Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025 PLN 2019-11-07 10,21 10,21 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030 PLN 2019-11-07 10,53 10,50 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035 PLN 2019-11-07 10,62 10,59 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040 PLN 2019-11-07 10,72 10,69 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045 PLN 2019-11-07 10,83 10,80 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050 PLN 2019-11-07 10,82 10,80 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 PLN 2019-11-07 10,80 10,79 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 PLN 2019-11-07 10,81 10,79 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 PLN 2019-11-07 10,03 10,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 PLN 2019-11-07 10,03 10,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 PLN 2019-11-07 10,03 10,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 PLN 2019-11-07 10,03 10,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 PLN 2019-11-07 10,03 10,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)