Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2025 PLN 2021-08-17 11,17 11,16 +0,09% +8,24% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2035 PLN 2021-08-17 12,24 12,21 +0,25% +20,24% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2040 PLN 2021-08-17 12,17 12,15 +0,16% +19,67% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2050 PLN 2021-08-17 12,57 12,53 +0,32% +24,70% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2055 PLN 2021-08-17 12,60 12,56 +0,32% +24,88% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2060 PLN 2021-08-17 12,57 12,54 +0,24% +25,32% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2021-08-17 11,05 11,04 +0,09% +9,08% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2021-08-17 11,57 11,55 +0,17% +15,47% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2021-08-17 12,01 11,99 +0,17% +21,93% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2021-08-17 12,06 12,03 +0,25% +21,94% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2021-08-17 12,48 12,45 +0,24% +27,22% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2021-08-17 12,46 12,43 +0,24% +27,53% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 PLN 2021-08-17 12,45 12,42 +0,24% +27,56% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2021-08-17 12,04 12,01 +0,25% +27,14% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2025 PLN 2021-08-17 109,61 109,52 +0,08% +7,25% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2030 PLN 2021-08-17 115,64 115,53 +0,10% +11,81% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2035 PLN 2021-08-17 124,48 124,33 +0,12% +18,84% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2040 PLN 2021-08-17 125,56 125,41 +0,12% +19,10% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2045 PLN 2021-08-17 134,33 134,14 +0,14% +26,32% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2050 PLN 2021-08-17 135,29 135,11 +0,13% +27,54% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2055 PLN 2021-08-17 133,16 132,99 +0,13% +25,41% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2060 PLN 2021-08-17 129,47 129,34 +0,10% +22,18% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2025 PLN 2021-08-17 52,65 52,63 +0,04% +4,42% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2030 PLN 2021-08-17 56,98 56,86 +0,21% +13,55% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2035 PLN 2021-08-17 60,53 60,36 +0,28% +23,10% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2040 PLN 2021-08-17 61,08 60,90 +0,30% +24,30% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2045 PLN 2021-08-17 60,61 60,32 +0,48% +27,01% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2050 PLN 2021-08-17 60,13 59,83 +0,50% +26,27% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2055 PLN 2021-08-17 59,28 58,91 +0,63% +25,12% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2060 PLN 2021-08-17 64,75 64,32 +0,67% +29,53% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2065 PLN 2021-08-17 56,26 55,97 +0,52% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2025 PLN 2021-08-17 112,02 112,00 +0,02% +7,64% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2030 PLN 2021-08-17 115,22 115,17 +0,04% +13,17% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2035 PLN 2021-08-17 120,22 120,18 +0,03% +18,72% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2040 PLN 2021-08-17 119,34 119,32 +0,02% +19,23% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2045 PLN 2021-08-17 121,95 121,90 +0,04% +21,66% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2050 PLN 2021-08-17 122,20 122,15 +0,04% +21,98% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2055 PLN 2021-08-17 121,77 121,72 +0,04% +21,76% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2060 PLN 2021-08-17 124,66 124,62 +0,03% +22,02% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2065 PLN 2021-08-17 102,20 101,94 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2025 PLN 2021-08-17 112,52 112,45 +0,06% +7,23% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2030 PLN 2021-08-17 118,92 118,78 +0,12% +14,26% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2021-08-17 125,98 125,75 +0,18% +21,50% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2040 PLN 2021-08-17 126,45 126,23 +0,17% +21,53% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2045 PLN 2021-08-17 129,69 129,41 +0,22% +25,22% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2050 PLN 2021-08-17 129,87 129,60 +0,21% +25,10% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2055 PLN 2021-08-17 128,76 128,49 +0,21% +24,97% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 PLN 2021-08-17 128,29 128,01 +0,22% +25,20% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025 PLN 2021-08-17 11,46 11,46 0,00% +5,43% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030 PLN 2021-08-17 12,90 12,91 -0,08% +16,95% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035 PLN 2021-08-17 13,42 13,44 -0,15% +21,89% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040 PLN 2021-08-17 13,97 13,98 -0,07% +26,31% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045 PLN 2021-08-17 14,46 14,48 -0,14% +30,74% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050 PLN 2021-08-17 14,62 14,65 -0,20% +31,71% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 PLN 2021-08-17 14,75 14,77 -0,14% +31,34% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 PLN 2021-08-17 14,59 14,62 -0,21% +30,15% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2025 PLN 2021-08-17 11,24 11,23 +0,09% +7,66% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2030 PLN 2021-08-17 11,51 11,49 +0,17% +12,40% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2040 PLN 2021-08-17 12,15 12,13 +0,16% +18,88% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2045 PLN 2021-08-17 12,18 12,15 +0,25% +20,71% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2050 PLN 2021-08-17 12,20 12,16 +0,33% +21,64% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2055 PLN 2021-08-17 12,27 12,23 +0,33% +21,13% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 