Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 16,48 16,49 -0,06% +8,64% 69,31 69,31 0,00% +4,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 16,94 16,94 0,00% +12,93% 71,24 71,20 +0,06% +8,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 16,20 16,20 0,00% +12,11% 68,13 68,09 +0,06% +7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-20 11,91 11,91 0,00% +14,08% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-20 487,06 485,42 +0,34% +18,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 112,19 112,25 -0,05% +13,83% 471,84 471,81 +0,01% +9,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 52,08 52,11 -0,06% +6,09% 219,03 219,03 0,00% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2017-07-20 88,57 88,61 -0,05% +7,70% 323,16 323,15 0,00% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 107,33 107,40 -0,07% +13,25% 451,40 451,42 -0,01% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 49,87 49,90 -0,06% +5,57% 209,74 209,74 0,00% +1,34% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)