Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 24,85 24,96 -0,44% +55,31% 113,54 113,94 -0,35% +61,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 18,31 18,36 -0,27% +39,03% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 21,72 21,84 -0,55% +52,31% 84,27 84,59 -0,38% +59,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 22,32 22,42 -0,45% +54,14% 101,98 102,35 -0,36% +60,46% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2021-08-18 47,08 47,55 -0,99% +27,55% 215,11 217,07 -0,90% +32,49% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 20,20 20,15 +0,25% +29,16% 92,30 91,99 +0,34% +34,45% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 26,35 26,31 +0,15% +26,68% 102,23 101,90 +0,32% +32,56% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 65,24 65,08 +0,25% +28,17% 298,09 297,10 +0,33% +33,43% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 180,74 180,65 +0,05% +41,07% 701,22 699,66 +0,22% +47,62% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 499,97 499,70 +0,05% +39,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 171,89 171,80 +0,05% +40,38% 666,88 665,38 +0,23% +46,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 17,55 17,48 +0,40% +22,90% 80,19 79,80 +0,49% +27,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 20,62 20,58 +0,19% +20,58% 80,00 79,71 +0,37% +26,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 16,02 15,95 +0,44% +22,29% 73,20 72,81 +0,53% +27,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 18,78 18,74 +0,21% +20,00% 72,86 72,58 +0,39% +25,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 43,26 43,12 +0,32% +45,02% 197,66 196,85 +0,41% +50,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 31,65 31,55 +0,32% +40,48% 144,61 144,03 +0,40% +46,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 40,12 39,98 +0,35% +44,32% 183,31 182,51 +0,44% +50,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 46,82 46,76 +0,13% +41,62% 181,65 181,10 +0,30% +48,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 26,08 26,03 +0,19% +29,05% 119,16 118,83 +0,28% +34,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 23,65 23,66 -0,04% +26,67% 91,75 91,64 +0,13% +32,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) USD 2021-08-18 20,08 20,08 0,00% +25,11% 77,90 77,77 +0,17% +30,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 24,44 24,40 +0,16% +28,43% 111,67 111,39 +0,25% +33,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 84,24 84,27 -0,04% +24,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 22,15 22,16 -0,05% +26,07% 85,94 85,83 +0,13% +31,92% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 38,46 38,46 0,00% +28,37% 149,21 148,96 +0,17% +34,33% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 155,91 154,18 +1,12% +26,20% 712,37 703,85 +1,21% +31,37% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 137,44 136,18 +0,93% +23,89% 533,23 527,42 +1,10% +29,64% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 131,27 130,08 +0,91% +23,27% 509,29 503,80 +1,09% +28,99% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)