Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2020-10-28 2446,64 3360,45 -27,19% -27,19% 410,30 536,66 -23,55% -23,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 99,91 137,59 -27,39% -27,39% 458,49 593,88 -22,80% -22,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 76,77 109,59 -29,95% -29,95% 352,30 473,02 -25,52% -25,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2020-10-28 6,71 10,45 -35,79% -35,79% 3,88 6,21 -37,59% -37,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-10-28 7,38 11,47 -35,66% -35,66% 20,43 35,95 -43,16% -43,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2020-10-28 7,65 11,52 -33,59% -33,59% 3,84 6,08 -36,87% -36,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-10-28 6,78 10,56 -35,80% -35,80% 19,36 30,39 -36,30% -36,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-10-28 7,70 11,54 -33,28% -33,28% 29,92 47,25 -36,67% -36,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 7,69 11,60 -33,71% -33,71% 35,29 50,07 -29,52% -29,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-10-28 5,48 9,51 -42,38% -42,38% 21,30 38,94 -45,31% -45,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 72,52 101,56 -28,59% -28,59% 332,79 438,36 -24,08% -24,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2020-10-28 2659,42 3350,74 -20,63% -20,63% 445,99 535,11 -16,66% -16,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 216,00 272,70 -20,79% -20,79% 991,22 1177,06 -15,79% -15,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 198,04 252,11 -21,45% -21,45% 908,81 1088,18 -16,48% -16,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 920,26 1199,89 -23,30% -23,30% 4223,07 5179,09 -18,46% -18,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-10-28 976,87 1044,52 -6,48% -6,48% 3796,12 4276,47 -11,23% -11,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 2393,13 2784,96 -14,07% -14,07% 10982,10 12020,70 -8,64% -8,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 874,52 1140,43 -23,32% -23,32% 4013,17 4922,44 -18,47% -18,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 879,15 1024,36 -14,18% -14,18% 4034,42 4421,44 -8,75% -8,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 71,39 93,16 -23,37% -23,37% 327,61 402,11 -18,53% -18,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 84,01 98,26 -14,50% -14,50% 385,52 424,12 -9,10% -9,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 870,36 1132,62 -23,16% -23,16% 3994,08 4888,73 -18,30% -18,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 1068,44 1229,83 -13,12% -13,12% 4903,07 5308,32 -7,63% -7,63% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 15,20 15,26 -0,39% -14,89% 70,21 70,03 +0,26% -8,01% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 80,42 80,50 -0,10% -32,23% 372,59 371,82 +0,21% -26,57% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 29,68 29,71 -0,10% -36,85% 137,51 137,23 +0,20% -31,57% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2020-10-30 54,15 54,21 -0,11% -36,27% 213,92 213,12 +0,38% -34,77% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 75,69 75,77 -0,11% -32,57% 350,67 349,97 +0,20% -26,94% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 27,96 27,98 -0,07% -37,17% 129,54 129,24 +0,23% -31,92% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)