Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 16,23 16,21 +0,12% -4,25% 69,97 69,52 +0,65% -1,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 16,89 16,86 +0,18% -1,40% 72,82 72,31 +0,71% +0,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 16,04 16,01 +0,19% -2,14% 69,15 68,66 +0,72% +0,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-20 12,00 11,98 +0,17% -0,33% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-07 507,89 503,94 +0,78% +4,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 119,02 119,72 -0,58% +5,05% 513,82 516,15 -0,45% +7,51% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 52,41 52,72 -0,59% -2,11% 226,26 227,29 -0,45% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2018-06-21 89,91 90,42 -0,56% +0,11% 335,83 337,41 -0,47% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 113,35 114,01 -0,58% +4,52% 489,34 491,53 -0,45% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 49,96 50,25 -0,58% -2,59% 215,68 216,64 -0,44% -0,31% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)