Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 16,06 16,00 +0,37% -12,43% 73,67 73,38 +0,38% -6,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-22 12,87 12,90 -0,23% -1,83% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-22 14,19 14,19 0,00% -7,01% 54,92 55,24 -0,57% -6,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 14,52 14,46 +0,41% -13,05% 66,60 66,32 +0,42% -6,76% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2020-10-22 37,24 37,08 +0,43% -27,52% 170,82 170,07 +0,44% -22,28% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 17,17 17,16 +0,06% +13,26% 78,76 78,70 +0,07% +21,45% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-22 22,63 22,71 -0,35% +20,24% 87,59 88,40 -0,92% +21,50% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 55,80 55,76 +0,07% +12,41% 255,95 255,74 +0,08% +20,54% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) USD 2020-10-23 136,74 135,70 +0,77% -5,07% 529,65 525,24 +0,84% -4,26% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-23 382,10 379,18 +0,77% -6,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 130,58 129,58 +0,77% -5,54% 505,79 501,55 +0,84% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 15,14 15,14 0,00% +8,53% 69,46 69,45 +0,02% +16,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-10-23 18,00 17,96 +0,22% +15,68% 69,72 69,52 +0,30% +16,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2020-10-23 14,79 14,75 +0,27% +13,42% 57,29 57,09 +0,34% +14,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 13,88 13,88 0,00% +8,02% 63,68 63,67 +0,02% +15,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 16,46 16,42 +0,24% +15,10% 63,76 63,56 +0,32% +16,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 27,25 27,13 +0,44% -22,21% 125,02 124,44 +0,46% -16,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 20,58 20,48 +0,49% -25,57% 94,41 93,94 +0,51% -20,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 25,37 25,26 +0,44% -22,58% 116,39 115,86 +0,45% -17,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 29,95 29,75 +0,67% -17,52% 116,01 115,15 +0,75% -16,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 21,54 21,47 +0,33% +7,43% 98,82 98,48 +0,34% +15,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2020-10-23 19,76 19,65 +0,56% +14,48% 76,54 76,06 +0,63% +15,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) USD 2020-10-23 16,98 16,89 +0,53% +11,93% 65,77 65,37 +0,61% +12,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 20,27 20,20 +0,35% +6,91% 92,99 92,66 +0,36% +14,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-23 71,33 70,93 +0,56% +11,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 18,58 18,48 +0,54% +13,92% 71,97 71,53 +0,61% +14,88% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 30,88 30,33 +1,81% -17,81% 119,61 117,39 +1,89% -17,11% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 124,10 124,18 -0,06% -6,36% 569,33 569,60 -0,05% +0,39% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-10-23 110,66 110,47 +0,17% -0,18% 428,63 427,58 +0,24% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 106,12 105,95 +0,16% -0,73% 411,05 410,09 +0,23% +0,11% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)