Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-12 19,12 19,01 +0,58% +7,90% 82,54 81,90 +0,79% +10,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-12 17,19 17,07 +0,70% +4,37% 65,65 64,93 +1,10% +16,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2019-02-12 24,04 24,01 +0,12% -4,53% 91,81 91,04 +0,84% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 13,56 13,55 +0,07% -7,57% 58,67 58,50 +0,30% -4,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 11,41 11,40 +0,09% -4,44% 43,79 43,54 +0,59% +7,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 8,65 8,64 +0,12% -13,84% 37,43 37,30 +0,34% -10,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2019-02-13 4,67 4,67 0,00% -10,88% 17,92 17,83 +0,50% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 10,82 10,81 +0,09% -4,84% 41,53 41,28 +0,59% +7,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 8,34 8,34 0,00% -14,37% 36,09 36,01 +0,22% -11,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-13 19,83 19,81 +0,10% -12,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2019-02-13 4,43 4,43 0,00% -11,40% 17,00 16,92 +0,50% -0,34% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)