Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 15,67 15,78 -0,70% -5,37% 67,46 67,80 -0,51% -3,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 16,43 16,53 -0,60% -4,70% 70,73 71,02 -0,41% -3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 15,56 15,66 -0,64% -5,41% 66,98 67,28 -0,45% -3,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 11,72 11,80 -0,68% -3,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 114,85 114,87 -0,02% +0,06% 494,42 493,55 +0,18% +1,64% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 48,82 48,83 -0,02% -6,76% 210,16 209,80 +0,17% -5,29% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2018-10-22 85,55 85,56 -0,01% -4,30% 321,68 319,16 +0,79% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 109,19 109,21 -0,02% -0,45% 470,05 469,23 +0,17% +1,12% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 46,46 46,47 -0,02% -7,21% 200,01 199,66 +0,17% -5,75% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)