Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 16,85 16,77 +0,48% +9,77% 70,20 70,00 +0,29% +4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 17,74 17,66 +0,45% +11,71% 73,91 73,71 +0,27% +6,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 16,90 16,82 +0,48% +10,89% 70,41 70,20 +0,29% +5,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-19 12,53 12,47 +0,48% +12,68% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-19 518,56 515,58 +0,58% +15,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 118,19 118,20 -0,01% +7,90% 492,42 493,36 -0,19% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 52,97 52,97 0,00% +0,55% 220,69 221,09 -0,18% -4,15% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2018-01-19 90,96 90,96 0,00% +2,37% 310,25 310,25 0,00% -14,56% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 112,80 112,80 0,00% +7,36% 469,96 470,82 -0,18% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 50,59 50,59 0,00% +0,04% 210,77 211,16 -0,18% -4,63% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)