Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2021-08-18 3135,35 3136,50 -0,04% -6,70% 562,79 563,94 -0,20% +4,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 128,06 128,11 -0,04% -6,93% 585,12 584,84 +0,05% -1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 96,70 96,74 -0,04% -11,76% 441,83 441,63 +0,05% -6,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2021-08-18 8,43 8,43 0,00% -19,33% 5,05 5,04 +0,08% -18,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2021-08-18 9,23 9,23 0,00% -19,53% 26,13 26,24 -0,43% -27,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2021-08-18 9,63 9,63 0,00% -16,41% 4,80 4,79 +0,10% -21,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2021-08-18 8,53 8,53 0,00% -19,22% 24,35 24,37 -0,06% -19,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2021-08-18 9,72 9,72 0,00% -15,77% 37,71 37,65 +0,17% -20,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 9,67 9,67 0,00% -16,64% 44,18 44,14 +0,09% -11,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2021-08-18 6,82 6,83 -0,15% -28,29% 26,46 26,45 +0,03% -32,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 94,40 94,43 -0,03% -7,05% 431,32 431,08 +0,06% -1,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2021-08-18 3482,11 3483,33 -0,04% +3,92% 625,04 626,30 -0,20% +16,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 282,65 282,77 -0,04% +3,65% 1291,46 1290,87 +0,05% +9,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 257,59 257,70 -0,04% +2,17% 1176,95 1176,43 +0,04% +8,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 1177,03 1177,47 -0,04% -1,91% 5377,97 5375,27 +0,05% +3,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2021-08-18 1298,74 1299,21 -0,04% +24,34% 5038,72 5031,84 +0,14% +17,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 3154,03 3155,22 -0,04% +13,25% 14411,10 14403,90 +0,05% +19,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 1118,60 1119,02 -0,04% -1,91% 5111,00 5108,44 +0,05% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 1158,31 1158,74 -0,04% +13,08% 5292,43 5289,76 +0,05% +19,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 91,33 91,37 -0,04% -1,96% 417,30 417,11 +0,04% +3,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 110,60 110,64 -0,04% +12,56% 505,34 505,08 +0,05% +19,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 1112,52 1112,93 -0,04% -1,77% 5083,22 5080,64 +0,05% +3,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 1411,40 1411,91 -0,04% +14,76% 6448,83 6445,51 +0,05% +21,49% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 20,74 20,67 +0,34% +23,97% 94,76 94,36 +0,43% +29,05% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 105,15 105,05 +0,10% +16,46% 480,44 479,56 +0,18% +21,23% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 36,80 36,77 +0,08% +8,49% 168,14 167,86 +0,17% +12,94% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2021-08-18 67,65 67,58 +0,10% +9,55% 262,46 261,74 +0,28% +14,64% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 98,58 98,48 +0,10% +15,88% 450,42 449,57 +0,19% +20,63% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 34,53 34,50 +0,09% +7,94% 157,77 157,50 +0,17% +12,36% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)