Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-05-27 20,12 20,02 +0,50% +0,20% 90,14 90,31 -0,19% +4,42% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2020-05-27 18,06 18,00 +0,33% +0,28% 73,84 74,57 -0,98% +6,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2020-05-27 22,34 22,37 -0,13% -6,02% 91,34 92,67 -1,44% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-05-27 10,17 9,95 +2,21% -23,42% 45,56 44,89 +1,51% -20,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2020-05-27 8,90 8,71 +2,18% -21,17% 36,39 36,08 +0,84% -16,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-05-27 5,94 5,81 +2,24% -28,61% 26,61 26,21 +1,53% -25,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2020-05-27 3,34 3,27 +2,14% -26,43% 13,66 13,55 +0,80% -22,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2020-05-27 8,39 8,21 +2,19% -21,44% 34,30 34,01 +0,85% -17,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-05-27 5,70 5,57 +2,33% -28,84% 25,54 25,13 +1,63% -26,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2020-05-27 13,74 13,44 +2,23% -28,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2020-05-27 3,15 3,08 +2,27% -26,74% 12,88 12,76 +0,93% -22,60% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)