Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - surowcowy / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold PLN 2019-10-16 152,60 152,25 +0,23% +16,03% - - - - kup on-line
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-15 84,33 84,43 -0,12% -4,67% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii PLN 2019-10-16 5,44 5,44 0,00% -5,23% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota PLN 2019-10-16 139,33 136,89 +1,78% +34,07% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold PLN 2019-10-15 55,51 55,99 -0,86% +16,89% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych PLN 2019-10-16 81,10 81,31 -0,26% -15,85% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2019-09-30 113,90 113,98 -0,07% +0,75% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych PLN 2019-10-11 42,50 42,22 +0,66% -19,17% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)