Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2025 PLN 2021-04-21 10,86 10,86 0,00% +10,70% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2035 PLN 2021-04-21 11,36 11,36 0,00% +23,75% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2040 PLN 2021-04-21 11,32 11,32 0,00% +23,45% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2050 PLN 2021-04-21 11,41 11,42 -0,09% +27,77% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2055 PLN 2021-04-21 11,46 11,47 -0,09% +27,90% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2060 PLN 2021-04-21 11,43 11,43 0,00% +28,28% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2025 PLN 2021-04-21 116,15 116,25 -0,09% +14,03% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2030 PLN 2021-04-21 123,09 123,26 -0,14% +22,54% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2035 PLN 2021-04-21 127,44 127,67 -0,18% +27,15% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2040 PLN 2021-04-21 130,84 131,09 -0,19% +31,38% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2045 PLN 2021-04-21 134,24 134,52 -0,21% +34,85% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2050 PLN 2021-04-21 134,03 134,32 -0,22% +35,03% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2055 PLN 2021-04-21 135,86 136,16 -0,22% +36,49% - - - - kup on-line
AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Emerytura 2060 PLN 2021-04-21 139,48 139,78 -0,21% +40,27% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2021-04-21 10,70 10,70 0,00% +11,46% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2021-04-21 10,93 10,94 -0,09% +18,68% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2021-04-21 11,08 11,09 -0,09% +26,34% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2021-04-21 11,12 11,14 -0,18% +26,08% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2021-04-21 11,33 11,34 -0,09% +32,36% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2021-04-21 11,32 11,33 -0,09% +32,24% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 PLN 2021-04-21 11,31 11,32 -0,09% +31,66% - - - - kup on-line
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2021-04-21 10,97 10,98 -0,09% +27,11% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2025 PLN 2021-04-21 107,84 107,85 -0,01% +5,85% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2030 PLN 2021-04-21 112,11 112,16 -0,04% +8,93% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2035 PLN 2021-04-21 117,74 117,81 -0,06% +13,46% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2040 PLN 2021-04-21 118,63 118,71 -0,07% +13,59% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2045 PLN 2021-04-21 123,42 123,54 -0,10% +17,13% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2050 PLN 2021-04-21 123,88 124,02 -0,11% +17,64% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2055 PLN 2021-04-21 122,61 122,73 -0,10% +16,62% - - - - kup on-line
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2060 PLN 2021-04-21 121,87 121,92 -0,04% +16,76% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2025 PLN 2021-04-20 51,84 51,96 -0,23% +6,34% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2030 PLN 2021-04-20 54,11 54,34 -0,42% +13,80% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2035 PLN 2021-04-20 55,70 56,08 -0,68% +21,22% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2040 PLN 2021-04-20 55,80 56,19 -0,69% +22,45% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2045 PLN 2021-04-20 56,01 56,69 -1,20% +28,37% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2050 PLN 2021-04-20 55,88 56,52 -1,13% +28,11% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2055 PLN 2021-04-20 54,99 55,68 -1,24% +27,38% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2060 PLN 2021-04-20 59,98 60,73 -1,23% +34,36% - - - - kup on-line
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2065 PLN 2021-04-20 51,10 51,48 -0,74% 0,00% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2025 PLN 2021-04-21 108,66 108,71 -0,05% +9,86% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2030 PLN 2021-04-21 108,82 108,87 -0,05% +15,84% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2035 PLN 2021-04-21 110,71 110,78 -0,06% +21,26% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2040 PLN 2021-04-21 109,66 109,73 -0,06% +23,14% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2045 PLN 2021-04-21 110,94 111,04 -0,09% +25,44% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2050 PLN 2021-04-21 111,06 111,15 -0,08% +26,09% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2055 PLN 2021-04-21 110,60 110,69 -0,08% +25,74% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2060 PLN 2021-04-21 113,32 113,40 -0,07% +24,68% - - - - kup on-line
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2065 PLN 2021-04-21 99,96 99,96 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2025 PLN 2021-04-21 109,92 110,03 -0,10% +10,57% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2030 PLN 2021-04-21 112,90 113,11 -0,19% +19,02% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2035 PLN 2021-04-21 116,27 116,61 -0,29% +27,71% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2040 PLN 2021-04-21 116,67 117,01 -0,29% +27,75% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2045 PLN 2021-04-21 117,95 118,35 -0,34% +32,22% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2050 PLN 2021-04-21 118,16 118,56 -0,34% +32,17% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2055 PLN 2021-04-21 117,07 117,47 -0,34% +31,95% - - - - kup on-line
