Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2021-05-10 3085,43 3076,22 +0,30% -8,18% 548,59 546,03 +0,47% +2,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 126,08 125,68 +0,32% -8,37% 576,99 575,98 +0,18% -2,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 95,21 94,91 +0,32% -13,12% 435,72 434,96 +0,17% -7,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2021-05-10 8,44 8,41 +0,36% -19,23% 4,95 4,94 +0,15% -20,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2021-05-10 9,24 9,21 +0,33% -19,44% 27,20 27,15 +0,18% -24,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2021-05-10 9,64 9,61 +0,31% -16,32% 4,70 4,71 -0,20% -22,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2021-05-10 8,53 8,50 +0,35% -19,22% 24,26 24,22 +0,17% -20,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2021-05-10 9,72 9,69 +0,31% -15,77% 36,80 36,89 -0,23% -22,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 9,67 9,64 +0,31% -16,64% 44,25 44,18 +0,17% -11,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2021-05-10 6,87 6,84 +0,44% -27,76% 26,01 26,04 -0,10% -33,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 93,26 92,96 +0,32% -8,17% 426,80 426,03 +0,18% -2,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2021-05-10 3424,82 3414,59 +0,30% +2,21% 608,93 606,09 +0,47% +13,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 278,30 277,41 +0,32% +2,05% 1273,61 1271,34 +0,18% +8,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 254,14 253,34 +0,32% +0,81% 1163,05 1161,03 +0,17% +6,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 1156,06 1152,30 +0,33% -3,65% 5290,59 5280,88 +0,18% +2,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2021-05-10 1272,70 1268,22 +0,35% +21,85% 4818,57 4827,61 -0,19% +12,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 3097,84 3087,77 +0,33% +11,23% 14177,00 14150,90 +0,18% +17,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 1098,79 1095,22 +0,33% -3,65% 5028,50 5019,28 +0,18% +2,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 1137,79 1134,10 +0,33% +11,07% 5206,98 5197,47 +0,18% +17,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 89,74 89,45 +0,32% -3,67% 410,69 409,94 +0,18% +2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 108,67 108,31 +0,33% +10,59% 497,32 496,37 +0,19% +17,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 1091,81 1088,24 +0,33% -3,60% 4996,56 4987,29 +0,19% +2,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2021-05-10 1385,12 1380,58 +0,33% +12,63% 6338,86 6327,06 +0,19% +19,41% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-07 19,46 19,32 +0,72% +25,71% 89,18 88,39 +0,89% +26,93% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-07 100,32 99,54 +0,78% +19,69% 459,76 455,42 +0,95% +20,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2021-05-07 35,73 35,46 +0,76% +11,45% 163,75 162,24 +0,93% +12,53% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2021-05-07 65,56 65,05 +0,78% +12,80% 249,56 248,07 +0,60% +2,18% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-07 94,18 93,45 +0,78% +19,09% 431,62 427,55 +0,95% +20,25% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-05-07 33,58 33,32 +0,78% +10,90% 153,89 152,45 +0,95% +11,97% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)