Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - surowcowy / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold PLN 2019-02-12 138,46 138,35 +0,08% -4,71% - - - - kup on-line
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 87,35 87,07 +0,32% -12,45% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii PLN 2019-02-12 5,46 5,45 +0,18% -3,36% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota PLN 2019-02-12 113,67 114,37 -0,61% +9,41% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold PLN 2019-02-12 50,08 49,97 +0,22% -5,30% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych PLN 2019-02-12 89,37 89,15 +0,25% -11,73% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2019-01-31 113,64 113,64 0,00% -0,07% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców PLN 2019-02-12 92,44 92,07 +0,40% -15,18% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych PLN 2019-02-12 44,66 45,22 -1,24% -15,97% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)