Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 19,99 20,17 -0,89% +16,22% 84,96 85,52 -0,66% +14,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-18 13,87 14,00 -0,93% +7,85% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-18 16,15 16,33 -1,10% +11,15% 63,29 63,85 -0,87% +13,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 18,16 18,33 -0,93% +15,37% 77,18 77,72 -0,69% +13,40% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 54,09 54,60 -0,93% +5,60% 229,89 231,51 -0,70% +3,79% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 16,93 17,15 -1,28% +23,40% 71,96 72,72 -1,05% +21,28% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-18 20,40 20,71 -1,50% +17,99% 79,95 80,97 -1,27% +20,64% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 55,28 56,01 -1,30% +22,46% 234,95 237,49 -1,07% +20,36% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2020-02-18 7,96 8,03 -0,87% +7,71% 31,19 31,40 -0,64% +10,14% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2020-02-18 7,06 7,13 -0,98% +6,65% 27,67 27,88 -0,75% +9,05% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-18 124,87 126,24 -1,09% +17,52% 530,72 535,28 -0,85% +15,51% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) PLN 2020-02-18 647,11 652,40 -0,81% +15,99% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2020-02-18 460,07 466,35 -1,35% +12,22% 1802,97 1823,34 -1,12% +14,74% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) PLN 2020-02-18 572,10 576,79 -0,81% +14,27% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) USD 2020-02-19 146,77 146,50 +0,18% +2,54% 578,98 574,12 +0,85% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-19 414,75 413,98 +0,19% +1,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-19 140,63 140,37 +0,19% +2,03% 554,76 550,10 +0,85% +5,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-19 15,59 15,45 +0,91% +17,13% 66,59 65,67 +1,41% +15,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-02-19 16,87 16,73 +0,84% +11,87% 66,55 65,56 +1,50% +15,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2020-02-19 13,86 13,75 +0,80% +9,65% 54,67 53,88 +1,47% +12,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-19 14,33 14,21 +0,84% +16,41% 61,21 60,40 +1,35% +14,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-19 15,48 15,36 +0,78% +11,29% 61,07 60,19 +1,45% +14,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-19 38,97 38,58 +1,01% +29,51% 166,46 163,97 +1,51% +27,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-19 29,43 29,13 +1,03% +23,92% 125,71 123,81 +1,53% +22,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-19 36,41 36,04 +1,03% +28,88% 155,52 153,18 +1,53% +27,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-19 39,14 38,78 +0,93% +23,12% 154,40 151,97 +1,59% +26,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-19 23,01 22,82 +0,83% +25,12% 98,28 96,99 +1,34% +23,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2020-02-19 19,22 19,07 +0,79% +19,53% 75,82 74,73 +1,45% +23,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) USD 2020-02-19 16,52 16,39 +0,79% +16,83% 65,17 64,23 +1,46% +20,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-19 21,73 21,54 +0,88% +24,53% 92,82 91,55 +1,39% +22,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-19 70,75 70,21 +0,77% +17,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-19 18,14 18,00 +0,78% +18,95% 71,56 70,54 +1,44% +22,56% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-19 39,61 39,51 +0,25% +3,75% 156,25 154,84 +0,92% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-19 139,96 138,72 +0,89% +5,46% 597,83 589,59 +1,40% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-02-19 113,61 112,68 +0,83% +0,76% 448,17 441,58 +1,49% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-19 109,39 108,49 +0,83% +0,28% 431,52 425,16 +1,50% +3,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)