Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 17,61 17,70 -0,51% +10,89% 75,63 76,06 -0,55% +10,95% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 116,99 115,62 +1,18% +2,08% 502,46 496,81 +1,14% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 46,33 45,79 +1,18% -6,74% 198,98 196,75 +1,13% -7,32% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2019-10-16 83,68 82,69 +1,20% -2,41% 325,95 322,14 +1,18% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 110,68 109,39 +1,18% +1,57% 475,36 470,04 +1,13% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 43,87 43,36 +1,18% -7,25% 188,42 186,31 +1,13% -7,83% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)