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 PLN 2021-04-21 116,60 117,00 -0,34% +31,17% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025 PLN 2021-04-20 11,29 11,31 -0,18% +6,91% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030 PLN 2021-04-20 12,22 12,30 -0,65% +18,18% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035 PLN 2021-04-20 12,50 12,61 -0,87% +22,67% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040 PLN 2021-04-20 12,82 12,96 -1,08% +26,68% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045 PLN 2021-04-20 13,09 13,26 -1,28% +30,64% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050 PLN 2021-04-20 13,19 13,36 -1,27% +31,24% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 PLN 2021-04-20 13,32 13,49 -1,26% +30,59% - - - - kup on-line
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 PLN 2021-04-20 13,22 13,38 -1,20% +28,10% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2025 PLN 2021-04-20 10,95 10,97 -0,18% +11,39% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2030 PLN 2021-04-20 10,94 10,98 -0,36% +15,16% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2040 PLN 2021-04-20 11,24 11,30 -0,53% +21,65% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2045 PLN 2021-04-20 11,14 11,22 -0,71% +22,15% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2050 PLN 2021-04-20 11,09 11,17 -0,72% +22,27% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2055 PLN 2021-04-20 11,15 11,22 -0,62% +21,99% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 PLN 2021-04-20 11,81 11,89 -0,67% +25,11% - - - - kup on-line
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2065 PLN 2021-04-20 9,99 9,99 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2020 Spokojne Jutro PLN 2021-04-20 10,35 10,36 -0,10% +3,19% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2021-04-20 11,27 11,31 -0,35% +13,95% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2021-04-20 11,63 11,68 -0,43% +21,40% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2021-04-20 11,81 11,88 -0,59% +26,45% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2021-04-20 12,00 12,07 -0,58% +30,15% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2021-04-20 12,16 12,24 -0,65% +33,04% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2021-04-20 12,00 12,08 -0,66% +32,60% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 PLN 2021-04-20 12,05 12,13 -0,66% +32,71% - - - - kup on-line
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2021-04-20 11,71 11,79 -0,68% +31,43% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 PLN 2021-04-21 111,22 111,24 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 PLN 2021-04-21 116,25 116,29 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 PLN 2021-04-21 118,93 119,00 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 PLN 2021-04-21 122,24 122,32 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 PLN 2021-04-21 123,71 123,79 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 PLN 2021-04-21 123,88 123,96 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 PLN 2021-04-21 122,61 122,67 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2025 PLN 2021-04-21 10,61 10,62 -0,09% +9,95% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 PLN 2021-04-21 10,78 10,79 -0,09% +15,67% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 PLN 2021-04-21 10,92 10,93 -0,09% +22,42% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 PLN 2021-04-21 10,94 10,95 -0,09% +22,65% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 PLN 2021-04-21 11,07 11,08 -0,09% +29,02% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 PLN 2021-04-21 11,08 11,09 -0,09% +28,99% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2055 PLN 2021-04-21 10,98 10,99 -0,09% +28,57% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2060 PLN 2021-04-21 10,98 10,99 -0,09% +27,97% - - - - kup on-line
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2065 PLN 2021-04-21 9,99 9,99 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2025 PLN 2021-04-21 58,25 58,25 0,00% +11,16% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2030 PLN 2021-04-21 61,07 61,08 -0,02% +18,72% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2035 PLN 2021-04-21 64,48 64,49 -0,02% +27,15% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2040 PLN 2021-04-21 64,64 64,65 -0,02% +27,27% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2045 PLN 2021-04-21 68,37 68,38 -0,01% +35,01% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2050 PLN 2021-04-21 67,95 67,97 -0,03% +34,42% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2055 PLN 2021-04-21 67,49 67,51 -0,03% +34,34% - - - - kup on-line
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2060 PLN 2021-04-21 65,66 65,68 -0,03% +34,16% - - - - kup on-line
PPK Pocztylion 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny PLN 2021-04-21 10,66 10,66 0,00% +5,54% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2025 PLN 2021-04-20 11,54 11,58 -0,35% +15,40% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2030 PLN 2021-04-20 12,33 12,38 -0,40% +24,67% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2035 PLN 2021-04-20 13,20 13,26 -0,45% +34,69% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2040 PLN 2021-04-20 13,23 13,30 -0,53% +34,04% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2045 PLN 2021-04-20 13,72 13,79 -0,51% +40,14% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2050 PLN 2021-04-20 13,87 13,95 -0,57% +41,53% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2055 PLN 2021-04-20 13,82 13,90 -0,58% +41,02% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2060 PLN 2021-04-20 14,09 14,16 -0,49% +41,32% - - - - kup on-line
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2065 PLN 2021-03-26 10,00 10,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)