38 11,39 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2050 PLN 2020-08-10 11,44 11,45 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2055 PLN 2020-08-10 11,52 11,53 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2060 PLN 2020-08-10 11,66 11,69 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)