Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 15,94 15,92 +0,13% -1,85% 66,28 66,27 +0,01% -3,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 16,93 16,87 +0,36% +2,48% 70,40 70,23 +0,24% +0,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 16,09 16,04 +0,31% +1,71% 66,91 66,77 +0,20% -0,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-18 11,99 11,95 +0,33% +3,54% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-18 499,99 496,36 +0,73% +9,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 118,92 118,62 +0,25% +8,42% 495,62 493,25 +0,48% +6,57% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 52,37 52,23 +0,27% +1,06% 218,26 217,18 +0,50% -0,66% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2018-04-19 90,47 90,22 +0,28% +3,16% 305,07 302,89 +0,72% -12,60% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 113,35 113,07 +0,25% +7,88% 472,41 470,17 +0,48% +6,04% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 49,96 49,83 +0,26% +0,54% 208,22 207,20 +0,49% -1,17% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)