Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 17,86 18,51 -3,51% +9,57% 76,96 79,59 -3,29% +8,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 16,72 17,37 -3,74% +4,96% 72,05 74,68 -3,52% +5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 15,68 16,29 -3,74% +4,12% 67,57 70,04 -3,53% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-27 12,11 12,58 -3,74% +6,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-28 104,29 108,10 -3,52% -11,81% 449,49 465,83 -3,51% -11,95% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-28 40,58 42,06 -3,52% -17,82% 174,90 181,25 -3,50% -17,96% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2020-02-28 72,98 75,64 -3,52% -15,57% 287,64 299,33 -3,91% -12,17% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-28 98,49 102,08 -3,52% -12,24% 424,49 439,89 -3,50% -12,39% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-28 38,36 39,76 -3,52% -18,21% 165,33 171,34 -3,51% -18,35% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)