Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-06-17 24,58 24,66 -0,32% +18,12% 111,31 111,72 -0,37% +20,80% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 23,34 23,66 -1,35% +23,23% 87,14 88,37 -1,39% +17,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-06-17 14,97 15,13 -1,06% +40,43% 67,79 68,55 -1,10% +43,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2021-06-17 13,31 13,45 -1,04% +42,35% 49,69 50,23 -1,08% +36,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-06-17 8,14 8,23 -1,09% +30,66% 36,86 37,29 -1,14% +33,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2021-06-17 4,65 4,69 -0,85% +32,86% 17,36 17,52 -0,89% +27,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2021-06-17 12,47 12,60 -1,03% +41,70% 46,56 47,06 -1,07% +35,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-06-17 7,77 7,85 -1,02% +30,15% 35,19 35,57 -1,07% +33,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2021-06-17 18,73 18,93 -1,06% +30,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2021-06-17 4,36 4,40 -0,91% +32,12% 16,28 16,43 -0,94% +26,30% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)