Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 22,02 21,88 +0,64% +64,45% 100,31 99,83 +0,47% +64,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-04-15 16,57 16,55 +0,12% +50,50% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2021-04-15 19,68 19,57 +0,56% +80,22% 74,91 75,04 -0,16% +64,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 19,83 19,71 +0,61% +55,77% 90,33 89,93 +0,44% +56,01% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2021-04-15 45,22 44,43 +1,78% +44,43% 205,99 202,72 +1,61% +44,64% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 20,53 20,47 +0,29% +55,06% 93,52 93,40 +0,13% +55,29% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2021-04-15 27,38 27,32 +0,22% +72,64% 104,22 104,75 -0,50% +57,72% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 66,49 66,29 +0,30% +53,91% 302,88 302,46 +0,14% +54,14% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) USD 2021-04-15 162,18 161,15 +0,64% +44,91% 617,34 617,88 -0,09% +32,38% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-04-15 450,15 447,29 +0,64% +43,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-15 154,50 153,52 +0,64% +44,19% 588,10 588,63 -0,09% +31,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 18,16 18,01 +0,83% +48,24% 82,72 82,17 +0,67% +48,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2021-04-15 21,78 21,61 +0,79% +63,27% 82,91 82,86 +0,06% +49,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2021-03-18 17,56 18,61 -5,64% +78,82% 67,92 68,81 -1,30% +70,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 16,61 16,47 +0,85% +47,64% 75,66 75,15 +0,68% +47,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-15 19,87 19,71 +0,81% +62,47% 75,64 75,57 +0,08% +48,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 35,31 35,40 -0,25% +35,96% 160,84 161,52 -0,42% +36,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 25,84 25,90 -0,23% +31,77% 117,71 118,17 -0,40% +31,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 32,80 32,89 -0,27% +35,31% 149,41 150,07 -0,44% +35,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-15 39,08 39,19 -0,28% +49,05% 148,76 150,26 -1,00% +36,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 26,13 26,01 +0,46% +50,78% 119,03 118,68 +0,30% +50,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2021-04-15 24,19 24,09 +0,42% +66,14% 92,08 92,37 -0,31% +51,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) USD 2021-04-15 20,54 20,45 +0,44% +64,06% 78,19 78,41 -0,29% +49,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 24,53 24,42 +0,45% +50,03% 111,74 111,42 +0,29% +50,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-04-15 86,58 86,21 +0,43% +63,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-15 22,70 22,60 +0,44% +65,33% 86,41 86,65 -0,28% +51,04% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-15 37,16 36,12 +2,88% +55,81% 141,45 138,49 +2,14% +42,34% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-15 151,62 150,63 +0,66% +36,35% 690,66 687,28 +0,49% +36,47% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2021-04-15 136,42 135,55 +0,64% +50,18% 519,28 519,73 -0,09% +37,20% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-15 130,53 129,70 +0,64% +49,38% 496,86 497,30 -0,09% +36,47% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)