Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 15,26 15,30 -0,26% -8,07% 65,61 65,76 -0,24% -6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 15,72 15,72 0,00% -9,60% 67,58 67,57 +0,03% -7,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 14,87 14,88 -0,07% -10,31% 63,93 63,96 -0,04% -8,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-13 11,24 11,24 0,00% -8,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 110,54 110,25 +0,26% -4,00% 475,25 473,88 +0,29% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 46,99 46,87 +0,26% -10,53% 202,02 201,46 +0,28% -8,58% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2018-12-13 81,69 81,46 +0,28% -8,04% 309,88 307,62 +0,74% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 105,02 104,75 +0,26% -4,48% 451,51 450,24 +0,28% -2,40% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 44,68 44,57 +0,25% -10,98% 192,09 191,57 +0,27% -9,04% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)