Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-01-21 23,24 23,26 -0,09% +4,03% 105,13 105,47 -0,32% +10,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2021-01-21 22,30 22,28 +0,09% +9,91% 83,19 83,36 -0,21% +7,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2021-01-21 32,78 32,57 +0,64% +21,14% 122,28 121,86 +0,34% +18,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-01-22 13,03 13,20 -1,29% -6,46% 59,04 59,71 -1,13% -0,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2021-01-22 11,53 11,68 -1,28% -4,47% 43,02 43,57 -1,26% -6,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-01-22 7,21 7,31 -1,37% -12,92% 32,67 33,07 -1,21% -7,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2021-01-22 4,10 4,15 -1,20% -10,87% 15,30 15,48 -1,18% -13,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2021-01-22 10,83 10,96 -1,19% -4,92% 40,41 40,88 -1,16% -7,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-01-22 6,90 6,98 -1,15% -13,21% 31,26 31,58 -0,99% -7,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2021-01-22 16,62 16,83 -1,25% -13,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2021-01-22 3,85 3,90 -1,28% -11,49% 14,37 14,55 -1,26% -13,74% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)