PLN 2021-08-17 13,03 12,99 +0,31% +22,23% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2065 PLN 2021-08-17 10,78 10,74 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2020 Spokojne Jutro PLN 2021-08-17 10,36 10,36 0,00% +1,07% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2021-08-17 11,58 11,58 0,00% +10,39% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2021-08-17 12,22 12,22 0,00% +16,83% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2021-08-17 12,57 12,57 0,00% +20,98% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2021-08-17 12,89 12,88 +0,08% +24,18% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2021-08-17 13,18 13,18 0,00% +26,61% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2021-08-17 13,02 13,02 0,00% +26,65% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 PLN 2021-08-17 13,08 13,08 0,00% +26,87% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2021-08-17 12,77 12,76 +0,08% +26,94% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2065 PLN 2021-08-17 10,20 10,22 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2021-08-17 115,38 115,29 +0,08% +7,86% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2021-08-17 124,24 124,11 +0,10% +13,21% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2021-08-17 129,58 129,41 +0,13% +16,59% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2021-08-17 134,84 134,64 +0,15% +19,42% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2021-08-17 138,30 138,07 +0,17% +21,96% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2021-08-17 138,59 138,35 +0,17% +22,16% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2021-08-17 138,55 138,28 +0,20% +23,77% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2025 PLN 2021-08-17 10,90 10,90 0,00% +7,39% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 PLN 2021-08-17 11,36 11,36 0,00% +13,37% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 PLN 2021-08-17 11,81 11,80 +0,08% +20,14% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 PLN 2021-08-17 11,84 11,83 +0,08% +20,33% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 PLN 2021-08-17 12,25 12,24 +0,08% +26,42% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 PLN 2021-08-17 12,27 12,26 +0,08% +26,36% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2055 PLN 2021-08-17 12,15 12,14 +0,08% +26,17% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2060 PLN 2021-08-17 12,13 12,12 +0,08% +25,70% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2065 PLN 2021-08-17 9,97 9,97 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2025 PLN 2021-08-17 59,57 59,48 +0,15% +7,18% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2030 PLN 2021-08-17 63,92 63,75 +0,27% +12,89% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2035 PLN 2021-08-17 69,06 68,80 +0,38% +19,01% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2040 PLN 2021-08-17 69,28 69,02 +0,38% +19,24% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2045 PLN 2021-08-17 74,72 74,37 +0,47% +24,80% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2050 PLN 2021-08-17 74,25 73,90 +0,47% +24,52% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2055 PLN 2021-08-17 73,74 73,39 +0,48% +24,60% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2060 PLN 2021-08-17 71,64 71,31 +0,46% +24,94% - - - - kup on-line
PPK Pocztylion 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny PLN 2021-08-17 10,84 10,84 0,00% +4,63% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2025 PLN 2021-08-17 1133,49 1132,72 +0,07% +9,75% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2030 PLN 2021-08-17 1217,07 1216,00 +0,09% +18,17% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2035 PLN 2021-08-17 1270,75 1269,51 +0,10% +24,30% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2040 PLN 2021-08-17 1272,77 1271,53 +0,10% +24,27% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2045 PLN 2021-08-17 1315,74 1314,38 +0,10% +28,34% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2050 PLN 2021-08-17 1313,68 1312,32 +0,10% +28,06% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2055 PLN 2021-08-17 1277,68 1276,28 +0,11% +27,02% - - - - kup on-line
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2060 PLN 2021-08-17 1273,58 1272,25 +0,10% +26,97% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2025 PLN 2021-08-16 11,94 11,94 0,00% +11,38% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2030 PLN 2021-08-16 13,09 13,11 -0,15% +19,54% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2035 PLN 2021-08-16 14,32 14,37 -0,35% +27,63% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2040 PLN 2021-08-16 14,36 14,41 -0,35% +27,30% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2045 PLN 2021-08-16 15,09 15,15 -0,40% +31,91% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2050 PLN 2021-08-16 15,38 15,44 -0,39% +33,74% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2055 PLN 2021-08-16 15,26 15,32 -0,39% +31,89% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2060 PLN 2021-08-16 15,38 15,42 -0,26% +31,23% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2025 PLN 2021-08-17 120,22 120,03 +0,16% +10,91% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2030 PLN 2021-08-17 131,19 130,89 +0,23% +18,66% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2035 PLN 2021-08-17 138,56 138,17 +0,28% +23,68% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2040 PLN 2021-08-17 143,22 142,79 +0,30% +26,58% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2045 PLN 2021-08-17 149,19 148,69 +0,34% +30,27% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2050 PLN 2021-08-17 149,00 148,50 +0,34% +30,50% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2055 PLN 2021-08-17 150,90 150,40 +0,33% +31,02% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2060 PLN 2021-08-17 154,63 154,10 +0,34% +33,02% - - - - kup on-line
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2065 PLN 2021-08-17 108,45 108,08 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)