Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 16,17 16,19 -0,12% +0,43% 69,53 69,62 -0,12% +0,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 17,15 17,05 +0,59% +2,57% 73,75 73,32 +0,59% +3,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 16,27 16,17 +0,62% +1,81% 69,96 69,53 +0,62% +2,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-16 12,21 12,13 +0,66% +3,74% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 115,57 116,26 -0,59% +3,17% 498,16 499,93 -0,35% +4,09% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 50,00 50,30 -0,60% -3,86% 215,53 216,29 -0,36% -3,01% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2018-08-17 86,67 87,19 -0,60% -1,54% 328,23 329,30 -0,33% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 109,97 110,64 -0,61% +2,64% 474,03 475,76 -0,37% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 47,62 47,91 -0,61% -4,34% 205,27 206,02 -0,37% -3,49% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)