Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 20,94 20,98 -0,19% +13,19% 89,94 90,15 -0,24% +13,25% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 18,87 18,86 +0,05% +12,72% 73,50 73,47 +0,04% +18,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2019-10-14 25,18 24,48 +2,86% +9,96% 98,57 96,41 +2,24% +15,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 13,26 13,09 +1,30% -4,19% 56,95 56,25 +1,25% -4,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 11,41 11,26 +1,33% -0,87% 44,44 43,87 +1,32% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 8,02 7,91 +1,39% -13,58% 34,45 33,99 +1,34% -14,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2019-10-16 4,43 4,37 +1,37% -10,32% 17,26 17,02 +1,36% -5,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 10,78 10,64 +1,32% -1,37% 41,99 41,45 +1,30% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 7,71 7,61 +1,31% -14,14% 33,11 32,70 +1,27% -14,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-16 18,53 18,29 +1,31% -12,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-16 4,19 4,14 +1,21% -10,85% 16,32 16,13 +1,19% -6,51% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)