Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 15,99 15,94 +0,31% +2,04% 69,03 68,67 +0,52% +4,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 15,93 15,88 +0,31% -10,05% 68,41 68,07 +0,49% -7,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 15,06 15,01 +0,33% -10,73% 64,67 64,34 +0,51% -7,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-01-25 11,42 11,38 +0,35% -8,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 116,32 116,12 +0,17% +4,15% 503,29 501,31 +0,39% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 48,57 48,49 +0,16% -2,94% 210,15 209,34 +0,39% +0,36% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2019-02-13 85,41 85,26 +0,18% -0,19% 327,80 325,61 +0,67% +12,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 110,42 110,23 +0,17% +3,64% 477,76 475,88 +0,40% +7,16% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 46,15 46,07 +0,17% -3,43% 199,68 198,89 +0,40% -0,15% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)